Wijkström i Oskarshamn

Från Adelsvapen-Wiki

Oskarshamn ligger vid Smålandskusten och har en av Sveriges största hamnar. I de äldsta bevarade urkunderna hittar man namnet Duderhultevik, som med sitt strategiska läge intill havet var ett fiskeläge, som Drottning Kristina upphöjde till köping år 1646. 1677 brände danskarna köpingen, så att endast en stuga var kvar. Döderhultsvik var lydköping under Kalmar. Kalmar tog den mesta vinsten på affärerna här, och dessutom måste köpdrängarna betala avgifter dit. År 1856 fick Döderhultsvik stadsprivilegier och ändrade namn till Oskarshamn, efter dåvarande kungen Oskar I.

I slutet av 1600-talet hade Lars Olofsson från Mörlunda flyttat till Döderhultsvik för att bli köpdräng åt en Kalmarfirma. Dessa köpdrängar sålde salt, krut, brännvin, tobak, tyg mm till bönderna och köpte tjära, virke, oxar talg och smår av dem. Lars Olofsson var den förste av släkten Wijkström, som sonen kallade sig, och långt in på 1900-talet verkade släkten oavbrutet, far efter son, i Oskarshamn. Släkten anses vara den äldsta borgarsläkten i Sverige.

TAB 1

Lars, född omkr 1590; ryttare vid Smålands kavalleri för Mossebo rusthåll i Mörlunda sn. Han tjänade i kung Gustaf II Adolfs härar, men dödsår är okänt.

Barn:

 • Olof Larsson, född omkr 1630; bonde och rusthållare; † 1710-07-31. se Tab 2.

TAB 2

Olof Larsson, (son av Lars Tab 1), född omkr 1630; bonde och rusthållare i Mossebo; † där 1710-07-31. Hans gifte är okänt.

Barn:

 • Lars Olofsson, född 1657; handlande; † 1710-12-01. se Tab 3.
 • Kertin Olofsdotter, † änka 1727-04-07 i Döderhultsvik.
 • Nils Olofsson. Gift 1694-07-07 i Mörlunda med Malin Hemmingsdotter från Bölemåla.
 • Sven Olofsson, bosatt i Mossebo. Gift 1706-11-11 med Karin Jonsdotter från Aflingstorp i Mörlunda sn.
 • Karl Olofsson. Gift 1707-11-24 med en änka Månsdotter i Tulunda.
 • Maria Olofsdotter. Gift 1696-11-29 med Karl Jönsson i Björnhult.

TAB 3

Lars Olofsson, (son av Olof Larsson Tab 2), född 1657 i Mossebo i Mörlunda sn; handlande i Döderhultsvik (Oskarshamn) och blev egen köpman där; † där 1710-12-01, 53 år, och begr s å 11/12 i Döderhults kyrka. Gift i början av 1690-talet i Mörlunda med Helena Stensdotter Törngren, i hennes 1:a gifte (g 2:o 1712-08-05 i Döderhults sn med handelsmannen i Döderhultsvik Hans Johansson, född 1688, † där 1728-08-28), född 1674 i Mörlunda sn, † änka 1736-06-17, 62 år gammal och begr i Mörlunda, dotter av gästgivaren i Mörlunda Sten Törngren, och Katarina Kåre. Parets barn kallade sig Wijkström efter Döderhultsvik, som då allmänt kallades viken.

Barn:

 • Annika Wijkström, född 1693 i Döderhultsvik, liksom syskonen, † 1734-12-22 i Kalmar och begr där. Gift 1710-10-16 i Döderhult med handelsmannen i Kalmar Lorentz Gudmundsson, † där 1761-03-28.
 • Peter Wijkström, född 1696; handlande; † 1725. se Tab 4.
 • Nils Wijkström, född 1703; handlande; † 1770. se Tab 5.
 • Ingrid Wijkström, född 1707-03-10, † 1709-12-24 i Kalmar.

TAB 4

Peter Wijkström, (son av Lars Olofsson Tab 3), född 1696 i Döderhultsvik; handlande och drev senare egen handelsrörelse i Kalmar. Han omnämns som en av bidragsgivarna till orgelverket i Döderhults kyrka. † 1725-07-09 i Kalmar. Gift 1715-05-13 i Kalmar med Elisabet Stadig, † där 1726-10-11, troligen dotter av handlanden i Kalmar Arvid Stadig och Katarina Olofsdotter.

Barn:

 • Lars Wijkström, född 1716-09-10 i Kalmar, liksom systrarna, † där 1717-07-10.
 • Katarina Helena Wijkström, född 1719-06-11.
 • Kristina Wijkström, född 1722-04-02, † 1775-10-25 på Södervik i Döderhults sn. Gift 1743 i Döderhult med rusthållaren och kyrkvärden i Södervik Magnus Svensson, född där 1720-11-27, † där 1774-04-09.
 • Petronella Wijkström, född 1725-10-27, † 1727-01-31 i Kalmar.

TAB 5

Nils Wijkström, (son av Lars Olofsson Tab 3), född 1703 i Döderhultsvik; handlande; avlade borgareed i Kalmar 1733-11-14 och bedrev handelsrörelse i Döderhults vik; valdes 1733-06-17 till kyrkoföreståndare i Döderhult; ägde ½ av frälsehemmanet Djurhult i Döderhults sn; † 1770-04-06 i Döderhultsvik och begravd i familjegraven utanför altarväggen vid Döderhults kyrka. Gift 1723-02-13 i Döderhult med Elisabet Fornander, född 1698-01-07 i Nottebäcks prästgård, † 1762-11-11 i Döderhultsvik och begr i Wijkströmska familjegraven, dotter av kyrkoherden i Nottebäcks och Granhults församlingar i Växjö stift Andreas Olai Fornander och hans första fru Katarina Nilsdotter Utter.

Barn:

 • Katarina Wijkström, född 1724-03-30 i Döderhultsvik liksom syskonen, † där s å 9/8.
 • Andreas Wijkström, född 1726; lektor: † 1763. se Tab 6.
 • Lars Wijkström, född 1727-12-08, † 1740-03-17.
 • Kristina Wijkström, född 1730-10-18, † 1768-11-06 i Kalmar. Gift 1750-09-11 i Döderhult med handlanden i Kalmar Peter Engelund, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1738-11-26 i Kalmar med Helena Kristina Krus), född 1708, † 1782-08-04 i Kalmar.
 • Nicolas Wijkström, född 1733; handlande; † 1800. se Tab 7.
 • Petrus Wijkström, född 1736-01-17, † s å 15/2.
 • Petrus Wijkström, född 1738-06-16; teol lektor; † 1811-02-07 i Kalmar. Gift 1801 i Skånella sn med Kristina Eleonora Schoug, född 1765-02-16, † i Kalmar 1822-04-19, dotter av skomakaren Peter Vixler Schoug och Anna Elisabeth Salomon.

TAB 6

Andreas Wijkström, (son av Nils Wijkström Tab 5), född 1726-01-22, döpt 30/1 i Döderhultsvik; lektor i matematik vid Kalmar gymnasium; prästvigd 1760-06-13. När han efter ett besök hos svärfadern, prosten Swebilius i Ålem på återresan kommit till Ryssby bro, blev hästarna skrämda av en från kyrkan kommande likprocession och störtade med täckvagnen ner i den djupa ån. Andreas drogs levande upp ur vattnet, men insjuknade snart och dog några dagar senare. † 1763-06-15 i Kalmar och begravdes 19/6. Gift 1756-04-20 i Ålems prästgård med Hedvig Kristina Swebilius, född 1733-02-25 på Ålems prästgård, † 1814-01-23 i Kalmar, dotter av kontraktsprosten i Stranda härad, kyrkoherden i Ålem, doktor Anders Swebilius och hans andra fru Margareta Berg Possieth.

Barn:

 • Margareta Elisabet Wijkström, född 1757-02-20, † efter 1800-07-09.
 • Nils Wijkström, född 1758-02-13, † s å 5/5.
 • Kristina Katarina Wijkström, född 1759-05-13, † 1818-06-21 i Kalmar. Gift där 1783-11-18 med handelsmannen i Kalmar, senare kopisten vid rådhusrätten i Kalmar Sven Löfberg, född 1756-11-14, † 1824-12-21 i Kalmar.
 • Anders Wijkström, född 1761-04-10, † s å 2/6.

TAB 7

Nicolas Wijkström, (son av Nils Wijkström Tab 5), född 1733-02-20, döpt 22/2 i Döderhultsvik; handelsman; † där 1800-06-11 och begravd 17/6 i Wijkströmska graven på Döderhults kyrkogård. Gift 1759-09-18 på Melstadö i Ryssby sn med Maria Christina Wahlsteen, född 1738-12-01 i Ryssby sn, † 1812-05-26 i Döderhultsvik och begravd i Wijkströmska familjegraven, dotter av frälsebefallningsmannen Johan Wahlsteen i Söregärde, Ryssby sn och Maria Ålund.

Barn:

 • Elisabet Wijkström, född 1760-08-24, † 1822-03-09 i Påskallavik. Gift 1778-10-21 i Döderhultsvik med handelsmannen i Påskallavik och från 1786-04-30 kyrkoföreståndaren i Döderhult Edvard Callerström, född 1755-10-17 i Påskallavik, † där 1799-12-15.
 • Nils Wijkström, född 1761; handelsman; † 1837. se Tab 8.
 • Maria Wijkström, född 1763-09-26, † 1837-02-11 på Klämna gård i Döderhults sn. Gift 1782-09-10 i Döderhultsvik med handelsmannen där Jonas Sabelström, vilken 1800-05-25 valdes till kyrkoföreståndare efter Callerström, född 1756-02-19 på Manketorp i Döderhults sn, † 1822-07-15 i Döderhultsvik.
 • Christina Wijkström, född 1766-06-02, † 1837-11-01 i Döderhultsvik. Gift 1787-12-27 i Döderhultsvik med sin systers svåger, sjökaptenen och senare handelsmannen i Döderhultsvik Casper Callerström, född 1750-01-15 i Påskallavik, † 1804-12-01 på Klämna.
 • Catharina Wijkström, född 1775-01-25, † 1796-04-19 i Döderhultsvik.

TAB 8

Nils Wijkström, (son av Nicolas Wijkström Tab 7), född 1761-09-05, döpt 6/9 i Döderhultsvik; handelsman i nämnda stad; ägde gården Rotvik ½ mtl frälse i Döderhults sn; † 1837-05-26 i Döderhultsvik och begravd i Wijkströmska familjegraven. Gift 1790-09-14 på Gränerum i Döderhults sn med Susanna Helena Dahlström, född 1772-10-25 på Gränerum, † 1824-04-29 i Döderhultsvik och begravd i Wijkströmska familjegraven, dotter av bildhuggaren Anders Dahlström och hans 2:a hustru Susanna Birgitta Strubel.

Barn:

 • Maria Wijkström, född 1792-11-17, † där 1793-03-01.
 • Nicolas Wijkström, född 1794; handelsman; † 1872. se Tab 9.
 • Susanna Wijkström, född 1796-10-22, † 1866-11-01 i Påskallavik. Gift 1823-08-15 i Döderhultsvik med sin kusin, handelsmannen i Påskallavik Nils Callerström, född 1792-07-08 på Sandshult i Döderhults sn, † 1874-10-20 i Påskallavik.
 • Anders Wijkström, född 1801; handelsman; † 1868. se Tab 16.

TAB 9

Nicolas Wijkström, (son av Nils Wijkström Tab 8), född 1794-04-07 i Döderhultsvik, döpt 11/4; handelsman och skeppsredare; köpte Rotvik av sin far och fick fasta på gården s å 3/5; † 1872-08-30 i Oskarshamn och begravd i Wijkströmska familjegraven. Gift 1822-01-22 på Hullingsmåla i Ålems sn med Henriette Engenfelt, född 1797-10-27, † 1879-12-23 i Oskarshamn och begravd i Wijkströmska familjegraven, dotter av kronolänsmannen i Stranda härad, ekonomidirektören Gustaf Engenfelt och hans första hustru Magdalena Vogel.

Barn:

 • Nils Gustaf Wijkström, född 1822; grosshandlare och vice konsul; † 1895. se Tab 10.
 • Susanna Magdalena Wijkström, född 1825-02-05 i Döderhultsvik liksom syskonen, † 1887-01-03 i Oskarshamn. Gift 1847-10-10 i Döderhultsvik med grosshandlaren och kejserlige ryske konsuln i Oskarshamn Isak Erik August Lundberg, född 1819-09-30 i Hallingsbergs sn, † 1877-05-27 i Oskarshamn.
 • Maria Sofia Wijkström, född 1827-05-16, †1869-12-04 i Oskarshamn. Gift där 1859-09-12 med grosshandlaren Erland Petersson, född 1823-02-04 i Smältebro i Mörlunda sn, † 1870-05-01 i Oskarshamn.
 • Pehr Fredrik Wijkström, född 1830-08-07, † 1831-08-12.
 • Catharina Mathilda Wijkström, född 1834-01-09, † 1871-12-19 i Oskarshamn. Gift där 1857-10-15 med handels- och rådmannen Olof Funqvist, född 1833-03-20 i Mönsterås, † 1904-03-02 i Oskarshamn.
 • Carl Fredrik Wijkström, född 1836; kassör. se Tab .
 • Henriette Louise Wijkström, född 1839-03-26, † ogift 1912-02-22 av cancer i Oskarshamn.

TAB 10

Nils Gustaf Wijkström, (son av Nicolas Wijkström Tab 9), född 1822-11-03 i Döderhultsvik, döpt 8/11; grosshandlare och skeppsredare i Oskarshamn samt dansk konsul där från 1850; † 1895-10-24 i Oskarshamn och begravd 29/10 i Wijkströmska familjegraven. Ägde och bebodde fädernegården och andra fastigheter i Oskarshamn samt dessutom Staby och Hammarby i Högsby sn, Tulunda och Bockara i Mörlunda sn och Tynshult i Virserums sn. Var en stor arbetsgivare och mycket anlitad kommunalman, samt bidrog kraftigt till den nyblivna stadens utveckling, särskilt skeppsbyggeri och sjöfart. Gift 1:o 1862-09-14 i Påskallavik med sin farfars systersdotter dotter Agnes Kristina Kreuger, född 1838-01-21, döpt 11/2 i Kalmar, † 1865-11-01 i Oskarshamn och begravd i Wijkströmska familjegraven, dotter av grosshandlaren och konsuln i Kalmar Anders Lorentz Kreuger och Maria Callerström. Gift 2:o 1871-05-23 på Kettilstorps kyrkoherdeboställe i Vetlanda sn med Fredrika Kristina Linnell, född 1846-06-07 i Jönköping, dotter av prosten och kyrkoherden i Vetlanda, f d doktorn Elias Peter Linnell och hans första hustru Karolina Eleonora Lunell.

Barn 1:o:

 • Nils Edvard Wijkström, född 1864-02-26, † s å 18/3.
 • Gustaf Lorentz Wijkström, född 1865; direktör och vice konsul. se Tab 11.

Barn 2:o:

 • Karl Richard Nicolas Wijkström, född 1872-03-12; kronolänsman i Tunaläns härad; † ogift och barnlös 1872-03-12 i Klockaregården, Kristdala sn.
 • Hugo Teodor Wijkström, född 1873; kamrerare. se Tab 12.
 • Alfred Elias Wijkström, född 1874; kontorschef; † 1908. se Tab 13.
 • Martin Filip Wijkström, född 1876; löjtnant. se Tab .
 • Fredrik Hjalmar Wijkström, född 1877-06-27; affärsinnehavare. Gift 1904-03-06 i Linde med Tyra Elisabet Öhrman, född 1877-12-13 på gården Lindesby i Lindesbergs landsfs, dotter av lantbrukaren Gustaf Öhrman och Gustafva Pettersson.
 • Hilma Agnes Henriette Wijkström, född 1878-06-25; anställd på ritkontoret i Bergsund.
 • Karin Maria Wijkström, född 1879-10-25, † 1880-03-24 i Oskarshamn.
 • Gerda Karolina Fredrika Wijkström, född 1881-06-01; privat praktiserande massör och sjukgymnast i London.
 • Ellen Maria Wijkström, född 1883-06-21; kontorist hos boktryckerifirman Almqvist & Wicksell i Uppsala.
 • Erik Bertrand Wijkström, född 1884-12-11, † s å 28/12 i Oskarshamn.
 • Gunnar Wijkström, född 1886-01-05.
 • Ebba Anna Magdalena Wijkström, född 1888-09-27.
 • Torsten Wijkström, född 1891-02-13, † s å 20/2 i Oskarshamn.

TAB 11

Gustaf Lorentz Wijkström, (son av Nils Gustaf Wijkström Tab 10), född 1865-10-05, döpt 6/11 i Oskarshamn; direktör och dansk konsul i Oskarshamn; ledamot av stadsfullmäktige i Oskarshamn. Gift 1890-10-27 i Stockholm med Anna Sofia Augusta Blomqvist, född 1871-08-01 i Oskarshamn, dotter av grosshandlaren där Karl Blomqvist och Augusta Petersson.

Barn:

 • Edit Augusta Wijkström, född 1891-08-03 i Oskarshamn, liksom brodern.
 • Nils Gustaf Karl Wijkström, född 1900-07-10.

TAB 12

Hugo Teodor Wijkström, (son av Nils Gustaf Wijkström Tab 10), född 1873-05-15 i Oskarshamn, döpt 15/6; underdirektör och kamrerare i Livförsäkringsaktiebolaget "Mundus" i Stockholm. Gift 1899-06-15 i Göteborg med Herta Maria Davida Bengtson, född 1876-09-28 i Göteborg, dotter av direktören Håkan Bengtson och Elisabet Maria Ekensteen (adliga ätten).

Barn:

 • Torgil Gustaf Håkan Wijkström, född 1900-05-16 i Oskarshamn.
 • Sylve Teodor Wijkström, född 1901-08-13 i Oskarshamn.
 • Birger Elias Wijkström, född 1903-11-12 i Stockholm.
 • Gunnel Frida Elisabet Wijkström, född 1905-05-02 i Stockholm.

TAB 13

Alfred Elias Wijkström, (son av Nils Gustaf Wijkström Tab 10), född 1874-11-29 i Oskarshamn; kontorschef; † där 1908-04-20. Gift 1899-11-21 i Göteborg med sin sysslings dotter Maria Örnmark, född 1877-12-17 i Uppsala, dotter av rektorn vid Göteborgs handelsinstitut Herman Örnmark och Anna Lovisa Deurell.

Söner:

 • Sten Erik Wijkström, född 1901-11-29 i Göteborg, † 1981-08-05 i Lidingö.
 • Lars Herman Bertil Wijkström, född 1904-01-22, † 1991.

TAB 16

Anders Wijkström, (son av Nils Wijkström Tab 8), född 1801-04-25 i Döderhultsvik, dpt 29/4; student 1817 vid universitet i Lund; bosatt på Rastorp, Misterhults sn mellan 1842-1847; arrenderade Glabo kronogård i Döderhuls sn mellan 1847-1860; ägde Gränerum 1/4 mantal och del i 1/4 mantal frälse Siggehorva, båda Mönsterås sn; handelsman; † 1869-04-15 på Glabo av lunginflammation, begr i familjegraven på Döderhults kyrkogård. Gift 1833-09-06 i Döderhultsvik med demoissielle Fredrika Maria Christina Fagerlin, född 1806-10-26 i Ålems sn, † 1865-11-09 på Glabo i ett bråk, dotter av musiksergeanten vid Kalmar reg:te Adolf Fagerlin och Anna Kajsa Kjellberg.

Barn:

 • Sofia Helena Wijkström, född 1834-06-10 i Döderhultsvik, dpt där 15/6, † ogift och barnlös 1917-02-12 i Oskarshamn, samma dag som sin yngsta syster, begr 18/2.
 • Ida Elisabet Wijkström, född 1836-06-20 i Döderhultsvik, dpt där 27/6, † ogift och barnlös 1891-05-17.
 • Karl Emil Andreas Wijkström, född 1838; godsägare, verkställande direktör, kommunalman; † 1908. se Tab 17.
 • Johan Leonard Nicolaus Wijkström, född 1842-04-22 i Döderhultsvik, dpt 2/5; revisor vid Stockholms förmyndarekammare.
 • Gustaf Wijkström, född 1846-09-14 på Glabo kronogård, Döderhults sn, dpt 27/9, † där 1849-06-30 och begr i familjegraven på Döderhults kyrkogård.
 • Agnes Susanna Maria Wijkström, född 1849-12-30 på Glabo kronogård, Döderhults sn, dpt 1850-01-06, † ogift och barnlös 1917-02-12 i Oskarshamn, samma dag som sin äldsta syster.

TAB 17

Karl Emil Andreas Wijkström, (son av Anders Wijkström Tab 16), född 1838-06-27 i Döderhultsvik, dpt 4/7; undervisades i föräldrahemmet; lantbruksbokhållare i Påskallavik 1854, i Högsrum 1855 och på Fredriksbergs herrgård i Döderhults sn 1855-1860; arrenderade 1860-1889 Glabo kronogård och 1870-1889 Veningehult, Döderhults sn; arrenderade från 1889 till 1905 Fredriksbergs herrgård, där han var bosatt till 1903: därefter bosatt på Marieholm i samma socken; bedrev omfattande virkesaffärer och ett tegelbruk i Stensjö; verkställande direktör vid Misterhults mejeriaktiebolag i Fårbo; ägde 1871-1887 Flathults gård vid Fårbosjön i Misterhults sn och sedan 1892 Marieholm; var en flitigt anlitad kommunalman; † 1908-03-02 på Marieholm av hjärtförlamning, begr 6/3. Gift 1871-08-31 i Oskarshamn med jungfrun Augusta Fredrika Maurin, född 1842-07-04 i Döderhultsvik, † änka 1922-12-18 i Oskarshamn, begr 22/12 i Döderhult, dotter av rådmannen i Oskarshamn Nils Peter Maurin och Mathilda Maria Högstedt(1).

Söner:

 • Uno Andreas Wijkström, född 1872; godsägare. se Tab 18.
 • Emil Nicolaus Wijkström, född 1873; handelsman. se Tab 19.
 • Ivar Hjalmar Wijkström, född 1878-11-22 på Glabo kronogård.
 • Vilhelm Leonard Wijkström, född 1884-03-19 på Glabo kronogård, dpt 19/4.

TAB 18

Uno Andreas Wijkström, (son av Karl Emil Andreas Wijkström Tab 17), född 1872-06-11 på Glabo kronogård, dpt 26/6; arrenderade från 1898 Fredriksbergs herrgård tillsammans med fadern; ensam arrendator 1905-03-14; köpte 1902 Marieholm av föräldrarna; kommunalman. Gift 1903-04-17 i Oskarshamn med Märta Funqvist, född där 1877-07-04, dotter av rådmannen i Oskarshamn Olof Funqvist(2) och hans 2:a hustru Catharina Sofia Ideström(3).

Barn:

 • Anders Olof Wijkström, född 1904-02-14 på Fredriksbergs herrgård, dpt 13/3.
 • Anders Gunnar Wijkström, född 1909-04-06 på Fredriksbergs herrgård.
 • Sven Andreas Wijkström, född 1907-07-08 på Fredriksbergs herrgård.

Noter

1. Född 1823-05-12 i Döderhultsvik, dotter av handelsmannen där Johan Peter Högstedt och Cecilia Beata Sabelström. Cecilia Beata var i sin tur dotterdotterdotter av den adelsättade Anna Maria Sabelsköld.

2. Född 1833-03-20 på Gränebo, Mönsterås sn, † 1904-03-02 i Oskarshamn, son av lantbrukaren Peter Funqvist och Stina Kajsa Persdotter. Peter i sin tur föddes 1808-01-15 på Gränebo och var son till jägmästaren Hindrik Funqvist och Elisabeth Catharina Rydwall. Hindrik föddes 1777-07-27 på Ängelstorp, Döderhults sn och var son av skogsvaktaren Peter Funqvist och Christina Höök. Lisa Catharina var dotter av bonden och kyrkovaktmästaren på Gränebo Olof Rydwall och Kajsa Dorothea Persdotter. Olof föddes 1737-01-28 på Gränebo och föräldrarna var frälsefogden Nils Rydwall och Kajsa Jonsdotter.

3. Född 1849-10-20 i Döderhultsvik, dotter av skomakarmästaren Jonas Ideström och Sofia Rosengren. Sofia var i sin tur dotter av skomakaren Peter Olof Rosengren och Catharina Helena Engelund.

Källor

Kyrkböcker. Forskare: Mattias Loman