:

Stenius från Lilla Mellösa

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Magnus Jonae Stenius † 1695. Kyrkoherde i Lilla Mellösa och Flens församling år 1656. Gift 1:o med NN. Gift 2:o år 1671 med Margaretha Roth. Han hade sju barn i vardera giftet.

Barn i gifte 1:o:

 • Petrus Magni Stenius född 1655, † 1714. Se Tab. 2.
 • Magnus Magni Stenius † 1716. Se Tab. 3.
 • Jonas Magni Stenius, sjöman, † vid Godahoppsudden.
 • Johannes Magni Stenius, † 1697. Pedagog i Stockholm 1694. Kanslist vid Riksbanken. (enligt herdaminnet † år 1700 hos sin svåger, prosten Paulus Scharff på Hölö. Enligt Strängnäs katekes † i pesten år 1710). Se Tab. 4.
 • Laurentius Magni Stenius, † 1730. Först bruksbokhållare, senare apolog vid Örebro skola i Örebro år 1723. Gift 1723-09-24 i Örebro Nikolai i hemmet med Brita Biörnrahm. Källa: Örebro Nikolai EI:1 s38.

Barn i gifte 2:o:

 • Salomon Magni Stenius, † 1719. Se Tab. 5.
 • Bergerus Magni Stenius, † 1710. Hovmästare och sekreterare hos friherre Krister Bonde på Lundby gods. Anm: Flen C:1 s.14v: Dopvittne 1702-11-19 till Nils Jonssons son Anders Nilsson (Oljeqvist) i Bergatorp. Hölö C:1 Dopvittne till pastoren på Hölö Paulus Scharffs lilla dotter Charlotta Eleonora Scharff 1704-03-29.
 • Anna Stenius. Gift med Paulus Johannes Scharff
 • Elisabeth Stenius, † 1705. Gift 1695-01-03 på Hölö med Anders Sundius (hette tidigare Silberg), † 1737. Komminister i Trosa landsförsamling 1692; kyrkoherde på Mörkö 1718. Bondson från Vagnhärad.
 • Brita Beata Stenius. Gift med Nicolaus Petri Wånom född ca 1664 i Strängnäs, † 1742. Komminister i Lilla Mellösa 1697; kyrkoherde i Tumbo 1718. Fadern var kopparslagare i Strängnäs.
 • Maria Margareta Stenius. Gift med Gabriel Laurentius Fabricius, † 1754 i hans 2:a gifte.
 • Nicolaus Magni Stenius. Enligt herdaminnet † som student.

TAB 2

Petrus Magni Stenius född 1655, † 1714. Efterträdde sin far som kyrkoherde i Lilla Mellösa. Gift 1681-06-21 i Husby med Maria Sundius, dotter till kyrkoherden i Husby.

Barn:

 • Kristina Stenius. Gift 1715-10-30 med komministern på Hölö, Olaus Mellenius, född ca 1680, † 1747-12-19 på Hölö, 67 år gammal.

TAB 3

Magnus Magni Stenius † 1717-03-02 i Marstrand. Borgmästare i Marstrand. Gift med Helena Areel i hennes gifte 1:o, gift 2:o 1718-03-25 i Marstrand med garnisonsfältskär Anders Thernou. dotter till handlingsskrivaren i Göteborg Sven Areel och Maria Horn. Källa: W. Berg Gbg sl. II vol. 1-2 s122.

Barn:

 • Maria Elisabet Stenius född 1701-02-04. Gift 1:o 1721-05-25 i Solberga med Jakob Opiz född 1692-09-05, vilken år 1729 reste utrikes och ej avhördes mer. Gift 2:o med klensmed Johan Gustaf Sane. Källa: W. Berg Gbg sl. II vol. 7-8 s440.
 • Florentin Stenius född 1702-12-23 och † 1729-02-19 i Marstrand. Byggningsskrivare.
 • Sven Stenius född 1705-08-15 och † 1705-11-27 i Marstrand.
 • Magnus Stenius född 1708-02-26 och † 1709-01-11 i Marstrand.

TAB 5

Salomon Magni Stenius, † 1719. Predikant vid svenska adelsfanan år 1707; konrektor i Narva år 1711; kyrkoherde i Lilla Mellösa år 1714. Gift 1713-08-25 med Anna Portman.

Barn:

 • Ingrid Helena Stenius.
 • Sara Katarina Stenius.

Av okänd härledning

 • Johan Stenius förare. Gift 1724 5e dag jul i Västra Vingåker med Catharina Nilsdotter Pihlblad.

Källor

 • Hagström, Strängnäs stifts herdaminne vol. III.
 • Julius Lagerholm, Södermanland-Närkes nation i Uppsala.

: