:

Bellman

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Martin Casten Bellman, invandrade från Schwanerow vid Bremen † 1685. Skräddare i Stockholm. Gift 1663 med Barbara Klein, dotter skräddaren och kyrkrådet vid Tyska församlingen i Stockholm Johan Klein och Elisabeth Geijer.

Barn:

 • Johan Arndt Bellman Se Tab. 2.
 • Elisabeth Bellman, född 1666, levde 1712. Gift 1:o 1684 med vinskänken i Stockholm Berndt Honou. Gift 2:o 1697 med vinskänken i Stockholm Anders Geutze.
 • Martin Bellman Se Tab. 5.
 • Carl Bellman, född 1668
 • Margareta Bellman, född 1670
 • Jacob Bellman, född 17671
 • Lorens Bellman, född 1672
 • Margareta Barbara Bellman, född 1674
 • Didric Bellman, född 1674

TAB 2

Johan Arndt Bellman (son av Martin Casten Bellman Tab. 1). Född i Stockholm 1664, död i Uppsala den 28 november 1709. Professor, musiker. Redan som elev vid Tyska skolan erhöll han en plats vid Carl XI:s hovkapell. Student i Uppsala 1678, fick han behålla sin lön med skyldighet att biträda vid hovfester och högtidligheter vid slottet. Sedan han 1691 i Uppsala vunnit den filosofiska lärdomsgraden, företog han en längre utländsk resa, varunder han frånvarande 1699 utnämndes till professor i vältalighet. Såsom författare är han känd genom några akademiska arbeten, huvudsakligen i vältalighet samt ett och annat latinskt poem. Gift 1704 med Catharina Elisabeth Daurer, född 1687-08-03, död 1709-10-05 i Uppsala, dotter av assessor i kommerskollegium Jacob Daurer och Catharina von Santen.

Barn:

 • Catharina Bellman, född 1705, levde 1770. Gift 1:o 1721 med sin morfars systerson Johan Wilhelm Allmacher. Gift 2:o 1734 med Johan Joachim Bühring.
 • Jacob Martin Bellman, född 1706, död barnlös 1786. Konsul i Cadiz. Gift 1738 med Isabel Ignacia Maria Rosa Bohorques (född 1724, död 1799)
 • Johan Arndt Bellman, född 1707, död 1765 Se Tab. 3.

TAB 3

Johan Arndt Bellman (son av Johan Arndt Bellman Tab. 2), född 1707, död 1765-12-27. Sekreterare i sliottskansliet i Stockholm. Lagman. Ägde Wisbohammar. Gift 1738 med Catharina Hermonia, dotter av kyrkoherden i Stockholm riksdagsman Michael Hermansson Hermonius och Christina Arosell.

Barn:

 • Carl Michael Bellman, född 1740, död 1795. Hovsekreterare, skald Se Tab. 4.
 • Catharina Christina Bellman, född 1741, död barnlös 1824. Gift 1763 med Claes Arrhén von Kapfelman
 • Johan Arndt Bellman, född 1743, död som barn
 • Johan Henric Bellman, född 1744, död som barn
 • Lovisa Ulrica Bellman, född 1745, död ogift 1773
 • Fredrika Elisabeth Bellman, född 1746, död som barn
 • Jacob Martin Bellman, född 1747, död som barn
 • Fredrika Charlotta Bellman, född 1749, död 1756
 • Johan Arndt Bellman, född 1750, död före 1798. Assistent vid Ostindiska kompaniet
 • Fredrica Eleonora Bellman, född 1751-08-28, död 1810-03-29 i Stockholm. Gift 1766-12-27 i Hägersten med kammarrevisionsrådet Georg Stiernhoff.
 • Maria Elisabeth Bellman, född 1753, död barnlös 1797. Gift 1777 med läkaren i Stockholm Johan Pihlgren
 • Adolph Fredrik Bellman, född och död 1755
 • Hedvig Charlotta Bellman, född och död 1756
 • Gustaf Fredric Bellman, född 1758, död före 1798
 • Adolph Ulric Bellman, född 1760, död före 1798

TAB 4

Carl Michael Bellman (son av Johan Arndt Bellman Tab. 3), född i Stockholm den 4 februari 1740, död den 11 februari 1795. Hovsekreterare, skald, "Sveriges Anakreon". Befordrades 1775 till sekreterare i nummerlotteriet, med en årlig lön av tretusen daler kopparmynt, och erhöll titel av hovsekreterare. Han diktade Fredmans epistlar och Fredmans sånger, i vilka han med mästarehand målar naturen och folklivet i och omkring Sveriges huvudstad. Gift 1777-12-19 med Lovisa Fredrica Grönlund, dotter av stämpelmästaren Gabriel Grönlund och Maria Engel Friedlein.

Barn:

 • Gustaf Bellman, född 1781, död i Spanien. Kornett.
 • Elis Bellman, född 1785, död som barn
 • Carl Bellman, född 1787. Sergant
 • Adolph MartinJacob Henric Bellman, född 1790, död 1834-07-30. Sidenkramhandlare. Gift 1820-04-09 med Marie Louise Lavin, dotter av kryddkrämaren i Stockholm L. M. Lavin och Anna Lovisa Bäck

TAB 5

Martin Bellman (son av Martin Casten Bellman Tab. 1), född 1667, död 1706. Källarmästare, vinhandlare i Stockholm. Gift 1697-01-07 med Maria Newe (i hennes andra gifte, gift 1:o med Cornelius Loos), dotter av handelsmannen i Stockholm Hans Newe och Apollonia Brutscher.

Barn:

 • Johan Martin Bellman, född 1697 Se Tab. 6.
 • Carl Bellman, född tvilling 1699, död före 1706
 • Arndt Bellman, född tvilling 1699, död före 1706
 • Magnus Bellman, född 1701, död före 1706
 • Anna Margareta Bellman, född 1703, död före 1729

TAB 6

Johan Martin Bellman (son av Martin Bellman Tab. 5), född 1697-12-16, död 1737-12-25. Bankofiskal och bankosekreterare i Stockholm. Gift 1724-03-17 med (sin halvsysters svärmors brorsdotter) Juliana Liwijn, dotter av rådmannen i Stockholm Botvid Liwijn och Engel Ritter.

Barn:

 • Maria Juliana Bellman, född 1724-11-20. Gift 1743-04-26 i Stockholm med häradshövdingen Nils Lostierna.
 • Johan Martin Bellman, född 1725 Se Tab. 7.
 • Engela Bellman, född 1730. Gift 1761 med proviantmästaren i Loimjocki Henric Blom
 • Carl Gustaf Bellman, född och död 1734
 • Arndt Fredric Bellman, född 1736, levde 1739

TAB 7

Johan Martin Bellman (son av Johan Martin Bellman Tab. 6), född 1725. Landsfiskal i Finland. Gift med Sara Beata Kepplerus, dotter av prosten Gabriel Kepplerus och Anna Brita Törneroth

Barn:

 • Johan Martin Bellman, född 1765 Se Tab. 8.
 • Magdalena Bellman, född 1771, död 1799. Gift 1798 med kaplanen i Karis Enoch Blomster
 • Gabriel Bellman, född 1773 Se Tab. 10.

TAB 8

Johan Martin Bellman (son av Johan Martin Bellman Tab. 7), född 1765-09-11 i Ekenäs, Finland, död 1835. Lantmätare i Nyland. Gift med Sophia Albertina Lind, dotter av Anders Lind och M.H. Favorin.

Barn:

 • Johanna Albertina Bellman, född 1801-01-10 i Hämeenkoski, död 1883. Gift 1839 med kaplanen i Eräjärvi joachim gustaf Johansson.
 • Johan Gabriel Bellman, född 1803-04-08 i Hämeenkoski, död ung.
 • Sophia Magdalena Bellman, född 1804-09-14 i Hämeenkoski
 • Gabina Isadora Bellman, född 1808-02-01 i Hämeenkoski, död ogift 1879
 • Beata Maria Bellman, född 1812-03-02 i Hämeenkoski
 • Olivia Ottiliana Bellman, född 1816-02-26 i Hämeenkoski
 • Seraph Constantin Bellman, född 1819 Se Tab. 9.


TAB 9

Seraph Constantin Bellman (son av Johan Martin Bellman Tab. 8), född 1819-08-24 i Hämeenkoski, död 1904-01-02 i Koskis. Kronofogde, vice häradshövding. Gift 1857-03-10 med Augusta von Fieandt, dotter av kaptenen Georg Magnus von Fieandt och Charlotta Adolfina Arvidsson.

Barn

 • Bertha Sophia Bellman, född 1858, död 1864
 • Selma Charlotta Bellman, född tvilling 1859, död 1863
 • Ida Augusta Bellman, född tvilling 1859, död 1861
 • Emma Mathilda Bellman, född 1861. Gift 1891 med Alexander Gabriel Lagus
 • Edith Maria Bellman, född 1862, död 1863
 • Frans Michael Bellman, född 1865, död 1868


TAB 10

Gabriel Bellman (son av Johan Martin Bellman Tab. 7), född 1773, död 1812 vid Borgå. Kapten i svenska arméns flotta. Gift 1811 med Sophia Gustava Nykopp (född 1783) (i hennes första gifte, gifte 2:o med kornetten Johan Fredrik Witting).

Barn:

 • Gustaf Wilhelm Bellman, född 1811-07-31 i Borgå. Gift 1860 med Johanna Charlotta Hellström (född 1812)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Örnberg, Svenska ättartal. Genos 1973. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

: