Stjernvall nr 1810

Från Adelsvapen-Wiki

1810.jpg


Adliga ätten STIERNVALL nr 1810

Adlad 1727-08-03, introd. s. å.

Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten von Wallvijk, har icke varit representerad i Sverige efter Finlands förening med Ryssland 1809. Den immatrikulerades 1818-02-06 under nr 117 bland adelsmän på riddarhuset i Finland, varest en gren upphöjdes i friherrlig värdighet. En medlem blev adopterad finsk friherre med namnet Stiernvall-Walleen, men slöt själv sin ätt.


1Wä. 2SK. 3SAB. 4Medd. av frih. Tor Carpelan.

Stjernvall%20A181000.jpg

TAB 1

Erik Wallwik, adlad Stiernvall (son av Jöns Claesson Wallwik, se adliga ätten von Wallwijk, Tab. 1), född 1685-11-07 i Stockholm. Kammarpage hos greve Bengt Oxenstierna 1698. Student i Åbo 1704. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. Extra ordinarie kanslist därst. 1705. Ord. kanslist 1707. Vice advokatfiskal 1710-11-05. Konfirm.fullm. 1711-06-06. Assessor 1717-08-20. Adlad 1727-08-03 (introd. s. å. under nr 1810). Hovrättsråd s. å. 9/8. Död 1729-08-21 i Åbo. Gift 1711-08-24 med Brita Hirvo i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1731-08-12 i Åbo med lagmannen Carl Lilliestierna, född 1696, död 1742), född 1695-12-24 i Nådendal, död 1754-12-22 i Åbo, dotter av borgmästaren i Nådendal Jakob Persson Hirvo och Brita Vilu.

Barn:

 • Magdalena, född 1712-07-03, död 1716 i Stockholm.
 • Brita Elisabet, född 1716, död s. å.
 • Magdalena, född 1717, död s. å.
 • Eva Christina, döpt 1717-08-04 i Stockholm, död 1765-06-08 Johannesberg Gift 1740-10-03 med hovrättsrådet i Åbo hovrätt Johan Erland Törn, född 1693-04-03 i Åbo, död 1777-10-26 på Johannesberg.
 • Ulrika, född 1719-10-18 i Stockholm, död 1774-11-21 i Åbo. Gift 1746-12-28 med kaptenen vid Åbo läns infanteriregemente, RSO, Georg Wetterhoff i hans 2:a gifte (gift 1:o 1735-05-12 i Preussen med Magdalena Elisabet von Kirchen, död 1738-02-19, dotter av ryske generalmajoren Marcus von Kirchen), född 1707, död 1772-05-19 Marttila
 • Margareta, född 1720-11-11 i Stockholm, död 1755-03-26. Gift 1745-07-24 med överste Carl David Blomcreutz, i hans 1:a gifte, född 1718, död 1790.
 • Catharina, född 1723-08-21 i Åbo, död 1804-10-31 i Urdiala prästgård. Gift 1748-01-06 med sin svågers (Wetterhoff) halvbroder, kornetten och livdrabanten Erik Johan Geitel, född 1718 i Falkenberg, död 1761-02-24 i Halland.
 • Erik Johan, född 1724. Överste. Död 1777. Se Tab. 2
 • Carl Gustaf, född 1729. Hovjunkare. Död 1767. Se Tab. 28

TAB 2

Erik Johan (son av Erik Wallwik, adlad Stiernvall, Tab. 1), född 1724-09-14 i Åbo. Volontär vid fortifikationen 1735. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1743-10-01. Löjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois s. å. Kapten därst. 1748. Stabslöjtnant vid Nylands dragonregemente 1752-06-11. Löjtnant därst. 1754-11-09. Kapten i armén 1758-08-15. RSO 1761-11-23. Major i armén s. å. 18/12. Sekundmajor vid sistnämnda regemente 1770-06-19. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Överste för regementet 1776-05-13. Död 1777-05-10 på Raseborgs översteboställe. Han bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift 1762-06-15 i Stralsund med Catharina Elisabet Nonneman, född 1744-10-08, död 1791-10-17 på Koltesby, dotter av vinhandlaren i Stralsund Carl Fredrik Nonneman och Gertrud Catharina Holst.

Barn:

 • Catharina Johanna, född 1762-12-28, död 1763-01-02 på Sveaborg.
 • Carl Johan, född 1764. Landshövding. Död 1815. Se Tab. 3.
 • Erik Gustaf, född 1766-02-04 på Maakeskis kaptensboställe i Padasjoki socken. Sergeant vid livdragonregementet 1778-09-03. Bordspage vid hovet3 1779-03-10. Pagelön3 1783-06-12. Kammarpage3 1785-05-21. Underlöjtnant i fransk tjänst 1789-09-07. Löjtnant vid livgrenadjärregementet 1793-02-15. Transp. till änkedrottningens livregemente 1795-02-08. Stabsadjutant hos konungen och kapten i armén 1796-05-12. Stabskapten vid sistnämnda regemente 1799-06-16. Avsked 1804-12-20. Död barnlös 1805-09-14 på Foglö i likanämnda socken, Skaraborgs län. Gift 1803-09-26 Anola
 • Gustaf Fredrik, född 1767. Landshövding. Död 1815. Se Tab. 4.
 • Hans Henrik, född 1769. Löjtnant. Död 1820. Se Tab. 12
 • Lovisa, född 1770, död ogift 1808-12-19 på Lindnäs.[4]
 • Adolf Vilhelm, född 1772-08-12 på Myttäälä i Pälkäne socken. K. page. Sergeant vid Nylands dragoners vargering 1781-11-30. Död 1787-12-22 Tåby
 • Magnus Ludvig, född 1776-11-15 Mustiala

TAB 3

Carl Johan (son av Erik Johan, Tab. 2), född 1764-09-10 på Maakeskis kaptensboställe i Padasjoki socken. Korpral vid Björneborgs regemente 1771-08-23. Volontär vid Nylands dragonregemente 1775-03-01. Korpral därst. s. å. 3/3. Sergeant 1776-10-31. K. page s. å. Kornett 1780-12-06. Ridpage 1782. Kornett på extra stat vid nämnda regemente 1783-02-06. Stabslöjtnant därst. 1785-05-18. I fransk tjänst vid regementet Royal Suédois 1787–1789. Kapten vid Nylands dragonregemente 1788-10-27. Bevistade finska kriget 1789–1790. RSO 1790-05-02. Adjutant hos generalenchef i Finland 1794–1797. Major i armén och överadjutant hos konungen 1796-05-12. Premiärmajor vid Björneborgs regemente s. å. 26/10. Överstelöjtnant i armén och adjutant hos generalinspektören i Finland 1802-06-28. Överstelöjtnant vid Björneborgs regemente 1807-12-03. Bevistade finska kriget 1808–1809. Avsked ur svensk tjänst 1809-05-15. Landshövding i Viborgs län 1812-01-28. RRS:tAO1kl. Död 1815-02-06 i Viborg. Gift 1799-08-02 med (friherrinnan) Eva Gustava von Willebrand i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1816-08-02 i Viborg med geheimerådet och landshövdingen i Viborgs län Carl Johan Walleen, finsk adelsman och friherre Walleen, nr 38, född 1781-09-05, död 1867-03-21 i Helsingfors), född 1781-02-18, död 1844-12-01 i Helsingfors, dotter av generalmajoren och landshövdingen (friherre) Ernst Gustaf von Willebrand, och Vendla Gustava von Wright.

Barn:

 • Carl Johan, född tvilling 1800, död 1802-07-14 Holma
 • Johan Ernst Fredrik, född tvilling 1800, död 1802-03-13 på Holma.
 • Sofia Gustava Catharina, född 1803, död s. å. 21/12 på Holma.
 • Carl Gustaf Mauritz, född 1804-08-00, död 1807-09-04 i Åbo.4
 • Gustava Vilhelmina, född 1805-09-09, död 1806-09-17 på Holma.
 • Knut Emil, adopt. finsk friherre Stiernvall-Walleen, född 1806-11-16 i Björneborg. Student i Åbo 1823-03-03. Underfänrik vid villmanstrandska infanteriregementet 1825-10-24. Porteépéefänrik därst. 1826-07-13. Fänrik 1828-01-20. Transp. till tifliska infanteriregementet 1829-03-15. Bevistade s. å. fälttåget i Mindre Asien. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1830-04-15. RRS:tAO3kl m ros s. å. 18/8. Erhöll den till minne av fälttåget instiftade medaljen. Deltog i 1830 års kampanj mot kaukasiska bergsborna. Transp. till livgardets Paulovska regemente 1831-06-25. Underlöjtnant därst. 1834-01-13. Kommenderades 1836-06-18 till tjänstgöring vid gardets junkarskola. Avsked s. å. 16/10. Anställd för särskilda uppdrag hos ministerstatssekreteraren för Finland 1837-01-19. Titulärråd s. å. 4/5. Kammarjunkare vid ryska hovet 1840-01-19. Anställd för särskilda uppdrag i och för universitetets i Helsingfors ärenden hos universitetets kansler storfursten-tronföljaren 1841-03-24. Protokollssekreterares n. h. o. v. 1842-04-30. T. f. kanslerssekreterare vid nämnda universitetet 1844-06-28. Hovråds titel s. å. 15/12. RRS:tO2kl 1846-04-19. Kollegieråd 1848-04-14. Statsråd 1851-04-20. Blev av sin styvfader, geheimerådet Carl Johan Walleen, vilken 1854-04-05 blivit upphöjd i finskt friherrligt stånd, adopterad friherre med namnet Stiernvall-Walleen s. å. 8/4 och jämte styvfadern introducerad på riddarhuset i Finland under nr 38 bland friherrar 1856-04-08. Anställd för särskilda uppdrag hos generalguvernören över Finland 1854-05-29. Verkligt statsråd s. å. 6/12. Kammarherre vid ryska hovet 1855-03-08. Avsked från befattningen som t. f. kanslerssekreterare och anställd vid statssekretariatet för Finland s. å. 28/3. RRS:tStO1kl 1856-09-07. Adjoint hos ministerstatssekreteraren för Finland 1857-01-29. RRS:tAO1kl 1859-01-13. Geheimeråd 1861-01-13. Statssekreterares n. h. o. v. 1863. RRS:tVlO2kl mstk 1864-03-09 och RRVÖO 1866-11-09. RRS:tAlexNewO 1870-04-29. KmstkNO 1875-07-19. Verkligt geheimeråd s. å. 24/10. Ministerstatssekreterare för storfurstendömet Finland 1876-01-13. Förordnad att under storfursten-tronföljarens minderårighet handhava kanslersämbetet vid universitetet i Helsingfors 1881-03-22. Avsked från ministerstatssekreterareämbetet s. å. 3/9. Avgick från kanslersbefattningen s. d. Död barnlös 1890-10-14 på villan Hagasund invid Helsingfors. Gift 1846-02-16 med Pauline Gasser, från vilken han 1850 blev skild.
 • Eva Aurora Charlotta, född 1808-08-01 i Björneborg. Hovfröken vid kejserl. hovet 1830-05-02. S:t Catharina O2kl 1883-05-27. Statsdam hos ryska kejsarinnorna 1898-08-03. Död 1902-05-13 på villan Hagasund. Trolovad med ryska översten Alexander Muchanov och lysning redan utfärdad 1834 i Helsingfors, men äktenskapet icke fullbordat på grund av hans kort därpå timade död. Gift 1:o 1836-11-21 i Helsingfors med verkl. ryska statsrådet, hovjägmästaren Paul Demidov, död 1840 i Mainz. Gift 2:o 1846-07-10 med översten Andrei Karamsin, stupade 1854-05-28 under Krimkriget.
 • Ernst Gustaf Frans, född 1809-10-14 i Björneborg, död där 1810-10-28.
 • Emilia, född 1811-02-24 i Björneborg, död 1846-11-29 på Borisogläb i guvern. Jaroslav. Gift 1828-05-16 i Helsingfors med hovrådet greve Vladimir Massin Pusjkin.
 • Alexandrine, född 1812-10-04 i Viborg. Hovfröken vid kejserl. ryska hovet 1833-06-11. Död 1850-01-13 i Lissabon. Gift 1839-08-04 med portugisiska chargé d'affaires vid danska hovet Josef Mauritz Correa de Hauriquez i hans 2:a gifte.
 • Pauline, född 1814-05-23 i Viborg, död där 1815-01-02.

TAB 4

Gustaf Fredrik (son av Erik Johan, Tab. 2), född 1767-06-27 på Maakeskis kaptensboställe i Padasjoki socken. Furir vid arméns flottas finska eskader 1779-09-30. Fänrik vid arméns flotta 1783-03-19. Studier i Tyskland och Frankrike 1784 och 1785. Underlöjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois 1786-10-10. Återkom 1788-10-30. Premiärlöjtnant vid Savolaks fotjägarkår 1789-03-01. Stabsadjutant hos brigadchefen von Stedingk s. å. 1/6. Bevistade finska kriget 1789 och 1790. Kapten i armén 1790-08-19. RSO s. å. 21/8. Kapten och kompanichef vid Tavastehus regementes jägarbataljon 1795-05-15. Major i armén 1802-08-08. Transp. till Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-01-03. Sekundmajor därst. s. å. 19/6. Bevistade finska kriget 1808–1809. Avsked ur svensk tjänst 1810-02-20. Landshövding i Nylands och Tavastehus län s. å. 2/4. RRS:tAO1kl 1812-01-29. Död 1815-01-30 i Tavastehus. Om honom se H. Hirn: Gustaf Fredrik Stiernvall 1767–1815. En tidsskildring (1930). Gift 1795-06-24 i Norrköping med sin kusin Fredrika Charlotta von Yhlen, född 1770-12-31, död 1841-08-01 i Helsingfors, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Adolf von Yhlen, och Dorotea Emerentia Nonneman.

Barn:

 • Curt Gustaf, född 1796. Bankdirektör. Död 1864. Se Tab. 5.
 • Carl Edvard, född 1797-05-30. Student i Åbo 1814-12-21. Auskultant i Åbo hovrätt 1818-06-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1819-12-17. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt 1821-06-23. Kopist i senatens kansliexpedition 1822-03-26 och i senatens prokuratorsexpedition 1823-09-24. Kanslist i senatens kammar- och räkenskapsexpedition 1826-03-30. Vice häradshövdings titel s. å. 20/6. Protokollssekreterare i senatens ecklesiastikexpedition 1834-05-14. Transp. till kammar- och räkenskapsexpeditionen 1838-01-31. Referendariesekreterares n. h. o. v. 1841-07-08. RRS:t AO3kl 1855-12-20. T. f. intendent vid finska krigskommissariatet under åren 1856 och 1857. Referendariesekreterare i senatens kammar- och räkenskapsexpedition 1858-05-20. RRS:tAO2kl 1863-04-29. T. f. överkommissarie i allmänna revisionsrätten 1866-01-05. Avsked från referendariesekreterarbefattningen 1867-07-25 och från överkommissariebefattningen 1869-05-31. Statsråds n. h. o. v. s. å. 8/8. Död ogift 1873-04-26 i Helsingfors.
 • Fredrik Adolf, född 1798. Kronofogde. Död 1847. Se Tab. 8
 • Dorotea Catharina Fredrika, född 1799-05-20. Stiftsjungfru. Död 1858-03-31 Kulju Gift 1821-12-31 i Tavastehus med hovrättsrådet friherre Carl Reinhold Mellin, i hans 1:a gifte, född 1790, död 1869.
 • Erik Johan, född 1800-09-18, död 1802.
 • Carl Jonas, född 1801-12-31, död barn.
 • Gustava Sofia Dorotea, född 1803-02-19, död s. å. 21/12.
 • Erik Otto, född 1803. Överstelöjtnant. Död 1860. Se Tab. 10.
 • Sofia Juliana Carolina, född 1805-11-13. Stiftsjungfru. Död 1868-01-23 Ingola Gift 1829-08-21 med sin syssling, lagmannen i Nylands och Tavastehus lagsaga Georg Adolf Wetterhoff, född 1802-07-06 i Hollola socken, död 1886-06-30 i Tavastehus.
 • Johan Emil, född 1808-01-26 i Orimattila socken. Student i Åbo 1823-12-20. Auskultant i Åbo hovrätt 1830-06-21. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement s. å. 2/9. Auskultant i Vasa hovrätt 1836-11-08. Vice häradshövding 1838-12-19. Extra ordinarie kopist i senatens ekonomidepartement 1839-04-23. Kopist i senatens prokuratorsexpedition 1842-12-28. Död ogift 1844-07-01 i Helsingfors genom självmord.
 • Knut Henrik, född 1809-04-26 i Orimattila socken. Kadett i Fredrikshamn 1824. Avgick utan avslutad kurs 1827-02-05. Sergeant vid 1. finska infanteriregementet s. å. 20/3. Underofficer på 1. finska skarpskyttebataljonen s. å. Avsked 1828-12-20. Underofficer vid viborgska infanteriregementet 1829-03-07. Underfänrik därst. s. å. 19/4. Fänrik 1830-03-13. Underlöjtnant 1831-08-29. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon med fänriks grad 1833-11-14. Underlöjtnant därst. 1834-01-13. Löjtnant 1836-01-13. Stabskapten 1841-05-12. RRS:tStO3kl 1844-12-17. Kapten 1845-02-24. Överstelöjtnant 1846-10-20. Transp. till 11. finska linjebataljonen 1849-02-20 och till 19. bataljonen av samma trupper 1855-06-06. Överstes avsked s. å. 25/12, men död dessförinnan s. å. 10/12 i Helsingfors. Gift 1855-02-20 i nämnda stad med Maria Amalia Sahlgrund, född 1821-06-14, död 1905-11-29.

TAB 5

Curt Gustaf (son av Gustaf Fredrik, Tab. 4), född 1796-04-19 i Norrköping. Sergeant vid livgrenadjärregementet 1797-09-01 och vid Tavastehus linjeregementes jägarbataljon 1800-09-05. Underlöjtnant vid 1. finska jägarregementet 1812-10-10. Transp. till 3. finska jägarregementet 1814-05-10. Löjtnant därst. 1815-01-21. Sekundkapten 1816-10-24. Stabskapten vid viborgska infanteriregementet 1817-11-19. Kapten därst. 1819-12-16. Adjutant hos chefen för 23. infanteridivisionen 1820-01-08. Major vid Petrovska infanteriregementet 1823-04-05. Transp. till 1. finska infanteriregementet 1826-07-03 och placerad på regementets vasabataljon s. å. 26/7. Placerad på 2. finska skarpskyttebataljonen 1827-06-01. RRS:tAO3kl 1830-08-14. Överstelöjtnants avsked 1831-02-22. T. f. direktör i Finlands bank 1832-04-09 och direktör därst. 1834-04-23. Direktör för bankens växelkontor i Vasa 1840-04-21. RRS:tVlO4kl 1842-05-11 och S:tStO2kl 1845-07-13. RRS:tAO2kl 1851-04-20. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1855-12-12. RRS:tAO2kl m kejs kr 1859-04-24. Död 1864-05-03 i Helsingfors. Gift 1828-03-13 i nämnda stad med Sofia Carolina Krook, född 1805-07-23, död 1883-01-19 i Åbo, dotter av hovrättsrådet i Vasa hovrätt, verkliga statsrådet Johan Magnus Krook och Gustava Fredensköld.

Barn:

 • Alexandra Charlotta Gustava, född 1828-12-19 i S:t Petersburg, död 1899-12-07 i Helsingfors. Gift 1847-07-23 i Vasa med lagmannen i Åbo och Björneborgs lagsaga Paul Emil Falck, finska adl. ätten nr 192, född 1805-10-03 på Kauttua bruk i Eura socken, död 1864-02-13 i Åbo.
 • Carl Hjalmar Fredrik Johan, född 1830-08-30 i Helsingfors, död 1831-09-03 Vesunta
 • Aurora Sofia Vilhelmina, född 1833-03-06, död s. å. 23/4.
 • Gustaf Alexander Robert, född 1834. Generalmajor. Död 1900. Se Tab. 6.
 • Adelaide Emilia Sofia, född 1836-07-18 i Helsingfors, död 1848-08-08 i Vasa.
 • Carl Viktor Teodor Curt, född 1838-07-28, död 1840-04-15 i Helsingfors.
 • Eva Charlotta Fredrika Fanny, född 1841-06-14 i Vasa, död ogift 1912-05-09 i Borgå och begraven i Helsingfors.
 • Alexander Leonard Teodor Alfons, född 1842. Generalmajor. Död 1910. Se Tab. 7.
 • Axel Georg Reinhold Arcadius, född 1845-01-12 i Vasa, död där s. å. 27/2.

TAB 6

Gustaf Alexander Robert (son av Curt Gustaf, Tab. 5), född 1834-06-28 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1846. Avgick utan avslutad kurs 1853-08-25. Junkare vid 1. skarpskyttebataljonen. Fänrik vid konungens av Preussen grenadjärregemente 1854-10-06. Underlöjtnant därst. 1856-04-01. Löjtnant 1860-01-03 med tur från 1857-12-22. RPrRÖO4kl 1861. Adjutant hos general en chef för trupperna i Finland 1862-03-05. Transp. till narvska, storfursten Constantin Nikolajevitj', husarregemente s. å. 19/3. Stabsryttmästare därst. 1863-03-22. Transp. till kommissariatsstaten med placering på armékavalleriet s. å. 10/8. Ryttmästare 1866-04-29. Transp. till livgardets grodnoska husarregemente med stabsryttmästares grad och anställd som adjutant hos adjointen för trupperna i Warschaus militärdistrikt 1867-10-12. Ryttmästare vid nämnda gardesregemente 1869-07-12. Avsked s. å. 17/7. Ånyo anställd i tjänst med överstelöjtnants grad och placering på armékavalleriet 1876-11-25. Kommendant vid Moskva-Brestjärnvägens station i Moskva och tillika trafikchefsadjoint därst. RRS:tAO3kl 1878-01-23. Överste 1880-03-27. Kommendant å stationen Sevastopol vid Lozowo–Sevastopols järnväg och å stationen Moskva vid Moskva–Nisjgorodska järnvägen 1885-07-09. Transp. till Moskva station vid Moskva-Kurskjärnvägen 1886-05-16, allt med kvarstående vid armékavalleriet. RRS:t StO2kl 1889-09-11. Generalmajors avsked 1895-12-28. Död 1900-08-10 i Moskva. Gift 1:o 1860 med Sofia Chrusjtjov, från vilken han blev skild, dotter av generallöjtnanten N. N. Chrusjtjov och furstinnan Lvov. Gift 2:o 1869-01-00 med Anna Oldecopp, född 1843-04-29 i S:t Petersburg, dotter av hovrådet Carl Carlovitj Oldecopp och Ljubov Nikolajevna Taugov.

Barn:

 • 1. Gustaf Robert Elias, född 1861-11-23 i Helsingfors, död 1863-05-10.
 • 2. Nina, född 1871-01-25 i Moskva. Gift 1902 med Nikolai Viktorovitj Panov.
 • 2. Leonid, född 1872-04-26 i Moskva. Student därst. Examina för inträde vid universitetets i Moskva medicinska fakultet 1894 och 1895. Legitimerad läkare 1898-11-12 med diplom av 1899-01-28. Tjänsteman över stat vid medicinska departementet av ryska inrikesministeriet 1902-03-12. Titulärråds grad 1906-03-23 med tur från 1902-01-14. Kollegieassessor 1906-12-29 med tur från 1905-01-14. Avsked 1907-01-31. Läkare över stat vid Föreningen S:t Troitska barmhärtighetssystrars ambulatoriska sjukhus i S:t Petersburg. RRS:tStO3kl 1914-05-28. Direktör för elektro-vattenkuranstalten i nämnda stad. Gift 1905-09-03 i Luga med Elisabet Feodosjev, född 1885-01-17 i S:t Petersburg, dotter av bergsingenjören, generalmajoren Grigori Petrovitj Feodosjev och Catharina Nikolajevna Sibin.
 • 2. Sofia, född 1873-07-08 i Moskva. Gift 1900 med ryttmästaren Vladimir Vilhelmovitj Oldecopp, död 1909.
 • 2. Ljubov, född 1874-09-00 i Moskva, död där 1875.

TAB 7

Alexander Leonard Teodor Alfons (son av Curt Gustaf, Tab. 5), född 1842-12-27 i Vasa. Kadett i Fredrikshamn 1856-09-26. Underlöjtnant vid 1., hertigens av Mecklenburg-Strelitz, grenadjärskarpskyttebataljon 1864-06-04. Transp. till livgardets preobrasjenska regemente med fänriks grad 1867-06-25. Underlöjtnant därst. s. å. 11/9. Löjtnant 1869-09-11. Stabskapten 1871-04-09. RÖFrJO 1874. RRS:tStO3kl 1875-09-11. Kapten 1876-04-16. RRS:tAO3kl 1879. Överste 1883-04-29. RRS:tStO2kl s. å. 27/5. Placerad på gardesinfanteriets depot s. å. 6/8. Distriktsmilitärbefälhavare i Tsjigirinsk med placering på arméinfanteriet 1884-12-12. Transp. till enahanda befattning i Kowel 1887-07-10. RRS:tAO2kl 1894-02-14. Häradsmilitärbetälhavare i Riasjk 1896-08-08. Generalmajors avsked 1899-10-22. Död 1910-03-25 i Helsingfors. Gift 1883-07-20 i Moskva med Vera Mouromzev, född 1863-06-05 i Moskva, dotter av statsrådet Vladimir Mouromzev och Sofia Grigorievna.

Barn:

 • Nadja, född 1885-07-09 i S:t Petersburg.

TAB 8

Fredrik Adolf (son av Gustaf Fredrik, Tab. 4), född 1798-06-28. Student i Åbo 1815-06-17. Auskultant i Åbo hovrätt 1818-06-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1820-01-19 och i senatens ekonomidepartement 1823-02-04. Kopist i senatens allmänna kansli s. å. 29/4. Senatskanslists n. h. o. v. 1828-05-20. Kanslist i senatens kansliexpedition 1829-06-06. Kronofogde i övre Hollola härad 1834-09-02. Död 1847-09-18 i Helsingfors. Gift 1834-10-12 Lindnäs

Barn:

 • Fredrika Carolina Adelaide Alfonsine, född 1835-11-18, död 1910-12-01 i Helsingfors. Gift 1853-03-28 på Sommarnäs i Orimattila socken med ledamoten av överstyrelsen för Väg- och vattenkommunikationerna i Finland, överstelöjtnanten Bernt Lennart Forstén, född 1817-08-09 i Kuopio, död 1886-02-27 i Helsingfors.
 • Fredrik Hugo, född 1837-11-19, död 1838-05-07 på Sommarnäs.
 • Gustaf Fredrik Manfred, född 1839. Kollegieregistrator. Död 1896. Se Tab. 9.
 • Carl Henrik Adolf, född 1841-09-16, död 1852-09-21.
 • Otto Emil Knut, född 1844-05-07, död 1852-11-02.

TAB 9

Gustaf Fredrik Manfred (son av Fredrik Adolf, Tab. 8), född 1839-06-09. Elev vid junkarskolan i Helsingfors. Underfänrik vid 3. finska linjebataljonen 1855-12-20. Avsked med kollegieregistrators titel 1861-02-26. Ägde sedan en tid Sommarnäs i Orimattila socken till 1868. Lantmäterielev 1870–1872. Stadsfogde i Borgå 1872-09-04. Avsked 1887. Död 1896-05-05 i Helsingfors. Gift 1862-11-04 på Sommarnäs med Alexandra Serafia Ottilia Kumlander, född 1830-04-27 i Lovisa, död 1910-07-06 i Helsingfors, dotter av överstelöjtnanten Johan Erik Kumlander och Christina Charlotta Tonnér.

Barn:

 • Hugo Johan Fredrik, född 1864-06-05 på Sommarnäs. Student i Helsingfors 1884-05-28. Filosofie kandidat 1893-03-18. Landskontorist i S:t Michels län 1899. Kronolänsman i Kerimäki sockens norra distrikt 1902. Död ogift 1904-08-28 i Nyslott.
 • Carl Adolf Hjalmar, född 1867-03-22 i Orimattila, död 1868-09-24 på Sommarnäs.
 • Naema Dagmar Charlotta, född 1869-03-18 på Sommarnäs. Gift 1899-11-11 med byråchefen Lilli Vilhelm Schildt, född 1860, död 1927.

TAB 10

Erik Otto (son av Gustaf Fredrik, Tab. 4), född 1803-12-20. Furir på extra stat vid 2. finska infanteriregementet 1820-03-21. Fänrik därst. 1823-06-02. Placerad på finska skarpskyttebataljonen 1827. Underlöjtnant därst. s. å. 16/6. Transp. till nyslottska infanteriregementet 1831-02-22. Löjtnant därst. s. å. 29/8. Transp. till 4. finska linjebataljonen 1835-10-28 och till 8. finska linjebataljonen 1837-02-11. Stabskapten därst. 1838-03-29. Kapten 1845-09-17. RRS:tAO3kl 1850-09-03. Major vid 6. finska linjebataljonen 1853-05-29. Transp. till 3. finska linjebataljonen 1855-06-06. Överstelöjtnants avsked 1857-05-14. Död 1860-09-03 i Tavastehus. Gift 1842-10-02 i Tavastehus kyrka med Olivia Johanna Holmberg, född 1819-09-14 i Kjulo socken, död 1885-10-14 i Helsingfors, dotter av kyrkoherden i Kjulo Jakob Johan Holmberg och Selma Charlotta von Qvanten.

Barn:

 • Tuttu Charlotta Olivia Erika, född 1843-10-16 på Sveaborg, död 1913-04-13 i Helsingfors. Gift 1870-08-02 i Tavastehus med ledamoten i senatens ekonomidepartement, senatorn Gustaf Esaias Fellman, finsk adelsman Fellman, nr 279, född 1843-05-20 i Lappajärvi socken, död 1916-11-25 i Helsingfors.
 • Fredrik Gustaf Otto Selim, född 1845. Senator. Död 1916. Se Tab. 11.

TAB 11

Fredrik Gustaf Otto Selim (son av Erik Otto, Tab. 10), född 1845-10-30 i Tenala socken. Student i Helsingfors 1865-09-29. Auskultant i Viborgs hovrätt 1871-01-14. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement s. å. 2/3 och i senatens ekonomidepartement s. å. 30/8. Vice häradshövding 1873-12-12. Kopist i allmänna revisionsrätten 1874-03-23. Kanslist i senatens jordbruksexpedition 1876-08-23. Transp. till senatens finansexpedition 1878-04-16. Protokollssekreterare 1880-05-20. Bankofullmäktig för Finlands ridderskap och adel 1885–1891. RRS:tAO3kl 1886-03-29. Referendariesekreterare i senatens jordbruksexpedition 1888-07-28 och i dess finansexpedition 1891-04-05. RRS:tStO2kl 1896-05-26. Under olaglighetstiden i Finland i administrativ väg avskedad 1902-09-26. Ordförande i direktionen för Städernas allmänna brandstodsbolag i Finland 1903-06-10. Senator och ledamot av senatens ekonomidepartement 1905-12-01. Avsked 1908-06-04. Död 1916-01-26 i Helsingfors. Gift 1878-07-12 i Kristinestad med Sigrid Maria Kraepelin, född 1853-04-11 i Kristinestad, död 1912-05-02 i Helsingfors, dotter av handlanden i Kristinestad, vice konsuln Carl Vilhelm Kraepelin och Maria Christina Estlander.

Barn:

 • Carl Gustaf Otto, född 1879-01-17 i Åbo, död där s. å. 19/1.
 • Carl-Gustaf, född 1880-07-23 i Helsingfors. Student därst. 1899-10-02. Auskultant i Åbo hovrätt 1908-06-16. Senare tillika i Vasa hovrätt. Vice häradshövding 1912-05-31. Etablerade sedermera advokat- och bankirfirman Helsingfors notariat. Extra utmätningsman vid stadsfogdekontoret i sistnämnda stad 1821. Död barnlös 1928-02-14 i Helsingfors. Gift 1922-09-30 med Sigrid Trummer, född 1889-08-06 i Vasa, dotter av tyske konsuln därst. Edvard Trummer och hans 1:a hustru Anna Nordström.
 • Alfhild, född 1881-12-20 i Helsingfors. Student därst. 1899-05-22. Gift 1906-08-03 Björkholm
 • Knut Erik, född 1885-06-15 på Rönnskär invid Helsingfors, död 1899-01-03 i nämnda stad.
 • Märta, född 1888-09-13 i Helsingfors. Student därst. 1906-05-21. Gift 1912-09-17 i Helsingfors med kaptenen vid väg- och vattenbyggnadskåren i Sverige, RVO, civilingenjören Carl Vilhelm Bille, född 1883-03-06 i Stockholm.

TAB 12

Hans Henrik (son av Erik Johan, Tab. 2), född 1769-08-09 på Myttäälä kaptensboställe i Pälkäne socken. Korpral vid Nylands dragonkår 1778-06-04. Sergeant därst. 1785-08-08. Kornett s. å. 29/8. Löjtnant därst. 1791-04-24. Avsked 1798-03-13. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 117 bland adelsmän. Död 1820-04-04 på sin egendom Lindnäs i Mäntsälä socken. Gift 1:o 1792-02-19 på Lindnäs med Anna Lovisa Ekblad, född 1769, död 1808-12-20 på Lindnäs, dotter av löjtnanten och överjägmästaren i Finland Lars Peter Ekblad, adlad Ekblad 1772-09-13, men ej introd.2, och Anna Maria Blidberg. Gift 2:o 1811-04-09 med sin kusins dotter Fredrika Vilhelmina Charpentier, född 1782-03-29, död 1859-07-30 på Lindnäs, dotter av majoren Robert Gustaf L'Eclaire, adlad och adopt. Charpentier, och Margareta Blomcreutz.

Barn:

 • 1. Henrik Gustaf, född 1794. Major. Död 1831. Se Tab. 13
 • 1. Carl Fredrik, född 1796-08-29 på Lindnäs, död där s. å. 15/9.
 • 1. Carolina Fredrika, född 1799-11-21 på Lindnäs. Stiftsjungfru. Död 1850-11-08 Toijala Gift 1832-12-29 på Lindnäs med kronofogden i Nedre Satakunda härad, fältkamreraren Carl Fredrik Ekholm i hans 1:a gifte, född 1806, död 1875-04-15 i Björneborg.
 • 1. Erik Vilhelm, född 1802-01-02 på Lindnäs. Studerade i Sverige, men reste sedan till Amerika, varefter alla uppgifter om honom saknas. Gift med N. N., död före mannens emigrering.
 • 1. Claes Alfred, född 1803. Generalmajor. Död 1869. Se Tab. 14.
 • 1. Lars Peter Johan, född 1807. Ingenjör. Död 1847. Se Tab. 22.
 • 2. Carl Fredrik, född 1813. General. Död 1904. Se Tab. 24.
 • 2. Adolf Albrekt, född 1815-03-21 på Lindnäs, död där 1816-10-04.
 • 2. Henriette Charlotta Margareta Elisabet, född 1816-12-20 på Lindnäs, död 1884-02-04 i Helsingfors under en resa. Gift 1:o 1834-10-12 med sin kusin kronofogden Fredrik Adolf Stiernvall, född 1798, död 1847. Gift 2:o 1853-09-19 med kapellanen i Mäntsälä Johan Didrik Lönnroth, född 1815-02-13 i Sibbo socken, död 1880-12-03.
 • 2. Gustava Antoinette Lovisa, född 1818-02-11 på Lindnäs, död 1898-07-14 i Kangasala socken. Gift 1834-12-26 på Lindnäs med prosten och kyrkoherden i Kangasala, filosofie doktorn Henrik Tallqvist, född 1804-04-24, död 1854-08-00.
 • 2. Knut Adolf Ludvig, finsk friherre. Född 1819. Verkl. geheimeråd. Död 1899. Se Tab. 25.

TAB 13

Henrik Gustaf (son av Hans Henrik, Tab. 12), född 1794-02-08 Lindnäs Furir vid Adlercreutzska infanteriregementet 1804-06-29. Student i Åbo 1810-02-21. Underlöjtnant vid 1. finska jägarregementet 1812-10-10. Transp. till 3. finska jägarregementet 1813-03-31. Löjtnant därst. s. å. 28/8. Sekundkapten 1815-11-13. Kapten 1823-04-02. Placerad på 2. finska skarpskyttebataljonen 1827. Majors avsked 1831-02-22. Död 1831-04-22 Bollstaholm Gift 1825-04-11 på Bollstaholm med Juliana Christina Brummer, född 1799-09-18 Saarijärvi

Barn:

 • Sofia Juliana Lovisa, född 1827-04-17, död 1843-06-20 i Åbo.

TAB 14

Claes Alfred (son av Hans Henrik, Tab. 12), född 1803-12-29 på Lindnäs. Student i Åbo 1817-03-06 och i Uppsala 1823-01-24. Volontär vid väg- och vattenbyggnadskommunikationskåren i Ryssland 1824-10-23. Fänrik därst. 1825-06-26. Underlöjtnant 1826-06-18. Löjtnant 1827-06-19. Kapten 1831-04-30. RRS:tAO 3kl 1835-04-19. Major s. å. 18/12. RRS:tVlO4kl 1837-04-29 och S:tStO2kl 1839-04-06. Överstelöjtnant 1840-08-21. RRS:tAO2kl 1844-02-29 och S:tAO m kejs kr 1846-04-19. Transp. till ingenjörkåren för väg- och vattenkommunikationerna i Finland 1847-04-24. Chef för sistnämnda kår s. å. 28/4. Överste s. å. 9/7. Generalmajor 1854-03-04. Förordnad att såsom överdirektör deltaga i utförandet av Saima kanalarbeten s. å. 28/8. RRS:tVlO3kl 1855-12-20. Avsked 1856-02-16. Död 1869-07-22 Lielahti Han försålde Lindnäs till brodern Knut Adolf Ludvig. Gift 1832-12-27 med sin styvmoders systerdotter Selma Aurora von Kræmer, född 1814-01-22, död 1888-01-26 på Lielahti, dotter av majoren Casper Henrik von Kræmer, och hans 2:a fru Eva Christina Charpentier.

Barn:

 • Fridolin, född 1834-03-16 i Visjni Volotsjok i guvern. Tver. Kadett i Fredrikshamn 1846. Avgick utan avslutad kurs 1852-09-08. Underofficer vid 1. finska indelta skarpskyttebataljonen 1855-03-02. Port-épée-fänrik därst. Fänrik s. å. 7/12. Transp. till ingenjörkåren för väg- och vattenkommunikationerna i Finland såsom ingenjör av 5. klassen 1858-02-16. Underlöjtnant 1859-11-09. Ingenjör av 4. klassen (löjtnant) 1862 221. RRS:tStO3kl 1863-03-05 och S:tAO3kl 1867-12-28. Arbetsdistriktschef vid byggandet av Riihimäki–S:t Petersburgjärnvägen 1868. T. f. adjoint hos chefen för nämnda järnvägsbygge 1869. RVO 1869-12-22 RRS:tVlO4kl 1870-09-11. Död barnlös 1871-06-23 i Volhynien. Gift 1859-01-28 med Eva Olivia (Evy) von Knorring, född 1838-12-07 i Helsingfors, död där 1918-02-27, dotter av häradshövdingen Carl Evert von Knorring, och hans 1:a fru Anna Carolina Olivia Aschan.
 • Rudolf, född 1835-08-09 i Tver, död 1836-10-00.
 • Selma Emilia, född 1837-03-04 i S:t Petersburg, död 1917-11-29 i Borgå. Gift 1855-12-31 i Helsingfors med ledamoten av senatens i Finland ekonomidepartement och chefen för dess jordbruksexpedition, senatorn och geheimerådet Oskar Norrman, finsk adelsman Norrmén, nr 263, född 1822-10-05 i Tavastehus, död 1889-11-15 i Helsingfors.
 • Voldemar, född 1838-07-26 i Tver, död 1839-07-25.
 • Matilda, född 1840-02-24 i Tver, död 1914-11-08 i Hattula socken och begraven i Sysmä. Gift 1871-06-20 i Ylöjärvi socken med sin broders svåger, kommunalrådet Magnus Fredrik Tandefelt, i hans 2:a gifte, född 1830, död 1902.
 • Rudolf, född 1841. Kollegieråd. Död 1906. Se Tab. 15
 • Knut Alfred Voldemar, född 1844-03-15. Kommunalråd. Död 1928. Se Tab. 16.
 • Lars Oskar, född 1851-08-10 Lielahti

TAB 15

Rudolf (son av Claes Alfred, Tab. 14), född 1841-11-12 i Tver. Kadett i Fredrikshamn 1853-07-14. Avgick utan avslutad kurs 1858-07-11. Volontär vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1859-11-12. Underfänrik därst. s. å. 12/11. Port-épéejunkare 1861-12-04. Fänrik vid nyslottska infanteriregementet 1863-08-06. Underlöjtnant därst. s. å. 24/11. Transp. till telegrafverket 1864-10-26. Chef för Fredrikshamns telegrafstation 1865. Placerad på arméinfanteriet med kvarstående vid telegrafkåren 1866-08-16. Guvernementssekreterare 1868-03-31 med tur från 1866-08-06. Avsked från telegrafverket 1869-06-05. Anställd vid orlowska järnvägen i Ryssland 1869–1872, först som fraktkassör, sedermera som stationschef och sist som trafikkontrollör. Entreprenör vid sevastopolska och donetska järnvägsbyggnaderna 1872–1878. Bokhållare vid centralstyrelsen för weichseljärnvägen i Polen 1878. Kollegieassessor. RRS:tStO3kl 1885-04-05. Bokförare hos styrelsen för särskilda Warschau berörande järnvägar s. å. 19/8. Transp. till temporära styrelsen för ryska statens järnvägar, agent för deras materielavdelning samt kommenderad till tjänstgöring vid järnvägsbyggnaden Samara-Ufa 1886-03-29. Hovråd 1887-09-22 med tur från 1886-05-31. Avsked från agentbefattningen 1888-04-16. Kontrollörsadjoint vid Sisrjano–Vjasemska järnvägen. Kontrollör därst. 1901-03-01. Kollegieråd 1901-11-18. Avsked 1905-12-22. Död 1906-02-01 och begraven i Messuby socken. Gift 1:o 1865-11-30 i Fredrikshamn med Julia Matilda Rydzevsky, från vilken han blev skild, född 1843-02-09 i Fredrikshamn, dotter av polismästaren vid finska kadettkåren, generalmajoren Donat Rydzevsky och Sofia Lovisa Amalia von Knorring. Gift 2:o 1902 i staden Jeletz med Serefima Kabotov, född 1869-06-14 i guvern. Tambov, dotter av godsägaren Alexei Kabotov och Natalia Petrov.

Barn:

 • 1. Albert Rudolf Alexander, född 1866-09-12 i Fredrikshamn, död där 1868-04-06.
 • 1. Ernst Alfred, född 1867-10-31 i Fredrikshamn, död 1874-12-25.

TAB 16

Knut Alfred Voldemar (son av Claes Alfred, Tab. 14), född 1844-03-05 Lindnäs Ägde Viluis gård i Messuby socken. Kommunalråds titel 1882-04-09. T. f. boställsinspektör i Tavastehus läns västra distrikt 1885-01-15. Ord. inspektör 1895-05-07. RRS:t StO3kl 1899-04-30. Avsked 1904-09-02. Död 1928-04-29 i Åbo. Gift 1:o 1869-01-13 i Ylöjärvi socken med Johanna Fredrika Alexandra Tandefelt, född 1849-07-24 i Gustaf Adolfs socken. Död 1869-10-09 i Messuby socken, dotter av vice häradshövdingen Otto Tandefelt, och hans 2:a fru Johanna Sofia Albertina Segerstråle, finska adliga ätten nr 156. Gift 2:o 1870-11-29 i Messuby socken med Alexandra Olivia Grönberg, född 1853-07-08 i Tammerfors, dotter av kyrkoherden i Messuby, kontraktsprosten Josef Grönberg och Selma Catharina Fransiska Bergroth.

Barn:

 • 1. Johannes Alfred, född 1869-10-09 i Messuby socken, död ogift 1896-01-30 i nämnda socken.
 • 2. Knut Edvard Rudolf (Edi), född 1873. Generalkonsul. Död 1931. Se Tab. 19.
 • 2. Elin Selma Johanna, född 1874-10-03 i Messuby socken. Gift 1912-04-18 i Åbo med sekreteraren i finska hushållningssällskapet, agronomen Arno Immanuel Reuter i hans 2:a gifte, född 1861-03-29 i Åbo, död där 1925-09-02.
 • 2. Claes Einar Bertel, född 1876. Forstmästare. Se Tab. 20.
 • 2. Ingrid Emilia (Ninni), född 1878-06-08 i Messuby socken. Gift 1912-04-18 i Åbo med godsägaren Carl Otto Kingelin, född 1869-07-15.
 • 2. Carl Josef, född 1880-10-18 i Messuby socken. Lantbrukare. Har överflyttat till Nordamerika.
 • 2. Henrik, född 1882. Järnvägstjänsteman. Död 1927. Se Tab. 21.
 • 2. Erik Arne, född 1884-01-19 i Messuby socken. Konstnär. Reservlöjtnant.

TAB 17

Voldemar (son av Knut Alfred Voldemar, Tab. 16), född 1871-12-29 i Messuby socken. Elev vid statsjärnvägarna i Finland. Reservtelegrafist i 4. trafikdistriktet 1893. Telegrafist vid Tammerfors järnvägsstation 1894-07-00. Andre bokhållare därst. 1896. Förste bokhållare 1900-01-00. Avsked 1903. Lantbrukare. Ägde Virdois i Sysmä socken. Kommunalråds titel 1921-12-19. Gift 1898-08-18 i Sysmä socken med sin kusin Johanna Emilia (Hanna) Tandefelt, född 1878-06-20 i nämnda socken, dotter av godsägaren och kommunalrådet Magnus Fredrik Tandefelt, och hans 2:a fru Matilda Stiernvall.

Barn:

 • Märta Margareta, född 1899-07-24. Gift 1923-12-29 med fabrikstjänstemannen Aarne Koskelo, född 1900-03-08 i Värtsilä.
 • Knut Fredrik Voldemar, född 1902-11-06. Student i Helsingfors 1924-09-19. Forstmästare 1930-03-01. Reservfänrik.
 • Kurt Magnus Voldemar, född 1904-03-20. Genomgick högre svenska lantbruksläroverket i Åbo.
 • Mary Matilda Alexandra, född 1906-06-22 på Virdois. Gift 1929-08-22 i Sysmä socken med kommunalläkaren, med. licentiat Nils Carl Emanuel Thesleff, finska adliga ätten nr 182, född 1896-03-24.
 • Ingrid Mirjam Johanna, född 1911-04-29 på Virdois. Sjuksköterskeelev.

TAB 18

Erik Voldemar (son av Voldemar, Tab. 17), född 1905-04-10 i Sysmä socken. Reservunderlöjtnant 1927-06-29. Utexaminerad från kadettskolans marinlinje 1928. Spanarexamen vid luftstridskrafterna s. å. Underlöjtnant vid kustartilleriregementet nr 3 1928-12-05. Gift 1929-02-09 med Gurli Majlis Annikki Nordberg, född 1906-04-30.

Barn:

 • Erik'' Johan Voldemar, född 1929-11-26.
 • Bror Olof Woldemar, född 1932-07-19 i Helsingfors norra svenska förs. (åldersbetyg).

TAB 19

Knut Edvard Rudolf (Edi) (son av Knut Alfred Voldemar, Tab. 16), född 1873-08-08 i Messuby socken. Student i Helsingfors 1893-12-09. Anställd i Nordiska aktiebankens filialkontor i Vasa till 1900. Reseombud för Vasa sockerfabriksaktiebolag 1904. Meddirektör i Nykarleby aktiebanks avdelningskontor i Vasa 1908. Svensk vice konsul i nämnda stad 1911-06-01. Avgick från bankdirektörsbefattningen 1912. T. f. finländsk generalkonsul i Kristiania 1918. Finländsk konsul i Stockholm 1918–1919. RVO1kl 1918. Direktör för Helsingfors aktiebanks filialkontor i Vasa 1919. Därefter expeditionschef vid huvudkontoret i Helsingfors. Generalkonsul i Oslo. Död 1931-01-10 i Helsingfors. Gift 1905-05-25 i Vasa med Gunhilde Amalia Jeannette Moe, född 1885-01-01 i Vasa, dotter av svensk-norske konsuln i nämnda stad Johan Edvard Moe och Mimmi Blom.

Barn:

 • Nils'' Göran Edvard, född 1906-03-30 i Vasa, liksom syskonen.
 • Bengt Olof Edison, född 1913-04-11, död s. å. 27/7 i Vasa.
 • Ellen Margareta, född 1916-01-24. Finsk stiftsjungfru.

TAB 20

Claes Einar Bertel (son av Knut Alfred Voldemar, Tab. 16), född 1876-04-19 i Messuby socken. Student i Helsingfors 1896-12-16. Elev vid Evois' forstinstitut 1902. Utexaminerad forstkonduktör 1904-09-14. Forstmästare i Ylikittilä revir 1911-01-26. Transp. till Meltaus revir 1917-01-04. Distriktsinspektör inom Nordiska forstdistriktet 1922-07-04. Forstmästare i Ekenäs revir 1929-09-18. Föreståndare för Ekenäs skogskurser. Gift 1919-04-24 med Signe Johanna Clemenz i hennes 2:a gifte (gift 1:o med lyceilektorn Erik Artur Wahlberg), född 1885-04-18 i Åbo, dotter av fabrikören Carl Fredrik Ernst Clemenz och Alexandra Johanna Henriksson.

Barn:

 • Brita-May, född 1920-03-19 i Rovaniemi socken.

TAB 21

Henrik (son av Knut Alfred Voldemar, Tab. 16), född 1882-07-08 i Messuby socken. Elev vid statsjärnvägarna i Finland. Telegrafist vid Seinäjoki järnvägsstation 1907. Andre biljettförsäljare därst. Transp. till Salo järnvägsstation 1909. Andre bokhållare vid Hangö järnvägsstation 1913, vid Nokia station 1915 och vid Helsingfors station 1917. Död 1927-03-02 i Grankulla. Gift 1907-10-30 i Kotka med Elna Gunborg Sallmén, född 1889-06-17 i nämnda stad. Konstnärinna. Dotter av fältkamreraren Ernst Joakim Sallmén och Hulda Håkansson.

Barn:

 • Nils'' Holger Henrik, född 1910-04-27 i Helsingfors.
 • Erna Margareta, född 1914-07-15 i Hangö, död där 1915-05-14.
 • Bror Erik, född 1916-04-27 i Helsingfors.

TAB 22

Lars Peter Johan (son av Hans Henrik, Tab. 12), född 1807-08-31 Lindnäs Student i Åbo 1824-04-21. Lantmäterielev 1826-01-16. Lantmäteriauskultant 1827-12-06. Extra lantmätare i Viborgs län 1830-03-30. Kommissionslantmätare i Nylands län 1838-08-29. Ingenjör vid lantmäterikontoret i Finland 1844-10-26. Död 1847-10-22 i Helsingfors. Gift 1834-08-10 med Anna Amalia Bomberg, född 1811-05-05 i S:t Petersburg, död 1868-06-21 i Mäntsälä, dotter av handlanden Carl Gustaf Bomberg och Catharina Michaëli.

Barn:

 • Amalia Lovisa (Ninni), född 1835-07-07, död 1925-12-17 i Helsingfors. Gift 1859-12-30 med sin faders sysslings son, stabskaptenen Johan August Ferdinand Kuhlefelt, född 1824, död 1879.
 • Elin, född 1836-08-31, död ogift 1921-12-03.
 • Lars Henrik, född 1838-04-24. Forstmästare i Etseri revir 1866-07-31. Död ogift 1872-09-23, Mäkelä
 • Carl Alfred, född 1839-10-18, död 1840-04-09 på Mäkelä.
 • Carl Julius, född 1840. Överste. Död 1897. Se Tab. 23.
 • Hanna, född 1846-11-29 i Helsingfors, död ogift 1916-07-17 i Stockholm och jordfäst i Helsingfors.

TAB 23

Carl Julius (son av Lars Peter Johan, Tab. 22), född 1840-12-03 Mäkelä Kadett i Fredrikshamn 1852-08-15 löjtnant vid 4., ryska, skarpskyttebataljonen 1860-06-28. Bevistade fälttåget i Polen 1863. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1863-06-06. RRS:tStO3kl m sv o ros s. å. 20/6 och S:tAO3kl m sv o ros s. å. 4/7. Erhöll även den till minne av fälttåget instiftade medaljen, transp. till livgardets Paulovska regemente s. å. 7/9. Stabskapten därst. 1866-09-11. Kapten 1872-09-11. Överförd till arméinfanteriet med överstelöjtnants grad 1873-02-22. Avsked 1874-06-27. T. f. reservdistriktsstabsofficer i 3., Vasa, finska skarpskyttebataljons reservdistrikt 1883-01-15. Transp. till 8., Viborgs, bataljons distrikt s. å. 20/4. Placerad på ständiga kadern av finska militärens reserv 1884-02-03. Överstelöjtnants fullm. 1885-02-27. RRS:tStO2kl 1886-01-16. Överstes avsked 1891-02-10. Krigskommissarie i Tavastehus län s. å. 24/2. Död 1897-03-06 i Tavastehus. Gift 1871-05-26 i S:t Petersburg med Maria Jakovlev, född 1845-04-13 i sistnämnda stad, död 1923-12-30 i Helsingfors, fosterdotter till verkl. statsrådet Valerian Weldbrecht.

Barn:

 • Edvard, född 1873-03-18 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1888-07-08. Underlöjtnant vid 8., Viborgs, finska skarpskyttebataljon 1897-08-25 med tur från 1896-08-24. Löjtnant därst. 1901-04-14 med tur från 1900-08-25. Uppförd på indragningsstat 1903-07-29. Därefter en tid anställd vid en agentur- och tryckeriaffär i S:t Petersburg. T. f. translator vid rådsturätten och magistraten i Viborg 1905-04-19. T. f. tullinspektör vid gränsen mot Sverige. RRS:tStO3kl 1916-04-23. RRS:tAO3kl. Avsked från sistnämnda befattning 1918-10-15. Kaptens avsked 1920, avförd ur rullorna 1931. Död ogift 1932-05-01 i Mäntsälä socken.
 • Julius, född 1874-10-26 Mäkelä Kadett i Fredrikshamn 1889-07-22. Underlöjtnant vid 132. Benderska infanteriregementet 1896-08-24 med tur från 1895-08-24. Placerad på arméinfanteriets depot 1898-01-11. Utexaminerad från Polytekniska institutets i Helsingfors fackskola för maskinbyggnadskonst 1900-05-31. Föreståndare för aktiebolag Siemens & Halskes tekniska byrå i Helsingfors 1904. Inkallad i aktiv militärtjänst under kriget mot Japan s. å. Återtog efter krigets slut sin tekniska verksamhet. Avsked ur krigstjänsten med löjtnants grad 1907-10-29. Verkst. direktörsadjoint vid Maskin- och brobyggnadsaktiebolaget i Helsingfors 1914. Verkst. direktör därst. 1917-04-30–1929. Ordförande i förvaltningsrådet för Helsingfors aktiebank 1918. Minister och chef för handels- och industriministeriet i Finlands statsråd 1918-04-17. Avsked 1919-04-17. KFinlVRO2kl 1921-12-31. Bergsråds titel 1924-12-23. Ordförande i Tekniska högskolans i Finland konsultativa kommitté 1925.
 • Maria, född 1876-08-30 på Mäkelä.
 • Alfred, född 1879-03-19 på Mäkelä, död s. å. 20/12 i S:t Petersburg.
 • Amalia, född 1880-06-01 i Helsingfors, död på 1880-talet.

TAB 24

Carl Fredrik (son av Hans Henrik, Tab. 12), född 1813-04-10 Lindnäs Kadett i Fredrikshamn 1829-02-20. Fänrik vid livgardets preobrasjenska regemente 1834-01-22. Underlöjtnant därst. 1835-02-09. Löjtnant 1837-09-07. Stabskapten 1841-12-18. Kapten 1843-10-22. RRS:tAO3kl 1846-12-18. Överste 1848-09-11. Kommendör för konungens av Preussen grenadjärregemente 1851-01-12. RPrRÖO2kl 1853-10-17. RRS:tVlO4kl s. å. 18/12. Generalmajor 1856-09-07. RPrRÖO2kl m br 1857-12-05. RRS:tVlO3kl 1858-12-29. Adjoint hos chefen för 3. grenadjärdivisionen 1860-02-20. RRS:tStO1kl 1861-12-31. T. f. chef för 22. infanteridivisionen 1862-03-02. Generallöjtnant och konfirm.fullm. å chefsbefattningen 1863-09-11. RRS:tAO1kl 1866-09-11. Avsked från divisionschefsbefattningen och placerad på arméinfanteriet 1869-08-28. Kommendant i fästningen Ivangorod 1870-07-06. RRS:tVlO2kl 1875-12-30. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1877. RRVÖO 1879-01-13. General av infanteriet med placering på arméinfanteriets depot 1883-05-27. Död 1904-08-14 på Rilax gård i Bromarvs socken och begraven i Helsingfors. Gift 1:o 1848-10-00 i S:t Petersburg med Maria Sofia Villiers de l'Isle Adam, född 1828 i S:t Petersburg, död 1887-07-28 Sorola Gift 2:o 1889-02-14 i S:t Petersburg med Josefine Hortense Alexandrine von Gerlach, född 1853-02-17 i Warschau, död 1930-10-24 i Helsingfors, dotter av generalmajoren Christian von Gerlach och Hortense Berthé de Charchillac.

Barn:

 • 1. Sofia, född 1849-12-30 i S:t Petersburg, död ogift 1877-08-06 i Ivangorod.
 • 1. Alfred Vilhelm, född 1851-01-29 i S:t Petersburg. Volontär vid ett ryskt gardesregemente och bevistade turkiska fälttåget 1877 och 1878. Anställd vid telegrafverket i Ryssland. Död ogift 1913-10-14 i Odessa.
 • 1. Alexander, född 1852-05-14 i Novgorod, död 1856-09-30 i Kostroma.
 • 1. Nikolai, född 1855-08-24 i S:t Petersburg, död 1857-08-30 i Kostroma.

TAB 25

Knut Adolf Ludvig, finsk friherre Stiernvall (son av Hans Henrik, Tab. 12), född 1819-09-08 Lindnäs Kadett i Fredrikshamn 1833-01-24. Avgick utan avslutad kurs 1836-11-27. Elev vid institutet för väg- och vattenkommunikationerna i Ryssland. Underfänrik därst. Fänrik vid ryska väg- och vattenkommunikationskårens ingenjörfördelning 1839-06-02. Underlöjtnant därst. 1840-07-06. Löjtnant 1841-05-14. Kapten 1844-12-18. Överstelöjtnant 1851-01-02. RRS:tAO2kl s. å. 11/9. Chef för 5. avdelningen av S:t Petersburg-Moskva-järnvägen 1852-07-25. Överste och chef för ingenjörkåren för väg- och vattenkommunikationerna i Finland 1856-03-13. Förordnad att utföra och hava närmaste tillsyn över byggnaden av Finlands första järnbana mellan Helsingfors och Tavastehus samt att tillika vara ledamot av järnvägsdirektionen 1857-03-04. RRS:t VlO3kl 1858-04-29. Entledigad från chefsbefattningen för ingenjörkåren i Finland och anställd särskilt för utförande av järnvägsbyggnader hos generalguvernören över Finland 1861-05-02. Generalmajor s. å. 4/10. Erhöll en briljanterad gulddosa med kejsarens namnchiffer 1862. Avsked 1863-05-07. Överingenjör för järnvägsbyggnaden S:t Petersburg-Riihimäki 1868-01-00. Överförd i rysk tjänst 1869-07-29. Verkligt statsråd 1870. RRS:tStO1kl s. å. 13/1. Kammarherre vid ryska hovet 1871-01-13. Chef för järnvägsstyrelsen i Ryssland s. å. 16/11. Geheimeråd 1872-04-01. RPrKrO1kl 1873-05-07. RÖFrJO1kl 1874-03-17. RRS:tAO1kl s. å. 21/3. RMWKrO1kl s. å. 20/8. Finsk friherre 1875-01-13 och introd. på riddarhuset i Finland 1889-09-18 under nr 59 bland friherrar. KNO 1875-07-19. RRS:tVlO2kl 1876-01-13. RGrFrO2kl s. å. 10/9. KDDO1gr s. å. 12/9. Ledamot över stat i ministerkonseljen för väg- och vattenkommunikationerna i Ryssland. RRVÖO 1880-05-02. Ordförande i styrelsen för järnvägsbyggnaden Krivorogska-Saskuntsjagska järnvägen 1881-02-19. President i styrelsen för ryska statens järnvägar. Anställd för direkta uppdrag hos ministern för kommunikationerna i Ryssland i egenskap av högsta inspekterande myndighet över järnvägarna med kvarstående vid befattningen i ministerkonseljen 1885-07-17. Ledamot av kommunikationsministeriikonseljen 1886-01-01. Verkligt geheimeråd 1888-09-11. Sårades svårt vid den planlagda järnvägskatastrof, som vid Borki i charkovska järnvägen träffade det kejserliga tåget s. å. 29/10. Avsked från alla i Ryssland innehavande befattningar 1889. Död 1899-04-17 i Helsingfors. Gift 1856-05-05 i Moskva med Sofia Teresia Kupffer, född 1839-04-10 i sistnämnda stad, död 1920-06-30 i Helsingfors, dotter av bankiren Ludvig Kupffer och Lovisa Tiedemann.

Barn:

 • Anna Lovisa (Lilly), finsk friherrinna. Född 1857-10-25 i Helsingfors, död där 1930-02-07. Gift 1886-11-16 på Lindnäs med kronofogden, vice häradshövdingen Johan Vilhelm Brummer, finska adl. ätten nr 268, i hans 2:a gifte, född 1856-11-09 i Helsingfors, död där 1931-10-10.
 • Julia Sofia, född 1858-11-24 i Helsingfors, död 1861-11-24 på Lindnäs.
 • Mary, finsk friherrinna. Född 1860-06-21 i Helsingfors. Gift 1890-12-02 på Lindnäs m. med. licentiat Carl Viktor Lindberg, född 1853-03-21, död 1908-09-29 i Helsingfors.
 • Elin Terese (Elli), finsk friherrinna. Född 1861-09-23 i Dresden. Gift 1886-06-13 på Lindnäs med godsägaren (finska friherren) Richard Casimir de la Chapelle, född 1862, död 1916.
 • Henrik Ludvig Alfred, finsk friherre. Född 1863. Godsägare. Se Tab. 26.
 • Knut Adolf, finsk friherre. Född 1865-11-06. Student i Helsingfors 1884-09-11. Filosofie kandidat 1887-05-31 och promov. filosofie magister 1890-05-30. Med. kandidat s. å. 20/9. Med. licentiat 1900-03-21. Ägde sedan 1904 privata sjukhemmet för nerv- och sinnessjuka i Helsingfors. Död ogift 1908-10-11 i nämnda stad.

TAB 26

Henrik Ludvig Alfred (son av Knut Adolf Ludvig, Tab. 25), finsk friherre. Född 1863-06-19 Lindnäs Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1882. Ord. elev därst. s. å. Utexaminerad 1884. Ägde Lindnäs. Föreståndare för teroretiska kreatursskötareskolan därst. 1906–1917. Suppleant i direktionen för hypoteksföreningen i Finland 1907. Suppleant i direktionen för finska brandstodsbolaget för landet 1914. FFrK3kl 1919. FFrkrMM. PrJK2kl. Gift 1888-04-03 i Helsingfors med Maria Helena Mellin, född 1865-04-25 i nämnda stad, dotter av guld- och silverfabrikören Otto Roland Mellin och Maria Elisabet Boman.

Barn:

 • Mary, finsk friherrinna. Född 1889-07-25 på Lindnäs, liksom syskonen. Gift där 1919-06-08 med före detta löjtnanten vid sachsiska karabinjärregementet, godsägaren Wilhelm Henrik Carl August Hahne.
 • Elisabet, finsk friherrinna. Född 1891-01-18. Gift 1:o 1914-06-30 i Åbo med kofferdikaptenen John Isidor Ahlbom, från vilken hon 1915-12-23 blev skild, i hans 2:a gifte, född 1878-06-02 i Åbo. Gift 2:o 1927-06-00 med agronomen Bertel Gustaf Adolf Maunula, född 1904-04-03.
 • Sara, finsk friherrinna. Född 1892-06-20. Gift 1916-01-09 på Lindnäs med godsägaren, filosofie doktorn Max Henrik van Gilse van der Pals, född 1885-12-05.
 • Knut Otto, finsk friherre. Född 1898. Godsägare. Död 1931. Se Tab. 27.

TAB 27

Knut Otto (son av Henrik Ludvig Alfred, Tab. 26), finsk friherre. Född 1898-06-26 på Lindnäs. Bevistade Finlands frihetskrig 1918. Student i Helsingfors s. å. 22/5. FFrKrM1kl 1919. FFrKrMM. Död 1931-02-18 i Helsingfors och begraven i Mäntsälä socken. Ägde Lindnäs och Kassila i nämnda socken. Gift 1923-03-27 i Bonn med Berta Christina Raape, född 1903-07-02 i Crefeld, dotter av tjänstemannen Bernard Raape och Berta Hopf.

Barn:

 • Gisela Berta Maria finsk friherrinna. Född 1925-01-21 i Mäntsälä socken.
 • Hans'' Henrik Bernt, finsk friherre. Född 1926-04-08 i Mäntsälä socken.
 • Knut Fritz Leo, finsk friherre. Född 1928-02-17 i Helsingfors.

TAB 28

Carl Gustaf (son av Erik Wallwik, adlad Stiernvall, Tab. 1), född 1729-04-27. Hovjunkare 1749. Ägde Porkkala och Gammelgård i Tavastland. Död 1767-04-17 i Åbo. Gift 1758-07-06 med Margareta Tandefelt, född 1739-02-24, död 1816-10-12 Gammelgård

Barn:

 • Christina Lovisa, född 1759-06-01 på Porkkala4, död 1809-08-18 på Gammelgård. Gift 1779-03-23 med översten Carl Gustaf von Kræmer, född 1738, död 1801.
 • Erik Otto, född 1761-10-02. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1776-12-20. Premiäradjutant därst. 1778-06-01. Död ogift 1783-03-11 Prästkulla
 • Margareta Elisabet, född 1763-03-24, död 1797-06-28 på Gammelgård. Gift där 1784-03-23 med översten Gustaf Bogislav von Platen, född 1753, död 1830.
 • Gustaf Adolf, född posthumus 1768. Löjtnant vid Savolaks' fotjägarregemente 1789-04-16. Kapten i armén. Död ogift.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.