:

Torpadius (Torpadie)

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten härstammar från kyrkoherden Jonas Nicolai, som tog namn efter Torpa socken i Östergötland. En gren av släkten ändrade namnet till Torpadie. OBS! Släktutredningen är under bearbetning och är ej komplett.

TAB 1

Nicolaus Jonæ, född ca 153? I Blackstad sn; kyrkoherde i Torpa sn 1559; underskrev trohetsförpliktelsen till hertig Johan 1568-09-09; betalade bevillning till Älvsborgs lösen 1571; bortbytte 1577-08-02 sin fädernejord Blackstad i Tjust till konung Johan III mot Hovetorp i Torpa; kontraktprost 1573; bevistade Uppsala möte 1593 och underskrev beslutet. Enligt föredragningslista i Kammarkoll. av 1587 begärde han att under sin livstid erhålla fritt ett skattehemman, som räntade 1 lisp. smör, 6 årl. hästar, 4 dagsverken, emedan han hade blott 4 tunnor spannmål i vederlag. Gift med N.N.

Barn:

 • Jonas Nicolai Torpadius, född 1560; kyrkoherde; † 1601. se Tab 2.

TAB 2

Jonas Nicolai Torpadius, (son till Nicolaus Jonæ, Tab 1), född 1560 i Torpa sn; prästvigd 1586, var i många år adjunkt hos sin far i Torpa, underskrev Uppsala mötes beslut jämte fadern 1593, kyrkoherde i Torpa efter fadern 1600; † där 1601. Gift med N.N, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o omkr 1615 med sin mans efterträdare, kyrkoherden och kontraktsprosten Stephanus Haquini, † 1633 i Torpa prästgård, Torpa sn.

Barn:

 • Zacharias Jonæ Torpadius, född 1597; kyrkoherde; † 1663. se Tab 3.

TAB 3

Zacharias Jonæ Torpadius, (son till Jonas Nicolai Torpadius, Tab 2), född 1597 i Torpa sn; student i Uppsala 1618; prästvigd 1622-08-02; adjunkt i Torpa sn s å; kyrkoherde där 1633; skänkte en mässhake i vit damast till Torpa kyrka; † 1663-07-22 i Torpa prästgård, begr 13/9. Gift med Ingeborg Larsdotter, † änka 1672-11-11 i Torpa prästgård, Torpa sn, begr 17/12 (källa: Gen ID: 396.18.37100)

Barn:

 • Jonas Torpadius, född 1624 i Torpa sn; kyrkoherde i Torpa socken efter fadern 1664; tilltr 1665-08-16; † 1670-05-15 i Torpa sn. Gift med Brita Mårtensdotter.
 • Elisabet Torpadia, född 1625 i Torpa sn, † 1698-01-29. Gift 1643 med kyrkoherden i Vists sn Haqvinus Andræ Kylander, född 1607 i Gammalkälla sn, † 1669-04-06.
 • Brita Torpadia, född 1630-05-?? i Torpa sn, † 1703-12-10 I Asby prästgård, Asby sn, begr 1704-05-17 (en gudfruchtig och dygdesam Matrona och flitig hushållerska). Gift 1659 med prosten och kyrkoherden i Asby sn Magnus Petri Sundius, född 1624-12-31, † 1697-01-23 i Asby prästgård, Asby sn.
 • Israel Zachariæ Torpadius, född 1638; kyrkoherde; † 1684. se Tab 4.
 • Sara Torpadia, född 1642-01-?? i Torpa sn, † 1708-04-05 på Rydsnäs, Västra Ryds sn. Gift 1670-06-10 i Torpa sn med kyrkoherden i Västra Ryds-Svinhults socknar Nicolaus Magni Egbyensis, född 1638 i Ekeby sn, † 1712-06-27.
 • Lars Torpadius, född 1644; hovrättsassessor; † 1694. se Tab 10.
 • Christina Torpadia. Gift 1672 med kyrkoherden i Adelövs sn Sveno Höök, † 1688-04-27.
 • Daniel Torpadius, född på 1640-talet; kyrkoherde; † 1700. se Tab 11.
 • Catharina Elisabet Torpadia, † 1677-06-17 på Ruda, Asby sn. Gift med kaptenen Anders Rudman.

TAB 4

Israel Zachariæ Torpadius, (son till Zacharias Jonæ Torpadius, Tab 3), född 1638 i Torpa prästgård; student i Östgöta nation vid universitetet i Uppsala 1658; prästvigd 1668; adjunkt i Torpa församling hos sin bror s å 11/12; kyrkoherde i Torpa 1672; † där 1684-12-20, begr 1685-06-14. Gift 1670-06-12 i Linderås sn med Margareta Eliasdotter Hval, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1686-08-17 i Torpa med kyrkoherden i Torpa Nicolaus Petri Reftelius, född 1654 i Norra Vi sn, † 1687-05-04; 3:o 1688-08-14 i Torpa sn med kyrkoherden Bartholdus Laurentii Kuuse, född 1654 i Torpa sn, † 1696-04-19 i Torpa sn), född 1648 i Söderköping, † 1732, dotter till kyrkoherden i Linderås och Frinnaryd Elias Benedicti Hval och Elisabet Zachrisdotter Brytzenia (dotter till kyrkoherden i Gladhammar Zacharias Benedicti Retzius och ?Kerstin Olofsdotter).

Barn:

 • Zacharias Torpadius, dpt 1671-06-07 i Torpa sn; fogde på Narva slott.
 • Samuel Torpadius, född 1672; assessor; † före 1768. se Tab 5.
 • Elias Torpadius, född 1673-11-27 i Torpa sn, † där 1679-11-12.
 • Jonas Torpadius, född 1675; kyrkoherde; † 1715. se Tab 6.
 • Ingeborg Torpadius, född 1678-09-04 i Torpa sn, † där s d (källa: Gen ID: 396.18.37300).
 • Andreas Torpadius, född 1678; kyrkoherde; † 1725. se Tab 7.
 • Elias Torpadius, född 1680; borgmästare; † 1747. se Tab 8.
 • Anna Torpadia, född 1680-05-05 i Torpa sn, † efter 1701.
 • Daniel Torpadius, född 1682-05-10 i Torpa sn.

TAB 5

Samuel Torpadius, (son till Isreal Zachariæ Torpadius, Tab 4), född 1672 i Torpa sn, dpt s å 4/6; auditör vid amiralitetsunderrätten i Karlskrona; fick avsked med assessors värdighet 1737-04-21; † före 1768-12-01. Gift med Anna Catharina Blom, född 1700 (åu), † änka 1768-12-01 i Karlskrona.

Barn:

 • Margareta Torpadius, född i Karlskrona. Gift 1:o 1747 i Karlskrona med löjtnanten vid amiralitetet Carl Gustaf Schlüter, från vilken hon blev skild, † 1772. 2:o 1751 med juveleraren Sigismund Novisadi, † 1773 i Karlskrona.
 • Johan Israel Torpadius. Konstapel vid flottan i Karlskrona; † där 1747-11-29.
 • Salomon Torpadius. Löjtnant vid amiralitetet 1775-05-22; † 1782-10-01. Gift med N.N, † före 1777-11-24 i Karlskrona. Paret fick två söner, som båda dog späda.
 • Anna Catharina Torpadius.

TAB 6

Jonas Israelis Torpadius, (son till Isreal Zachariæ Torpadius, Tab 4), född 1675-06-24 i Torpa sn; student i Östgöta nation vid universitet i Uppsala 1696; prästvigd 1702; kyrkoherde i Kristbergs sn; † där 1715-03-26. Gift 1:o 1708-06-03 i Skänninge med Anna Margareta Nyman, född 1680-03-30 i Skänninge, † där 1710-12-15, dotter till rådmannen i Skänninge Jonas Nyman och Sara Noije. 2:o 1712-08-06 i Kristbergs sn med dygdsamma matronan Margareta Barck, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med kyrkoherden i Kristbergs sn Johannes Ramnelius, född 1669, † 1710-11-25; 3:o 1716-06-26 i Kistbergs sn med kyrkoherden i Skeppsås-Alvestads socknar Petrus Knoop, född 1655-04-18 i Tjällmo sn, † 1733-01-22 i Skeppsås sn), född 1679 (åu), † 1745-10-20 i Kristbergs sn, 66 år gammal, begr 29/10, dotter till kyrkoherden i Barkeryds sn Johan Barck och Brita Broddesdotter.

Dotter 1:o:

 • Sara Torpadia, född 1709 i Skänninge, † där 1710-12-17.

Dotter 2:o:

 • Brita Margareta Torpadia, född 1713-06-27 i Kristbergs sn, † 1773 i Ingatorps sn. Gift 1:o 1734-10-22 i Älvestads sn med komministern i Skeppsås-Älvestads socknar Ericus Knoop, född 1703-10-03 i Älvestads sn, † där 1743-01-21. 2:o 1744-01-06 i Vallerstads prästgård, Vallerstads sn med kyrkoherden i Ingatorp-Bellö socknar Hans Magnus Phalén, dpt 1713 i Väderstads sn, † 1802-02-21 i Ingatorps sn.

TAB 6

Andreas Torpadius, (son till Isreal Zachariæ Torpadius, Tab 4), född 1678-09-04 i Torpa sn; student i Östgöta nation vid universitet i Uppsala 1701; prästvigd 1704; adjunkt i Konungsunds socken; komminister i Linköpings domkyrka 1707; kyrkoherde i Hägerstad-Oppeby socknar; † 1725-04-14 i Hägerstads sn. Gift 1:o 1705 med Brita Wimmerstedt, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1700-06-08 i Konungsunds sn med kyrkoherden i Konungsund Johannes Vretander, född 1659-08-31 i Vreta Klosters sn, † 1704-10-19), född 1683 i Konungsunds sn, † 1710-03-18 i Linköping, dotter till kyrkoherden i Konungsunds sn Jonas Nicolai Wimmerstedt och Maria Grotte. 2:o 1712-06-18 i Hallingebergs sn med Anna Magdalena von Weinberg, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1726 i Hallingeberg med kyrkoherden i Hägerstad-Oppeby socknar Olaus Olavi Roswall, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1739-13-06 i Hägerstads sn med Margareta Elisabet Galle, dotter till kyrkoherden Johan Galle och hans 1:a fru Christina Braunerskjöld; 3:o 1752 i Kläckeberga sn med jungfrun Elisabet Katarina Lagerman, † 1784 i Kisa sn, dotter till landssekreteraren och häradshövdingen Johan Lagerman och Martha Maria Ruther), född 1688-12-24 på Falla, Vimmerby, † 1758-06-28 i Hägerstads sn), född 1681 i Hallingebergs sn, dpt s å 23/5, † 1738-01-26 i Hägerstads prästgård, Hägerstads sn, begr 8/2, dotter till stadsmajoren i Stockholm Truls von Weinberg och Catharina Axelsdotter Bohm.

Barn 1:o:

 • Johannes Torpadius, född 1708-04-16 i Linköping, dpt 19/4, † 1722 i Hägerstads sn.

Barn 2:o:

 • Truls Israel Torpadius, född 1713-06-23 i Hägerstads sn, dpt 29/6; studerande i Uppsala; † där ogift och barnlös 1732, begr 3/4.

TAB 7

Elias Torpadius, (son till Israel Zachariæ Torpadius, Tab 4), född 1680-05-05 i Torpa sn, † 1747-04-02 i Stockholm. Genomgick Linköpings gymnasium. Student i Östgöta nation vid universitetet i Uppsala 1702. Förvaltade landssekreterartjänsten i Gävleborgs län. Stadsnotarie i Stockholm 1716, aktuarie samma år; riksdagsman 1720, 1722-1723, rådman 1725-04-03, 1726-1727, 1731, 1734 och 1738 samt tillika under dessa riksdagar sekreterare i borgarståndet, 1740-1741 och 1742-1743; ; deputerad i borgarståndet i deputationen för landshjälpen 1728; ledamot av 1686 års lagkommission för 1731-10-19; ledamot av riksdagens kommission över reduktions-och likvidationsverket; kämnärpreses 1731-12-10; borgmästare i Stockholm och preses i politiekollegiet 1739-07-18; borgmästare och preses i handelskollegium 1745-06-11. Han ägde ett för den tiden mycket ansenligt bibliotek. Var ägare av stenhus i staden i kvarteret "det inre" nr 53 mellan Skomakare-och Prästgatorna, gård i Maria församling kvarteret "det yttersta" nr 187 och 188, Drettinge säteri och Dädesjö västergård, frälse i Dädesjö socken i Kronobergs län, Myrby frälsegård i Skuttunge socken i Uppsala län, 1/12 i Söderfors ankarbruk i Uppland. Hade gravar i S:t Nikolai och Jakobs kyrkor i Stockholm. Gift 1:o med Catharina Johansdotter Falck, född 1695 i Stockholm, † där 1722-02-15, dotter till bryggeriåldermannen Johan Johansson Falck och Maria Hentzig. Gift 2:o 1724-03-08 på Söderfors bruk, Söderfors sn med Maria Beata Gyllenstedt, född 1696-11-2? på Söderfors bruk, Söderfors sn, † 1782-07-11 i Stockholm, dotter till bruksförvaltaren Carl Göransson Söderman, adlad Gyllenstedt och Catharina Elisabet Leijoncrona.

Barn 1:o:

 • Johan Israel Torpadius, född 1722; rådman, författare; † 1760. se Tab 8.

Barn 2:o:

 • Catharina Margareta Torpadius, född 1725-02-12 i Stockholm, † där 1789-12-03. Gift 1744-07-01 i Nikolai fs, Stockholm med sin syssling landshövdingen i Kalmar och generallöjtnanten, friherre Tomas Carl Rappe, född 1721-09-06 på Asby storegård, Dädesjö sn, † 1790-10-03 på Strömsrums herrgård, Ålems sn.
 • Anna Elisabet Torpadius, född 1726-04-11 i Stockholm, † där 1795-07-02.
 • Dödfödd dotter, begr 1728-09-02 i Stockholm.
 • Carl Torpadius, dpt 1729-01-01 i Stockholm; sekreterare i Rikets ständers bank; † 1764-06-09 i Jakobs fs, Stockholm.
 • Niklas Torpadius, dpt 1731-04-03 i Stockholm; notarie vid Stockholms norra förstads kämnärsrätts civilprotokoll; † 1780-05-18 i Stockholm.
 • Ulrika Beata Torpadius, dpt 1732-08-14 i Stockholm, † där ogift 1808-11-11.

TAB 8

Johan Israel Torpadius, (son till Elias Torpadius, Tab 7), född 1722-02-08 i Stockholm; student i Stockholms nation vid universitet i Uppsala 1737-10-10; vice notarie vid Stockholms kämnersrätt och rådsturätt; t f stadssekreterare flera gånger; rådman i Stockholm 1756-04-30; vald till riksdagsman i Stockholm 1760; † där 1760-08-11, begr s å 13/8. Gift 1749-04-30 i Maria fs i Stockholm med Eva Maria Åbrink, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o i Stockholm med hovsekreteraren Johan Fredrik Bottsack), född 1729 i Stockholm, † där 1766-11-25, dotter till bryggaren i Stockholm Jonas Åbrink och Catharina Warg.

Barn:

 • Catharina Elisabet Torpadius, född 1750 i Stockholm, † 1797-03-27 i Leksand. Gift 1768-11-08 i Stockholm med kontraktsprosten, hovpredikaten och kyrkoherden i Leksands sn Gustaf Enebom, född 1721-10-11 i Enköping, † 1796-05-13 i Leksand.
 • Elias Edvard Torpadius, född 1758; landssekreterare; † 1799. se Tab 9.

TAB 9

Elias Edvard Torpadius, (son till Jonas Israel Torpadius, Tab 8), född 1753-04-03 i Stockholm; landssekreterare; † 1799-02-03 i Västerås. Gift 1778-11-19 i Västerås med Maria Elisabet Alm, född 1751 i Västerås, † där 1798-01-28, begr s å 6/2, dotter till aktuarien Lars Niklas Alm och Catharina Grotzen.

Barn:

 • Beata Catharina Torpadius, född 1779-07-12 i Västerås. Gift 1:o 1811-06-06 i Västerås med komministern i Hedemora Olof Gransell, född 1771-08-23 i Grangärde sn, † 1817-02-22 i Hedemora. 2:o 1819-06-25 i Hedemora med kronolänsmannen Nils Johansson, född 1776-12-06 i Hedemora, † där 1819-08-07. 3:o 1821-03-08 i Hedemora med handlanden Lars Wessén, född 1799-08-09 i Vestlands sn.
 • Lars Edvard Torpadius, född 1781-02-28 i Harakers sn.
 • Carl Israel Torpadius, född 1782-02-23 i Harakers sn.
 • Elias Torpadius, född 1783-07-09 i Harakers sn.
 • Ulrik Marianus Torpadius, född 1787-09-17 i Västerås; gardist vid livgardet till häst 1808-01-25; † 1812-01-21 i Stockholm.
 • Eleonora Torpadius, född 1788, † s å3/10 i Västerås.
 • Nils Otto Torpadius, född 1790-12-06 i Västerås, † där 1792-06-05.
 • Maria Eleonora Torpadius, född 1793-07-06 i Västerås, † där s å 30/7.

TAB 10

Lars Torpadius, (son till Zacharias Jonæ Torpadius, Tab 3), född 1644-04-23 i Torpa prästgård; student i Östgöta nation vid Uppsala universitet 1662-09-25 och i Lund 1668; t f akademisekreterare i Lund; inskrevs i Göta hovrätt och avlade där auskultanteden 1664; assessor i Göta hovrätt 1676-05-01; avlade ämbetseden och tog säte i rätten s å 27/6; installerad s å 4/10; ägde Hovetorp, Torpa sn; † 1694-11-06 i Stockholm, begr 7/11 (källa: Gen ID: 396.20.1500).Gift 1677-01-28 i Hults sn med Karin Eriksdotter Drysenia, född 1644 i Eksjö, dotter till assessorn i Göta hovrätt, juris doktorn och härads­hövdingen i Öster- och Norrvidinge Erik Persson Drysenius och Margareta Carlsdotter Lillieberg (syster till översten Christer Carlsson Lillieberg, adlad Lillieberg).

Bar:

 • Zacharias Torpadius, född 1679-04-09 i Hults sn, † barn.
 • Dödfödd dotter, 1678-02-06 på Hovetorp, Torpa sn.
 • Erik Torpadius. Student i Östgöta nation vid universitet i Uppsala 1704; avlade auskultanted i Göta hovrätt 1708-10-03; † 1712 i Uppsala.
 • Margareta Torpadius, född 1681-09-22 på Hovetorp, Torpa sn, † 1748-03-19 på Hovetorp, Torpa sn 67 år gammal (varit sängliggande många år), begr 8/4. Gift 1710-05-09 i Hults sn med kaptenen vid Västgöta stånddragonreg:te Peter Ekegren, morgongåva 200 riksdaler.
 • Elisabet Torpadius, född 1686-01-07 på Hovetorp, Torpa sn. Gift med kaptenen Israel Haraldsson Dyk, född 1686 i Bälaryds sn, † 1755-05-28 i Vadstena.
 • Anna Catharina Torpadius, född 1688-07-18 på Hovetorp, Torpa sn, † 1754 på Husnäs säteri, Karlstorps sn. Gift 1713-04-22 i Hults sn med fänriken Samuel Hval, † 1748-04-07 på Husnäs säteri, Karlstorps sn, begr s å 2/5.

TAB 11

Daniel Torpadius, (son till Zacharias Jonæ Torpadius, Tab 3), född på 1640-talet; kyrkoherde i Vireda-Hagrida socknar; † 1700-11-30 i Vireda prästgård, Vireda sn. Gift 1:o 1674-06-10 i Norra Vi sn med Ingeborg Reftelia, † 1691-04-09 i Vireda prästgård, Vireda sn, dotter till kyrkoherden Petrus Johannis Reftelius och Maria Schepperus. 2:o 1696-12-01 i Ölmstads sn med Christina Nicolai Ölandra, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o inspektorn på Smedtorp Gabriel Wetterberg), född 1671 i Ölmstads sn, dpt där s å 5/1, dotter till kyrkoherden Nicolaus Jonæ Ölander och Christina Andersdotter Hyltenia.

Söner 1:o:

 • Zacharias Torpadius, född 1676 i Eksjö, † där s å 1/2.
 • Zacharias Torpadius, född 1678; kyrkoherde; † 1745. se Tab 12.
 • Samuel Torpadius, född i Eksjö. Student i Östgöta nation vid Uppsala universitet 1696.
 • Peder Torpadius, född 1680 i Eksjö, dpt så 28/12.
 • Nils Torpadius, född i Eksjö, † där 1681-06-02.
 • Johan Torpadius, född 1683 i Eksjö, dpt s å 20/9, † där s å 11/11.
 • Carl Torpadius, född 1688 i Eksjö, dpt s å 9/10, † 1691-06-06 i Vireda sn.

TAB 12

Zacharias Torpadius, (son till Daniel Torpadius, Tab 11), född 1678 i Eksjö, dpt s å 20/4; student i Åbo 1692, i Östgöta nation vid Lunds universitet 1695 och i Uppsala 1698; fil doktor i Uppsala 1710; prästvigd 1711; rektor i Vadstena skola och kyrkoherde i Rogslösa och Väversunda socknar 1722; † 1745-11-30 i Rogslösa sn. Gift 1711-07-02 i Stora Åby prästgård med Catharina Fabricia, född 1687-06-29 i Stora Åby sn, † 1745-07-10 i Rogslösa sn, dotter till kyrkoherden, rektorn och fil doktorn Eskil Fabricius och Sara Enandra.

Barn:

 • Daniel Torpadius, född 1712; rektor; † 1749. se Tab 13.
 • Samuel Torpadius, född 1714; assessor; † 1786. se Tab 15.
 • Carl Johan Torpadius, född 1717-03-17 i Vadstena, † där s å 21/8.
 • Magdalena Torpadia, född 1719-02-09 i Vadstena, † 1762-05-29 i Stora Åby sn.
 • Sara Maria Torpadia, född 1721-09-21 i Vadstena, † 1784-01-12 på Järnstad, Lysings härad.
 • Gabriel Torpadius, född 1724; häradshövding; † 1786. se Tab 17.
 • Johan Eskil Torpadius, född 1727-09-02 i Rogslösa sn, † där s d.

TAB 15

Samuel Torpadius, (son till Zacharias Torpadius, Tab 12), född 1714-08-14 i Vadstena; student i Östgöta nation vid Uppsala universitet 1732; auskultant i kammarrevisionen och e o kanslist i dess advokatfiskalkontor 1737; kanslist vid nämnda kontor 1740; e o notarie i kammarrevisionen 1748-02-05; landssekreterare i Östergötlands län 1748-10-20; auditör vid Skaraborgs reg:te 1774-06-09; avsked med assessors titel s å 13/7; † 1786-03-09 i Linköping, begr s å 17/3. Gift 1756-11-30 på Uljebergs sätesgård i Viby sn med Susanna Elisabet Götherhjelm, född 1724-07-20, † 1795-05-26 i Linköping, begr s å 31/5, dotter till kommendören vid örlogsflottan, riddaren Johan Alexander Göthe, adlad Götherhjelm och hans 1:a fru friherrinnan Catharina Maria von Danckwardt.

Barn:

 • Catharina Charlotta Torpadius, född 1757-08-29 i Linköping, dpt 31/8, † där 1762-07-08, begr 11/7.
 • Johannes Zacharias Torpadius, född 1758-08-10 i Linköping, dpt 12/8, † där s å 16(7, begr 20/8.
 • Magdalena Christina Torpadius, född 1760-04-13 i Linköping, dpt 15/4, † där 1843-10-11 i
 • Ulrika Torpadius, född 1761-04-17 i Linköping, dpt 20/4, † 1831-07-16 i Skänninge.
 • Samuel Johan Torpadius, född 1762; postmästare; † 1835. se Tab 16.
 • Carl Fredrik Torpadius, född 1763-10-30 i Linköping, dpt 3/11, † barn.
 • Catharina Elisabet Torpadius, född 1765-08-02 i Linköping, dpt 4/8, † 1825-07-28 i Skänninge. Gift 1790-10-15 på Uljebergs sätesgård, Vibys sn med överkontrollören vid nummerlotteriet, fältkommissarien och sekreteraren Erik Gustaf Hörning, född 1757-05-06 i Linköping, † 1831-12-10 i Umeå.

TAB 16

Samuel Johan Torpadius, (son till Samuel Torpadius, Tab 15), född 1762-07-08 i Linköping, dpt 11/7; volontär vid Östgöta kavalleri 1779; sekundkorpral 1780-01-08; korpral 1784-12-07; deltog i finska kriget 1788; avsked med kvartermästares karaktär 1789-06-10; fänrik vid Ölands frikår s å 10/7; fänrik i armén 1790-03-07; kommenderad att tjänstgöra vid det i Stockholm till ryska fångars bevakning uppbådade vargeringsmanskapet 1790; fänrik vid Kalmar reg:te 1791-04-24; postmästare i Sigtuna 1800-07-10, i Kungsbacka 1803-03-26; avsked 1811-11-20; † 1835-03-01 vid Ulriksdal, Stockholm Gift 1788 med Margareta Catharina Fitinghoff, född 1763-04-13 i Dörby sn, † 1832-03-12 i Linköping, dotter till kaptenen vid Kalmar reg:te Gustaf Fredrik Fitinghoff och Anna Margareta Donner.

Döttrar:

 • Susanna Elisabet Torpadie, född 1790-09-12 i Kalmar slottsfs, † ogift och barnlös 1857-09-11 i Gränna.
 • Apollonia Ulrika Torpadius, född 1792-05-07 i Kalmar slottsfs, † 1874-01-23 i Landeryds sn, begr s å 1/2 i Linköping.
 • Johan Samuel Torpadius, född 1799-01-25 i Kalmar slottsfs, † där s d, ½ timme gammal av slag.

TAB 17

Gabriel Torpadius, (son till Zacharias Torpadius, Tab 12), född 1724-09-26 i Rogslösa prästgård, Rogslösa sn; häradshövding; kallade sig Torpadie; † 1786-01-31 på Åby, Stora Åby sn. Gift 1760-08-19 på Stora Lund, Västra Tollstads sn med fröken Margareta Elisabet Reuterswärd, född 1734-04-15, † 1802-06-28 i Norrköping, dotter till översten Lorentz Peter Reuterswärd och Catharina Beata Bagge.

Barn:

 • Catharina Agata Torpadius, född 1763-01-06 på Åby Västregård, Stora Åby sn; mamsell; † ogift och barnlös 1856-03-25 på Ekäng, Asby sn.
 • Carl Adolf Torpadie, född 1764; fänrik; † 1835. se Tab 18.
 • Ulrika Christina Torpadius, född 1765 på Åby Västergård, Stora Åby sn (ej i fb), † 1831 i Vänersborg. Gift 1792 i Stora Åby sn med Johan Fredrik Ehrenstråhle, född 1766 i Kristianstad, † 1836 i Fuxerna sn.
 • Charlotta Amalia Torpadius, född 1766-12-13 på Åby Västergård, Stora Åby sn, † där 1767-01-03, begr 5/1.
 • Margareta Albertina Torpadius, född 1770-12-09 på Åby Västergård, Stora Åby sn, † där 1771.
 • Sibylla Gustava Johanna Torpadius, född 1772-06-24 på Åby Västergård, Stora Åby sn; mamsell; † ogift och barnlös 1842-09-04 på Rosenholms säteri, Lannaskede sn.
 • Per Gabriel Adam Torpadius, född 1773-11-09 på Åby Västergård, Stora Åby sn, † där 1778.
 • Margareta Charlotta Torpadius, född 1776-01-31 på Åby Västergård, Stora Åby sn; mamsell.
 • Hedvig Lovisa Torpadius, född 1778-01-26 på Åby Västergård, Stora Åby sn, † där 1779.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kyrkböcker; Nordisk Familjebok; Linköpings stifts herdaminne av Westerlund & Setterdahl del IV. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: