:

Wallrave nr 1767

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Wallrawe nr 1767)

Adliga ätten WALLRAVE nr 1767 †

Adlad 1720-08-30, introd. 1723. Utdöd.

TAB 1

Herman Wallrave, adlad Wallrave (son av Reinhold Wallrave, adliga ätten Wallrave, Tab. 1), född6 1647-07-24. Tullnär vid stora sjötullen i Kalmar efter fadern 1671-07-20. Konfirm. i befattningen 1673-10-04. Lanträntmästare i Stockholms och Uppsala län 1680. Avsked 1712. Adlad 1720-08-30 (introd. 1723 under nr 1767). Död 1730-02-27 på Fresta i likanämnd socken, Stockholms län och begraven s. å. 10/3 i Jakobs kyrka i Stockholm. Han »råkade att slå ihjäl» en borgare i Kalmar.1 Gift 1:o 1681-03-15 på Borgholms slott med Sara Lippia, döpt6 1658-08-13, död6 1687-04-11 i Stockholm och bisatt s. å. 15/4 i Jakobs kyrka, dotter av prosten och kyrkoherden i Köpings pastorat av Kalmar stift Jonas Stefani Lippius och Elisabet Persdotter Spaak. Gift 2:o 1688-01-01 med sin svägerskas brorsdotter Catharina Köhnman, född 1671-09-01, levde änka 1739, dotter av bergmästaren vid Salberget Johan Persson Köhn och Brita Sneckenberg.

Barn:

 • 1. Reinhold, född6 1683-01-20. Kammarskrivare i kammarkollegium. Bokhållare. Gift 1721-06-19 i Hammarby socken, Stockholms län med Magdalena de Moij i hennes 2:a gifte, död 1722-03-31 och begraven s. å. 4/4 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm.
 • 1. Jonas, född6 1684-03-24.
 • 1. Göran, född 1685-03-19, död s. å. 24/10.[6]
 • 2. Jakob, född 1688. Professor. Död 1739. Se Tab. 2
 • 2. Johan, döpt 1690-03-08 i Stockholm. Student i Uppsala3 1702-10-27, död6 1704-04-08.
 • 2. Brita Catharina, född 1691-03-27, död strax.[6]
 • 2. Herman, född 1692. Bruksägare. Död 1743. Se Tab. 3
 • 2. Maria Brita, född 1693-04-17, död 1695-03-29.[6]
 • 2. Georg, född 1695. Vice amiral. Död 1769. Se Tab. 4
 • 2. Nils, döpt 1696-07-15 i Stockholm. Student i Uppsala3 1712-03-10. Död6 1716-04-14.
 • 2. Peter, döpt 1698-02-02 i Stockholm. Student i Uppsala3 1712-03-10. Volontär vid fortifikationen 1725. Konduktör därst. 1731-12-04. Löjtnant 1735-12-12. Interimsfullm. att undervisa pagerna vid hovet i ritkonsten m. m.5 1742-05-10. Konfirm.fullm.5 1744-06-25. Dessinatör s. å. 10/11. Död ogift 1756-10-28. Framstående tecknare.
 • 2. Carl, född 1699-07-08, död 1708-04-20.[6].
 • 2. Brita, född 1700-10-21, död s. å. 30/4.[6]
 • 2. Anna Helena, född 1703-09-04, död 1742-09-12 Överby. Gift 1720-11-01 med hovkanslern Gustaf Celsing, adlad Celsing, C, född 1679, död 1743.
 • 2. Brita Catharina, född 1704-12-19, död 1705-04-20.[6]
 • 2. Sara, född 1706-05-04, död s. d.[6]
 • 2. Anna Catharina, född6 1709-06-03, död 1731-06-15. Gift 1727-10-21 med regeringsrådet Olof Sandberg, i hans 4:e gifte, född 1679, död 1750.

TAB 2

Jakob (son av Herman Wallrave, adlad Wallrave, Tab. 1), född 1688-11-05 I Sala6. Student i Uppsala3 1702-10-27. Auskultant i kammarkollegium. Kanslist i reduktions- och likvidationskommissionen. Reste till Tyskland 1718. Återkom och upprättade förslag till en forvagnsinrättning i Sverige, men råkade i duell döda en löjtnant Pihlman och måste fly ur riket. Studerade efter sin flykt medicin. Med. doktor i Franecker, Holland, 1725. Studerade sedan juridik. Jur. utr. licentiat och assessor. Jur. professor i Uppsala 1728. Drunknade 1739-02-15 i Fyrisån i Uppsala. Gift 1730-06-00 med Anna Uhr, död änka, dotter av brukspatronen Johan Uhr och Catharina Mört.

Barn:

 • Anna Christina, född 1732, död 1795-03-02 i Floda prästgård Södermanlands län. Gift med rektorn vid Uppsala katedralskola Nils Casström, död 1769.
 • Brita Catharina, levde 1739.
 • Johanna Sofia, född 1735-05-19 i Uppsala, död 1823. Gift 1:o med landskamreraren i Uppsala Isak Ryman. Gift 2:o 1770-12-16 i Uppsala med extra ordinarie professorn och prosektorn vid universitetet därst., med. doktorn Samuel Ziervogel, född 1730-05-08 i Stockholm, död 1797-05-02.
 • En dotter, begraven 1738-07-12 i Uppsala.

TAB 3

Herman (son av Herman Wallrave, adlad Wallrave, Tab. 1), döpt 1692-04-20 i Stockholm. Student i Uppsala3 1702-10-27. Brukspatron. Död 1743-12-06 Nibble och begraven s. å. i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Gift 1719-11-27 i Fresta socken, Stockholms län med sin moders syssling Charlotta Pahl, född 1698 Ågesta och döpt s. å. 17/7, död 1746-01-24, dotter av sekreteraren Hans Pahl, adlad Pahl, och hans 1:a fru Anna Snack.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1720-08-22 i Fresta socken, död 1758-07-31. Gift 1747-04-21 med matematiske instrumentmakaren, direktören Carl Henrik Westberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1759-09-04 med Elsa Margareta Grave i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1770 före 28/5 i Stockholm med auditören Augustin Loo, född 1736, död 1772-04-22 i Västerås], född 1737-07-17, dotter av bruksägaren Sebastian Grave och Anna Christina Chenon), född 1720-06-28, död omkr. 1769. [4]
 • Charlotta, född 1722, död 1763. Gift 1742 med bokhållaren Peter Lång, född 1718, död 1752.
 • Maria, född 1725-11-26 på Nibble, död ogift 1753 och jordfäst s. å. 11/7 i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • Herman, född 1728-03-07 på Nibble. Antagen på prov i banken 1744-01-11. Extra ordinarie tjänsteman därst. 1746-07-11. Kontorsskrivare 1747-07-27. Bokhållare 1751-09-14. Revisor 1752-04-09. Död barnlös 1756-01-18 i Stockholm. Gift där 1751-10-13 med Anna Elisabet Morin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1760 med kyrkoherden i Högsby pastorat av Kalmar stift, teol. doktorn Johan Åhman, född 1719-09-25 i Stockholm, död 1782-02-25), född 1730, död 1783-07-20 av slag i Kisa gärtgivargård Östergötlands län under uppresa till Stockholm, dotter av bankokommissarien Georg Morin och Sara Ahlberg.
 • Johannes, född 1731-06-17 på Nibble. Var konstapel vid amiralitetet 1756. 'Blev för begånget slagsmål och brott emot sin officer under kommando på en galäreskader arresterad förd från Pommern till Karlskrona och därstädes dömd från livet, men rymde ur arresten och vidare ur riket.’ Slöt troligen ätten på svärdssidan.

TAB 4

Georg (son av Herman Wallrave, adlad Wallrave, Tab. 1), född6 1695-01-21. Student i Uppsala3 1702-10-27. Överlöjtnant vid amiralitetet. Skeppskapten 1721-08-24. Konfirm.fullm. 1736-12-23. Amiralitetskapten 1741-06-11. Kommendör 1754-11-11. Schoutbynacht 1762-06-08. Vice amiral 1766. Avsked 1767. Död 1769-02-21 i Stockholm. Gift 1727-02-28 med Ulrika Eleonora von Bysing, död 1738-06-10 Sanda, dotter av hovkamreraren Olof von Bysing, och Anna Margareta Adlerfelt.

Barn:

 • Brita Catharina, död halvtannat år gammal.
 • Georg, född 1730-09-24 på Sanda, död 1732-05-22 i Stockholm och begraven s. å. 29/5 i Fresta kyrka

Källor

1At (Sch). 2 Clerus Calmariensis, sid. 606. 3 Um. 4 A. Hülphers, Ättartal öfver den svenska slägten Wallwik (1765), sid. 42. 5 SAB. 6 Medd. av friherre Carl. Gift Bonde, Ericsberg, cal. Anteckn. å ett ur en familjebibel utryckt blad, befintligt i Ericsbergs arkiv.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: