:

Lilliegren nr 1050

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lilliegren nr 1050 †

Adlad 1683-05-26, introducerad 1686. Utdöd 1812-03-16.


TAB 1

Simon Elephant. Skall varit av en adlig släkt i Westfalen och för religionsförföljelses skull inkommit till Sverige i konung Johan III:s tid.

Barn:

 • Christer Simonsson. Tygmästare på Nyslott.

Barn:

 • Axel Christersson Elephant, adlad Lilliegren, till Isvos i Petrovskoi socken och Soldino i Waiwara socken, båda i Narva län. Född 1620-07-18 Nyslott Kanslist i guvernementskansliet i Ingermanland 1641. Inspektor eller uppsyningsman över accisen i guvernementskansliet i Ingermanland. Slottsfogde i Narva 1658. Ränte- och proviantmästare i Narva 1672. Adlad 1683-05-26 (introducerad 1686 under nr 1050). Död 1693-10-28 och begraven i Narva stadskyrka (enligt annan uppgift (RHKl.) levde han ännu 1694). ‘Han brukades i åtskilliga svåra kommissioner samt sökte befrämja reduktionsverket. Inrättade ekonomiverket och försträckte som oftast garnisonerna bröd, korn och andra matvaror utan ränta.’ Han hade köpt Isvos av fru Anna Ertwig von Lüttken och erhöll därpå kunglig konsens (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) 1674-03-13 och 1687-03-21. Gift 1:o med Helena Schruuf, död 1675-05-07, dotter av artillerikaptenen och kommendanten på Ivangorod Jonas Jakobsson Schruuf och Helena Pröbsting samt av samma släkt som adliga ätten Gyllenschruuf, nr 1516. Gift 2:o 1678-06-18 med Hedvig Ahlebom, dotter av superintendenten i Narva magister Ericus Johannis Albogius.

Barn:

 • 1. En son och en dotter, födda i Narva, döda som barn.
 • 1. Jonas, född i Narva. Var först i kejserlig och sedan i fransk tjänst samt bevistade kampanjer vid Rhen och i Flandern. Kapten vid Skaraborgs regemente 1693-03-31. Major vid Skaraborgs regemente 1703-12-14 överstelöjtnant 1706-06-13. Stupade ogift 1709-01-07 i stormningen av Veprik.
 • 1. Catharina, levde 1700. Gift med generalguvernementssekreteraren i Narva Peter Haveman, begraven 1691-11-15 i tyska kyrkan i Narva (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.). 1. Axel, född i Narva. Fänrik vid dalregementet 1684. Löjtnant vid dalregementet. Regementskvartermästare vid garnisonsregementet i Narva 1686-09-00. Kapten vid garnisonsregementet 1689-04-14. Död ogift 1697-02-23.
 • 1. Helena, född 1665-07-01 i Narva, död 1741-06-23 Saustila (Sagn kyrkoarkiv.) Gift med överkrigskommissarien Lars Malm, död 1714, stamfader för adliga ätten Ehrenmalm.
 • 1. Simon, född 1666. Lagman. Död 1736. Se Tab. 2
 • 1. Efraim, född 1668. Student i Åbo (Lå.) 1687-09-16. Volontär vid livgardet 1690. Furir vid livgardet 1692. Sergeant 1695-01-06. Livdrabant 1700-04-03. Följde konungen till Bender. Vice korpral vid livdrabantkåren 1711-04-12. Korpral vid livdrabantkåren 1714-09-10. Överstelöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1717-12-07. Avsked 1719-11-03. Överstes karaktär 1719-12-12. Död ogift 1729-10-22 Skeberga och begraven 1729-10-31 i Mariestad.
 • 2. Margareta, född 1679-09-29. Hovmästarinna hos ryska kejsarinnan 1712. Död 1733-12-23. Gift 1:o 1697-01-17 med kommendören Carl Gustaf Löschern von Hertzfelt, död 1704. Gift 2:o 1712-05-01 med ryska generalen och överkammarherren Johan Baltzar von Campenhausen (friherre von Campenhausen), nr 881, i hans 1:a gifte, född 1689, död 1758.
 • 2. Marta (Hedvig) (Fru Jully Ramsays saml. i Finlands statstarkiv.), född 1686-07-28 i Narva, död 1758-03-00 eller 1758-08-00 på godset Suislep, vilket hon – hovmästarinna hos »barnkejsaren» Ivan III – fått i livst dsförläning efter hans avsättning (Fru Jully Ramsays saml. i Finlands statstarkiv.). Gift 1702-08-03 i i Narva med superintendenten i Livland Henrik Brüningk, född 1675-07-07 död 1736-01-24 (1735) (Fru Jully Ramsays saml. i Finlands statstarkiv.) i Riga. [At (P.).]
 • 2. Carl, född i Narva, död 6 år gammal.
 • 2. En son och en dotter, döda som barn.

TAB 2

Simon (son av Axel Christersson Elephant, adlad Lilliegren, Tab. 1), till Sunila i ?irmo socken, som han köpte 1723-03-13, Vääntelä i Lundo socken, Metsäkylä i Reso socken och Ispois i S:t Karins socken. Född 1666-08-09 i Narva. Student i Uppsala 1682–1686. Auskultant i Svea hovrätt 1687. Avsked från Svea hovrätt 1687-09-05. Student i Åbo (Lå.) 1687-09-16. Disputant (At (P.).) 1689-09-07. Auskultant i Åbo hovrätt 1688. Avsked med rekommendation 1690-02-20. Arkivarie i generalguvernementet i Livland 1690-06-21. Tillika assessor i borgrätten i Riga 1690-09-14. Direktör i kungliga borgrätten 1696. Lagman i Norrfinne lagsaga 1719-06-01. Död 1736-08-00. Gift 1710-04-24 med Catharina H. Berg i hennes 2:a gifte, död 1733, dotter av majoren vid artilleriet Bengt Johan Berg och Margareta von Koskull.

Barn:

 • Helena Eleonora, född 1711-04-10 Skeberga, död 1775-09-08 Odensaari Gift 1731-10-31 med ryttmästaren Maximilian Carpelan, född 1695, död 1766.
 • Axel Germund, född 1712. Löjtnant. Död 1809. Se Tab. 3
 • Simon Efraim, född tvilling 1712-12-13 i Mariestad (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.), död i Mariestad 1713-05-23.
 • Catharina Charlotta, född 1716-11-14 på Skeberga, död änka 1772-02-01 i Åbo9. Gift 1740 med mantalskommissarien Johan Martins.
 • Ulrika Fredrika, född 1721-11-29 på Skeberga. Gift 1740-08-07 i Åbo9 med löjtnanten Otto Vilhelm Rosenlew, i hans 1:a gifte, född 1709, död 1776.

TAB 3

Axel Germund (son av Simon, Tab. 2), född tvilling 1712-12-13 i Mariestad (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.). Student i Åbo 1727 (Lå.). Auskultant i Åbo hovrätt 1732. Volontär vid artilleriet 1737. Furir vid livdragonregementet 1738. Förare vid livdragonregementet 1742. Avsked 1748-06-12. Kornetts karaktär 1756-10-21. Löjtnants avsked 1763-09-16. Död 1809-10-09 Stor-Särkilaks 'Han bevistade fälttåget i Finland på 1740-talet. Kunde ej, då regementet 1743 gick över till Sverige, för sjukdom medfölja, vilket, oaktat han anmälde det för regementschefen, gjorde att han blev utstruken ur rullorna och fick 1748 avsked, men på riksens ständers tillstyrkande 1756 erhöll han underofficers indelning.’ Gift 1739-04-15 med sin svågers syssling, Birgitta Christina Carpelan, född 1724-09-14 Viiais Hon ägde Viiais, Vuorenpää, Ristinkylä och Särkilaks, alla i Töfsala socken, vilka egendomar hon ärvde efter brodern och föräldrarna.

Barn:

 • Maria Christina, född 1745-03-23 på Särkilaks, död 1783-01-10 i Åbo. Gift på Särkilaks 1765-10-03 med landssekreteraren, assessorn Gustaf Malm, född 1735-12-31, död 1796-08-11 på Viiais.
 • Johanna Catharina, född 1746-04-23 på Särkilaks, död 1797-09-18 i Vemo socken i Finland. Gift 1791-07-12 med ryttmästaren vid adelsfanan Carl Gustaf Lagerstedt i hans 1:a gifte, född 1756-10-04, död 1829-11-06 på Sarkki boställe i Nummis kapell av Lojo socken.
 • Fredrika Eleonora, född 1750-03-24 på Särkilaks, död ogift 1772-04-24 på Vias.
 • Eva Magdalena, född 1752-04-21 på Särkilaks, död änka 1808-03-16 i Reso socken. Gift 1791-07-12 med sin systers svåger, löjtnanten Johan Filip Lagerstedt, född 1763-07-24.
 • Efraim Leberecht, till Vuorenpää. Född 1761-01-20 på Särkilaks. Korpral vid adelsfanan 1771-10-26. Kornett vid livdragonregementet 1777-04-30. Löjtnant vid livdragonregementet 1788-05-12. Löjtnant vid Björneborgs lätta infanteribataljon. Kapten vid Björneborgs lätta infanteribataljon 1794-12-19. Avsked 1800-11-03. Död ogift 1812-03-16 på Vuorenpää och slöt ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: