Leijonfelt nr 707

Från Adelsvapen-Wiki

0707.jpg


Adliga ätten Leijonfelt ur 707 †

Adlad 1662-07-15, introducerad 1664. Sannolikt utdöd i början av 1700-talet.


 • Några år innan Henrik Thomasson Eijse adlades med namnet Leijonfelt, hade detta namn givits kaptenen vid Östgöta infanteriregemente. (KrAB) (1640–1657) Conrad von Mülhausen, när han »efter att en rundlig tid hava tjänt Sveriges krona» adlades (SK) 1652-03-20. Conrad Leijonfelt eller von Löwenfeldt, såsom han själv skrev sig, tog icke introduktion på riddarhuset och om hans eventuella efterkommande är intet känt. – Henrik Eijse-Leijonfelt uppgives på riddarhusgenealogien hava haft en son Jonas Henrik, som blivit överste vid amiralitetet 1705-12-16, varit gift med en vid namn Anna Dorotea, död 1691,78 år gammal, och haft en dotter, gift 1719-11-10 med en kapten Born. Här synes åtminstone ett par misstag kunna påvisas. Jonas Henrik var med all sannolikhet den son med detta namn till Johan Vilhelm Leijonfelt, för vilken fadern 1688 anhöll om konstapels charge och lön vid amiralitetet och vilken 1705-12-16 blev överlöjtnant vid amiralitetet. Den uppgivna hustrun Anna Dorotea är sannolikt förväxlad med Conrad Leijonfelts fru, Anna Dorotea von Duberen, vilket bättre överensstämmer med hennes uppgivna dödsår och ålder, och osannolikt synes det, att denna hustru haft en dotter, som gift sig först 1719. Enligt Kaggs Dagbok gifte sig »jungfru Gertrud Leuwenfelt 1719-11-10 i Tobolsk med kaptenen Fredrik Born. Måhända tillhörde hon Conrad Leijonfelts (von Löwenfeldt) efterkommande. Någon medlem av den introducerade adliga ätten Leijonfelt fanns veterligen icke bland fångarna i Sibirien.

TAB 1

Johan Heise eller Eijse.

Barn:

 • Tomas Johansson (Eijse), född 1580. Rådman i Stockholms norra förstad 1621-10-19 (ed). Kyrkovärd för Klara kyrka 1622–1626. Borgmästare i förstaden 1623-11-07. Begärde avsked 1628-05-06. Efter förstadens inkorporering en bland Stockholms borgerskaps 48 äldste 1635–1656. Död 1658 och begraven 1658-08-16 i Klara kyrka med borgmästarringning 1658-08-16 i Storkyrkan. Han anklagades 1628 för att vid åtskilliga tillfällen hava ur räknekammaren och det kungliga biblioteket hava stulit räkenskaper, brev, kvittenser mm, som han sedan skulle hava använt till omslagspapper i sin hökarbod på malmen, vilken sak hänsköts under konungens nåd, vilken han även skall hava erhållit på räntmästaren Rosenstiernas förbön vid ett gästabud. Var Norrmalms främste handelsman på sin tid, drev en vidlyftig utrikes handel, särskilt på Amsterdam, och var en av direktörerna för Söderländska tobakskompaniet och på förstadens vägnar i det 1629 stiftade Städernas skeppskompani. Hans porträtt, målat 1650, finnes i Stockholms rådhus. Gift. 1:o med Anna Christoffersdotter Wäst, död 1622, dotter av skräddaren Christoffer Wäst. Gift 2:o med Maria Lemken, död 1629-04-10. 3:o 1629 med Gunilla Bertilsdotter Volger i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Claus Feuerborn, död 1628-05-26 och begraven under en ännu bevarad sten i Storkyrkan ), död 1644 och begraven 1644-02-11 i Storkyrkan. En uppgift att han även varit gift med Anna Andersdotter, Reinhold Bökmans änka, har icke kunnat kontrolleras.

Barn:

 • 1. Henrik Tomasson Eijse, adlad Leijonfelt, född 1621. Vice amiral. Död 1679. Se Tab. 2.
 • 3. Didrik Tomasson Eijse, adlad von Eisen, född 1632. Överstelöjtnant. Död 1697. Se adliga ätten von Eisen.

TAB 2

Henrik Tomasson Eijse, adlad Leijonfelt (son Tomas Johansson Eijse, Tab. 1), till Hundhamm och Borg (nu Norsborg) i Botkyrka socken, Stockholms län. Född 1621-08-11 i Stockholm (Srr). Hade farit på ostindiska och andra avlägsna farvatten och blev, då han hemkom, kapten vid amiralitetet 1653-04-15. Förde skeppet Fides i C. G. Wrangels flotta 1658-10-00 (Zf). Adlad 1662-07-15 (introducerad 1664 under nr 707). Major 1665. Chef för Södermanlands kompani 1665-03-31–1675 (Zf). Amirallöjtnant 1673-08-03. Vice amiral i 4. eskadern av Stenbocks flotta 1675-10-00 (Zf). Död 1679-11-16 och begraven i Botkyrka kyrka (Srr), där hans vapen uppsattes. Gift med Emerentia Lemnia, som levde 1694, dotter av konung Carl IX:s kammarjunkare, apotekaren Stefan Lemnius och hans 2:a fru Anna Månsdotter (Oliveblad), samt kusin till Henrik Lemnius, adlad Lemnie.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1655. Tygmästare. Död 1707. Se Tab. 3
 • Carl. Student i Uppsala (Um) 1667-04-01. Kapten vid amiralitetet (KrAB) 1674-04-16.
 • Maria Catharina, född 1660, död 1703 Adlerskog och begraven 1703-09-02. Gift 1675-06-24 på Hundhammar med kommendören Jonas Gyllenadler, född. 1645, död 1727.
 • Catharina Elisabet, död 1732-01-26. Gift 1680-02-25 i Stockholm med sterbhusdirektören Benjamin von Schröer, född 1645, död 1730.

TAB 3

Johan Vilhelm (son av Henrik Tomasson Eijse, adlad Leijonfelt, Tab. 2), född 1655-04-03 på Hundhammar. Student i Uppsala (Um) 1667, konstapel vid amiralitetet 1669. I fransk tjänst 1671–1674. Löjtnant vid amiralitetets artilleri 1675-06-18. Artillerikapten 1676-07-27. Chef för Smålands bösseskyttarkompani (Zf) 1677-12-22. Tygmästare 1690. Född 1707-02-14 i Karlskrona och begraven i Ljungby kyrka, Kalmar län. Gift 1680-02-08 i Nikolai församling, Stockholm med Catharina Palmgren, döpt 1661-09-09 i Stockholm, överlevde mannen, dotter av krigsrådet Jonas Mattsson Loverus, adlad Palmgren, och hans 3:e fru Catharina Andersdotter Utterklou, syster till assessorn Johan Utterklou, adlad Utterklo.

Barn:

 • Johan Henrik. För honom anhöll fadern 1688 om konstapels charge och lön vid amiralitetet. Konstapelmat vid amiralitetet 1697-08-31. Extra ordinarie underlöjtnant vid amiralitetet 1700-06-14. Ordinarie underlöjtnant 1703-04-28. Överlöjtnant 1705-12-16. Konfirmationsfullmakt 1707-02-11. Permitterad att gå i utrikes tjänst. Död 1708-03-00 i Falmouth i England.
 • Magnus. Studerande. Död ung före fadern.
 • Johan, död ung före fadern.
 • Carl, död ung före fadern.
 • ? Carl Magnus. Konstapelmat vid amiralitetet 1700-04-26. Avsked 1702-12-22. Sergeant vid bergsbataljonen. Fänrik vid bergsbataljonen 1703-03-02. Löjtnant 1708-06-07.
 • Emerentia Catharina. Gift med tygmästaren vid amiralitetet Daniel Grundell, död 1716-05-10.
 • Magdalena, död 1723. Gift 1710 med fänriken Magnus Johan Stråle af Ekna, i hans 1:a gifte, född 1688, död 1736.
 • Fotnot 6 Lk.(finns ej i texten)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.