:

Stiernström nr 1170

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Stiernström nr 1170

Adlad 1689-03-06 introd. s. å.

Med anledning av arvsanspråk efter brukspatronen, även kallad bergmästaren i Kurland, Bengt Larsson Ström erhöllo dennes i Köping boende släktingar vid rådstuga 1729-04-16 och 17/11 magistratens intyg över släktskapen, åtföljt av ett släktregister, som bifogats rådstuguprotokollet för sistnämnda dag. Enligt detta härstammade arvingarna i Köping från Bengts broder, skepparen i Köping, Lars Larsson Ström och dennes hustru Karin Nilsdotter. Dessa makar efterlämnade två söner, drabantkorpralen Olof Larsson och borgaren Lars Larsson Ström, båda vid denna tid jämte hustrurna döda, samt döttrarna Margareta och Catharina, båda gifta och då levande. Efter alla syskonen förutom Lars funnos flera fullvuxna barn. Därjämte lämnas i protokollet den upplysningen, att Lars och Bengt Larssöner Ström jämte sin moder inflyttat från Gamla Karleby i Finland till Köping, där Lars kvarstannade och efterlämnade avkomma, men Bengt snart reste utrikes och först slog sig på båtbyggeri, som han förut lärt, men sedan övergick till bruksrörelse och blev brukspatron i Kurland och Livland. Då målet ånyo förekom vid rådstugan 1732-07-06, avstodo dock arvingarna i Köping all arvspretention efter Bengt Larsson Ström till förmån för kaptenen välborne Lars Gustaf Stiernström, som »visade sig vara» den avlidnes brorson och således närmaste arvinge. Vid förnyad uppgörelse mellan kaptenen Stiernström och de Köpingska arvingarna två år senare (rådstugan 1734-07-16) tillförsäkrades dock de sistnämnda hälften av arvet i Kurland, tydligen på den grund att de båda brorsdöttrarna till Bengt, Margareta och Catharina Ström då ännu levde. Brukspatronen Bengt Ström skulle således haft ytterligare en broder med förnamnet Lars, vilken utbytt släktnamnet Ström mot Mollin för att vid adlandet åter upptaga detsamma som ett led i det adliga namnet.


TAB 1

Lars Larsson Ström. Borgare i Gamla Karleby i Finland. Död där. Gift med Elsa N. N., död i Köping.

Barn:

 • Lars Mollin, adlad Stiernström. Kamrerare först hos riksdrotset greve Magn. Gabr. De la Gardie 1681 och sedan hos familjen Lewenhaupt innan han 1688-02-01 blev kamrerare hos reduktionsdeputationen. Adlad 1689-03-06 (introd. s. å. under nr 1170). Död 1709 Vistaberg och begraven s. å. 14/3. Gift med Margareta Westeman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med generalauditören Jonas Roth, adlad Gyllenroth, född 1635, död 1682), död 1727-01-00 Östersandom

Barn:

 • Anna Margareta, döpt 1689-05-27 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm, död ogift 1710-12-00 i pesten på Vistaberg och begraven 1711-03-08.
 • Maria Elisabet, död ogift 1710.
 • Lars Gustaf, född 1694. Kapten. Död 1759. Se Tab. 2

TAB 2

Lars Gustaf, (son av Lars Mollin, adlad Stiernström, Tab. 1), till Ubbemåla i Algutsboda socken Kronobergs län. Född 1694. Fänrik vid Kalmar regemente 1709-12-06. Löjtnant därst. 1711-11-03. Konfirm.fullm. 1717-04-05. Kapten s. å. 1/8. Avsked 1719-09-30. Död 1759-08-28 på Ubbemåla och begraven i Algutsboda kyrka. Gift 1712 med Margareta Dedekind, död 1763-12-26 72 år gammal, dotter av kronobagaren och handlanden på Gotland Johan Dedekind.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1715-10-11, död ogift 1771-06-06 begraven s. å. 11/5 i Algutsboda kyrka
 • Sofia, född 1717-11-11 Sothem, död ogift 1799-10-03 på Ubbemåla och begraven s. å. 11/10 i Algutsboda kyrka
 • Anna Maria, född 1720, död 1721.
 • Anna Maria, född 1722-08-00, död 1792-10-02 på sin egendom Krysseboda rusthåll i Algutsboda socken. Gift 1764-05-22 på Ubbemåla med kronoskogvaktaren hejderidaren Jonas Lindström.
 • Christina Magdalena, döpt 1724-11-22 på Västra Hällasjö i Algutsboda socken. Gift 1763 med styrmannen Carl Erik Königh.
 • Carl Gustaf, född 1729, död 1730.
 • Lars Johan, född tvilling 1730. Volontär. Död 1749-10-19 på Hällasjö och begraven i Algutsboda kyrka.
 • Catharina Lovisa, född tvilling 1730, död ogift 1771-12-21 och begraven i Algutsboda kyrka
 • Bengt Gustaf, född 1732. Fänrik. Död 1808. Se Tab. 3
 • Carl Fredrik, född 1735-01-26. Kom i tjänst 1753-04-16. Furir vid Kalmar regemente 1763-09-15. Sergeant därst. Död ogift 1801-03-07 på Ubbemåla och begraven i Algutsboda kyrka.
 • Nils Otto, född 1738-05-26 på Västra Hällasjö, död där s. å. och begraven 15/10.

TAB 3

Bengt Gustaf, (son av Lars Gustaf, Tab. 2), till Ubbemåla. Född 1732-04-02. Volontär vid Kalmar regemente 1749-12-24. Korpral därst. 1755-06-15. Rustmästare 1761-09-01. Förare 1763-09-15. Fältväbel 1774-08-08. Avsked 1778-06-27. Fänrik 1779. Död 1808-02-10 på Ubbemåla. Han blev under sjuåriga pommerska kriget fången av preussarna. Gift 1764-10-02 Humlabäck smannen Magnus Lönegren och Elisabet Allbolin.

Barn:

 • Gustaf Magnus, född 1765-11-03 på Ubbemåla, liksom syskonen, död där s. å. 24/11.
 • Johan Fredrik, född 1766-10-03, död 1767-01-00 på Ubbemåla.
 • Johan Magnus, född 1769-11-01, död 1777-09-02 på Ubbemåla.
 • Lars Gustaf, född 1771-09-07, död 1790-09-10 på Ubbemåla.
 • Margareta Elisabet, född 1772-11-16, död 1806-03-25 på Ubbemåla. Gift 1796-12-28 med fänriken vid amiralitetet Johan Peter Hägerlund i hans 1:a gifte (gift 2:o 1806-10-24 med Christina Styrman), död 1810-02-12 i Gransjö i Algutsboda socken.
 • Carl Fredrik, född 1775-06-27. Konstapel vid örlogsflottan. Löjtnant 1805-10-27. Död barnlös 1824-07-01 på Ubbemåla. Gift 1809-02-11 i Karlskrona med Sofia Magdalena Dauers, född 1773-04-16, död 1859-02-09 i nämnda stad, dotter av kofferdikaptenen Mikael Christian Dauers.
 • Anna Christina, född 1778-06-23, död s. å. 29/10 på Ubbemåla.
 • Daniel Magnus, född 1779. Underlöjtnant. Död 1857. Se Tab. 4.
 • Anna Sara, född 1780-11-11, död 1869-12-13 i Karlskrona. Gift 1809-01-06 på Ubbemåla med handelsmannen och arrendatorn, sedermera possessionaten Magnus Widebeck, född 1757, död 1816-03-06 på Ubbemåla.
 • Gustaf Fredrik, född 1782-09-19, död s. å. 20/12 på Ubbemåla.
 • Erik Gustaf, född 1784-11-25, död 1785-03-19 på Ubbemåla.

TAB 4

Daniel Magnus, (son av Bengt Gustaf, Tab. 3), född 1779-10-28 Ubbemåla. Arklimästare vid örlogsflottan. Underlöjtnant därst. 1805-09-12. Konstit. 1814-05-23. Konfirm.fullm. s. å. 14/6. Död 1857-05-23 på Ubbemåla. Gift 1812-02-09 Orraryd med stiftsjungfrun Christina Charlotta Stenfelt, född 1782-05-20, död 1853-02-15 på Ubbemåla, dotter av kaptenen Carl Rikard Stenfelt, och hans 1:a fru Sara Gustaviana Adlerbrant, nr 2034.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1814-05-20 på Ubbemåla, död där s. d.
 • Carl Gustaf, född 1817. Sjökapten. Död 1893. Se Tab. 5.
 • Dorotea Matilda, född 1818-11-12 på Ubbemåla. Stiftsjungfru. Död 1902-06-20 Åkerby. Gift 1857-12-16 på nämnda egendom med lantbrukaren Anders Lindblom, född 1812, död 1877 i Långasjö socken Kronobergs län.
 • Ulrika Fredrika, född 1819 och död s. å. på Ubbemåla.
 • Ulrika Fredrika (Ulla), född 1819-12-17 på Ubbemåla. Stiftsjungfru. Död 1890-06-07 i Vislanda socken Kronobergs län. Gift 1841-07-09 på Ubbemåla med handlanden i Mattamåla i Algutsboda socken Kronobergs län Bengt Ljungcrantz, född 1812-10-28 i Vislanda socken, död där 1889-07-27.
 • Martin Rikard, född 1822. Förste lantmätare. Död 1888. Se Tab. 6.
 • Sara Carolina, född 1829-04-01, död s. å. 22/4

TAB 5

Carl Gustaf, (son av Daniel Magnus, Tab. 4), född 1817-11-21 på Ubbemåla. Sjökapten. Lantbrukare. Död 1893-07-16 på nämnda egendom, som han ägde, och begraven å Algutsboda kyrkogård. Gift 1:o 1856 i New Orleans med Mary Anne Thompson, född 1840 i London, död 1858 genom olyckshändelse på Mississippifloden. Gift 2:o 1860-07-19 ]] i Algutsboda socken med Brita Elisabet Carolina (Carolina Elisabet) Jakobsson, född 1824-03-18 i Växjö ]], död 1863-02-25 i Algutsboda förs., Kron. ]], dotter av bergmästaren Lars G. Jacobsson och Christina Helena Wiberg. Gift 3:o 1867-02-01 i Algutsboda socken med Johanna Sofia Petersson, född 1843-07-06 i Furuby förs., Kron. ]], död 1890-01-19 i Algutsboda, dotter av korpralen Peter Magnus Grann (el. Viktor) och Carolina Maria Jonsdotter.

Barn:

 • 3. Carl Daniel Rikard, född 1869-05-18 på Ubbemåla. Överflyttade till Nordamerika 1890-04-18. Död (torde kunna dödförklaras, då han ej avhörts på minst 40 år, enl. Statsåklagare Mårten B. O:son Stiernström, 1956).
 • 3. Sofia Charlotta (Lotten), född 1880-10-03 på Ubbemåla, Algutsboda förs, Kron. död 1944-10-05 i Stockholm och jordfäst 13/10 i Norrköping. Gift 1913-02-27 i Stockholm (Norrköping, S:t Olai förs., vb) med bokhandlaren i Norrköping Carl Vilhelm Alfred Andersson, född 1879-01-22, död 1927.

TAB 6

Martin Rikard (Mårten), (son av Daniel Magnus, Tab. 4), född 1822-05-08 Ubbemåla. Lantmäterielev 1838. Lantmäteriexamen 1840-02-18. Lantmäteriauskultant s. å. 11/4. Lantmäterimedhjälpare i Kalmar län s. å. 29/5. Vice kommissionslantmätare i nyssn. län 1844-02-03. Avvittringslantmätare i Västernorrlands län 1847-10-25. Transp. till skiftesverket i samma län och vice kommissionslantmätare i sistnämnda län 1850-03-08. Kommissionslantmätare 1852-03-06. Styresman för avvittringsverket i samma län 1855-07-12–1870 samt dessutom t. f. förste lantmätare i samma län 1855. Förste lantmätare 1863-03-06. Ledamot av Västernorrlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1867-03-05–1870-02-23. Ledamot av stadsfullmäktige i Härnösand 1867–1872. Dess ordförande 1871–1872-03-18. Kassör i Härnösands enskilda bank 1870-01-01. RVO 1873-05-14. Avsked från förste lantmätartjänsten 1882-05-26. Död 1888-02-28 i Härnösand och ligger begraven i egen familjegrav på därvarande kyrkogård. Utgav på uppdrag av Västernorrlands läns landsting Karta öfver Västernorrlands län (1854–1865). Ägde gård i Härnösand. Gift 1852-08-20 i Alsheda kyrka Jönköpings län med Hilda Adelina von Porat, född 1823-03-21 Apelhester ]], dotter av fanjunkaren Didrik Gustaf von Porat, och hans 2:a fru Gustava Christina Skottsberg.

Barn:

 • Carl Magnus Didrik, född 1853. Vice häradshövding. Död 1913. Se Tab. 7.
 • Martin Rikard, född 1855-01-07 i Härnösand. Sjökaptensexamen i nämnda stad 1872-05-16. Avreste till Australien s. å. Flyttade till Sydney 1886. Järnvägsingenjör därst. Död (torde kunna dödförklaras, då han ej avhörts på 65 år, enl. Statsåklagare Mårten B. O:son Stiernström, 1956).
 • Axel Fredrik, född 1857. Handelsagent. Död 1919. Se Tab. 8.
 • Otto Vilhelm, född 1859. Bankdirektör. Död 1922. Se Tab. 10.
 • Anna Charlotta, född 1862-01-29, död s. å. 22/2 i Härnösand.

TAB 7

Carl Magnus Didrik, (son av Mårten Rikard, Tab. 6), född 1853-06-02 i Härnösand. Mogenhetsexamen i Uppsala 1874-05-30. Student vid därvarande universitet s. å. 21/9. Jur. preliminärexamen 1876-09-15, och examen till rättegångsverken 1887-01-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 4/2. Biträde hos domhavanden i Piteå domsaga 1887-06-05–1890-07-20. Vice häradshövding 1890-12-19. T. f. rådman och notarius publicus i Härnösand hösten 1890 och våren 1891. Praktiserande advokat i Sundsvall, där han innehade Stiernströms juridiska byrå från 1891. Ombudsman hos Sundsvalls folkbank 1896. Död 1913-09-26 i Sundsvall. Utgav av trycket åtskilliga juridiska föreläsningar hållna vid Uppsala universitetet samt arbeten i civilrätt och näringsrätt. Gift 1897-12-15 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm med Christina Josefina (Kerstin) Jansson, född 1864-05-01 i Västerås, död 1942-10-22 i Gällivare (Skellefteå kbfd. db nr 49). (Begr. i Malmberget db nr 50.)

Barn:

 • Christina, RHD protokoll 1898-12-17 (Född i Katarina förs.), född 1890-08-18 i Stockholm. Gift 1915-11-07 i Ragunda kyrka med köpmannen i Malmberget Carl Teodor Wahlman född 1877-04-29, Sköns förs., Vnorrl.

TAB 8

Axel Fredrik, (son av Mårten Rikard, Tab. 6), född 1857-01-19 i Härnösand. Elev vid handelskontor i Härnösand 1874–1876. Elev vid Forsby sågverk i Finland 1876–1878. Vistades i Frankrike, England och Tyskland 1878–1880. Kontorist i Härnösand 1880–1888. Förvaltare och delägare i Hållsta sågverk i Bjärtrå socken (Västernorrland) 1888–1890. Kontorist i Barcelona 1890. Handelsagent i Sollefteå 1894–1896. Överflyttade till Frankrike men återkom omkr. år 1900 och blev medarbetare å broderns advokatkontor. Död 1919-02-14 i Sundsvall. Gift 1:o 1887-09-12 Backen med Anna Ulrika Kjellerstedt, från vilken han 1896 blev skild, född 1855-10-17 i Lövånger förs. ]], död 1931-11-10 i Umeå ]], dotter av styresmannen för avvittringsverket i Västerbottens län Per Adam Kjellerstedt och Ulrika Christina Häggström. Gift 2:o 1910-11-23 med Charlotta (Loten) Eriksson, född 1877-11-17.

Barn:

 • 1. Mårten Ivan Axelsson, född 1889. Kapten. Se Tab. 9.
 • 1. Hilda Christina, född 1893-09-25 Axla Stiftsjungfru. Gymnastikdirektör i Haag, Holland.

TAB 9

Mårten Ivan Axelsson, (son av Axel Fredrik, Tab. 8), född 1889-02-03 i Härnösand. Studentexamen i Umeå 1908-06-11. Volontär vid Västerbottens regemente s. å. 12/6. Officersexamen 1910-12-19. Underlöjtnant vid Västerbottens regemente s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1914-11-06. Erhöll internationellt flygcertifikat 1916-09-07. Kapten 1923-12-31. Överförd till övergångsstat 1927-06-18 fr. o. m. 1928-01-01. Reklamchef hos Vacuum Oil Comp. Aktiebolag 1929-05-02. Rso 1934. Avsked ur krigstjänsten 1939-03-10 fr. o. m. s. å. apr. 1. Kapten i Västerbottens regementes reserv. Hemvärnsofficer vid regementet. Major i armén 1946-09-27. Gift 1:o 1916-10-16 i Umeå med Berta Josefina Scherdin från vilken han blev skild genom Umeå häradsrätts utslag 1928-12-17, född 1894-09-01 i nämnda stad, dotter av överstelöjtnanten Olaus Laurentius Scherdin och Berta Christina Göthlin. Gift 2:o 1933-06-01 i Karlstads förs. med gymnastikdirektören Birgit Elisiv Eva Kristina Nyström född 1906-05-23 i Karlstad, sjukgymnast i Meran i Italien, sekreterare hos bokförläggare Lindfors, dotter av direktören Wilhelm Nyström.

Barn:

 • 1. Brita, född 1919-10-05 i Umeå stadsförs. Biblioteksassistent vid kungliga biblioteket. Gift 1943-10-16 i Seglora kyrka, Stockholm (Oscar förs., Stockholm, vb nr 537) med leg. tandläkaren Lars Otto Folkesson Dahlberg, född 1914-09-17, son av jägmästaren Folke Dahlberg o. Elin N. N.
 • 2. Eva Mari-Ann, född 1934-04-23 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 106).

TAB 10

Otto Vilhelm, (son av Mårten Rikard, tab 6), född 1859-07-24 i Härnösand. Brukselev 1878–1881. Vistades i Frankrike och England för merkantila studier 1881–1884. Bokhållare vid Härnösands enskilda banks avdelningskontor i Sollefteå 1884. Ombudsman i Sollefteå för Malmö, Borås och Gävle köpmannaföreningar 1890–1896. Kassör i nämnda bankkontor 1892. Ombudsman för Stockholms och Göteborgs köpmannaföreningar 1894. Kassör i Härnösands enskilda banks huvudkontor 1896. Förste kassör därst. 1903. Kassadirektör för nämnda banks avdelningskontor i Örebro 1906–1908 och innehade därefter inkasseringsbyrå i sistnämnda stad. Död 1922-09-25 i Örebro och begraven i Härnösand. Gift 1:o 1888-07-04 i Säbrå socken Västernorrlands län med Edla Dryselius, född 1861-02-07 i Torsboda i Hässjö socken Västernorrlands län, död 1903-09-06 i Härnösand och där begraven, dotter av kronofogden Alexander Magnus Dryselius och Anna Maria Klockhoff. Gift 2:o 1904-09-27 i Gudmundrå socken Västernorrlands län med Ulrika Vilhelmina Sofia (Ulla) Ljungcrantz, född 1874-12-11 i Timrå socken Västernorrlands län, död 1930-02-17 i Örebro, Olaus Petri förs. ]] och där begraven, dotter av kronolänsmannen Johan Mauritz Ljungcrantz och Fredrika Vilhelmina Petré.

Barn:

 • 1. Mårten Gösta Alexander, född 1889-07-01 i Sollefteå. Sjökadett. Officersexamen 1909-10-29. Underlöjtnant i flottans reserv s. å. 3/11. Löjtnant därst. 1916-04-07. Styrman i handelsflottan. Se Tab. 10A.
 • 1. Otto Volmar, född 1890-10-10 i Sollefteå. Sjökadett 1905-10-01. Överflyttade 1913 till Nordamerika, där han kallar sig Saunders. Har innehaft anställningar vid lotsverket i San Francisco och hos Standard Oil C:o. Styrman i amerikanska marinen.
 • 1. Elsa Adelina, född 1893-09-08 i Sollefteå. Anställd i aktiebolag Svenska handelsbanken 1917.
 • 1. Anna, född 1900-04-24 i Härnösand, död s. å. 12/5.
 • 2. Mårten Bengt, född 1905-09-01 i Härnösand. Studentexamen i Örebro 1923-06-07. Student vid Stockholms högskola s. å. 18/9. Jur. kandidat därst. 1927-11-05. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 10/11. Notarie i Västernärkes domsaga 1929-12-05–1932-02-29. Praktiserande advokat i Katrineholm 1932-03-01–s. å. 18/6. Anställd hos länsstyrelsen i Örebro län s. å. 20/6. Se Tab. 10B
 • 2. Britta Ulrika, född 1908-12-07 i Örebro ]], död där 1909-01-18 och begraven på Längbro kyrkogård.
 • 2. Margareta, född 1912-01-08 i Örebro ]], död där 1925-10-19, Olaus Petri förs..

TAB 10A

Mårten Gösta Alexander, (son av Otto Wilhelm, tab. 10), född 1889-07-01 i Sollefteå (stadens förs.). Sjökadett 1903-10-01. Officersexamen 1909-10-29. Underlöjtnant i flottans reserv s. å. 3/11. Löjtnant därst. 1916-04-07. Styrman i handelsflottan. Sjökapten. Kapten i flottans reserv 1940-04-26. Gift 1936-12-11 i Gudmundrå förs. V. norrl. (vb nr 103) med Karin Valborg Steen, född 1908-02-25

Barn:

 • Odöpt son, född 1940-02-28 i Härnösand (Lasarettet fb nr. 83).
 • Mårten Richard Gustaf, född 1943-06-21 i Härnösand (Lasarettet), Härnösands förs., V. norrl. (fb nr 140).


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: