Von Meurman nr 1164

Från Adelsvapen-Wiki

1164.jpg


Adliga ätten von Meurman nr 1164 †

Adlad 1689-03-01, introd. s. å. Utdöd 1740-03-07. Av samma släkt som adliga ätten Mannerstedt.


1Lk. 2Kd. 3Jorois kyrkoarkiv.

 • Johan Muerman, adlad von Meurman (son av Johan Muerman, se adliga ätten Mannerstedt), född 1654-04-27 i Stockholm. Fältartillerikvartermästare vid svenska armén i Skåne 1677. Fänrik vid von Funckens regemente i Ivangorod s. å. 3/6. Löjtnant därst. 1680-01-22. Kaptenlöjtnant 1683-12-10. Kapten vid Savolaks och Nylands läns infanteriregemente 1687-11-05. Adlad 1689-03-01 (introd. s. å. under nr 1164). Dömdes 1704-12-27 av Åbo hovrätt från tjänsten. Kapten för uppbådsmanskapet i Savolaks 1710. Överstelöjtnant vid Savolaks femmänningsinfanteriregemente1 1713-05-30. Konfirm.fullm.1 1722-10-27. Kommendant på Kajaneborg 1714-10-17. Avsked ur krigstjänsten 1722-10-27. Död 1740-03-07 i Stockholm och slöt själv sin adl. ätt samt begraven i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm. 'Han råkade om våren 1702, under det han var i Finland för att rekrytera, i duell med löjtnanten Fredr. von Brandenburg, för vilket de bägge blevo dömda från tjänsten och till tre års fängelse. Levde sedan några år utan tjänst och i största trångmål. Var eljest en tapper och mycket begagnad militär. Försvarade Kajaneborg tvenne gånger 1715 modigt mot ryssarna och förjagade dem därifrån, men föll 1716-02-26, sedan en annan kommendant (Joh. Henr. Fieandt) där blivit i hans ställe insatt och då fästningen gick över till ryssarna, i rysk fångenskap samt fördes till Pereslaw-Saletskoj, därvid han under vägen var nära att drunkna. Återkom ur fångenskapen först år 1722 eller efter fredsslutet.'0 Gift 1:o 1678-05-26 på Ivangorod med Catharina Ekestubbe, född 1654, död i barnsäng 1697-05-25 och begraven s. å. 12/12 i Idensalmi kyrka i Finland, dotter av majoren och kommendanten Henrik Larsson, adlad Ekestubbe, och hans 2:a fru Margareta Lemnius. Gift 2:o 1698-07-24 på Kerisalo3 i Jorois socken, Finland med Catharina Juliana Brunsköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten N. N. Surman)3, död 1715 (1717) på Nyslott i rysk fångenskap, dotter av överstelöjtnanten Christoffer Brun, adlad Brunsköld, och hans 1:a fru Margareta Wolimhaus. Gift 3:o 1722 med Maria Magdalena Kiellman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med adjutanten vid Österbottens infanteriregemente Johan Tauperein, stupade 1708-09-29 vid Liesna2), död 1739 i Sverige.

Barn:

 • 1. Henrik, född 1679-11-25 på Ivangorod, död där s. å.
 • 1. Catharina Elisabet, född 1681-04-04, död 1694-12-25 och begraven i Laukas kyrka i Finland.
 • 1. Anna Maria, född 1682-09-26 på Nöteborg. Gift 1699-04-02 på Kerisalo med sergeanten Jonas Falck3.
 • 1. Johan, född 1683-12-11 Åby Död 1687-04-14 Ahola
 • 1. Margareta Dorotea, född 1685-11-00 i Tanila i S:t Michels socken i Savolaks.
 • 1. Helena Christina, Södra 1686-12-28, död 1687-04-29 på Ahola.
 • 1. Helena Christina, född 1688-09-30 på Åby.
 • 1. Sofia, född 1690-09-16 på Åby.
 • 1. Märta, född 1693-01-01 på Åby, död 1696-01-18 Leinola
 • 1. Brita Juliana, född 1694-07-15 på Pärnäsaari boställe i Laukas socken.
 • 1. Vendela, född 1695-09-24 på Åby, död 1711-03-04 på Kerisalo3 och begraven i Jorois kyrka
 • 1. Johan, född 1697-05-13 i Idensalmi socken, död där s. å. 21/7 och begraven på samma gång som modern i Idensalmi kyrka.
 • (En av döttrarna var gift med kaptenen Nils Creutzman.)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.