Henck nr 1470

Från Adelsvapen-Wiki

1470.jpg


Adliga ätten Henck nr 1470 †

Adlad 1712-10-26, introd. 1719. Utdöd 1780-01-13.


1At (P).

TAB 1

Hans Henck. Skeppare och fiskare i Stettin.

Barn:

 • Mikael Henck, adlad Henck. Född 1667-12-06 i Stettin. Tjänte först till sjöss utomlands. Kom till Sverige 1700. Extra ordinarie kapten vid amiralitetet s. å. Kapten därst. s. å. 21/9. Adlad 1712-10-26 (sönerna introd. 1719 under nr 1470). Schoutbynacht 1712-12-29. Vice amiral 1714-04-12. Överste för rügenska sjöregementet 1715-02-10. Amiral s. å. 4/4. Stupade s. å. 28/7 i sjöslaget vid Rügen och begraven i Karlskrona tyska kyrka. Han var en tapper och oförvägen sjöhjälte och undsatte bl. a. Stettin 1712, varför han blev adlad och befordrad till schoutbynacht. Gift med Anna Dorotea Stolten, dotter av navigationsinformatorn i Anklam Peter Stolten.

Barn:

 • Anna Dorotea, född 1699-06-10 i Stettin. Gift 1:o 1713-04-28 i Karlskrona med kommendören vid amiralitetet Henrik Unbehaven, född 1682-08-09, död 1728-07-10, broder till schoutbynachten Paul Unbehaven, adlad Cronhaven, nr 1828. Gift 2:o 1730-06-09 i Karlskrona med styrmannen Verner Johan Norcopensis, begraven 1741-03-22 i Karlskrona. Gift 3:o med schoutbynachten Paul Stolt, död 1748-07-19.
 • Carl Ulrik, född 1704-06-01 i Windau i Kurland. Löjtnant vid amiralitetet. Ogift ihjälstucken 1733 i Karlskrona försåtligen av löjtnanten, friherre Vilhelm von Krassow och begraven s. å. 16/3.
 • Mikael Gottlieb, född 1705. Kaptenlöjtnant. Död 1772. Se Tab. 2.
 • Juliana Charlotta, född 1709-01-04 i Windau, död 1737-03-27 i Karlskrona. Gift där 1726-02-04 med holmmajoren Lars Ehrenbill, född 1697, död 1747.
 • Maria Lovisa, född 1711-04-06 i Karlskrona, död där 1773 och begraven s. å. 26/7. Gift 1732-02-21 i Karlskrona med kaptenlöjtnanten vid amiralitetet Allert Douwers, död 1742.

TAB 2

Mikael Gottlieb (son av Mikael Henck, adlad Henck, Tab. 1). Född 1705-05-07 i Windau. Volontär vid amiralitetet 1722-08-13. Konstapel därst. 1724. Löjtnant 1729. Kaptenlöjtnant 1737-10-18. Död 1772-11-09 i Karlskrona. 'Han blev för sitt hårda uppförande emot manskapet och sitt oanständiga beteende på örlogsskeppet Skåne av amiralitetsöverrätten 1743-05-19 dömd att hängas, vilken dom dock av K. M:t mildrades. Återställdes av konungen till äran 1747-11-11.' Gift 1:o 1727-08-15 med Juliana Rosina Lönn, född 1707, död 1741-10-12 och begraven s. å. i Karlskrona, dotter av räntmästaren i Torneå Johan Lönn. Gift 2:o med Catharina Sjögren, död 1766 och begraven s. å. 25/7 i Karlskrona, dotter av en handlande.

Barn:

 • 1. Sofia Dorotea, född 1728-05-18 i Karlskrona, liksom hel- och halvsyskonen, död barn.
 • 1. Mikael Johan, född 1730-01-13, död barn.
 • 1. Carl Gabriel, född 1731-03-27 död barn.
 • 1. Juliana Dorotea, döpt 1733-02-18, död 1792-04-12 i Karlshamn. Gift 1750-06-01 med assessorn Vilhelm Schröder, född 1727-03-08, död 1788-05-21, broder till bergsrådet Samuel Schröder, adlad Schröderstierna.
 • 1. Sofia Charlotta, född 1734-08-03, begraven 1735-08-13 i Karlskrona.
 • 1. Sofia Christina, född 1736-05-08, död barn.
 • 1. Adam Gottlieb, född 1737. Löjtnant. Död 1780. Se Tab. 3.
 • 1. Christina Helena, döpt 1739-01-04, begraven s. å. 1/2 i Karlskrona.
 • 1. Sofia Charlotta, född 1741-10-12, död 1797-10-12 i Gränna och där begraven Gift 1757-09-13 i Kristianstad med assessorn Adam Schéele, natural. von Schéele, född 1720, död 1804.
 • 2. Anna Christina, född 1745-04-12. Flyttade till Danzig.
 • 2. Dorotea Catharina, döpt 1746-08-08.
 • 2. Christina Lovisa, född 1747-09-24 flyttade till Holland.
 • 2. Rosina Lovisa, född 1749-04-18 flyttade till Holland.
 • 2. Carl Johan, född 1750-10-08 (22/9). Skeppsgosse vid amiralitetet 1756-04-13. Reste utrikes samt dog ung och ogift i Holland.
 • 2. Ulrika Louisa, född 1753-11-04, begraven 1754-09-02 i Karlskrona.
 • 2. Ulrika Lovisa, född 1755-05-15.
 • 2. Juliana, född 1757-01-19.
 • 2. Adolf Gottlieb, döpt 1759-09-22.

TAB 3

Adam Gottlieb (son av Mikael Gottlieb, Tab. 2). Född 1737-07-08 i Karlskrona. Student i Lund1 1749-09-15. Löjtnant i svensk tjänst. Ingenjör och lantmäterichef på kusten Koromandel i holländska ostindiska kompaniets tjänst. Död 1780-01-18 i Negapatnam på Koromandel och slöt ätten på svärdssidan. Gift med Josina Vilhelmina van Lawick.

Barn:

 • Fem söner, vilka allesammans dogo i barndomen, enligt brev till systern Juliana Dorotea, daterat Negapatnam den 1778-01-15.
 • Maria Juliana. Gift 1773-12-05 i Negapatnam med Jean Willem Luyken, född 1748-08-26, död 1809-01-11 i Negapatnam.
 • En dotter, född 1771.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.