:

Oldekop nr 990

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Oldekop nr 990 †

Adlad 1681-01-04, introd. 1692. Utdöd i Sverige 1762-12-27.

Enligt Kneschke, Deutsches Adelslexikon (1865) skola medlemmar av ätten under 1700-talet hava stått i preussisk krigstjänst och under 1800-talet i ryska armén, men detta torde vara ovisst. Sannolikt tillhörde dessa officerare den tyska adelsätt med detta namn, som 1528 erhöll tyskt riksadelsdiplom.4 Något samband mellan denna ätt och den svenska ätten är ej känt.


1Lk. 2Öä. 3Sön. Kv.

TAB 1

Herman Oldekop, adlad Oldekop, född i Hildesheim i Hannover. Soldat vid överste Dürings regemente i svensk tjänst 1655. Korpral därst. 1657. Sergeant s. å. Fänrik vid överste Wemans regemente 1658 kornett vid överste Ichtens regemente i lüneburgsk tjänst 1660 ryttmästare därst. Återgick i svensk tjänst såsom regementskvartermästare vid salpetersjuderiregementet 1674. Kapten därst. 1675-06-19. Major 1678. Adlad 1681-01-04 (introd. 1692 under nr 990). Avsked. Död 1713-05-16 och begraven s. å. 22/5 i Säby kyrka, Jönköpings län. Gift med Maria Elisabet Patkull, dotter av översten Patrik Patkull, och Ester Silfversparre.

Barn:

 • Patrik Justus. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1701. Fänrik därst. 1703-12-31. Sekundlöjtnant1 1706-02-27. Premiärlöjtnant1 1708-03-14. Fången vid Poltava1 1709-06-28. Död ogift 1712-04-21 under fångenskapen i Tobolsk i Sibirien.
 • Ester Catharina, född 1682-02-03 Ekholmen, död ogift 1736 på Ängaryd i Säby socken, Jönköpings län och begraven s. å. 21/12. Hon var dövstum.
 • Reinhold Fredrik. Rustmästare vid Östgöta infanteriregemente 1703-10-09. Förare därst. 1704-08-12. Fältväbel 1706-02-27. Sekundfänrik 1707-03-16. Premiärfänrik1 1708. Sekundlöjtnant s. å. 9/12. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava.
 • Herman Fredrik, född 1684-08-17–1684-08-18 på Stora Tranås i Säby socken.
 • Beata Christina, född 1686-01-30 Flishult, död s. å. 16/2.
 • Christina Maria, född 1691-11-28 på Stora Tranås, död 1692 och begraven s. å. 6/4.
 • Beata Christina, född 1693-04-16 på Stora Tranås.

TAB 2

Carl Gustaf (son av Herman Oldekop, adlad Oldekop, Tab. 1). Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Död 1731-01-06. Gift 1719-08-09 i Barkeryds socken, Jönköpings län med Anna Maria Tegnelin, levde änka 1738-11-02, dotter av kyrkoherden i Barkeryd Magnus Tegnelin och Anna Lundeberg.

Barn:

 • Herman Georg, född 1720-04-24 Renstorp, liksom syskonen. Volontär vid livregementet. Furir vid Kalmar regemente. Förare därst. 1739-03-31. Fältväbel 1741-12-17.
 • Reinhold Fredrik, född 1722. Provinsialschäfer. Död 1762. Se Tab. 3.
 • Margareta Maria, född 1725-02-26, död 1775-02-09 Källeryd. Gift 1749-11-21 på Ängaryd i i Säby socken med råd- och handelsmannen i Västervik Anders Mæchel i hans 2:a gifte (gift 1:o 1732-04-16 i Södra Vi prästgård, Kalmar län, med Catharina Livijn, född 1711-12-23 i Marbäcks socken, Jönköpings län, död 1748-11-24 i Säby socken, dotter av2 kyrkoherden Magnus Livijn och Anna Askebom), född 1709-05-25 i Västervik, död där 1780.
 • Anna Catharina, född 1727-08-30, död 1730-05-10 på Renstorp.
 • Johan Gabriel, döpt 1730-09-30, död s. å. 13/12.

TAB 3

Reinhold Fredrik (son av Carl Gustaf, Tab. 2), till Börringe i Älvestads socken, Östergötlands län. Född 1722-09-16–1722-09-17 Renstorp. Schäferdiscent 1743-03-26. Provinsialschäfer i Örebro län 1744-09-20 och i Jönköpings län 1746-05-06. Avsked på grund av sjuklighet 1749-08-14. Död 1762-12-27 på Börringe och begraven 1763-01-07 [Ak]. Med honom utgick ätten. Gift 1:o 1746-12-12 på Kölbäck i Skeppsås socken, Östergötlands län med Elisabet Ryding, född 1721, död 1750 på Källeryd i Säby socken, Jönköpings län och begraven s. å. 17/4, ?dotter av löjtnanten vid Östgöta kavalleriregemente Magnus Ryding och Catharina Schmidt. Gift 2:o 1751-05-21 på Kölbäck med Ulrika Elisabet Fahlström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1745-09-26 med rådmannen i Linköping Peter Glanberg, född 1709-04-17 i Vikingstads socken3, Östergötlands län, död 1749-06-15 i Linköping. Gift 3:o 1771-03-19 med ryttmästaren Johan Adolf Sandberg, i hans 2:a gifte, född 1719, död 1783), dotter av frälseinspektoren Per Fahlström.

Barn:

 • 1. Anna Catharina, född 1747-11-03 Ängaryd, död 1748 på Källeryd i nämnda socken och begraven s. å. 13/12.
 • 1. Claes Erik, född 1750-02-16 på Källeryd, död där s. å. och begraven s. å. 5/6.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: