:

Witte

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Jochum Witte, handelsman i Kalmar; avlade borgared i Kalmar 1630-11-04; † 1654-01-11. Gift med Catharina Kräll, dotter till råd- och handelsmannen i Kalmar Jacob Kräll.

Barn:

 • Jochum Witte, snickare; † 1707-10-11. Gift 2 ggr, men hans hustrurs namn är inte kända.
 • Christian Witte, född 1639; råd- och handelsman; † 1701. se Tab 2.
 • Catharina Witte, född 1641-07-14, † 1707-04-23 i Kalmar sfs. Gift 1672 i Kalmar med herredags, råd- och handelsmannen i Kalmar Gerhard von Saltzau, född 1647-07-28, † 1704-11-15.

TAB 2

Christian Witte, (son till Jochum Witte, Tab 1), född 1639-04-10 i Kalmar; avlade borgared i Kalmar 1664-02-15; valdes till rådman 1691; hade stort intresse för domkyrkobyggnaden och skänkte 1687 ett votivskepp, som hängdes upp över stora gången; † 1701-02-28 i Kalmar sfs. Gift 1675-11-16 i Kalmar med Anna Nilsdotter Svan, † 1710-11-23 i pesten, dotter till artillerilöjtnanten Nils Håkansson Svan och Karin Hansdotter Bohm.

Barn:

 • Catharina Witte, † 1710-12-16 i pesten. Gift med fortifikationskaptenen Daniel Nicklas Schmitt, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Brita Mühlenbruch, i hennes 2:a gifte, född 1670 i Kalmar, † 1735 i Karlskrona, dotter till Diedrich Mühlenbruch och hans 2:a fru Martha Jäger), † 1719-05-02. Han ledde bl a reparationer av Kalmar slott 1694 och 1697, samt utförde planritning över staden med kvarter och tomter.
 • Joachim Witte, född 1676; kyrkoherde, kontraktsprost, riksdagsman; † 1731. se Tab 3.
 • Anna Lucia Witte, född 1686-05-30 i Kalmar sfs, † där 1704-05-25 i sin 3:dje barnsäng. Gift 1700-10-14 i Kalmar med kommissarien över Tjärukompaniet Alexander Mühlenbruch, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1705-08-27 i Karlskrona med Anna Saur, i hennes 1:a gifte, född 1687 i Karlskrona, † 1720, dotter till handelsborgmästaren i Karlskrona Claes Saur och Barbara Margareta Granschough), född 1675 i Kalmar sfs, † 1715-08-13 på Ebbetorp, Dörby sn.
 • Margaretha Sofia Witte, född 1695 i Kalmar sfs, † där barnlös 1713. Gift 1710-12-28 i Kalmar med rådmannen där David Mühlenbruch, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1703-01-06 i Västervik med Anna De Rees, född 1686-12 i Västervik, † 1705-09-29 i barnsäng i Kalmar sfs, dotter till borgmästaren i Västervik Hans Johansson De Rees och Maria Maville; 3:o 1717-02-05 i Kalmar med Maria Amalia Dobbien, född 1698 i Nyen, † 1760-03-30 i Kalmar.
 • Nicolaus Witte. Grenen ej utforskad.
 • Fredrik Witte, rådman; † omkr 1754. se Tab 4.

TAB 3

Joachim Witte, (son till Christian Witte, Tab 2), född 1676-08-10 i Kalmar; skola i Kalmar 1686; student i Uppsala 1693-09-18; fil mag 1703-12-10; var på studieresa i Danmark och Tyskland under de följande åren; gymnasieadjunkt i Kalmar 1703; vik logices et physices lector 1704; prästvigd s å 10/8 i Kalmar; under biskopsvakansen preses i domkapitlet och vice pastor vid domkyrkan 1709-09-27; kyrkoherde i Ljungby 1712-02-16; kontraktsprost 1716; vice preses under vakansen efter biskop Braun åtminstone tidvis; riksdagsman 1731; † 1731-03-23 under riksdagen, efter ett benbrott, som övergick till kallbrand, begr i Katarina kyrka i Stockholm med likpredikan av biskop Herman Schröder. Gift 1704-11-24 i Kalmar sfs med Anna von Saltzau, född omkr 1686, † 1763-06-26 i Danmarks sn, dotter till handlanden i Kalmar Jochum von Saltzau och Catharina Clausdotter Ellers.

Barn:

 • Anna Catharina Witte, född 1705-12-11 i Kalmar sfs, † där 1706-01-01.
 • Dödfödd dotter, 1706-10-22 i Kalmar sfs.
 • Carl Adam Witte, född 1710-10-06 i Kalmar sfs; student i Lund 1728-09-13 efter att ha studerat i Tyskland; auditör; † 1774-03-06 i Danmark, Uppsala län.
 • Anna Lucia Witte, född 1711-07-15, † 1759-02-25 i Danmarks sn.
 • Greta Sophia Witte, född 1713, † 1782-06-05 i Danmarks sn. Gift med hingstridaren Johan Kihlgren, född 1712, † 1777-02-21 i Danmarks sn.
 • Juliana Catharina Witte, född 1714, dpt 4/1 i Ljungby, † där 1721, begr 10/1.
 • Joachim Witte, född 1718, dpt 16/2 i Ljungby, † där s å och begr 11/4.
 • Ulrika Magdalena Witte, född omkr 1720, † 1790-03-04 i Danmarks sn. Gift 1756-12-07 i Danmark med akademibefallningsmannen Johan Georg Vilhelm Lutteman, född 1712-01-28.
 • Christiern Fredrik Witte, född 1721, dpt 21/4 i Ljungby, † ogift och barnlös 1789-07-15 i Stockholm.
 • Christina Dorothea Witte, född 1725-06-06 i Ljungby.
 • Georg Vilhelm Witte, född 1727-09-15 i Ljungby.

TAB 4

Fredrik Witte, (son till Christian Witte, Tab 2), född i Kalmar sfs; handlare och rådman i Kalmar; bosatte sig år 1742 på Lufvehult i Bäckebo sn, som Doroteas förste man inköpt; † där omkr 1754 och lär vara begr i Kalmar Domkyrka. Gift 1733-01-01 i Kalmar sfs med Dorothea Rosenhagen, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1722-09-07 i Kalmar med borgmästaren där Hans Johansson Tesche, † 1731-09-03), född 1705-03-22 i Kalmar sfs, † 1762-05-10 på Lufvehult, Bäckebo sn, dotter till handlaren i Kalmar Sven Rosenhagen och Anna Maria Utterbom.

Barn:

 • Hans Christian Witte, född 1733-10-16 i Kalmar sfs; guldsmed; † barnlös 1782-05-25 i Kalmar sfs. Gift med Eva Catharina Ekelund, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1785-12-27 i Kalmar med kyrkoherden i Gräsgårds sn Jonas Kåre, född 1734-09-30 i Algutsrums sn, † 1816-02-23 i Gräsgård), född 1740 (åu) på Gerekulla säteri, Lemnhults sn, † barnlös 1808-10-23 på Gräsgårds prästgård, Gräsgårds sn (källa: Genline ID 40.9.6300), dotter till fänriken och godsägaren Samuel Hans Ekelund och Catharina Emerentia Alexandersdotter Ogilwie.
 • Anna Maria Witte, född 1735-01-17 i Kalmar sfs.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet av Gunnar Håkansson; Kalmar Stifts Herdaminne av Bror Olsson, del 3 s.24-27; kyrkböcker. Forskare: Mattias Loman

: