:

Riddersven nr 1801

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Riddersven nr 1801 †

Adlad 1726-10-13, introd. s. å. Utdöd 1735-02-16.


  • Jakob Svensson, adlad Riddersven, född 1669 i Göteborg. Hantlangare vid artilleriet i Pernau 1685-10-01. Lärkonstapel vid artilleriet i Riga 1686. Konstapel därst. 1687. Sergeant 1688. Överfyrverkare 1693. Löjtnant 1700-02-28. Kapten vid artilleriet i förutn. stad 1704-04-22. Fyrverkarkapten s. å. 29/9. Överstelöjtnants karaktär samt fyrverkares lön vid artilleriet i Stockholm 1722-06-26. Adlad 1726-10-13 (introd. s. å. under nr 1801). Överstelöjtnant vid artilleriet i Malmö 1729-12-06. Död där 1735-02-16 och slöt själv sin adliga ätt samt begraven s. å. 22/2. 'Han bevistade 1701-06-09 descenten och aktionen vid Düna, beordrades s. å. 2/9 med en hop svåra stycken, mörsare och ammunition till Neumünde och kommenderade ensam artilleriet under nämnda fästnings blockerande. Var 1702-07-09 med i bataljen vid Klissov och aktionen vid Krakau samt kommenderades därpå med sexton tolvpundiga stycken till Bugströmmen, varifrån han förjagade fienden. Gick 1703-10-04 efter Thorns intagande med troféer till Danzig. Deltog därefter i slaget vid Holovzin 1708 och slaget vid Poltava 1709, då han blev fången och förd till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet. Gift 1715-09-21 i Tobolsk med Juliana Cronman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Fredrik von Marqvard, född 1640, död 1705), död 1723 i Stockholm, dotter av översten Frans Cronman, och Ursula von Knorring.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: