:

Ekegren nr 350

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ekegren nr 350 död

Adlad 1646-02-09, introducerades 1647. Sannolikt, utdöd.

TAB 1

Anders Larsson i Renstad i Gudhems härad Skaraborgs län. Flyttade därifrån till Örebro. Erik levde i aug. 1665, men var död i dec. 1672 [KA. Reduktionskollegii akt 262 (OA)].

Barn:

 • Måns Andersson, adlad Ekegren, till Normestorp i Slaka socken, och Grönlund i Åsbo socken, båda i Östergötlands län. Född i nämnda län. Tjänade först vid räkningskammaren och därefter vid landskontoret i Linköping. Assessor i Göta hovrätt 1635-11-28. Adlad 1646-02-09 (introducerades 1647-03-02, under nr 350). Död 1657 före 17/6 och begraven i Linköpings domkyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1627-05-17 med Margareta Stiernfelt, född 1608-12-25 i Linköping, död 1644-08-12, dotter av assessorn Peder Mattsson, adlad Stiernfelt, och hans 2:a fru Anna Skuthe. Gift 2:o 1649-01-06 i Linköping med Brita Törnsköld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1658 med överstelöjtnanten Jakob Hilchen, naturaliserad Hilchen), döpt 1626-10-01 i Stockholm, död 1693 om sommaren, dotter av assessorn Peder Andersson, adlad Törnsköld, och hans 3:e fru Vendla Mårtensdotter.

Barn:

 • 1. Erik. Bevistade riksdagen i Stockholm 1664 (ridd. o Ad. protok.). Död före 1692 i mars. (KA, Köpegodsakt 525 (medd. av assessor O. Adelborg).
 • 1. Anders, till Normestorp. Död före 1692 i mars. (KA, Köpegodsakt 525 (medd. av assessor O. Adelborg). Gift 1667-04-12 i Stockholm Hovförsamlingen med Maria von Bilow [RHG].
 • 1. Per. Page hos arvprinsen Carl Gustaf. Död 1652-02-26 på Borgholm. (At (RA).)
 • 1. Gustaf, född 1637. Kapten. Död 1697. Se Tab. 2
 • 1. Ingeborg, död före 1681. Gift med ryttmästaren Jöns Lünow, i hans 1:a gifte, död 1706.
 • 2. Peter, till Tollstorp i Slaka socken. Född 1649-11-16 i Slaka socken. Student i Uppsala 1663-03-28. Kapten vid Östgöta Infanteriregemente 1676-04-18. Underskrev riksdagsbeslutet 1686. Levde 1692 i mars (KA, Köpegodsakt 525 (medd. av assessor O. Adelborg), men var död 1694.
 • 2. Johan. Fänrik vid dalregementet 1677. Löjtnant vid dalregementet 1678-08-23. Kaptenlöjtnant 1680. Regementskvartermästare 1681. Avsked 1682-03-30. Levde 1692 i mars (KA, Köpegodsakt 525 (medd. av assessor O. Adelborg).

TAB 2

Gustaf (son av Måns Andersson, adlad Ekegren, Tab. 1), till Forsvik i Undenäs socken, Skaraborgs län. Född 1637 på Normestorp. Kapten 1665. Död 1697-07-12 Halnatorp, där hans vapen uppsattes. Gift med Christina Kyle, död 1720 Kråk och begraven 1720-11-11, dotter av landshövdingen Hans Kyle, och hans 2:a fru Elisabet Catharina von der Lühe.

Barn:

 • En son. Reste 1685 till Holland för att lära sig italienska bokbälleriet, men hördes sedan ej av.
 • Elsa, levde 1719. Gift före 1685 med landsfiskalen Johan Andersson Sandberg, som levde 1720.
 • Anna Vendia, död ogift 1733 på Kråk och begraven 1733-02-19.
 • Margareta, död ogift 1734 genom vådlig händelse på Kråk och begraven 1734-01-11.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: