:

Sabelfana nr 188

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sabelfana nr 188 †

Adlad 1602-07-11, introducerad 1633. Utdöd 1690.

Finsk frälsesläkt från Nyland, av samma ursprung som adliga ätterna Hästesko at Målagård, nr 187, och Hästesko-Fortuna. Sannolikt på mödernet besläktad med Anders Nilsson Sabbel eller Sabelfana, död 1580, vilken blev adlad av konung Erik XIV 1563-06-16 med samma vapen, men vilken ätt utdog redan med hans son Nils Andersson 1588. Ättens medlemmar hava omväxlande kallat sig Sabel och Sabelfana.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


TAB 1

Lindved Claesson, adlad Sabel (son av Claes Lindvedsson, se adliga ätten Hästesko at Målagård, Tab. 1). Var 1580 i tjänst hos Christer Claesson Horn. Ryttare under kennefanan 1586. Hovjunkare hos konung Sigismund, då han 1589-02-20 fick förläning i jord i Överby i Bjärnå socken. Kvartermästare vid kennefanan 1590. Fänrik vid kennefanan 1591. Utsänd av hertig Carl att möta det ryska sändebudet 1596. Adlad av hertigen 1602-07-11 med samma vapen som förut ståthållaren på Viborg Anders Nilsson till Tali erhållit. Erhöll i förläning frihet för Överby, Pojoby, Kanturböle, Lehtiniitty och Korsgård, alla i Bjärnå socken, samt Tuorla säteri i Piikkis socken. Deltog med utmärkelse i ryska tioåriga kriget. Överste för finska fotfolket 1609 och ryckte 1610 över gränsen in i Ryssland. Förde befäl i Nyenskans 1612 och i Ivangorod under dess belägring 1613. Återkom 1615 om hösten från Pleskovs belägring med sin där stupade yngre broder Lindved Claesson och lät begrava honom i Viborg. Avsked 1616. Död 1635-04-21 på Överby och begraven i Bjärnä kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift före 1606 med Anna von Schade, dotter av Frans von Schade och Barbara von Hering.

Barn:

 • Gustaf Sabel. Introducerad för ätten på sin faders vägnar 1633 under nr 157, vilket nr sedan ändrades till 188, och ville kalla sig Sabel, men måste till åtskillnad från den redan introducerade ätten Sabel, antaga namnet Sabelfana. Kapten vid ett finskt regemente i garnison i Wismar. Ägde Överby efter faderns död ännu 1643, men död före 1645 i krig.
 • Hans Lindvedsson Sabel. Har 1627-12-02 på Sjundby i Sjundeå socken kvitterat en summa pengar, som skulle till hans överste i Åbo. Död i krig.
 • Arvid Sabel. Ägde Överby efter brodern 1645. Död i krig.
 • Göran. Överstelöjtnant. Död 1690. Se Tab. 2
 • Maria Sabel. Levde änka 1671. Gift med krigskamreraren Abraham Stensson, adlad Engelflycht 1651-01-27, men ej introducera, död 1666 och begraven i Tenala kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Anna Sabel, till Tuorla. Levde 1654. Gift 1:o med borgaren i Åbo Jakob Moses. Gift 2:o omkring 1630 med majoren Göran Jönsson Svinhufvud i Västergötland, nr 199, i hans 2:a gifte, död 1639.
 • Margareta Sabel, till Korsgård. Begraven 1689 i Bjärnå kyrka. Gift 1:o omkring 1645 med kornetten Axel Eriksson Sölfverklinga, död 1648. Gift 2:o omkring 1650 med Gustaf Wallace, av skotsk adel, död 1672 och begraven i Bjärnå kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Ingeborg Sabelfana, död 1686 och begraven i Bjärnå kyrka. Gift 1661 med kornetten Gustaf Sabelstierna, nr 206, död 1710.
 • Carin Sabel, död ogift efter 1665.
 • Magdalena Sabel, död ung.

TAB 2

Göran (son av Lindved Claesson, adlad Sabel, Tab. 1), till Överby, Lehtiniitty och Korsgård. Kom i tjänst 1637. Löjtnant vid livgardet 1645. Major vid Österbottens regemente 1660. Överstelöjtnant därstädes (1664). Död 1690 och begraven 1690-11-12 i Bjärnå kyrka samt slöt ätten på svärdssidan. Han blev vid riksdagen 1664 påtalad av herrarna Sabel, emedan han brukade namnet Sabel och icke såsom bestämt var Sabelfana, varpå han tillbjöd sig att slåss om det namnet, om det så vore med alla tre herrarna Sabel, men kallade sig dock där- efter Sabelfana. Gift med Margareta Axehielm, död 1672 och begraven 1673 i Bjärnå kyrka, dotter av assessorn Johan Hindersson, adlad Axehielm, och hans 1:a fru Catharina Buraea.

Barn:

 • Erik Johan, levde minderårig 1677 på Överby, död ogift före 1688.
 • Margareta, begraven 1681-12-21 i Bjärnå kyrka. Gift med ryttmästaren Gustaf Falkenfelt, i hans 1:a gifte, död 1704.
 • En dotter, död späd och begraven 1673 med sin moder i Bjärnå kyrka

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: