:

Von Stefken nr 1283

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Stefken nr 1283 †

Adlad 1666-12-19, introd. 1697. Utdöd 1704-12-28.


  • Johan Stefken, engelsk eller holländsk minister i Hamburg. Gift med Märta Finck.

Barn:

  • Christian Stefken, adlad von Stefken, född i Hamburg. Överstelöjtnant i svensk tjänst. Kommendant på Cobron skans 1661-05-04. Överstelöjtnants lön och kompani 1666-12-06. Adlad 1666-12-19 (sonen 1697 introd. under nr 1283). Överstelöjtnant vid generalmajoren Mårt. Schoults' koloniregemente i Livland 1670-03-16. Avsked från förutn. kommendantskap 1671-06-10. Överstes titel 1675-06-16. Överste för Velam Muncks regemente 1679-01-24 och för Björneborgs regemente s. å. Avsked 1683-10-24. Död 1695-12-08 och begraven 1697-03-18 i Åbo domkyrka. Gift med Magdalena Zimmerman, begraven 1689-07-07 i Åbo domkyrka, dotter av Carsten Zimmerman.

Barn:

  • Magnus Christian. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1680-02-02. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1681-05-10. Kapten därst. 1684-05-10. Kapten med kompani s. å. 10/7. Överstelöjtnant vid Åbo och Björneborgs läns fördubblingsregemente 1700-08-23. Konfirm.fullm. s. å. 28/11. Överste för Björneborgs läns fördubblingsbataljon och kommendant på Ivangorods slott. Död 1704-02-23 i Ivangorod. Gift med Anna Beata Fleming, död 1723 Hammar och begraven s. å. 14/5 dotter av guvernören Per Fleming, och Märta Posse.

Barn:

  • Christian Axel, död barn
  • Magnus Johan, död barn
  • Marta Beata, född 1693-07-12 Vittisbofjärd i Björneborgs socken, död barn
  • Magdalena Eva, död barn
  • Anna Christina, död barn
  • Magnus Christian, född 1700-05-10 i Vittisbofjärd, död barn
  • Marta Magdalena, född 1703, död 1766-04-01 på Berg i Dalsland, den sista av namnet. Gift 1719-10-20 på Hammar med majoren Carl Gustaf Roos af Hjelmsäter, född 1694, död 1741.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: