:

Blomfelt nr 1585

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Blomfelt nr 1585 †

Adlad 1719-05-29, introd. s. å. Utdöd 1753-06-26.

Stadsmajoren i Kollberg Per Larsson adlades 1652-07-16 med namnet Blomenfelt, men tog icke introduktion på riddarhuset. Hans efterkommande kallade sig merendels Blomfelt. En hans ättling, kaptenen vid änkedrottningens livregemente i Stralsund Johan Jakob Blomenfelt (Blomfelt), död 1765, överflyttade med sin familj till sin efter sin moster Eva Christina Appelgren, ärvda egendom Ludgonäs (Trollesund) i Södermanland. En hans dotter Mariana Lovisa dog 1822 i Trollesund, Södermanland. Måhända hörde till denna ointroducerade ätt även kaptenen Hans Blomfelt, som 1720 betalade sköldebrevsavgift, och löjtnanten vid Nylandsbrigadens infanteri Carl Blomfelt, vars dotter Carolina Gustava levde ogift i Finland 1834. Ovisst är däremot, huruvida till densamma kan räknas den under minst tre generationer inom Luleå landsförs. bosatta släkt med detta namn, som härstammade från kaptenen Casper Fredrik Blomfelt, född 1690, död 1768.


  • Ericus Henrici. Kyrkoherde i Lemo i Finland. Död 1636. Gift med en dotter till slottsskrivaren på Åbo Tomas Eskilsson, vars barn kallade sig Florinus [Cbh].

Barn:

  • Mattias Florinus. Kyrkoherde i Pemar i Finland. Död 1669. Gift med Elisabet Henriksdotter [Cbh].

Barn:

  • Henrik Florinus. Student i Åbo 1651. Filosofie magister 1661. Kyrkoherde i Pemar efter fadern 1671, i Kimito 1689 och ånyo i Pemar 1699. Fullmäktig för Åbo stifts prästerskap vid 1680 års riksdag. Död 1705. Han var en framstående språkforskare. Gift 1:o med Beata Gyllenbögel, begraven 1675-09-04 i Pemar, dotter av majoren David Sigfridsson, adlad Gyllenbögel. Gift 2:o med Catharina Pihl [Cbh].

Barn:

  • 1. Samuel Florin, adlad Blomfelt, till Norrby i Munsö socken, Stockholms län, som han fick ärva med sin fru. Född 1671-08-20 i Pemars prästgård. Student i Åbo 1689. Stipendiat 1692. Besökte därefter utländska akademier. Akademispråkmästare i Åbo 1705-12-17. Kanslist hos generalguvernören greve Vellingk i Stade 1711. Sekreterare vid kungl. biblioteket i Stockholm 1714-11-25. Adlad 1719-05-29 (introd. s. å. under nr 1585). Lagman i Karelen 1721-11-03. Avsked 1736-11-08. Död barnlös 1753-06-26 i Stockholm och slöt själv sin ätt. Gift 1719-06-09 med Margareta Friedenreich i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1689-07-19 med guvernementssekreteraren Johan Lundberg, adlad Nordsköld, född 1654, död 1713), född 1673-08-25, död 1748-04-24 i Stockholm, dotter av hovapotekaren Julius Fredrik Friedenreich och Justina Sofia Jung samt syster till landshövdingen Melchior Friedenreich, adlad Friedenreich.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: