:

Von Eccard nr 1461

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Eccard nr 1461 †

Adlad 1712-03-07, introducerad 1719. Utdöd 1728.

  • Rikard Eccard. Pastor i Marienburg vid Danzig. Gift med N. N. Kohl,? dotter av borgmästaren i Arensburg Jakob Kohl, en syssling till fältsekreteraren Reinhold Kohl, adlad Kohl.

Barn:

  • Peter Jakob Eccard, adlad von Eccard, till Korps i Keitings socken i Estland. Född 1668-03-05 i Pernau. Advokat i Reval 1696. Auditör 1700. Överauditör vid Revals garnison 1705-08-07. Konfirmationsfullmakt 1710-08-30. Överauditör vid armén i Pommern 1711-02-28. Adlad 1712-03-07 (introducerad 1719 under nr 1461). Generalauditörs fullmakt 1721-04-05. Död 1728-06-00 och slöt själv sin ätt. Gift 1:o 1692-09-18 i Reval (Medd. av assessor Georg Adelheim, Reval.) med Catharina Kahl, död 1710, dotter av (Medd. av assessor Georg Adelheim, Reval.) köpmannen i Reval Thomas Kahl och hans 1:a hustru Mettge Roth. Gift 2:o med Maria von Stralenheim i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1679 med rådsherren Joakim Christian von Bauman, i hans 2:a gifte, död 1707), född 1663, död 1741, dotter av assessorn i Wismarska tribunalet Mikael Vieth, adlad von Stralenheim, men ej introducerad, och hans 1:a fru Margareta Hallen, även av en adlad men ej introducerad ätt. (SK.)

Barn:

  • 1. Margareta Dorotea, född 1693-12-03. Gift 1713-07-19 i Reval (Medd. av assessor Georg Adelheim, Reval.) med kyrkoherden i Lais, professorn, fil. mag. Eberhardus Reimerus, född 1687-01-19 i Reval (Medd. av assessor Georg Adelheim, Reval.), död 1756-02-24 i Lais. (Medd. av assessor Georg Adelheim, Reval.)
  • 1. Fredrik Johan, född 1695, död före fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: