:

Uggelklo nr 1609

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Uggelklo nr 1609 †

Adlad 1719-06-02, introd. 1720. Utdöd 1727.


1Um. 2 At (L).

  • Olof. Bonde i Ugglums by i Gudhems socken, Skaraborgs län.

Barn:

  • Petrus Olai Uggla, född 1609 i Ugglums by, därav han tog sitt tillnamn. Fältpredikant. Kyrkoherde i Torshälla 1651, men måste strax flytta därifrån, emedan en annan fått detta pastorat. Konrektor vid Strängnäs skola s. å. Konsistorienotarie i Strängnäs 1654. Kyrkoherde i Stenkvista och Ärila församlingars pastorat av Strängnäs stift 1655. Död 1672-11-11 i Stenkvista prästgård och begraven i Strängnäs domkyrka i en för 30 rdr inköpt grav. Gift, men med vilken är ej känt.

Barn:

  • Nils Uggla, adlad Uggleklo, till Vingsleör i Lista socken, Södermanlands län. Född 1662 i Stenkvista prästgård. Student i Uppsala1 1685-09-16. Auskultant i Svea hovrätt 1692. Ord. advokat därst. 1695. Sekreterare i Gust. Otto Stenbocks stärbhus 1696. Advokatfiskal i änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding2 1706-09-06. Guvernementssekreterare därst.2 1707-10-19. Hauptman på Vadstena slott och över dess län 1714-04-19. Adlad 1719-06-02 (introd. 1720 under nr 1609). Avsked från hauptmansbefattningen 1721. Lagmans karaktär 1727-08-29. Död barnlös s. å. i okt. och begraven s. å. 3/11 i Lista kyrka samt slöt själv sin adliga ätt. Gift med Christina Söderholm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med registratorn Johan Kanterberg, död 1698), född 1674, begraven 1728-03-14 i Lista kyrka, dotter av direktören vid tjärkompaniet, brukspatronen Olof Håkansson och Elisabet Jochumsdotter.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: