:

Kylander

Från Adelsvapen-Wiki

Flera olika släkter med samma namn. Se och bygg på de olika grenarna. Drättinge gren 1, Drättinge gren 2.

Drättinge gren 1

TAB 1

Joen. Bbonde i Drättinge.

Barn:

TAB 2

Nils Jonsson, † 1588 i Drättinge by, Gammalkils sn. Bonde i Drättinge. Gift med Karin Haraldsdotter. Paret bodde där i hela deras livstid.

Barn:

 • Jonas Kylander. Biskop. Se: Tab 8

TAB 3

Jon Jonsson. Bonde.

Barn:

 • Laurentius Gamblekilius. Se Tab 9

TAB 4

Carl Jonsson. Bonde.

Barn:

TAB 5

Jöns Jönsson. Bonde.

Barn:

TAB 6

Anders Jonsson. Bonde

Barn:

TAB 7

Per Jonsson.

Barn:

 • Jöns Kylander. Präst.

TAB 8

Jonas Nicolai Kylander född 1566 i Drättinge, Gammalkils sn/E, † 1630-05-30 i Linköping och begravd där s.å. 27/6. Biskop i Linköpings stift 1606 - 1630. År 1599 rektor för Linköpings skola. Gift 1599 med Elin Håkansdotter född 1578, † 1642-02-21. Dotter till kyrkoherden i Gammal-Kil Haquin Canuti även skriven Håkan Knutsson, † 1600 och Karin Rasmusdotter. Jonas var född av fattiga föräldrar och fick ofta hjälpa dem med skjutsfärdar och ridningar och for av det ganska illa. Utan föräldrarna vetskap började han studera vid Linköpings skola år 1577. Efter några års studier skickade kyrkoherden i Vårdsberg, Nils Biugg, sin son tillsammans med Jonas till Uppsala akademi år 1583. Där fick han dock inte vara länge, utan var tvungen att återvända till sin fattiga moder och hjälpa henne med gården. Emellanåt gick han emellertid till lektioner i Linköpings skola där han då fick undervisning. År 1586 återvände han till Uppsala universitet och år 1594 prästvigdes han av biskop Petrus Benedicti. Av densamme fick Jonas understöd till en utlandsresa och studerade två år i Wittenberg. Efter hemkonsten till Sverige fick han genom samma biskop rekommendationer som gav honom ett kungligt stipendium. Med stipendiet reste han återigen till skolan i Wittenberg och stannade där i fem år, då stipendiet drogs in. Levde ett tag under fattigdom tills han fick några disciplar som han undervisade. Dessa disciplar blev senare berömda män: Strauch, Rungius och Hutterus. År 1598 fick han förmånen att promovera gratis till Fil. Mag. och återvände då till Sverige. Paret hade tillsammans 8 söner och 4 döttrar, varav en dotter var gift med biskop Bång i Viborg (den äldre) och 3 söner och en dotter överlevde fadern.

Barn:

 • Maria Kylander född 1600. Gift 1619 med Petrus Jonæ Bjugg född 1587, † 1656. Präst i Vårdsberg 1618, lektor i Linköping 1627. Kyrkoherde 1639 i Söderköpings pastorat, kontraktsprost i Hammarkinds kontrakt, biskop 1642 i Viborg.
 • Brita Kylander född 1602, † 1629-01-19. Gift 1:o 1622 med Teologie lektor i Linköping Anders Pedersson Stiernfelt född 1595-06-04, † 1623-09-28. Gift 2:o 1628-07-06 med kyrkoherden i Asby pastorat Birgerus Olai Beccander född 1600, † 1667.
 • Samuel Kylander. Se: Tab 14
 • Joel Kylander född 1610, † 1663 i Vara(?). Disputerade 1634 i Uppsala. Studerade medicin 1642 i Franeker i Holland. Lektor i Linköping 1644, kyrkoherde i Ekeby(?) 1648,
 • Daniel Kylander. Se: Tab 15

TAB 9

Laurentius Gamblekilius.

Barn:

 • Jonas Daniel Kylander.

TAB 10

Magnus Kylander. Präst. Barn?

TAB 11

Birger Kylander. Krigspräst.

TAB 12

Anders Kylander. Prost i Lommaryd. Gift med Catharina Canutidotter född 1629, i hennes 1:a gifte. Hennes 2:a gifte med magistern och kyrkoherden på Visingsö Peter Erland Wirknaeus född 1629, † 1687.

Barn:

 • Anna Kylander född 1663. Gift med kyrkoherden och theolgie lectorn på visingsö Harald Almqvist född 1657, † 1711.

TAB 13

Håkan Kylander.

Barn:

 • Petrus Kylander.
 • Håkan Kylander. Gift med Elisabeth Tzander. Hon var moster till Lars Schenmarks hustru Maria Elisabeth Collander.

TAB 14

Samuel Kylander född 1608-02-13 i Vadstena, † 1652-01-11 i Stockholm och begravd s.å. 21/3 i Linköping. Student i Uppsala 1626, disputerade 1632. Auskultant i Svea hovrätt 1632, vice fiskal 1634, riksfiskal 1638. Häradshövding i Ydre 1643. Assessor i Svea hovrätt 1651-05-07. Gift 1633-01-17 med Karin Holgersdotter som bodde 1660 på Smedjestad och begravdes i februari 1665 i Linköping. Samuels svärmor begravdes 1665-04-22 i Linköping. Av deras sex söner och tre döttrar, dog tre söner och två döttrar före fadern.

Barn:

 • En son, begravd 1651-06-06 i Storkyrkoförsamlingen/A som student av Samuel Kylander vilken lät ringa med mindre klockor tre gånger.
 • Daniel Kylander. Överlevde brodern Jonas.
 • Jonas Kylander, † ogift senast efter 1666-05-10 och före 1666-09-05 i Stockholm. Kanslisekreterare.
 • Helena Kylander. Gift 1665-07-29 med assessor Bengt Leijonstierna född 1642, † 1686.
 • Peter Kylander, † 1701. Gift 1685 med Anna M Granatenburg. Hade sedan ungdomen tjänat i Nyslott under det Karelska dragonregementet. Begärde och fick majors lön 1679-09-12.

TAB 15

Daniel Kylander född 1611, † 1641-06-30. Disputerade 1632. Magister och latinlektor i Linköping 1634. Gift 1639 med Elin/Helena Walleria, † 1647-05-02. Paret hade åtminstone två barn. Dotter till kyrkoherden i Högsby på Öland/H. Ericus Haquini Wallerius. Hennes 1:a gifte 1618 med Simon Andersson [[Löfvensköld nr 1892|Löfvensköld. Hennes 3:e gifte 1644-10-13 med kyrkoherden Klara/A församling Samuel Persson Brask född 1613, † 1668 i hans första gifte.

Barn:

 • Daniel Danielsis Kylander, † före 1677-07-20 då efterlevande barnen för vilka hans två halvsyskon Peter och Erik Simonis hade som förmyndare.
 • Katarina Kylander född 1640-06-27 i Linköping, † 1706-11-18 i Ljungby sn. Gift 1661-02-03 med prosten i Ljungby Anders Swebilius född 1626-01-21 på Råby, Ljungby sn, † 1692-01-18 i Ljungby sn och ligger begravd i Ljungby kyrka.

Drättinge gren 2

TAB ?

Knut Håkansson. Bonde i Drättinge i Gammalkils socken.

Barn:

TAB ?

Haqvinus Canuti. Prästvigd 1558. Komminister i Gammalkil 1558 Studerade i Uppsala 1559. Kyrkoherde i Gammalkils pastorat av Linköpings stift 1560. Prost 1590. Död 1600. Gift med Karin Rasmusdotter.

Barn:

 • Johannes Kylander. Se Tab 8.

TAB ?

Johannes Kylander. Kyrkoherde i Stora Åby pastorat av Stora Åby stift och i Rappestads pastorat 1624. Död 1633.

Barn:

 • Nicolaus Johannis Kylander.

TAB ?

Nicolaus Johannis Kylander. Kyrkoherde i Mjölby pastorat av Mjölby stift 1615. Död 1644.

Barn:


Källor

 • Örnbergs ättartal.
 • Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män, volym 7 s160.

: