:

Cronhawen nr 1828

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cronhawen nr 1828 †

Adlad 1727-08-04, introd. s. å. Utdöd 1746-01-30.


1Lk.

  • Henrik Unbehaven. Levde på 1600-talet och bodde i Holland.

Barn:

  • Jakob Unbehaven. Inkom till Sverige och blev först handlande i Ronneby, sedan borgare och vinskänk i Karlskrona. Gift med Margareta Henriksdotter Bülow, död 1723-10-30.

Barn:

  • Paul Unbehaven, adlad Cronhawen, född 1687-08-23 i Karlskrona. Båtsman 1701. Tog 1704 tjänst på franska kaparen Le beau Parterre. Arklimästare på engelska kaparen Queen Anne 1705. Extra ordinarie konstapel vid svenska amiralitetet 1709-09-06. Ord. konstapel därst.1 1710-02-10. Underlöjtnant därst.1 s. å. 14/4. Överlöjtnant 1711-04-19. Konfirm.fullm. 1712-12-12. Extra ordinarie kapten1 1713-09-01. Amiralitetskapten 1715-06-21. Kommendör s. å. 6/8. Adlad 1727-08-04 (introd. s. å. under nr 1828). Kommendörs lön 1736-09-28. Schoutbynacht 1741-07-24. Död 1746-01-30 i Karlskrona och slöt själv sin adl. ätt. 'Han var en tapper och förfaren sjöhjälte'. Gift 1:o med Charlotta Granskog, dotter av borgaren i Ronneby Lars Granskog. Gift 2:o med Anna Kratz i hennes 2:a gifte, begraven 1741-05-25 i Karlskrona, dotter av borgaren i Karlskrona Ernst Kratz samt änka efter källarskrivaren därst. Lars Wasser.

Barn:

  • 1. Anna Catharina, född 1720-01-20, död ogift 1745-08-01.
  • 1. Jakob, född 1721-09-11, död ung.
  • 1. Catharina Margareta, född 1723-01-09, död ung.
  • 1. Lovisa Anna, född 1724-08-02, död 1749-08-01. Gift 1743-02-15 i Karlskrona med kommendörkaptenen Göran Adlersten Siöstierna, i hans 1:a gifte, född 1713, död 1772.
  • 1. Anna Margareta, född 1734-04-20 i Karlskrona, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: