:

Stenius från Kumla

Från Adelsvapen-Wiki

OBS! Släktutredningen är under bearbetning och är ej komplett.

TAB 1

Peder Stenius, präst och bataljonspredikant född i Stene, Kumla sn. Levde 1686-05-27 (Hardemo KI:1 opag. 1686), † före 1688-03-08 (Kumla HR ref.1). Gift 1o med N.N., † före 1664-01-24 (Kumla HR ref.1). Gift 2:o före 1669-07-20 med Katarina Håkansdotter Insulander, dotter till kyrkoherden i Axberg Håkan Insulander och Anna Larsdotter Gravia (Collmar m.fl. s. 132), † 1718-08-13 i Örebro (Örebro Nikolai F:1 opag. 1718). Fältpredikant 1659 - 1674 vid Upplands kavalleri/Livregementet till häst. Bosatt på hemmanet Stene i Kumla sn 1667 - 1674 och på hemmanet Nälberg i Hardemo sn från 1675 till sin död.

Barn:
1. Maria Persdotter. Gift före 1688-03-08 med mönsterskrivaren Carl Göransson Struberg i Stene, Kumla sn (Kumla HR ref. 1).
2. N.N. Persdotter. Gift (Kumla HR ref. 2) före 1691-0-12 med ryttaren vid Upplands kavalleri/Livregementet till häst Johan Göransson Struberg, † i april 1703 (GMR Livreg. till häst 1704 uppsl. 92).

2. *Daniel Petri Stenius född 1678-05-05 i Nälberg i Hardemo sn, † 1741-11-15. Se Tab. 2.

2. *Elisabeth Persdotter Stenius, † 1740-02-11 i Örebro stad (Örebro Nikolai F:1 opag. 1740). Gift 1:o med Hans Nilsson Burck, handlare i Örebro, † 1715-05-12 i Örebro stad (Örebro Nikolai F:1 opag. 1715) (Hennes 2:a gifte med kassören Petrus Noraeus, † 1723-06-01 i Örebro stad (Örebro Nikolai F:1 opag. 1723).
Hennes två överlevande söner Peter, lanträntmästare i Örebro län, och Daniel, kyrkoherde i Aspö, antog båda morfaderns efternamn Stenius.

2. Katarina Persdotter. † 1711-01-28 i Nälberg, Hardemo sn. (Hardemo C:2 s. 459). Gift med klockaren i Hardemo Jöns Larssson, † i Hardemo 1738-08-07 (Hardemo C:2 s. 490).

TAB 2

 • Daniel Petri Stenius, född 1678-06-18 på Nälbergs gård i Hardemo sn † 1741-11-15, 63 år 4 mån 3 veckor och 6 dagar gammal i prästgården, Kvistbro sn. Han tillträdde Kvistbro pastorat år 1716 och verkade där som kyrkoherde fram till sin död. Gift 1705-10-29 med Sophia Magdalena Winteroos

Barn:

 • Beata Charlotta Stenius född 1706-09-09 i Örebro Nikolai. Dopvittnen: Generalmajoren och landshövdingen Fromhold Fägerskiöld, herr Lars Kåre, mons. Athon Bredenberg, fru probstinnan...Bockmöller, hustru Sara Burck och hustru Elisabeth Stenius. Källa: Örebro Nikolai C:2 del II s.93. Gift med kronobefallningsmannen i Knista Jonas Beckman.
 • Johannes Stenius född 1708-03-29 i Örebro Nikolai. Dopvittnen: Prosten Joh. Strömer, Eric Stockenström, m.fl. Källa: Örebro Nikolai C:2 del II s.117.
 • Peter Stenius, född 1710-03-04 i Örebro Nikolai, † 1772-12-06. Dopvittnen: Menander, bokhållaren Gustaf Roman, factoren Hans Ehrenpreus, herr landscamreren Bohm, Hans Nilsson Burck, apothek. Åmans hustru Magdalena Collingh, Sebastian Geijer hustru Brita Bomelia, Gustaf Roman hustru Brita Perman. Källa: Örebro Nikolai C:2 del II s.149. Se Tab. 3.
 • Anna Catharina Stenius född 1712-05-12 i Örebro Nikolai. Dopvittnen var: Landshöfdingen högwälborne Salmon Cronhielm, Rector Schole Mag. Abraham Wallingius, kyrkioherden Nils Marchelius, camreraren J. Bohms fru Margareta...Menander, hustrun Maria Thuring, Clas Zejenknaktz, hustru madam Anna De Besche. Källa: Örebro Nikolai C:2 del II s.187.
 • Johan Stenius, född 1714, † 1765-09-28. Se Tab. 4.
 • Daniel Josua Stenius, född 1719-12-29 i Kvistbro/T, † 1780-06-17 i Kumla/T. Dopvittnen var prosten Johan Sundelius, casseuren P. Noreus, häradsskrifvaren Petter Stenius, madame Anna Samzelia, madame Anna Hedenia, jungfru Greta Berger. Källa Kvistbro C:2 föd. bok. Se Tab. 5.
 • Hedvig Sophia Stenius född 1716-11-04 i Kvistbro. Gift med konrektorn vid skolan i Örebro, sedan kyrkoherden i Eker Eric Wassberg. Sonen Erik Wassberg gift 1787-12-02 i Ulricehamn med Maria Hamnström Källa Ulricehamn C:3 s283.

TAB 3

Peter Stenius, född 1710-03-04 i Örebro Nikolai, † 1772-12-06, afsomnade klockan fem om aftonen i Sköldinge sn, begravd i Hålbonäsgraven. Komminister i Sköldinge sn år 1747 och kyrkoherde där 1760. På äldre dagar mycket sjuk. Gift 1:o med Maria Elisabet Unger. Gift 2:o 1760-04-08 i Sköldinge sn med Beata Mörk född 1733-10-2x, † 1763-02-08 i barnsäng, Sköldinge sn. Gifte 3:o 1764-05-01 i Sköldinge sn med Catharina Johanna Bergius född 1736-08-18 i Åbo svenska församling, † 1804-08-22 i Drottninghuset i Jakob Stockholm .

Barn gifte 1:o:

 • Beata Jacobina Stenius född 1750-11-08 i Sköldinge sn. Dopvittnen var regementsqvartermästaren baron Wilhelm Leijonhielm, i dess ställe högwälborna herr baron Erland Ulfsparre på Årsta, högwälborna grefwinnan fru Beata Ribbing på Hålbonäs, i dess ställe högwälborna grefwinnan fru Beata Oxenstierna på Årsta, kyrkioherden Hr. Magister Wallin, madame Maja Hedenia, i dess ställe fru Eva Brita Enhörning. Källa Sköldinge AI:2 s255v.
 • Maria Elisabet Stenius född 1752-06-12 i Sköldinge sn. Dopvittnen var högwälborne Hr. baron Carl Fredrik Hamilton, i dess ställe Adjunctus Hr. Jonas Wedholm, högwälborne fru friherrinnan Jakobina Magdalena Falkenberg, i dess ställe jungfru Johanna Gissler, bokhållaren Hr. Jonas Ramström och dess hustru madame Magdalena Malm. Källa Sköldinge AI:2 s258h.
 • Pähr Winterroos Stenius född 1753-11-15 i Sköldinge sn.Föddes klockan 5 på morgonen. Dopvittnen var kronobefallningsman Jonas Beckman, konrektorn herr Magister Johan Stenius, madame Margareta Elisabet Bergling, jungfru Anna Catharina Unger. Källa Sköldinge AI:2 s262v.
 • Ulrica Stenius född 1755-03-21 i Sköldinge sn, kl 12 om natten. Dopvittnen var högwälborne Hr. baron Erland Ulfsparre, kongl. håfpredikanten Hr. Magister Daniel Josua Stenius, högwälborna fru grefwinnan Ulrica Falkenberg , jungfru Elisabet Gissler. Källa Sköldinge AI:2 s266v.
 • Daniel Bernhard Stenius född 1756-05-27 i Sköldinge sn, kl 3 på förmiddagen. Dopvittnen var Captainen och Riddaren Johan Christopher Hedenius på Fyrö, vice pastoren Hr. Johan Unger, högwälborna fru grefwinnan Beata Oxenstierna på...borg, befallningsmannens....Beata Stenius. Källa Sköldinge AI:2 s269h.
 • Sophia Maria Stenius född 1757-10-09 i Sköldinge sn. Dopvittnen var fendriken vid kongl. Majt:s Lif Gardie högwälborne baron Hr. Carl Adam Wachtmeister, adjunctus och Mag. Hr. Fredrik Åhrberg, fröken wälborna Beata Gustava Frank, jungfru Maria Catharina Ramström. Källa Sköldinge C:2 s3v.
 • Beata Jaquette Stenius. Gift 1771-03-24 i Sköldinge sn med pastorsadjunkten där Ericus Almström.

Barn gifte 2:o:

 • Josua Stenius född 1761-05-02 i Sköldinge sn
 • Adolph Stenius född 1763-02-02 i Sköldinge sn.

Barn gifte 3:o:

 • Anna Margareta Stenius född 1765-03-19 i Sköldinge sn.
 • Andreas Stenius, född 1766-08-27 i Sköldinge sn.
 • Per Lindorm Stenius, född 1769-03-09 i Sköldinge sn.

TAB 4

Johan Stenius, född 1714 i Kvistbro sn, † 1765-09-28 i Sköllersta/T. Dog hastigt av slag och begravd norr om sakristian. Kyrkoherde i Sköllersta sn. Gift med Klara Hjortsberg, född 1733-04-10 på Helgarö/D, † 1801-05-10 i Hardemo, i hennes gifte 1:o, senare omgift med kyrkoherden i Edsberg Flodman.

Barn:

 • Anna Sofia Stenius, född 1759-06-10 i Sköllersta/T. Dopvittnen var: kyrkioherden uti Kjula och Sundby församlingar herr Magister Jonas Hjortsberg Larsson, kyrkioherden Peter Bildman, herr Comministern i Sköldinge Pehr Stenius, herr Comministern Jonas Rundberg, wälborne fru Elisabeth de Besche, mademoiselle Catharina Hjortsberg. Källa Sköllersta C:6 RA (71) föd bok 1759-06-10. Gift med mantalskommissarien i Väster-Närke Jonas Hörstadius född 1744 i augusti i Örebro.

TAB 5

Daniel Josua Stenius, född 1719-12-30 i Kvistbro, † 1780-06-10 i Kumla sn, Örebro. Hovpredikant 1751, kyrkoherde i Kumla sn 1760 . Gift före 1760-01-30 med Anna Sara Bergius född 1735 i Åbo, † 1785-06-14 i Gällersta. Var svägerska med sin egen syster, Catharina Johanna Bergius, som var gift med Peter Stenius. .

Barn:

 • Petter Stenius född ca 1760. Se Tab. 6.
 • Anna Sophia Stenius född 1761-01-30 i Kumla. Gift med komministern i Kjula Ericus Almgren 1746-12-26 i Örebro † 1800-10-13.
 • Johanna Lovisa Stenius född 1762-10-17 i Kumla. Gift med löjtnant K.A. Bruun.
 • Anders Josua Stenius född 1763-11-20 i Kumla, † 1764 veckan före pingst, begravd 9 juni i Kumla.
 • Daniel Josua Steno Stenius född 1765-05-08 i Kumla. Kronobefallningsman i Växjö.
 • Carl Gustaf Stenius född 1766-12-13, † 1815-06-05. Se Tab. 7.
 • Fredrik Stenius född 1769-06-17 i Kumla. Livgardist.
 • Sara Ulrika Stenius född 1770-07-27 i Kumla
 • Carolina Charlotta Stenius född 1778-11-14 i Kumla. Gift med komministern i Huddinge 1825 Anders Vilhelm Gellerstedt, född 1772-12-26 i Örebro(?), † 1831-06-14.

TAB 6

Petter Stenius född ca 1760. Kronobåtsman. Gift med Brita Henricsdotter född 1754 i Hidinge.

Barn:

 • Anna Stina Stenius född 1785-11-24 i Längbro
 • Brita Elisabet Stenius född 1788-07-30 i Örebro Nikolai.

TAB 7

Karl Gustaf Stenius född kl. 10 på förmiddagen 1766-12-13 i Kumla sn, Örebro, † 1815-06-05 i Dunkers prästgård. Fil. mag. Avled av överansträngning efter att ha dragit upp en oxe som fastnat i ett kärr. Gift 1801-10-04 i Nyköping med Johanna Katarina Hjulhammar född 1773-11-02 på Kroberga i Ärila sn, † 1823-12-17 i Dunkers sn.

Barn:

 • Gustava Charlotta Stenius född 1802-11-08, † 1863. Gift 1826 med komministern i Brännkyrka Gustaf Adolf Rinkberg född 1787-11-06, † 1846-04-10. Dom fick åtta barn.
 • Lovisa Ulrika Stenius född 1813, † 1889. Gift med komministern i Lilla Mellösa Peter Johan Stenbäck född 1799-06-27 i Vingåker, † 1840-12-20.

Av okänd härledning

 • Johan Stenius förare. Gift 1724 5e dag jul i Västra Vingåker med Catharina Nilsdotter Pihlblad.
 • Evert Stenius trädgårdsmästare i Brännkyrka. Gift med Catharina Bie. Deras son Johan Petter född 1767-04-25 i Brännkyrka/A. Dopvittnen var: Ryttmästaren Christian Schnell på Årsta, herr stadsfiskalen Nils Threne, välborna fru Stiernhoff, mademoiselle Lovisa Ulrica Bellman.
 • Pigan Ingrid Stenius. Lysning 1747-04-01 i Maria/A med visiteuren Olof Streng. Lysningsvittnen var: ...gesällen Jonas Stenius, sjöman Petter Lind caverar.
 • Johan Stenius. Trädgårdsmästare. Gift 1724-10-11 i Maria/A med Elisabeth Berthelsdotter Ahlgren.
 • Johan Stenius. Timmermansgesäll. Gift 1733-05-06 i Maria/A med Anna Greta Byman
 • Christina Stenius. Gift 1772-10-18 i Maria/A med trädgårdsmästare Peter Lövgren.
 • Helena Stenius. Gift 1774-10-02 i Maria/A med Lars Sundmarck.
 • Anna Elisabeth Stenius. Gift 1758-11-09 i Maria/A med Eric Ersson Ahlgren.
 • Erik Jonsson Stenius. Gift 1760-05-00 i Maria/A med Anna Olofsdotter.
 • Carl Andersson Stenius. Tullbesökare. Gift 1753-09-02 i Maria/A med Catharina Krok.
 • Nils Johansson Stenius. Extra brandvaktsrotmästare Gift 1761-05-31 i Maria/A med Charlotta Dorothea Wernstell.

Källor

 • Lagerholm: Södermanland-Närkes nation.
 • Hagström: Strängnäs stifts herdaminne.
 • Collmar, Magnus och Lenander Fällström, Anne-Marie: Strängnäs stifts herdaminne. Del 3 Den yngre vasatiden, s. 310
 • Kyrkoböcker. (Husförhörslängder, födelseböcker, vigselböcker, dödböcker och flyttböcker) för respektive församling. Vissa församlingar har årsluckor i kyrkoböckerna.
 • Mantalslängder
 • Kumla häradsrätts dombok AIa:2, vinterting 1688, 10e sidan (Kumla HR ref. 1), vinterting 1691, 8e sidan (Kumla HR ref. 2)
 • Generalmönsterrulla för Livregementet till häst 1704 (GMR Livreg 1704)

Arméns rullor

: