Hadorph nr 2243

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Hadorph nr 2243

Adliga ätten Hadorph nr 2243

Adlad 1816-12-10 enl. 37 § R.F., introd. 1817.

TAB 1

Daniel Hadorph, adlad Hadorph (son av Carl Hadorph). Född 1782-11-19 i Flistads socken. Auskultant i Svea hovrätt. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen. Amanuens hos svenska akademien 1811. Adlad 1816-12-10 enl. 37 § R.F. Ledamot av samfundet Pro fide et christianismo1 1816. Kamrerare i Musikaliska akademien 1851. Död 1862-01-09 i Stockholm. Gift i Stockholm 1841-10-30 med Lovisa Fredrika Carolina Svedberg, dotter av gravören Carl Fredrik Svedberg och Lovisa Ulrika Bartz.

Barn:

  • Selma Carolina Teresia, född 1837-10-17 i Stockholm: associé i Musikaliska akademien 1856. Död 1898-05-30 i nämnda stad. Gift där 1868-10-17 med kamreraren vid kronoarbetsstationen på Tjurkö Blekinge län Carl Georg Teodor Grahl.
  • Johan Daniel, adelsman vid faderns död 1862, född 1839. Kapten. Död 1887. Se Tab. 2.

TAB 2

Johan Daniel Hadorph (son av Daniel Hadorph, adlad Hadorph, Tab. 1). Född 1839-05-11 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1856. Kapten 1873. Död 1887-03-31 i Stockholm. Gift 1873-10-18 Yxtaholm med Louise Charlotta Granath, dotter av överstelöjtnanten Carl Gustaf Granath och friherrinnan Louise Hedvig Elisabet Wachtmeister af Björkö.

Barn:

  • Lovisa Elisabet Margareta, född 1874-10-25 i Stockholm. Död 1938-003-11 i Stockholm.
  • Sven Johan, adelsman vid faderns död 1887, född 1881. Direktör. Se Tab. 3.

TAB 3

Sven Johan Hadorph (son av Johan Daniel Hadorph, Tab. 2). Född 1881-10-15 i Stockholm. Avdelningschef i A/S Det Östasiatiske Kompagnis i Köpenhamn tjänst 1909. Verkst. Direktör i dess dotterbolag aktiebolag Baltiska exportkompaniet i Göteborg 1914, vars verksamhet numera förlagts till Stockholm. Död 1934-04-07 i Köpenhamn. Gift 1918-05-03 i Vor Frueskirke i Köpenhamn med Lily Ebba Fog från Danmark, dotter av grosshandlaren Peter Johan David Fog och Ottilie Torp.

Barn:

  • Sven Gunnar, född 1919-10-12 i Göteborg.
  • Bengt Daniel, född 1926-09-24 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.