:

Almfelt nr 2079

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Almfelt nr 2079

Adlad 1772-09-13, introducerad 1776.

TAB 1

Jöns Jonsson i Norrgården i Alm i Almby socken. Levde 1656.

Barn:

 • Peter Jönsson i Norrgården (KBK.). Gift med Marit Olofsdotter (KBK.).
 • Peter Almqvist, född 1700-01-23 i Norrgården. Student i Uppsala (Um.). 1726-02-12. Regementspastor vid greve Dohnas, sedermera Löwenfels'ska, infanteriregementet i Stralsund. Död 1765-06-20. Gift 1:o 1734-10-04 Österhaninge socken, Stockholms län (KBK.), med Rachel Rebecka Beckman, född (KBK.) 1704-02-02 död (KBK.). 1740-07-12 dotter av kornetten vid skånska tremänningskavalleriregementet Sven Beckman och Ursila Bröms. Gift 2:o 1741-07-26 i Stralsund (KBK.) med Anna Christina Wittrock, född 1717-03-11 i Kristianstad (KBK.), död 1759-01-21 i Stralsund (KBK.), dotter av kaptenen vid skånska tremänningskavalleriregementet Johan Casper Wittrock från Holstein och Anna Sofia Ursell. 3:o 1760-10-20 född Anna Christina Berns, dotter av amiralitetskaptenen Daniel Henrik Berns och Maria Elisabet Bros [KBK].

Barn:

 • 1. Lorentz Peter Almqvist, adlad Almfelt, född 1739, död 1807. Se Tab. 2.
 • 2. Johan Almqvist, adlad Almfelt, född 1743, död 1801. Se Tab. 3

TAB 2

Lorentz Peter Almqvist, adlad Almfelt, (son av Peter Almqvist, tab 1), född 1739-06-14 i Stralsund. Student i Greifswald (Bbl.). Volontär vid Löwenfels'ska regementet 1755-08-01. Bevistade åren 1757–1762 fälttågen i Pommern, blev därunder vaktmästare vid von Schwartzens jägarkår till häst 1758-04-01 gick 1762 i preussisk och 1764 i polsk tjänst. Adjutant vid finska lätta dragonkåren 1770-03-23. Kornett vid finska lätta dragonkåren 1771-10-09. Löjtnant 1772-09-13. RSO 1772-09-12. Adlad jämte halvbrodern Johan 1772-09-13 (introducerade 1776 under nr 2079). Kapten och regementskvartermästare 1773-08-23. Kapten med kompani 1775-05-22. Major 1778-03-18. Överste för Jämtlands regemente 1785-03-07. Avsked 1785-06-29 medlem av magasinsdirektionen 1793–1803. Död 1807-04-18 i Stralsund, barnlös, och gick således hans ättegren ut med honom själv. 'Han blev riddare och adelsman för visat nit vid regementsförändringen 1772. Bevistade 1789 års riksdag och blev därunder den 20 februari, jämte flera riddersmän, arresterad och förd till Varbergs fästning, varifrån han lösgavs efter trenne års förlopp. 'Gift 1802 med Cristiane Ida Henriette von Klein i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Henrik Samuel Herman von Born, född 1733, död 1796). Döpt 1749-03-16 i Schwerin, död 1829-06-20 i Bibau

TAB 3

Johan Almqvist, adlad Almfelt, (son av Peter Almqvist, tab 1), född 1743-08-25 i Stralsund. Volontär vid Löwenfels'ska regementet i Stralsund 1752. Volontär 1760 och korpral 1761 vid jägarkåren till häst. Bevistade 1761 års fälttåg i Pommern. Gick först i preussisk tjänst som vaktmästare vid general Werners husarregemente och sedan i polsk tjänst, där han blev underofficer 1765 och kornett 1767-07-16. Kornett i svensk tjänst 1768-04-14 placerad på Västgöta kavalleriregemente 1771-07-09. Kornett på Västgöta kavalleriregemente 1772-06-22 med tur ifrån 1768-04-14. Adlad jämte halvbrodern Lorentz Peter 1772-09-13 (introducerade 1776 under nr 2079). Livdrabant 1773-04-22. Löjtnant i armén 1774-11-16. Avsked 1776-04-17 död 1801-01-11 i Stockholm. Gift 1775-10-08 i Stockholm med Brita Elisabet Moberg, född 1758-08-28, död 1823-09-25 i Stockholm, dotter av inspektören Jonas Moberg och Anna Elisabet Hörning.

Barn:

 • Johan Carl Gustaf, född 1776, död 1812-01-21.
 • Bror Jonas Peter, född 1777. Grosshandlare. Död 1838. Se Tab. 4
 • Elisabet Johanna, född 1778-09-25. Stiftsjungfru. Död ogift 1855-01-04 i Stockholm.
 • Christina Gustava, född 1779-11-04. Stiftsjungfru. Död ogift 1850-01-01 i Stockholm.
 • Lorentz Axel Fredrik, född 1781-08-13. Konduktör vid överintendentsämbetet. Kapten vid telegrafkåren i egenskap av konstruktör1 1808-05-11. Död 1844-12-30 i Stockholm. Han var skicklig figur- och arkitekturritare.
 • Althea Charlotta, född 1782-12-02, död 1783-06-22.

TAB 4

Bror Jonas Peter, (son av Johan Almqvist, adlad Almfelt, tab 3), född 1777. Handlande i Göteborg. Grosshandlare. Död 1838-07-30 Oxhagen. Gift 1812-12-20 med Johanna Fredrika Wendel, född 1794-06-01,, död 1824-03-28 Gullbringa

Barn:

 • Ida Fredrika, född 1814-01-26. Stiftsjungfru. Död ogift 1892-12-05 i Göteborg.
 • Bror Johan, född 1816-05-20, död 1830-12-05 på Gullbringa, då han skulle rädda en torpargosse, som gått ned sig på isen.
 • Osvald Ferdinand, född 1817. Sjökapten. Död 1886. Se Tab. 5.
 • Hilda Charlotta, född 1819-04-15. Stiftsjungfru. Död ogift 1864-09-22 i Göteborg.
 • Tekla Elisabet, född 1820-08-06 på Gullbringa. Stiftsjungfru. Död 1914-12-28, Vidkärr) Gift 1846-09-22 i Kungälv med apotekaren på apoteket Kronan i Göteborg, RVO mm Johan Gustaf Cavalli, född 1822-02-03 i Kristianstad, död 1888-04-09 i Göteborg.
 • Pontus Hjalmar, född 1821-12-01 på Gullbringa, död omkring 1870.
 • Artur Malkolm, född 1823-04-08 död 1824-01-25.

TAB 5

Osvald Ferdinand, (son av Bror Jonas Peter, tab 4), född 1817-06-25 i Domkyrko Gustavi förs, Göteborg. Sjökapten. Död 1886-09-05 i Göteborg. Gift 1850-02-08 med Anna Emilia (Emma) Öhrberg, född 1819-05-01 i Gustavi Domkyrko förs, Göteborg ]], död i Göteborg 1900-02-15 dotter av uppsyningsmannen vid tullverket Anders Öhrberg och Sara Vendela Helin.

Barn:

 • Emilia Georgina Fernanda'', född 1851-02-27 i Göteborg (pastor i Göteborg, Gustavi Domkyrko förs, intyg). Död 1931-01-16 i Göteborgs Annedals förs. Gift 1882-05-12 i Göteborg (pastor i Halmstad) med tidningsredaktören Hugo Esaias Valdemar Hesselgren'', född 1855-03-06 i Vemmerlövs socken, Malmöhus län. Död 1889-03-10 i Halmstad.
 • Charles Axel Osvald, född 1853-07-17 i Halmstad (pastor i Göteborg, Gustavi Domkyrko förs, intyg). Kontorist i Göteborg. Död 1930-03-17 i Göteborgs Annedals förs.
 • Hjalmar Niklas, född 1854. Död 1925. Se Tab. 6
 • Hilda Louise'', född 1856-02-04. Gift 1878-07-23 i Göteborg med lantbrukaren Carl Ludvig Cavalli, född 1856-02-23 i Göteborg.
 • Laurens Osvald'', född 1857-06-08 död 1879-01-08.

TAB 6

Hjalmar Niklas, (son av Osvald Ferdinand, tab 5), född 1854-08-10. Genomgick lantbruksskola. Kommunalfullmäktig i Lundby förs, Göteborg. Arrenderade Brandstorp i Hellestads socken, Älvsborgs län 1884–1889 och arrenderar Rödjan i Lundby socken, Göteborgs och Bohus län sedan 1889. Död 1925-10-09 i Lundby förs, Göteborg och Bohus län. Gift 1:o 1903-10-08 i Torslanda socken, Göteborgs och Bohus län med Hulda Emerentia Frendin, född 1868-11-24 i Göteborg. Död 1904-11-24 i Göteborg. Dotter av styckjunkaren Johan Adolf Frendin och Selma Charlotta Ulrika Bromander. Gift 2:o 1907-03-02 i Skara med Ingegerd Brase, född 1876-04-02 i Råda komministergård i Råda förs, Skaraborgs län. Dotter av komministern i Råda försaling i Skara stift Johan Brase och Lydia Carolina Jungner.

Barn:

 • 1. En döfödd dotter 1904-08-07.
 • 2. Johan Oswald'', född 1908-01-16 på Rödjan i Lundby förs, Göteborg och Bohus län.
 • 2. Birgit Maria, född 1911-02-04. Gift 1933-12-16 i Lundby kyrka, Göteborg och Bohus län med med. lic greve Bengt Axelsson Hamilton, född 1904-02-01 i Säby förs, Tranås.

Källor

[1] Bbl.

H. Samzelius, Släkten Samzelius

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: