:

Törnrose nr 1835

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Törnrose nr 1835 †

Adlad 1683-12-13, introd. 1731. Utdöd 1792-04-21.


1Lå. 2Um. 3Ab. 4Storkyrkans i Stockholm arkiv.

TAB 1

Göran Hansson. Bergsman i Västmanland.

Barn:

 • Hans Göransson. Kamrerare i drottning Christinas livgeding. Inspektor vid myntet 1632-02-20. K. räntmästare i Stockholm 1637. Död 1639. Han hade tre söner och en dotter, vilka alla kallade sig Törnroos.

Barn:

 • Peter Hansson Törnroos, adlad Törnrose, född i Stockholm. Student i Åbo 16471. Resp. där 16481. Student i Uppsala2 1649-12-05. Kanslist 1654-05-03 hos svenska sändebudet till kejsaren och riksdagen i Regensburg samt kejsarvalet i Frankfurt am Main 1658. Sekreterare vid generalguvernementet i Livland 1662-06-27. Adlad 1683-12-13 (sonen introd. 1731 under nr 1835). Död 1690-12-13. 'Han nyttjades, såsom en habil och skicklig person, till sekreterare på åtskilliga legationer till Ryssland samt förordnades den 10 febr. 1666 till legationssekreterare på sammankomsten vid Pliussa-åminne samt den 9 maj 1673 till enahanda befattning vid ambassaden till Ryssland. Fick 1675 adliga privilegier på sina gods i Sverige och Livland.' Gift med Anna Gertrud Möller, dotter av överinspektoren i Riga Johan Möller.

Barn:

 • Peter, född 1676 i Livland. Gemen vid guvernörsregementet i Riga 1690. Rustmästare därst. 1692. Furir 1693. Sergeant 1695. Fänrik 1697-12-17. Löjtnant 1701-08-01. Konfirm.fullm, s. å. 7/11. Kaptenlöjtnant 1704-03-09. Kapten s. å. 28/5. Död ogift.
 • Johan, född 1678. Auditör. Död 1740. Se Tab. 2
 • Catharina Gertrud, född 1679. Gift med amiralitetskommissarien Johan Furubom, född 1663.
 • Anna, född 1682, död 1720-03-20 och begraven i Måssebo kyrka, Älvsborgs län. Gift 1698 med kaptenen Johan Lithén, adlad Litheim, i hans 1:a gifte, född 1663, död 1725.

TAB 2

Johan (son av Peter Hansson Törnroos, adlad Törnrose, Tab. 1), född 1678. Auditör. Kanslist i riddarhuskansliet. Bokhållare därst. Död 1740-03-26 i Stockholm och begraven i Klara kyrka därst., varifrån han sedan flyttades till Storkyrkan. Gift med Anna Christina Bauman, död 1752-11-01, dotter av vice fiskalen i Svea hovrätt Jakob Bauman och Anna Maria Gammal.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1712-05-05, levde 1768-08-19. Gift 1744-02-28 i Stockholm, Nikolai förs.4 med språkmästaren i Uppsala, filosofie magister Anders Hesselius, död före 1762-03-02.
 • Johan, född 1714-11-09 i Stockholm. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken, där han tjänstgjorde dels i kansliet, dels i fiskalskontoret. Fick 1732-11-20 av banken rekommendation till bergskollegium. Extra ordinarie kanslist därst. 1733-06-04. Kopist3 1739-06-21. Förste kanslist 1745-01-09. Avsked 1748-04-19. Advokatfiskal titel 1749-08-09. Död ogift 1750-08-12 i Stockholm. Han ägde Väppeby i Östuna socken, Stockholms län och hus i Stockholm.
 • Peter, född 1717-11-02 i Stockholm. Auskultant. Död ogift 1756-11-11 i nämnda stad.
 • Carl Fredrik, född 1727. Sergeant. Död 1792. Se Tab. 3

TAB 3

Carl Fredrik (son av Johan, Tab. 2), född 1727-03-21. Volontär vid artilleriet. Sergeant därst. Avsked. Död 1792-04-21 på Danviken, där han inköptes 1764, och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1760-04-00 med Brita Christina Öhrling, född 1726-09-12, dotter av borgaren i Stockholm N. N. Öhrling.

Barn:

 • Christina Fredrika, döpt 1761-04-02 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: