:

Stenfelt

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Stenfelt, trol †

Släkten har gemensamt ursprung med adliga ätten Stenfelt nr 1867.

TAB 1

Carl Lorentzon Stenfelt, (son till Lorentz Stenfelt och Anna Rode), löjtnant vid amiralitetet; † omkr 1727 på Fröggestorp, Lillgården, Linneryds sn. Gift 1714-12-27 i Tuna sn (källa: Genline ID 167.23.12800) med sin brors svägerskas dotter Maria Elisabeth Rudebeck, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med bataljonsfältskären Johan Mak, född 1697 (åu), † 1741-11-12 på Värnlanda Hallagård, Nöbbele sn), född 1696-11-30 på Sandviks Gästgivaregård, † 1777-04-24 på Hermanstorp, Nöbbele sn, begr 6/5 (ålderdomssvaghet, 81 år gammal, källa: Genline ID 458.29.26300), dotter till majoren Carl Rudebeck och hans 1:a hustru Anna Catharina Stråle af Sjöared.

Barn:

 • Carolina Catharina Stenfelt, född 1715-02-?? på Sjögarp, Åsbo sn, dpt 14/2 (källa: Genline ID 428.24.72700). Gift med majoren Henrik von Zimmerman. Paret fick flera barn.
 • Anna Maria Stenfelt, född 1717-03-?? på Sjögarp, Åsbo sn, dpt 22/3 (källa: Genline ID 428.24.73100).
 • Märta Elisabet Stenfelt, född 1718-10-1 på Sjögarp, Åsbo sn, dpt 5/10 (källa: Genline ID 428.25.92800); bosatt på Hermanstorp Värnlanda, Nöbbele sn; ärvde Hallagården i Nöbbele sn efter maken 1777 och behöll gården under sin återstående levnad (G Hahr - Värnlanda rote - Ur en gammal Värendsbygds historia s.66); † 1785-08-07 på Hermanstorp, Nöbbele sn (änka, flussfeber, 67 år gammal, källa: Genline ID 458.29.27200). Gift 1:o 1737-07-17 i Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.28.84400) med korpralen vid livgardet, riddaren Anders Johan Schildt(1), † 1755-08-20 på Riddarhagen, Fägre sn, begr 29/8 (tvinsot, källa: Genline ID 1063.35.50300). Paret fick flera barn. 2:o 1757-01-07 i Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.28.84800) med kronolänsmannen och likvidationskommissarien Magnus Bergmark, född 1731 (åu), † 1777-03-18 på Hermanstorp, Nöbbele sn, begr 1/4 (genom ett bösskott, 46 år, 5 månader gammal, källa: Genline ID 458.29.26300).
 • Anna Charlotta Stenfelt, född 1721-05-08 på Sjögarp, Åsbo sn, dpt 14/5 (källa: Genline ID 428.25.93500), † där 1722.
 • Georg Stenfelt, född 1723; kapten; † 1776. se Tab 2.
 • Carl Magnus Stenfelt, född 1726; överstelöjtnant; † 1798. se Tab 7.

TAB 2

Georg Stenfelt, (son till Carl Lorentzson Stenfelt, Tab 1), född 1723-04-04 på Sjögarp, Åsbo sn, dpt 7/4 (källa: Genline ID 428.25.94000); förare vid Garnisonsreg:tet i Göteborg 1757; förare med furirs lön 1759; fältväbels avsked 1763-04-30; sergeant; kapten; † 1776 på Erlandsböle, Backa Rusthåll, Väino Borg, Pernå, Nyland. Gift med jungfrun Margareta Sofia Berthéels, † 1776-11-14 på Erlandsböle, Backa Rusthåll, Väino Borg, Pernå, Nyland, dotter till regementsfältskären Johan Fredrik Berthéels.

Barn:

 • Carl Fredrik Stenfelt, född 1758-06-09 på Erlandsböle, Backa Rusthåll, Väino Borg, Pernå, Nyland.
 • Carl Magnus Stenfelt, född 1763; kadett; handlande. se Tab 3.
 • Bengt Gustaf Stenfelt, född 1767; arrendator; † 1822. se Tab 4.
 • Maria Elisabet Stenfelt, född 1768 på Erlandsböle, Backa Rusthåll, Väino Borg, Pernå, Nyland.
 • Hedvig Catharina Stenfelt, född 1770 på Erlandsböle, Backa Rusthåll, Väino Borg, Pernå, Nyland.
 • Johan Stenfelt, född 1773 på Erlandsböle, Backa Rusthåll, Väino Borg, Pernå, Nyland, † 1777-01-22.

TAB 3

Carl Magnus Stenfelt, (son till Georg Stenfelt, Tab 2), kadett i Göteborg; handlande. Gift 1788-07-19 i Nöbbele sn (källa: Genline ID Genline ID 458.29.1200) med jungfrun Ulrika Beata Stadenberg, född 1763-07-28 på Ölsåkraborg, Moheda sn, dpt 1/8 (källa: Genline ID 837.17.95300), † 1820-12-25 i Kungälv (58 år gammal, källa: Genline ID 922.14.105500), dotter till kammarskrivaren Johan Magnus Stadenberg och Christina Elisabeth Eggertz.

Söner:

 • Fredrik Magnus Stenfelt, född 1789-07-26 i Nöbbele sn, dpt 29/7 (källa: Genline ID 458.29.8800).
 • Conrad Wilhelm Stenfelt, född 1796-09-12 i Gustavi fs, Göteborg, dpt 14/9 (källa: Genline ID 632.128.7300).

TAB 4

Bengt Gustaf Stenfelt, (son till Georg Stenfelt, Tab 2), född 1767-08-24 på Erlandsböle, Backa Rusthåll, Pernå, Nyland (källa: Genline ID 458.28.100200 och 833.19.21400. Enl hsf 833.20.49800 är han född 1767 i Nöbbele sn); arrendator; † 1822-03-19 på Hästön, Linneryds sn, begr 24/3 (bröstsjuka, 55 år gammal, källa: Genline ID 833.39.29600). Gift 1801-03-18 i Linneryds sn (källa: Genline ID 833.36.91800) med pigan Catharina Jonasdotter, född 1776-01-21 (källa: Genline ID 833.19.21400).

Barn:

 • Hanna Stenfelt, född oäkta 1800-11-08 i Linneryds sn (källa: Genline ID 833.19.21400).
 • Carl Bengtsson Holm, född 1802; arrendator; soldat. se Tab 5.
 • Johan Fredrik Stenfelt, född 1815; backstugusittare. se Tab 6.

TAB 5

Carl Bengtsson Holm, (son till Bengt Gustaf Stenfelt, Tab 4), född 1802-09-03 på Hornanäs, Linneryds sn (källa: Genline ID 833.19.21400, 833.21.90100 och 445.15.40100); arrendator av Hästön, Linneryds sn (källa: Genline ID 833.21.92700); avflyttade med hustrun till Boköns backstuga 1825 (källa: Genline ID 833.21.92700), coh vidare till Södra Sandsjö 1827 (källa: Genline ID 833.21.90100); soldat; bosatt på Horkoneryd, Södra Sandsjö sn. Gift med Ingrid Jonasdotter, född 1803-08-04 i Nöbbele sn (källa: Genline ID 833.21.92700), dotter till bonden Jonas Danielsson och Catharina Jacobsdotter.

Döttrar:

 • Johanna Carlsdotter, född 1824 i Linneryds sn (källa: Genline ID 833.21.90100).
 • Catharina Carlsdotter, född 1826-02-02 i Linneryds sn (källa: Genline ID 833.21.90100).
 • Maria Carlsdotter Holm, född 1828-07-02 på Horkoneryd Soldattorp, Södra Sandsjö sn (källa: Genline ID 445.15.40100).
 • Gustaf Carlsson Holm, född 1831-07-22 på Horkoneryd Soldattorp, Södra Sandsjö sn (källa: Genline ID 445.15.40100).
 • Eva Carlsdotter Holm, född 1835-09-04 på Horkoneryd Soldattorp, Södra Sandsjö sn (källa: Genline ID 445.15.40100).
 • Carolina Carlsdotter Holm, född 1838-01-08 på Horkoneryd Soldattorp, Södra Sandsjö sn, dpt 14/1 (källa: Genline ID 445.23.68500). Hade flera oäkta barn samt gifte sig senare och fick även äkta barn.
 • Johan Carlsson Holm, född 1840-05-15 på Horkoneryd Soldattorp, Södra Sandsjö sn (källa: Genline ID 445.15.40100), † där 1844.
 • Mathilda Carlsdotter Holm, född 1843-07-12 på Horkoneryd Soldattorp, Södra Sandsjö sn (källa: Genline ID 445.15.40100).

TAB 6

Johan Fredrik Stenfelt, (son till Bengt Gustaf Stenfelt, Tab 4), född 1815-04-21 i Linneryds sn (källa: Genline ID 833.19.21400); fattighjon; bosatt på Carlslunds backstuga, Tingsås sn. Gift med Helena Magnusdotter, född 1822-11-02 i Södra Sandsjö sn (källa: Genline ID 445.17.5500).

Barn:

 • Carolina Stenfelt, född 1851-11-15 i backstugan Engelund, Södra Sandsjö sn (källa: Genline ID 445.17.5500). Gift med bonden Johan Fredrik Pettersson, född 1847 i Urshults sn. Paret var bosatta på Ebbalycke, Tingsås sn och fick flera barn.
 • August Stenfelt, född 1854-08-17 i backstugan Engelund, Södra Sandsjö sn (källa: Genline ID 445.17.5500); bosatt ogift och barnlös som obefintlig i Tingsås sn.

TAB

Carl Magnus Stenfelt, (son till Carl Lorentzson Stenfelt, Tab 2), född 1726-02-18 på Fröggestorp Lillegård, Linneryds sn (källa: Genline ID 833.33.108500); gjorde fransk krigstjänst i Royal Suedois 1757-62; platsmajor; överstelöjtnant vid Saltzas reg:te i Göteborg; † 1798-04-16 på Värnlanda, Nöbbele sn. Gift 1:o 1764-12-07 på Värnlanda säteri, Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.28.85100) med välborna fröken Maria Elisabeth Ehrenborg, född 1728 på Värnlanda säteri, Nöbbele sn, † där 1781, dotter till överstelöjtnanten vid Kalmar reg:te Jöns Mikael Ehrenborg och Maria Charlotta Ödell. 2:o 1782-10-13 i Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.29.1000) med välborna fröken Maria Beata Berghman, född 1757-03-12 på Ekeryd, Väckelsångs sn (källa: Genline ID 458.20.44500), † 1820-02-29 på Bredalycke Södregård, Långasjö sn (förekommer i hsf där 1810-1819, källa: Genline ID 101.20.47800), dotter till assessorn och brukspatronen Carl Henrik Berghman och hans 1:a hustru Hedvig Elisabeth von Castanie.

Son 1:o:

 • Jean Julius Stenfelt, född 1767, † 1768.

Barn 2:o:

 • Hedvig Maria Stenfelt, född 1783 (källa: Genline ID 458.20.44500).
 • Carolina Christina Maria Stenfelt, född 1784-12-09 på Änganäs, Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.20.44500 och 458.29.7300), † 1869 i Älmaboda sn. Gift med andre lantmätaren i Skaraborgs län Olof Chytræus, född 1779-08-02 i Frödinge sn (källa: Genline ID 863.12.79100), † 1857-07-11 på Rungboholm, Älmaboda sn, begr 24/7 (källa: Genline ID 863.20.22000). Äktenskapet var barnlöst.
 • Carl Georg Stenfelt, född 1788-05-16 på Värnlanda, Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.20.44500).
 • Fredrik Magnus Stenfelt, född 1789-07-26 på Värnlanda, Nöbbele sn (källa: Genline ID 458.20.44500).

Noter

1. Anders Johan var son till bildkonstnären Johan Henrik Schildt, född 1678 i Köpenhamn, † 1732 i Motala. Han var elev hos David Klöcker Ehrenstrahl och David von Kraft. Han målade åtskilliga miniatyrporträtt, samt stora ceremonitavlor. Anders Johans och Märta Elisabeths dotter Maria Elisabeth Schildt, blev gift med kammarskrivaren Gustaf Adolf Gyllensvärd, vilka blev föräldrar till Elisabeth Charlotta Gyllensvärd, som år 1797 gifte sig med handelsbokhållaren Paul Fredrik Stadenberg - född 1768 och bror till ovanstående Ulrika Beata Stadenberg.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: