:

Borg nr 1570

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Borg nr 1570 †

Adlad 1718-11-17, introducerad 1719. Utdöd med stiftaren.


TAB 1

Anders Eriksson. Borgare i Göteborg. Ägde hus vid Kyrkogatan i Göteborg. Boupptäckning förrättades efter honom 1688-02-10. Hans hustru begraven 1680.

Barn:

  • Erik Andersson Borg. Guvernementskamrerare. Död 1713. Se Tab. 2
  • Lars Andersson Borgh. Tullkontrollör. Död 1719. Se adliga ätten Adelborg nr 2090, Tab. 1.

TAB 2

Erik Andersson Borg, född i Göteborg. Anställd vid hovstaten. Bokhållare i tobakskompaniet åtminstone 1664-01-00–1668-12-00. Anställd hos friherrinnan Magdalena Bååt, född Stenbock. 1670. Landsbokhållare i Halland 1670-09-07. Tillförordnad landsbokhållare i Malmöhus län 1673-05-30. Landsbokhållare i Kalmar län 1676-11-04. Fältbokhållare vid defensionsverket mot Norge 1678–1679. Kamrerare i reduktionskommissionen 1681-01-01–1684-08-15. Guvernementskamrerare i Ingermanland 1684-07-08. I rysk fångenskap vid Narvas intagande 1704-08-10. Död 1713-06-23 i fångenskap i Pereslay Resanski i Ryssland [Medd. av assessor Otto Adelborg.], Gift 1:o 1676-09-30 med Catharina Törnroos, född 1659-11-06 på Gripsholm, död 1696-02-20, dotter av landskamreraren i drottning Hedvig Eleonoras livgeding Hans Hansson Törnroos (broder till legationssekreteraren Peter Hansson Törnroos, adlad Törnrose) och Anna Wallrawe, syster till Georg och Herman Wallrawe och 1767. Gift 2:o med Ingrid Keder i hennes 2:a gifte (gift 1:o med stadsfysikern i Narva, med. doktor Georg Hirnselin), född 1672-11-01, dotter av handlanden i Stockholm, bankokommissarien Niklas Keder (fader till assessorn Niklas Keder, adlad Keder) och hans 2:a hustru Carin Hansdotter Törne.

Barn:

  • 1. Erik Borg, adlad Borg, född 1689 i Narva. Fänrik vid Mellins estländska infanteriregemente 1704. Fången 1704-08-10 vid Narva. Rymde och hemkom 1715. Löjtnant vid östra skånska infanteriregementet 1715. Konfirmationsfullmakt 1717-04-17. Kapten vid östra skånska infanteriregementet 1718-04-09. Adlad 1718-11-17 (introducerad 1719 under nr 1570). Avsked 1719-09-30. Gick i holsteinsk tjänst, var överstelöjtnant där 1734 och blev slutligen generalmajor samt kommendant i Kiel. RRS:tAO. Död barnlös i Kiel och slöt således själv sin adlade ätt [Lk]. Gift 1748 med en friherrinna von Pechlin, dotter av holsteinske kansleren Johan von Pechlin, Edler von Löwenbach, baron Pechlin von Löwenbach och hans 1:a fru grevinnan Margareta Amalia Floor, samt syster till den bekante generalen friherre Pechlin, naturaliserad Pechlin.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: