Sölfverklinga nr 973

Från Adelsvapen-Wiki

Vapenskäld för adliga ätten Sölfverklinga nr 973

Adliga ätten Sölfverklinga nr 973 †

Adlad på 1640-talet, konfirm. 1680-12-24. † 1698-03-25.

TAB 1

Isak Axelsson, till Grabbacka (naturlig son till Axel Eriksson Stålarm). Var 1627 löjtnant vid Upplands ryttare och 1628 ryttmästare därst. Ryttmästare för ett kompani under Otto Sacks skvadron av nämnda ryttare 1629-05-16. Gick med sitt kompani ut i tyska kriget 1631 och stupade 1632-07 i Tyskland. Gift med Margareta Kubick i hennes 1:a gifte, dotter av ryttmästaren Fredrik Kubick, av livländsk adel, och Brita Frijs.

Barn:

TAB 2

Axel Isaksson, adlad Sölfverklinga. (son av Isak Axelsson, Tab 1 ) Kornett. Adlad, men sköldebrevet uppbrann 1647. Utgick 1645 till kriget i Tyskland och stupade vid Eger 1648. Gift omkr. 1645 med Margareta Sabel i hennes 1:a gifte, dotter av översten Lindved Claesson Sabel (Sabelfana) och Anna von Schade.

Barn:

  • Gustaf Sölfverklinga Se Tab 3

TAB 3

Gustaf Sölfverklinga, (son av Axel Isaksson, adlad Sölfverklinga, Tab 2) till Rådsby i Tenala socken. Född 1646-06-24. Kornett. Ryttmästare. Död 1698-03-25 på Rådsby och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1:o med Catharina von Lillienhielm, dotter av generalkrigskommissarien och översten Johan Keman, adlad von Lillienhielm och Elisabet Neuhusen. Gift 2:o 1679-02-04 med Maria Gezelin i hennes 1:a gifte, dotter av biskopen i Åbo stift, doktor Johannes Gezelius d. ä. och hans 1:a fru Gertrud Gutheim.

Barn i gifte 1:o:

  • Anna Catharina. Gift 1:o 1687-12-30 på Herniäinen i Hattula socken med korpralen Henrik Rennerfelt. Gift 2:o i Livland med löjtnanten Gustaf Reinhold Hirschfeld.
  • Maria Magdalena. Gift före 1707-01-27 med rustmästaren Johan Henrik Silfvernagel.
  • Gustaf, död ung före fadern.


Källor

Jully Ramsay. Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909-1916). Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.