:

Gyllenstierna af Steninge nr 34

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Gyllenstierna af Steninge nr 34 †

Grevlig 1687-12-01, introd. 1689. Utdöd 1723-06-06.

1At (P). 2Ak.

Carl Gyllenstierna af Ulaberg, greve Gyllenstierna af Steninge (son av Erik Gyllenstierna, friherre Gyllenstierna af Ulaborg, se frih. ätten Gyllenstierna af Ulaborg, Tab. 1), greve till Steninge i (Ärlinghundra-) Husby socken, Stockholms län. Friherre till Limmared i Tranemo socken, Älvsborgs län, herre till Algö i Överselö socken, Södermanlands län, Bjälkesta i Giresta socken, och Örnäs i Västra Ryds socken, (båda i Sth.) samt Yxkullshof. Född 1649-02-04. Student i Uppsala 1657-05-001 och i Heidelberg 16661. Änkedrottning Hedvig Eleonoras kammarherre 1668. Överkammarherre 1670 och hovstallmästare 1672. Guvernör över bemälda drottnings hovstat och livgeding 1680-04-06. K. råd 1687-05-20. Generalguvernör över nämnda livgeding samt änkedrottningens överstemarskalk och rikskammarråd s d. Greve 1687-12-10 (introd. 1689 under nr 34 och namnet Gyllenstierna af Steninge). Ledamot av likvidationskommissionen s. å. 2. President i kammarrevisionen 1697-03-00. Tillika född född president i kammarkollegium och statskontoret2 s. Å. 15/4 (under förmyndarestyrelsen). Ledamot av defensionskommissionen2 1700-04-07. Avgick från rikskammarrådsämbetet2 1711-04-25. President i Svea hovrätt 1718-12-30. Åbo akademis kansler 1719-06-09. Död barnlös 1723-06-06 i Stockholm och slöt således själv sin grevl. ätt, jordfäst s. å. 30/6 i Riddarholmskyrkan samt ligger jämte sin fru begraven i Wachtmeisterska graven i Ytterselö kyrka Södermanlands län, där hans vapen uppsattes. 'Han var konung Carl XI ständigt följaktig i slagen vid Lund och Hälsingborg för att bevaka hans liv, skickades med tidningar om sistnämnda seger till änkedrottningen och senaten samt 1680 av änkedrottningen till prinsessan Ulrika Eleonora av Danmark, konung Carl XI:s utsedda gemål, med presenter och lyckönskningar. Stod slutligen i mycken gunst hos Hedvig Eleonora, som till honom testamenterade Algö med underliggande hemman.'. Gift 1706-07-10 på Ulriksdals slott med friherrinnan Anna Maria Soop af Limingo i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1682-09-08 med k. rådet och fältmarskalken, friherre Axel Wachtmeister af Björkö, greve Wachtmeister af Mälsåker, född 1643, död 1699), född 1660-04-10 i Karlstad, död 1735-06-02 i Stockholm och begraven i Ytterselö kyrka Södermanlands län, dotter av riksrådet och presidenten, friherre Gustaf Soop af Limingo, och hans 1:a fru friherrinnan Margareta Horn af Marienborg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: