:

Gyllenstedt nr 1116

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenstedt nr 1116 †

Adlad 1687-08-20, introd. 1689. Utdöd 1728-06-14.


1Köpings stads rådhusarkiv. 2Ab. 3Um. 4Lns.

 • Göran Carlsson Süderman, född 1599-08-04 i Weissenfels i Tyskland. Kom till Sverige och blev inspektor vid Färna bruk i Västmanland. Borgare i Köping. Rådman därst.1 1654-04-24–1665-05-09. Riksdagsman 16551. Död 1679-10-29 i Stockholm. Gift med Catharina Schrymfier, dotter av handlanden samt arrendatorn och förpaktaren av lilla tullen1 i Köping Jakob Schrymfier, bördig trän Skottland, och borgmästardottern från Köping Anna Hansdotter Myr.1

Barn:

 • Carl Süderman, adlad Gyllenstedt, född 1651-01-29 i Köping. Tiondeskrivare i Uppland2. Bergsfogde i Uppland och Gästrikland2 1676-04-27. Avsked från tiondeskrivarsysslan2 1681-04-13 och från bergsfogdetjänsten2 1682-05-09. Var 1683 bokhållare på Söderfors ankarbruk 1681. Bruksförvaltare därst. Adlad 1687-08-20 (introd. 1689 under nr 116). Lämnade bruksstyrelsen 1724 och flyttade till Stockholm. Död där 1728-06-14 och slöt själv sin adl. ätt. Gift med Catharina Elisabet Leijoncrona, född 1651, död 1716-08-11 på Söderfors och nedsatt s. å. 19/8 i Leijoncronska graven i Björklinge kyrka Uppsala län, dotter av hovintendenten Johan Holm, adlad Leijoncrona, och Barbara Dorotea Crumbygel.

Barn:

 • Johan, född 1686-03-08 på Söderfors. Student i Uppsala3 1700-04-26, död 1715-04-16 på Söderfors och begraven i Björklinge kyrka
 • Christoffer, född 1688-10-30. Student i Uppsala3 1700-04-26. Löjtnant vid amiralitetet. Drunknade under en sjöresa i Spanska sjön.
 • Barbro Dorotea, döpt 1690-05-14 på Söderfors, död 1718-03-27 i Stockholm och nedsatt 1719-05-10 i Leijoncronska graven i Björklinge kyrka. Gift 1703-05-31 på Söderfors med schoutbynachten, friherre Didrik Anckarstierna, nr 96, född 1676, död 1714.
 • Catharina Elisabet, född 1691-08-24, död 1719-05-13 på Söderfors och begraven s. å. 21/5 i Björklinge kyrka. Gift 1712-11-25 på Söderfors med protonotarien i justitierevisionen Johan Lagerholm, 'som 1715-01-26 blev ihjälstucken i Stockholm av en kapten Rehn'.
 • Carl, född 1693-01-01 på Söderfors, död s. å. 7/8.
 • Carl, född 1695-01-19, död 1696.
 • Maria Beata, född 1696-11-27, död 1782-07-11 i Stockholm, den sista av namnet. Gift 1724-03-08 på Söderfors med borgmästaren i Stockholm Elias Torpadius i hans 2:a gifte (gift 1:o med Catharina Falck, född 1695 i Stockholm, död där 1722-02-15, dotter av bryggaråldermannen i nämnda stad Johan Johansson Falck och Maria Hentzig)4, född 1680-05-05 i Torpa prästgård4 Östergötlands län, död 1747-04-02 i Stockholm.4
 • Regina Francoise, född 1698, död ung.
 • Charlotta Lovisa, född 1704-05-10, död 1707-07-04 på Söderfors och begraven s. å. 6/7 i Björklinge kyrka.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: