:

Grewesmöhlen nr 1997

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Grewesmöhlen nr 1997 †

Adlad 1770-01-23, introducerad 1773. Utdöd 1786-12-29.


  • Ätten anses härstamma från Mecklenburg och hette förut Grevesmühl, samt är av samma stam som den ännu i Sverige levande släkten med detta namn.
  • Engelbrekt Grevesmühl. Inflyttade omkr. 1680 till Stockholm. Handlande därst. Död där 1703. Gift 1681-12-04 i nämnda stad med Ingrid Törne, född omkr. 1659, död änka, dotter av borgmästaren i Stockholm Hans Olofsson Törne och hans 2:a hustru Ingrid Carlsdotter Ekebom, samt halvsyster till kommerserådet Olof Törne, adlad Törnflycht, och helsyster till kamreraren Lorens Törne, adlad Törne [Öä].

Barn:

  • Johan Engelbrekt Grevesmühl, skrev sig från omkr. 1710 Grewesmöhlen. Född 1685. Auskultant i Svea hovrätt 1707. Extra ordinarie notarie s. å. Vice häradshövding 1708. Häradshövding i Hälsingland 1712-05-00. Assessor i Svea hovrätt 1739-05-28. Hovrättsråds avsked 1747-02-06. Död 1747-04-19. Gift med Johanna Adelgunda Frick, född 1686 i Stockholm, död där 1768, dotter av handelsmannen Carl Frick.

Barn:

  • Johan August Grewesmöhlen, adlad Grewesmöhlen, född 1723-05-16. Auskultant i Svea hovrätt 1741-05-28. E. notarie vid kriminalprotokollet därst. 1744-09-19. Tillika ombudsman i riksens ständers kontor s. å. 11/12. Vice häradshövding 1746-06-11. Vice notarie vid civilprotokollet 1748-04-13. Civilnotarie 1753-10-10. Advokatfiskal i förutn. kontor 1755. Avsked därifrån 1760. Advokatfiskal i Svea hovrätt s. å. 7/3. Adjungerad ledamot därst. Assessor 1761-03-06. Hovrättsråd 1766-03-12. Adlad 1770-01-23 (introducerad 1773 under nr 1997). RNO 1776-11-25. Avsked 1784-08-13. Död barnlös 1786-12-29 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ätt samt begraven i Maria kyrka. Gift 1768-11-17 i Stockholm med Christina Engel Carlberg, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenlöjtnanten vid amiralitetet Stephan Ludvig Delill, död 1767), född 1736-02-05, död 1804-12-11 Ala s arkitekt, kaptenen Johan Eberhard Carlberg (av samma släkt som adl. ätterna Tigerhielm och Karlström) och hans 3:e hustru Christina Engel Geijer.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: