:

Duréel nr 609

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Duréel nr 609 †

Adlad 1654-04-14, introd. s. å. Utdöd 1694-01-04.

Ätten har samma ursprung som adliga ätten. Durell.


1Um.

TAB 1

Peter Nilsson, adlad Duréel (son av Nils Månsson, den store, se adliga ätten Durell, Tab. 1), till Stjärnarp i Eldsberga socken, Alslöv i Tönnersjö socken och Rossared i Fjärås socken (alla i Hall.), Lövsund med Ön i Runtuna socken Södermanlands län samt Grängshammars bruk i Silvbérgs socken Kopparbergs län. Född 1628-01-20 i Norrköping. Student i Uppsala1 1642-09-15. Sekreterare i kommerskollegium 1654-02-21. Adlad jämte yngre bröderna Johan och Nils s. å. 14/4 (introd. s. å. under nr 609). Landsdomare (lagman) i Blekinge 1658-05-15 och i Halland 1666-07-17. Avsked 1678-01-11. Död 1681-01-25 på Stjärnarp och begraven 1683-06-10 i Jakobs kyrka i Stockholm samt sedan nedsatt i Silfverstiernska eller Drakenhielmska graven i Ludgo kyrka Södermanlands län. Gift senast 1657 med Helena Silfverstierna, (levde 1681 8/6. [SBL:11 s559] ) död änka på Stjärnarp, dotter av hovrådet och statssekreteraren Johan Månsson, adlad Silfverstierna, och Catharina Elisabet Eriksdotter.

Barn:

  • Johan, född 1658-02-02 på Ludgonäs (nu Trollesund) i Ludgo socken Södermanlands län. Student i Lund. Död 1676-03-20 och begraven 1678-03-08 i kopparkista i Ludgo kyrka
  • Catharina Elisabet, död som barn.
  • Margareta Brita, död 1696-06-00. 'Hon blev invecklad i ett brottmål angående utpraktiserande av juveler, hypotiserade eller deponerade i banken och där förvarade i förseglade askar'. Gift 1683 med hovjunkaren Arvid Appelgren, född 1647, död 1701.

TAB 2

Johan Nilsson, adlad Duréel (son av Nils Månsson, den store, se adliga ätten Durell, Tab. 1), född 1630-02-02 i Norrköping. Student i Uppsala 1648-04-001. Adlad jämte bröderna Peter och Nils 1654-04-14 (introd. s. å. under nr 609). Fänrik vid livgardet 1655. Var löjtnant därst. 1659. Kapten. Död ogift 1678.

TAB 3

Nils Nilsson, adlad Duréel (son av Nils Månsson, den store, se adliga ätten Durell, Tab. 1), född i Norrköping. Adlad jämte bröderna Peter och Johan 1654-04-14 (introd. s. å. under nr 609). Fänrik vid Johan Schmitts reg. 1657, kapten vid Västerbottens reg. 1664. Överstelöjtnant vid M. G. De la Gardies livregemente. Kommendant på Bohus 1689-01-05. Avsked s. å. 22/9. Kom något ifrån sina sinnen och dog barnlös 1694-01-04 Sörby och begraven s. å. 18/2 i Odensvi socken Västmanlands län. Med honom utgick ätten på svärdssidan. Gift med Anna Ribbing, född 1637, död 1695-05-29 Valsta och begraven s. å. 9/10 dotter av landshövdingen Gustaf Ribbing, och Christina Pauli.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: