Pilegram

Från Adelsvapen-Wiki

Elisabeth Pilegram var gift 1:o med Abraham Spiring och gift 2:o 1659 med Elias von von Hagendorn.


Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.