:

Löwenhult nr 1758

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Löwenhult nr 1758 †

Adlad 1719-11-20, introducerad 1723. Utdöd 1754-09-06.


  • Daniel Holt (bondson från Björnekulla socken i Skåne). Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet. Död troligen 1707 i Ystad (arvskifte efter honom 1707-08-26). Gift 1:o med Catharina Smaus. Gift 2: omed Karna Pålsdotter, som sedan blev omgift med musikanten Ytterstedt i Lund.

Barn:

  • 2. Johan Adolf Hult, adlad Löwenhult, född 1684. Korpral vid skånska tremänningskavalleriregementet 1703. Student i Lund 1705 (Ssn.). Korpral vid skånska kavalleriregementet 1707. Adjutant vid benderska dragonregementet 1711-07-06. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1714-09-03. Regementskvartermästare Smålands kavalleriregemente 1715-10-10. Ryttmästare 1718-02-06. Transporterad till sekundryttmästare vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1718-06-26. Adlad 1719-11-20 (introducerad 1723 under nr 1758). Kapten vid Björneborgs regemente 1723-08-26. Överstelöjtnants avsked 1741-06-16. RSO 1751-12-04. Död barnlös 1754-07-06 i Tenala socken i Finland och slöt själv sin adliga ätt. 'Han var med vid Holofzin samt Poltava, därifrån han, oaktat tvänne hästar blevo honom undanskjutna, kom med konung Carl XII till Bender, varest han i kalabaliken blev tillfångatagen'. Gift med Lovisa Eleonora Gyllenlood, född 1698-12-26 i Reval, död 1775-07-17, dotter av generalmajoren Hans Johan Gyllenlood, och Sofia Elisabet Staël von Holstein.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: