:

Von Bratt nr 1733

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Bratt nr 1733 †

Adlad 1720-03-22, introducerad 1720. Utdöd 1735-08-07.

'Denna ätt skall härstamma av adliga ätten Bratt af Höglunda, av vilken i konung Christian Tyranns tid flera grenar kommo utav sig, varefter de slogo sig på studier och handel'


Hans Bratt. Borgare och handelsman i Mariestad. Han skall varit samtida med Jöns Nilsson Bratt till Höglunda, och hans efterkommande hava brukat än fadersnamnet och än familjenamnet.

Barn:

  • Lars Hansson. Var 1618 borgmästare i Mariestad. Gift med Elin, som levde änka 1642.

Barn:

  • Jakob Larsson Bratt, född 1614. Handelsman i Mariestad. Rådman i Mariestad 1647-06-09 och borgmästare 1660-07-00. Död 1695 och begraven 1695-07-14. Han var 1664 riksdagsman för Mariestad. Gift 2:o med Agneta Weinheim, dotter av guvernementskamreraren Arvid Hansson Weinheim och syster till överinspektören Nils Arvidsson Weinheim, adlad Hägerflycht.

Barn:

  • Johan Jakobsson Bratt, adlad von Bratt, född i Mariestad. Landskontorist i Nyköping. Kammarskrivare. Drottning Hedvig Eleonoras hovbokhållare och kammarförvant vid dess hovkontor. Regionskommissarie 1707. Assessors titel 1719-12-10. Adlad 1720-03-22 (introducerad 1720 under nr 1733). Död 1735-08-07 i Visby utan söner och slöt själv sin adliga ätt. Gift 1:o med Anna Elisabet Jakobsdotter. Gift 2:o 1708-10-01 med Hedvig Stierneroos, född 1682-12-26, död 1756-10-13, dotter av lagmannen Johan Borelius, adlad Stierneroos B, och Maria Hobel.

Barn:

  • 1. Sofia Juliana. Gift 1720-05-20 med sin styvmoders broder generalen Magnus Stierneroos A, född 1685, död 1762.
  • 1. Johanna Elisabet, död 1751-12-03 i Stockholm och begraven 1751-12-06 i Södertälje kyrka. Gift 1731-09-05 med översten Georg Johan Maidel, naturaliserad Maydell, i hans 2:a gifte, död 1737.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: