:

Von Hegardt nr 1536

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Hegardt nr 1536 †

Adlad 1717-08-12, introd. 1719. Den siste manlige medlemmen upphöjd i friherrl. stånd 1771-10-15.

Litteratur: Biografiska anteckningar om släkten Hegardt (1910).


1E. Lange, Die Greifswalder Sammlung Vitæ Pomeranorum (1898).

  • Josias Hegardt. Bildhuggare i byn Hegard i närheten av Töndern i Slesvig. Död 1639. Gift med Maria Pedersdotter, död 1659.

Barn:

  • Peter Hegardt, född 1638-12-11 i Slesvig. Överflyttade 1655 till Sverige och blev handlande i Malmö. E. rådman därst. 1687 och ord. rådman 1692–1700-01-01. Erbjöds politieborgmästarsysslan i nämnda stad 1699, men avböjde anbudet. Död 1711-08-05 i Malmö och begraven i S:t Petri kyrka därst., varest ett praktfullt epitafium finnes över honom och hans senare hustru. Gift 1:o 1671-10-31 i Malmö med Maren Tomasdotter Jyde, född 1644(?), begraven 1680-03-16 i nämnda stad, dotter av handlanden Tomas Nielsen Jyde och Karine Hansdotter. Gift 2:o 1681-08-00 med Margareta Faxe, född 1663-02-02, död 1713-05-20 i Malmö, dotter av prosten och kyrkoherden i Skabersjö pastorat av Lunds stift Georg Jensen Faxe och hans 2:a fru Helena Jakobsdotter Claussen.

Barn:

  • 2. Martin Hegardt, född 1685-02-02 i Malmö. Student i Lund 1702-06-17 och i Rostock 1705. Filosofie mag. i sistnämnda stad 1706. Teol. baccalaureus i Greifswald 1708 och studerade där till 1709. då han reste till England. Kyrkoherde i svenska församl. i London 1710-03-02–1712. Extra ordinarie professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet 1710-05-24. Konfirm.fullm. s. å. 3/10. Teol. doktor vid Greifswalds universitet 1714-10-11. Tillträdde sin professur s. å. 16/11. 3:e teol. professor i Lund samt kyrkoherde i Vallkärra och Stångby prebendepastorat 1716-09-25. Prost i Torna kontrakt s. å. 2:e teol. professor samt kyrkoherde i Uppåkra och Flackarps prebendepastorat 1718-07-22. Prost i Bara kontrakt s. å. 1:e teol. professor och domprost i Lund 1728-05-23. Var rektor vid Lunds universitet 1719 och 1727. Död 1732-04-04 i Lund. Hans fru och barn blevo adlade 1717-08-12 med namnet von Hegardt (introd. 1719 under nr 1536). Hos honom bodde konung Carl XII under sin nära tvååriga vistelse i Lund. Gift 1714-10-11 i Greifswald med Liboria von Corswanten i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1707 med professorn vid Greifswalds universitet Johan Filip Palthenius, död 1710-05-26)1, född 1686 i Greifswald, död 1754-04-03 i Lund, dotter av överdirektören vid pommerska lantkassan och borgmästaren i Greifswald Christoffer von Corswanten, av kejsar Leopold I upphöjd i riksadligt stånd, och Liboria Trendelenburg-Schönenwalde.

Barn:

  • Peter Fredrik Hegardt, adlad och friherre von Hegardt, född 1716. Statssekreterare. Död 1780. Se frih. ätten von Hegardt.
  • Carl, född 1717-09-19 i Lund, liksom syskonen, bars av konung Carl XII till dopet, död s. å. 26/9 och begraven s. å. 29/9 i Malmö.
  • Margareta Liboria, född 1719-07-23, död 1792-07-28 Ruda. Gift 1737-01-04 i Lund med professorn Gustaf Harmens, född 1699, död 1774, fader till majoren Henrik Harmens, adlad af Harmens.
  • Christian Adolf, född 1721-06-25, död s. å. 25/9 i Lund.
  • Johan Filip, född 1726-09-18, död 1727-05-02 i Malmö.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: