:

Lillieberg nr 726

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lillieberg nr 726 †

Adlad 1664-02-27, introd. s. å. Utdöd 1680.


1At (L.)

  • Christer Carlsson, adlad Lillieberg. Hantlangare vid artilleriet 1638. Tjänte sig upp under trettioåriga kriget. Var 1656 kapten vid artilleriet, 1658 major och 1663 överstelöjtnant därst. Adlad 1664-02-27 (introd. s. å. under nr 726). Transp. till artilleriet i de tyska provinserna s. å. 18/11. Överstelöjtnant på e. stat vid artilleriet 1671-12-21. Konfirm.fullm. 1674-08-12. Överste för artilleriet i Bremen s. å. 18/8 och för artilleriet i Stockholm 1680-06-04. Död s. å. i Stockholm (själaringning 4/10 i Jakobs kyrka ) och begraven 1682-12-03 i Storkyrkan1 Han slöt själv sin adliga ätt. Gift med Anna Regina Arentsdotter, som levde änka 1681-09-19.

Barn:

  • Arent Christer. Student i Uppsala. Död före fadern.
  • Carl Filip. Student i Lund 1669. Död före fadern.
  • Catharina Regina, död 1708. Gift 1683-01-31 med överstelöjtnanten Daniel de Besche, natural. de Besche, född 1648, död 1685.
  • Anna Barbara, död 1687-10-01 i Hakarps socken Jönköpings län och begraven 1695 på samma gång som mannen i Hakarps kyrka. Gift 1676-09-29 i Hults socken Jönköpings län med assessorn Baltasar Struve, adlad Leijonsten, i hans 3:e gifte, född 1620, död 1694.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: