:

Von Meurman nr 1164

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1689-03-01, introd. s. å. Utdöd 1740-03-07. Av samma släkt som adliga ätten Mannerstedt.

1Lk. 2Kd. 3Jorois kyrkoarkiv.

 • Johan Muerman född 1654-04-27 i Stockholm, † 1740-03-07 i Stockholm och slöt själv sin adliga ätt samt begravd i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm. Adlad Von Meurman. Son till Johan Muerman, se adliga ätten Mannerstedt. Fältartillerikvartermästare vid svenska armén i Skåne 1677. Fänrik vid von Funckens regemente i Ivangorod s. å. 3/6. Löjtnant därst. 1680-01-22. Kaptenlöjtnant 1683-12-10. Kapten vid Savolaks och Nylands läns infanteriregemente 1687-11-05. Adlad 1689-03-01 (introd. s. å. under nr 1164). Dömdes 1704-12-27 av Åbo hovrätt från tjänsten. Kapten för uppbådsmanskapet i Savolaks 1710. Överstelöjtnant vid Savolaks femmänningsinfanteriregemente1 1713-05-30. Konfirm.fullm.1 1722-10-27. Kommendant på Kajaneborg 1714-10-17. Avsked ur krigstjänsten 1722-10-27. 'Han råkade om våren 1702, under det han var i Finland för att rekrytera, i duell med löjtnanten Fredr. von Brandenburg, för vilket de bägge blevo dömda från tjänsten och till tre års fängelse. Levde sedan några år utan tjänst och i största trångmål. Var eljest en tapper och mycket begagnad militär. Försvarade Kajaneborg tvenne gånger 1715 modigt mot ryssarna och förjagade dem därifrån, men föll 1716-02-26, sedan en annan kommendant (Joh. Henr. Fieandt) där blivit i hans ställe insatt och då fästningen gick över till ryssarna, i rysk fångenskap samt fördes till Pereslaw-Saletskoj, därvid han under vägen var nära att drunkna. Återkom ur fångenskapen först år 1722 eller efter fredsslutet. Gift 1:o 1678-05-26 på Ivangorod med Catharina Ekestubbe född 1654, † i barnsäng 1697-05-25 och begraven s. å. 12/12 i Idensalmi kyrka i Finland. Dotter till majoren och kommendanten Henrik Ekestubbe och hans 2:a fru Margareta Lemnius. Gift 2:o 1698-07-24 på Kerisalo3 i Jorois socken, Finland med Catharina Juliana Brunsköld i hennes 2:a gifte, † 1715/1717 på Nyslott i rysk fångenskap. Hennes 1:a gifte med löjtnanten N. N. Surman 3 Dotter till överstelöjtnanten Christoffer Brunsköld och hans 1:a fru Margareta Wolimhaus. Gift 3:o 1722 med Maria Magdalena Kiellman, † 1739 i Sverige, i hennes 2:a gifte. Hennes 1:a gifte med adjutanten vid Österbottens infanteriregemente Johan Tauperein, stupad 1708-09-29 vid Liesna2).

Barn i 1:a giftet:

 • Henrik Von Meurman född 1679-11-25 på Ivangorod, † där s. å.
 • Catharina Elisabet Von Meurman född 1681-04-04, † 1694-12-25 och begraven i Laukas kyrka i Finland.
 • Anna Maria Von Meurman född 1682-09-26 på Nöteborg. Gift 1699-04-02 på Kerisalo med sergeanten Jonas Falck3.
 • Johan Von Meurman född 1683-12-11 Åby, † 1687-04-14 Ahola.
 • Margareta Dorotea Von Meurman född 1685-11-00 i Tanila i S:t Michels socken i Savolaks.
 • Helena Christina född 1686-12-28 i Södra, † 1687-04-29 på Ahola.
 • Helena Christina född 1688-09-30 på Åby.
 • Sofia född 1690-09-16 på Åby.
 • Märta född 1693-01-01 på Åby, †1696-01-18 Leinola
 • Brita Juliana född 1694-07-15 på Pärnäsaari boställe i Laukas socken.
 • Vendela född 1695-09-24 på Åby, †1711-03-04 på Kerisalo3 och begraven i Jorois kyrka
 • Johan född 1697-05-13 i Idensalmi socken, † där s. å. 21/7 och begraven på samma gång som modern i Idensalmi kyrka.

En av döttrarna var gift med kaptenen Nils Creutzman.

Utan känt samband

 • Löjtnant Berendt Von Meurman, med hustru och ett barn: Flyktingar med understöd 1713 och 1714. [GSF:28 s111].

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: