:

Krok

Från Adelsvapen-Wiki

Krok

Under denna rubrik redovisas personer som bar tillnamnet Krok. Det bör noteras att släktsamband mellan bärare av detta tillnamn endast i undantagsfall kan bevisas med befintligt källmaterial.


  Kvalitén på den här artikeln är för närvarande omdiskuterad. Du kan hjälpa oss genom att förbättra texten . Se artikelns diskussionssida för fel


TAB 3

Sigrid.

Barn:

TAB 4

Gerthorn Krok.

Gerthorn Olofsson omnämns postumt i sammanhang som rör Peter Krok RA brev 24451, det är därför lätt att anta identitet mellan honom och Gerthorn Krok. Detta kan dock inte vara fallet ty Gerthorn Krok var avliden före 1424-08-204. Gerthorn Olofsson däremot var sigillvittne och således i livet ännu 1430-02-06 RA brev 21322, SMP - Gerthorn 1400 men var avliden 1444-01-19 RA brev 24451. Det finns dock en annan kandidat att identifiera Gerthorn Krok med, nämligen den 1379-07-16 RA brev 11494, SMP - Gerthorn 1379 omnämnde Gerthorn Håkansson. Han agerar då faste när Harald Håkanssons barn (Vinstorpaätten II, Lidinvard Haraldssons ätt) avstår en del av sin arvsrätt efter Elin Jönsdotter till hennes brorson Nils Sonason. Harald Håkansson som hade sonen Lidinvard Haraldsson var troligen son till riddaren och riksrådet Håkan Haraldsson vars vapen ej är känt [ÄSF I:1 s. 101].

Det finns nu ett mycket intressant antagande att göra, nämligen att riksrådet Håkan Haraldsson var identisk med den Hakvin Röde (Haquinum Ruffum) som omnämns tillsammans med Nils Krok i Sigge Guttormssons testmente från 1283-06-11 DS 762. Vidare agerade Nils Krok och Håkan Haraldsson den 26 april 1313 fastar vid ett jordabyte mellan Dan Jonsson (Stjärnbalk) och Knut Jonsson (Aspenäsätten) DS 1921. Det är i sammanhanget även intressant att notera att magister Oddo Brudsson (Vinstorpaätten III) bevittnade Sigge Guttormssons testamente. Det bör även observeras att Gerthorn Krok hade dottersönerna Gjord och Håkan!

 1. 1362-09-24: Böt bort sitt mödernearv i Hånger efter sin mor Sigrid till Peter Knoppe. DS 6675
 2. 1380-11-01: Sigillvittne när Johan Trottesson böt bort jord i Tolg till Lars Djäkn. RPB 1529, SMP-Gerthorn
 3. 1398-02-22: Pantsatte sitt gods i "Nydherlöö" [Nederled i Rydaholm sn] till Erik Krok. RPB 2904
 4. 1424-08-20: Omnämnd postumt med dottersonen Gjord Petersson. RA brev 20337, SMP-Gerthorn
 5. 1430-11-01: Omnämnd postumt med brodern Erik. RA brev 21495, SMP-Erik

Barn: NN Gerthornsdotter, gift med Peter Gjordsson (Gjord Tordasons ätt). De hade sönerna Gjord och Håkan [PHT 71/72 s.104 f], SMP-Gerthorn, RA brev 20337, RA brev 26369.

TAB 5

Erik Krok. Beträffande Rydaholms sn, där Nederled ligger vilket Erik fick i pant av sin bror Gerthorn, kan nämnas att kyrkoherden vid denna tid hette Ramne Petersson. Han hade en faster som hette Margareta Ramnedotter som var gift med Ingemar Ysasson vilka hade sonen Johan Ingemarsson (jfr Tab 8).

 1. 1398-02-22: Fick "Nydherlöö" [Nederled i Rydaholm sn] i pant av Gerthorn Krok. RPB 2904
 2. 1402-07-01: Angående dråp på Peter Kylve. SD 200, DD IV:8 nr 419
 3. 1407-08-05: Vittne vid överlåtelse av jord i Jussberg. SD 869
 4. 1413-00-00: Ingrid Ulfsdotter unnade Olof Jönsson Flattenne och Tåffta till lösen. RA brev 17930
 5. 1430-11-01: Omnämnd postumt med brodern Gerthorn. RA brev 21495, SMP-Erik
 6. 1455-01-01: Omnämnd postumt angående en tvist mellan Birger Trolle och Svartbrödraklostret i Skänninge rörande en ström i Öjebro vilken klostret fått av Nils och Bengt Jönssöner (Oxenstierna). RA brev 26621, SMP-Erik

TAB 6

Helena, dotter till Birger Jarls dotter Kristina. Gift med den danske riddaren Ingemar Nielsen som 1278 blev dräpt på borgen Gälakvist i Skara vid upproret mot Magnus Ladulås1,2,3. Omgift 1284 med sin brylling Ulf Holmgersson. För detta gifte som var innom förbjudna led hade påvens tillstånd utverkats7.

Hans Gillingstam har, baserat på Adolf Filip Liljeholms påpekande, anfört att eftersom Helena ej nämns i Sigge Guttormssons testamente är det sannolikt att hon var Kristina Birgersdotters dotter i ett okänt tidigare äktenskap4. Mot detta kan anföras att inte heller dottern Margareta nämns i Sigges testamente. Hennes patronymikon anges i Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven i en kommentar om hennes sigill vara Siggesdotter5,6. För Helena finns inget bevarat sigillavtryck men när Margareta och Helena nämns tillsammans, nämns Margareta före Helena vilket kan indikera att Margareta var den äldre av systrarna. Om uppgiften om Margaretas patronymikon är korrekt då torde även Helena vara dotter till Sigge Guttormsson. Svaret om systrarnas fäderne bör framgå av ett eventuellt patronymikon i legenden på Margaretas sigillavtryck i Bror Emil Hildebrand, Svenska sigiller från medeltiden I:33.

Kommenterade källreferenser:

 1. Sven Axelsson, Sverige i utländsk annalistik, s. 94.
 2. Erikskrönikan. Erikskrönikan Magnus Ladulås utländska gunstlingar Magnus Ladulås slog ned folkungarna
 3. Samlingar utgifna af Svenska fornskriftssällskapet 158, s. 57.
 4. Riddarhusredaktionen, Äldre Svenska Frälsesläkter I:2, s. 108.
 5. Bror Emil Hildebrand, Svenska sigiller från medeltiden I:33.
 6. 1282-06-25: Kristina Birgersdotter och hennes make riddaren S[igge Guttormsson till Ljuna] hade döttrarna M[argareta] och E[lena]. DS 749
 7. 1284-02-13: Påven Martinus IV tillstånd för äktenskap inom förbjudna led mellan kung Magnus Ladulås släkting Helena och riddaren Ulf Holmgersson (Ama). DS 784

Barn i äktenskapet med Ingemar Nielsen:

Barn i äktenskapet med Ulf Holmgersson (Ama):

 • N.N. Ulfsdotter (Ama). Gift med riksrådet Torkel Andersson som först förde en delad sköld och senare en båt.
 • Holmger d.y. Ulfsson (Ama).
 • N.N. Ulfsdotter (Ama). Död efter 1326. Gift med Birger Magnusson (Magnus Marinassons ätt) som sedan blev omgift med Katarina Olofsdotter (Balksparre?).
 • Katarina Ulfsdotter (Ama). Gift först med Torsten N.N. och sedan med Ulf Magnusson (Lejonbalk).

TAB 7

Nils Krok.

I Sigge Guttormssons testamente från 1283 fick hans hustru förtroendet att efter eget skön fördela hans vapen mellan Folkvid, Beno Byllasson, Hakvin Röde, Nils Krok, Yandus, Torkil, Peter Långe och Toke, förutom en häst, hans svärd och hjälm, vilka han gav till Yandus och hans rustning som skulle säljas för att finansiera sonen Birgers skolpenning1. Tre år innan Nils Krok och hans bror Ingemar sålde sitt mödernegods i Valla sålde en Magnus Ragvaldsson jord i samma by12. Det framgår inte av köpebrevet vem denne Magnus Ragvaldsson var men ett kvailficerat antagande kan baseras på att riddaren Karl Bengtsson tillsammans med Lars Håkansson (balk belagd med två sparrar) 1344 beseglade en försäljning i det intill Valla liggande Lekslätt i Flistads socken14. Karl Bengtssons första hustru var Ingrid Filipsdotter (tillbakaseende ulv) som från ett tidigare äktenskap hade sonen Magnus Ragvaldsson (Lejonbalk).

 • Ingrid Filipsdotter (tillbakaseende ulv) var dotterdotter till marsken Karl Gustavsson som på grund av vapenlikhet har antagits vara befryndad med Sigge Guttormsson till Ljuna.
 • Magnus Ragvaldssons far, Ragvald Magnusson (Lejonbalk) var son till Cecilia Elofsdotter (Vingad pil) som var kusin med Sigge Guttormssons hustru Kristina Birgersdotter.
 • Ragvald Magnussons bror, Ulf Magnusson (Lejonbalk) var gift med Katarina Ulfsdotter (Ama) som var dotter till Kristina Birgersdotters dotter Helena och hennes man i andra giftet, Ulf Holmgersson (Ama).
 • Ingrid Filipsdotters (tillbakaseende ulv) faster, Ingeborg Ulfsdotter var mor till Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta).
 • Ingborg Ulfsdotters morbror Magnus Karlsson (Lejonbalk) var far till Ragvald Magnusson och farfar till Magnus Ragvaldsson (Lejonbalk).
 • Nils Abjörnssons morfar, Ulf Karlsson (Karl Döves ätt) var syssling till Sigge Guttormssons hustru Kristina Birgersdotter.
 • Sigge Ingemarsson hade sålt jord i "oppidum" i Tibble socken till ärkebiskop Olof Björnsson.
 • Johan Ingemarsson samägde fiskevatten med ärkebiskop Olof Björnsson.
 • Johan Ingemarsson böt jord i Glottsta mot Ramkelsö och Åsa med Nils Abjörnsson.
 • Johan Ingemarsson och Bengt Bosson hjälpte ärkebiskop Olof Björnsson med verkställandet av hertigarna Erik och Valdemars testamente.
 • Bengt Bossons son Magnus var gift med Nils Abjörnssons halvsyster Birgitta Knutsdotter (Lejonbjälke).
 • Nils Abjörnssons systerdotter Ingeborg Barnamsdotter var gift med Gisle Elinasson (Sparre av Aspnäs) som tidigare varit gift med Bengt Bossons dotter Margareta.
 • Ärkebiskop Olof Björnsson, Johan Ingemarsson och Nils Abjörnsson var alla delaktiga i kollonisationen av Norra Bottnen.
 • Möjligen var Nils Kroks bror Ingemar i tjänst hos Nils Abjörnssons far, Abjörn Sixtensson.
 • När Ulf Holmgerssons son Holmger d.ä. Ulfsson (Ama) upprättade sitt testamente ersatte han sin hustru Ingegärds morgongåva med bl.a. sin gård i Narvered i Vallerstads socken4.
 • Karl Tukesson (Läma) pantsatte för ett penninglån jord i Narvered till bl.a. fogden Birger [Magnusson] i Skänninge11.
 • Borgaren Birger Magnusson i Skänninge betalade sina böter till S:t Martins kloster i Skänninge genom att överlåta sina gods i bl.a. Narvered och Hundavad till klostret15,16,17.
 • Jorden i Hundavad hade Birger Magnusson köpt av Ulf Magnusson (Lejonbalk) som var gift med Katarina Ulfsdotter (Ama), dotter till Kristina Birgersdotters dotter Helena och Ulf Holmgersson (Ama)10.

Kommenterade källreferenser:

 1. 1283-06-11: Sigge Guttormssons testame vari Nils Krok blev ihågkommen. DS 762
 2. 1285-00-00: Kristina Birgersdotters testamente där hennes gård Valla omnämns. DS 800
 3. 1302-04-11: Magnus Johanssons (Ängel) änka Ingeborg Nilsdotter skänkte jord i Rönö härad till ärkebiskop Nils Alleson och Uppsala domkyrka DS 1362
 4. 1307-00-00: Holmger d.ä. Ulfssons testamente vari han gav sin hustru sin gård i Narvered. DS 1524
 5. 1313-04-26: Nils Krok var faste för Dan Jonsson (Stjärnbalk) och/eller Knut Jonsson (Aspenäsätten). DS 1921
 6. 13??-00-00: [DD II:8 nr 51]
 7. 1322-04-04: Nils Krok var faste för Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta) och/eller ärkebiskop Olof Björnsson. DS 2332
 8. 1327-08-19: Angående Erik Valdemarssons anspråk på arvet efter Erik Plogpenning. DS 2625, DD II:9 nr 430
 9. 1329-02-06: Ingevald Håkansson och Ragvald Magnusson (Lejonbalk) beseglade Lars Häkanssons (balk belagd med två sparrar) morgongåva till hans hustru Valborg. RA brev 3595
 10. 1330-07-02: Fogden Birger [Magnusson] i Skänninge köpte jord i Hundavad av Ulf Magnusson (Lejonbalk). DS 2784
 11. 1330-08-15: Karl Tukesson pantsatte sin gård i Narvered. DS 2800
 12. 1338-05-24: Magnus Ragvaldsson sålde jord i Valla i Flistads socken. RA brev 4416
 13. 1341-06-04: Sålde tillsammans med sin bror Ingemar sitt mödernegods till Johan Holmgersson. DS 3572
 14. 1344-08-14: Kyrkoherden Hemming i Flistad upplät jord i Lekslätt till sin son Gudmund. DS 3816
 15. 1347-03-18: Borgaren Birger Magnusson i Skänninge betalade böter till S:t Martins kloster i Skänninge. DS4157
 16. 1347-04-03: Borgaren Birger Magnusson i Skänninge betalade böter till S:t Martins kloster i Skänninge. DS 4163
 17. 1347-04-18: Borgaren Birger Magnusson i Skänninge betalade böter till S:t Martins kloster i Skänninge. DS 4172
 18. 1352-01-06: Johannes Ekesson sålde avlidne Nils Kroks egendommar i Narvered, Vallerstads socken. DS 4769

TAB 8

Ingemar (Ej i historiska källor belagd person som därför inte heller kan kopplas till personerna i TAB7).

Söner:


TAB 10

Peter Ragvastsson.

Barn:

== TAB 11 == (observera att samband med personer i TAB 10 inte kan styrkas med historiska källor).
Nils Petersson.

Gift med en till namnet okänd dotter till Olof Styrbjörnsson. Bosatt i Länna i Almunge socken. Häradshövding i Bälinge härad. Underlagman i Uppland.

Döttrar:

 • Holmfrid Nilsdotter. Gift med Magnus Israelsson, häradshövding i Långhundra härad.
 • Birgitta Nilsdotter. Gift med Sigge Brun som var bosatt på Fituna i Sorunda socken.

TAB 12

Tomas i Kroksta.

TAB 13

Jöns Tomasson (Ulfstand av Årby).

TAB 14

Anund Ragvastsson.

Barn:

TAB 15

NN Ragvastsdotter.

TAB 16

Kettilvast Krok (pil på pilbåge)10. Död efter 1385-09-29. Bodde i Grimsta i Sorunda socken1.

Enligt anteckningar av Roland Otterbjörk i ortnamnsregistret löd åtminstonne två gårdar i Grimsta 1871 under Fållnäs8,9. Hur långt tillbaka i tiden dessa gårdar i Grimsta legat under Fållnäs är okänt. Att de gjorde det 1562 och 1566 framgår av att Björn Pedersson (Bååt) då ägde jord i Grimsta och att hans sätesgård samtidigt var Fållnäs10. Vidare tog Arvid Trolle 1498 upp jord i Grimsta i sin jordebok7. Hans hustru Kristina Johansdotter (Gädda) hade 1490 ärvt Fållnäs6 efter sin mor Katarina Eriksdotter (Bielke) som var dotter till Birgitta Magnusdotter (Porse) till Fållnäs. Kettilvast Krok fick 1362/63 ett försvarelsebrev av kung Håkan Magnusson.

 1. 1362/63 u.d: Kung Håkan Magnussons försvarelsebrev för Kettilvast Krok i Grimsta i Sorunda socken. [DS 7268]
 2. 1383-09-29: Domhavande i Sotholm härad ger fasta åt biskop Tord [Gunnarsson] i Strängnäs. [RPB 1966, RPB 1967, RPB 1968]
 3. 1384-06-17: Domhavande i Sotholm härad ger fasta åt biskop Tord [Gunnarsson] i Strängnäs. [RPB 2029]
 4. 1385-06-17: Häradshövding i Sotholm härad ger fasta åt biskop Tord [Gunnarsson] i Strängnäs. [RPB 2129, RPB 2130, RPB 2131]
 5. 1385-09-29: Häradshövding i Sotholms härad härad ger fasta åt biskop Tord [Gunnarsson] i Strängnäs. [RPB 2163, RPB 2164]
 6. 1490-03-07: Kristina Johansdotter (Gädda) hade ärvt Fållnäs. Historiska handlingar 31, s. 243
 7. 1498-00-00: Arvid Trolles jordebok.
 8. 1871-00-00: Grimsta 3 löd under Fållnäs. Sorunda, Grimsta
 9. 1871-00-00: Grimsta 4 löd under Fållnäs. Sorunda, Grimsta
 10. Det medeltida Sverige, 2:1 Tören, s. 215.

TAB 17

Ingeborg Kettilvastsdotter. (OBS! Ingeborg kan inte visas vara släkt med Kettilvast i TAB 16). Arvtagerska till Ekeby i Vänge socken. Gift med en Erik som endast är känd genom hennes sons patronymikon. Senare omgift med Filip Karlsson (Folkungaättens oäkta gren).

Barn:

TAB 18

Cecilia Filipsdotter. Gift med Olof Karlsson (tre fyrkanter). Senare omgift med Nils Kurk.

Barn:

 • NN Olofsdotter.
 • Ingeborg Olofsdotter.
 • N.N. Nilsdotter (Kurk)

TAB 19

Ingeborg Olofsdotter. Gift med Karl Erikson (Björnram från Uppland), häradshövding i Långhundra härad.

Barn:

TAB 20

N.N. Karlsdotter (Krok). Gift med Lasse Petersson (lilja) i Ransta, son till Peter Bengtsson i Ransta.

Peter Bengtsson i Ransta ägde jord i Ekeby i Vänge socken.

Barn:

 • Lars Krok Larsson, se TAB 18.
 • Jeppe (Krok) Larsson, se Tab 19.
 • Kristina Larsdotter (Krok). Gift med Arend Larsson (Björnlår).
 • N.N. Larsdotter (Krok).

TAB 21

Lars Krok Larsson.

 1. 1404-02-02: Böt två åkrar i Gerum mot Clastorp i Hagelbergs socken. [SD 418, RA brev nr. 16211]
 2. 1408-05-18: Skänkte gården Backen i Hagelbergs socken till Eskilstuna kloster. [SD 969]
 3. 1409-11-10: Ingeborg Petersdotter säljer gården Balltorp till Vadstena kloster. [SD 1211]
 4. 1409-12-01: Krok Larsson i Gerum ger stadfäste gåvor till Vadstena kloster. [SD 1225]
 5. 1410-09-29: Bengt Nilsson förordnade om förvaltare för sina egna, sin systers och svågers tillgångar. [SD 1347]
 6. 1413-03-08: Lars Krok i Gerum gav Karl Uddsson sina fädernegods i Hasslösa socken i Skånings härad. [SD 1687]
 7. 1413-06-11: Kroker i Gerum och hans hustru Ingrid skänkte en gård i Skövde till S:ta Elins kyrka. [SD 1726]
 8. 1413-06-28: Befullmäktigade lagmannen Gustav Magnusson att fastfara Hasslösa till Karl Uddsson. [SD 1738]
 9. 1413-07-01: Ingrid Jönsdotter avhände sig sin morgongåva Hasslösa i utbyte mot Gerum och Hömb. [SD 1741]
 10. 1413-08-16: Lagmannen Gustav Magnusson bekräftade överlåtelsen av Hasslösa till Karl Uddsson. [SD 1773]
 11. 1415-02-03: Karl Uddsson gav två gårdar i Hasslösa socken i Skånings härad till själaaltaret i Skara. [SD 2043]
 12. 1419-07-19: Lasse Krok gav Ulf Staffansson (tillbakaseende ulv) i Munsö ett urfejdabrev för dråpet på Jeppe Krok. [SD 2664]
 13. 1420-11-12: Torbjörn Kerling intygade att den jord som Bengt Uddsson köpt varit hembjuden. [SD 2836]
 14. 1444-08-02: Kristin Tordsdotter upplät godset i Gerum till Vadstena kloster. [RA brev nr. 24589]

TAB 22

Jeppe (Krok) Larsson. Dräpt före 1419-7-19 av Ulf Staffansson (tillbakaseende ulv) i Munsö4. Bosatt i Ekeby i Vänge socken, Ulleråkers härad.

Jeppe kallade inte sig själv för Krok utan använde sitt patronymikon2,3. Däremot benämndes han Jeppe Krok av sin bror Lars4. Att Jeppe Larsson i Ekeby i Vänge socken är identisk med den dräpte Jeppe Krok framgår av att hans farfar och far ägde jord i denna by1 och av att hans morbror Nils Krok sigillerade brev för hans son Peter Jeppesson, se Tab 15.

 1. 1390-09-24: Peter Bengtsson i Ransta och hans son Lasse sålde jord i Ekeby i Vänge socken till Håkan Skytte. RPB 2514
 2. 1409-08-02: Skattläggning av Ekeby i Vänge socken, Ulleråkers härad. SD 1090
 3. 1409-09-12: Dom angående pantförskriven jord. SD 1165
 4. 1419-07-19: Dräpt av Ulf Staffansson i Munsö. SD 2664

Barn:

 • Peter Jeppesson.

TAB 23

Peter Jeppesson. Bosatt i Ekeby i Vänge socken.

Barn:

 • Jærle Petersson.

TAB 24

Jærle Petersson. Böt 1496 bort jord i Ekeby i Vänge socken, Ulleråkers härad mot godset Lydinge i Tuna socken, Olands härad11. Sockengränsen mellan Tuna socken och Stavby socken tycks senare ha ändrats så att Lydinge kom att tillhöra Stavby socken i Olands härad. Lydinges tidigare historia ger vid handen att flera släktingar till Jærle Petersson tidigare varit involverade i jordtransaktioner i Lydinge. Därav följer en översikt av belägg som rör Lydinge.

Kommenterade källreferenser:

 1. 1312-00-00: Peter, Sven och Björn betalade markgäld i Lydinge i Tuna socken. DS 1885
 2. 1337-02-10: Ambjörn Holmvidsson bortböt jord i Lydinge till [sin morbror] riddaren Gustaf Nilsson (Bielke). DS 3280
 3. 1345-03-30: Detta belägg i ortnamnsregistret torde vara felaktigt för Lydinge i Österunda socken, Torstuna härad. Stavby (C), Lydinge
 4. 1351-05-10: Helena, änka efter Peter Jonsson i Lydinge och Lars Jonsson i Lydinge blev ihågkomna i ärkebiskop Hemming Nilssons testamente DS 4716.
 5. 1368-01-20: Lars Jonsson (grip) i Lydinge, kungsdomshavande på tinget i Trosa, dömde mellan prosten Peter i Vårdinge och Jöns Larsson (Johan Björnssons ätt?). DS 7641DS 7642
 6. 1382-06-04: Jöns Larsson i Lydinge. SRP 1727
 7. 1382-07-06: Kyrkoherden i Estuna Peter Larsson i Lydinge skänkte jord i Hov i Estuna socken till Uppsala domkyrka. RPB 1737 RPB 1738
 8. 1394-02-23: Jöns Larsson i Lydinge nämnd när ärkebiskop Henrik Karlsson köpte jord av Sten Stensson (Bielke). RPB 2707 Stavby (C), Lydinge
 9. 1403-02-02: Jöns Larsson (grip) i Lydinge sålde jord i Viggeby i Norrsunda socken, Ärlinghundra härad, till Bengt Håkansson, Uppsala domkyrkas syssloman. Denna försäljning beseglades av hans svåger Salmon Nilsson (sparre) i Nordanö, Johan Larsson (Almöätten) i Bredsjö i Järlåsa socken och Peter Jönsson i Söderby. SD 278
 10. 1409-02-17: Jöns Larsson (grip) i Lydinge beseglade tillsammans med Johan Larsson (Almöätten) i Bredsjö i Järlåsa socken, Karl Eriksson i Tuna och Filip Stok. när Sven Mule och hans hustru avträdde arvet efter Katarina Eriksdotter till Erik Nilsson (belagd balk). SD 1038
 11. 1409-09-18: Jöns Larsson (grip) i Lydinge ägde jord i Ekby i Vallentuna härad. SD 1170
 12. 1460-08-14: Väpnaren Bengt Petersson (Balksparre) i Karlösa böt bort jord i Lydinge och Gränna mot jord i Sebende i Karlskyrka (nu Söderby-Karls) socken m.m. RA brev 27646 RA brev 30345
 13. 1464-07-20: Kyrkoherden Nils Ragvaldsson sålde jord i Lydinge till Bengt Peterson (Balksparre) i Karlösa. RA brev 28290
 14. 1467-00-00: Peter i "Brilösa" böt bort jord i Lydinge till Lasse Olofsson i Bergby mot jord i Vik i Lyhundra härad. RA brev 28663
 15. 1476-11-20: Stockholms tänkebok 1474-83 s. 81.
 16. 1477-07-17: Väpnaren Lasse Olofsson i Bergby gav jord i Lydinge i Tuna socken till Franciskanerklostret i Uppsala. RA brev 30289
 17. 1482-09-01: Väpnaren Peter Japsson (jfr Tab 20) tillskiftade Lasse Olofsson Lydinge i Tuna socken. RA brev 31174
 18. 1492-04-14: Ärkebiskop Jakob Ulfsson böt till sig Lydinge i Tuna socken av Lasse Olsson i Bergby och gardianen Ragvald mot jord i Ulltuna i Bondkyrka socken, Ulleråkers härad. RA brev 32739 RA brev 32740 RA brev 32741 RA brev 32742
 19. 1496-01-12: Ärkebiskop Jakob Ulfsson nämner Lydinge i sitt testamente. Historiska handlingar 8:1 s. 53-57
 20. 1496-05-25: Jærle Petersson böt bort jord i Ekeby i Vänge socken till Ärkebiskop Jakob Ulfsson mot godset Lydinge i Tuna socken, Olands härad. RA brev 33377
 21. 1496-11-24: Väpnaren Jærle Petersson i Ekeby böt bort jord i Ekeby i Vänge socken till Ärkebiskop Jakob Ulfsson mot jord i Lydinge i Tuna socken. RA brev 33431
 22. 1497-04-27: Ärkebiskop Jakob Ulfsson gjorde tillägg till sitt testamente. Historiska handlingar 8:1 s. 57

Barn:

TAB 25

Matts Jærlesson. Bosatt i Lydinge i Tuna socken. Gift med Else Andersdotter, dotter till Anders Mårtensson och hans hustru Margareta1.

Efter makens och barnens död gav änkan Else Andersdotter i början av 1500-talet frälsejorden i Lydinge till Gråbrödraklostret i Uppsala1.

Kommenterade källreferenser:

 1. 1500-00-00: Matts Jærlessons änka Else Andersdotter gav Lydinge till Gråbrödraklostret i Uppsala. RA brev 39493

Barn:

 • Två barn som båda dog före modern.Sammanställt av: Bengt Bergström


: