:

Schmedeman nr 1085

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Schemdeman nr 1085 enligt vapenplåten i Riddarhussalen

Adliga ätten Schmedeman nr 1085 †

Adlad 1686-09-30. † 1782-03-19. Ätten härstammar från Reval och tillhörde en rådsherresläkt från Reval. Vid adlandet erhöll densamma ett något olika vapen mot det, som fördes av den gamla patriciersläkten, vars vapen dock uppsattes på riddarhuset.

TAB 1

Hans Schmedeman, till Moik och Paiopä i S:t Jürgens socken samt Kottiper i Kegels socken, vilket sistnämnda han 1564 erhöll i förläning, alla i Estland. Rådsherre i Reval. Deputerad 1561 från samma stad till konung Erik XIV, då staden och Estland gav sig under Sveriges krona. Död före 1569. Gift med Anna Rigeman.

Barn:

TAB 2

Hans Schmedeman (son av Hans Schmedeman Tab 1). Borgmästare i Riga. Död 1622. Från honom reducerades Kottiper 1582. Gift med Catharina Drejling.

Barn:

TAB 3

Hans Schmedeman (son av Hans Schmedeman Tab 2). Vederlagssven i Viborg 1615. Rådman i Viborg 1626. Borgmästare 1638. Död 1655-04-01 i Viborg. Gift 1:o omkring 1620 med Christina Henriksdotter, dotter av slottsskrivaren på Viborg Henrik Jönsson (Teetgren nr 557). Gift 2:o 1652-02-04 i Viborg med Catharina Valeriansdotter i hennes 2:a gifte, dotter av fältproviantmästaren Valerian Jönsson Montanus och Brita Bertilsdotter Schimmelkorn.

Barn i gifte 1:o:

  • Catharina Schmedeman, död 1692-02-16 i Åbo. Gift med häradshövdingen Peter Thesleff.

Barn i gifte 2:o:

  • Johan Schmedeman, adlad Schmedeman Se Tab. 4

TAB 4

Vapensköld för adliga ätten Schemdeman nr 1085 enligt diplomet

Johan Schmedeman, adlad Schmedeman (son av son av Hans Schmedeman, Tab 3), född 1652-12-02 i Viborg. Adlad 1686-03-30. Överpostdirektör 1702. Kansliråd och statssekreterare vid inrikes expeditionen 1710. Död 1713-05-06 i Stockholm. Gift 1700 med Elsa Louisa von Braunjohan i hennes 2:a gifte, dotter av packhusinspektoren Conrad von Braunjohan och Sara Carlberg.

Barn:

  • Johan Gerhard, född 1702-04-10 i Riddarholmsförsamlingen, död 1703-04-02 på Tullinge i Botkyrka socken.
  • Sara Catharina, född 1704-03-24 i Riddarholmsförsamlingen, död 1742-08-18. Gift 1721-04-02 på Tullinge med kaptenen Georg Casper Rosenmüller.
  • Johanna Lovisa, född 1706-03-04 i Riddarholmsförsamlingen, död 1784-02-22. Gift 1723-10-17 med överstelöjtnanten Bengt Anders von Burguer.
  • Eva Charlotta, döpt 1708-02-27 i Riddarholmsförsamlingen, död 1765-05-24. Gift 1723-11-12 med majoren Esaias Aminoff.
  • Johan, född 1709-06-24 i Riddarholmsförsamlingen. Kammarskrivare vid militieavräkningskontoret i kammarkollegium 1740. Bokhållare i 2:a avräkningskontoret 1762. Död ogift 1782-03-19 på Långsjö under Långbro i Brännkyrka socken och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Sveriges Ridderskaps och Adels Wapenbok III av Carl-Arvid Klingspor.

: