:

Lindtman nr 756

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lindtman nr 756 †

Adlad 1652-10-22, introd. 1668. Utdöd. Avskriven 1923.

Jämte Hans Lindtman, blev även en Vilhelm Lindtman adlad, vilken sistnämnde i adelsbrevet namnes utan titel och på riddarhusgenealogien uppgives vara hans broder. Enligt annan uppgift1 var han dock endast dennes »frände». Denne Vilhelm Lindtmans arvingar, manliga såväl som kvinnliga, blevo. Enär han ej var nog tydligt nämnd i adelsbrevet, ånyo adlade 1690-07-07 med samma sköldemärke, som Hans Lindtman fött av drottning Kristina.2 – En medlem av släkten utflyttade på 1670-talet till Holland. År 1768 omtalas i Haag en generallöjtnant van Lindtman, men om denna gren av ätten ännu lever, är icke känt.


1RAB. 2RReg. 1690, föl. 372. 3Rf. 4KrAB. 5El. 6SRB. 7Lk. 8Åbo tidningar 1773 nr 6 [At (Sch.)]. 9Medd. av amanuensen B. Rosen, Helsingfors. 10Bjärnå kyrkoarkiv. 11S:t Bertils kyrkoarkiv.


TAB 1

Hans Lindtman, adlad Lindtman. Kom i tjänst 1624. Kapten vid Tavastehus läns regemente. Adlad 1652-10-22 jämte sin broder Vilhelm (introd. 1668 under nr 756). Sårad 1656 vid stormningen av Ingeris skans3 och fick en månads avlöning »till vederkvickelse». Major vid nämnda regemente. Död 1676-11-08 Immala 'Han fick 1652-11-09 av drottning Christina i donation för sig och sina manliga bröstarvingar 5 mantal i Pargas socken och 3 1/2 mantal i Uskela och Muurla snr, vilka dock dels voro öde, dels stodo under frihetsår.'. Gift 1:o med Barbara Weisspfenning, dotter av kaptenen Joakim Weisspfenning. Gift 2:o 1660 med Christina Palckenklou, född 1617-12-12 i Narva, död 1680, dotter av licentmästaren Narva Daniel Simonsson Falk, vars söner 1648 bluvo adlade Falckenklou, men ej introd.

Barn:

 • 1. Henrik Johan, född 1646. Kapten. Död 1710. Se Tab. 2
 • 1. Otto Vilhelm, född 1649. Löjtnant. Ogift dödsskjuten 1676-12-04 i slaget vid Lund.
 • 1. Joakim (eller Johan) Fredrik, född 1652. Hade 1671 tjänat som musketerare vid livgardet ett år och som pikenerare därst. tre år. Begav sig till Holland, där han slutligen skall hava blivit överstelöjtnant. 'Gift tre gånger och lämnade efter sig flere barn.'
 • 1. Margareta Elisabet, född 1653, död i Riga. Gift med löjtnanten Mikael von Büttner. 3

TAB 2

Henrik Johan (son av Hans Lindtman, adlad Lindtman, tab. 1), född 1646. Var pikenerare vid livgardet i två år. Drabant därst. i fem år. Kornett vid Bernt Otto von Liewens (Åbo läns kavalleri-) regemente 1674-07-24. Kapten vid Åbo läns fördubblingsinfanteriregemente 1700. Avsked 1702-07-21. Uppbar pension från 17044. Död 1710-08-26 och begraven s. å. 23/9 i familjegraven i S:t Bertils kapell. Han var bosatt Kyynämäki Gift 1:o 16793 med Ursula Bilow från Stralsund, död i barnsäng 1680. Gift 2:o 1686 med Anna Catharina Sabelstierna, född 1662-08-00, död 1723-08-24, dotter av kornetten Gustaf Sabelstierna, och Ingeborg Sabelfana.

Barn:

 • 1. Catharina, född 1680-05-01 i Stralsund. Gift 1:o med kommissarien Jonas Skog i Västergötland. Gift 2:o med (ej bekant).
 • 2. Gustaf Johan, född 1687, död 1698 och begraven 1699-10-08 i Bjärnå kyrka
 • 2. Anna Christina, född 1689-10-27 på Kyynämäki, död Tilkkala Gift 1715-10-25 i Bjärnå socken med lantbrukaren Isak Mikaelsson [Rf].
 • 2. Hedvig Juliana, född 1690-10-01 på Kyynämäki, död änka 1774-01-27 Löfäng Gift 1:o med rusthållaren Christer Johansson, död 17239. Gift 2:o med sexmannen Gustaf Manelius.
 • 2. Elsa Sofia, född 1691-12-26 i S:t Bertils socken, död där 1707-03-20 [11].
 • 2. Henrik Fredrik, född 1694-01-02 Imbola Fänrik vid bergsregementet 1720-10-22. Avsked 1721-12-12. Löjtnant vid garnisonsregementet i Malmö. Död 1741 under rysk fångenskap, däri han råkade i slaget vid Villmanstrand den 23 aug. s. å., vid vilket tillfälle han även blev blesserad.
 • 2. Erik, född tvilling 1695-03-04 på Imbola, död där och begraven s. å. 28/7 [11].
 • 2. Eva Maria, född tvilling 1695-03-04 på Imbola, död där och begraven s. å. 28/7 [11].
 • 2. Carl Adolf, född 1696-03-23 på Imbola. [11]
 • 2. Bernt Ernst, född 1698. Fänrik. Död 1772. Se Tab. 3.
 • 2. Ingeborg Elisabet, född3 1703-09-14 i S:t Bertils socken,11 död 1781-04-08 i Uskela socken. Gift 1745-01-16 på Lemo gård9 med korpralen Johan Wilkins, född 1706. 3

TAB 3

Bernt Ernst (son av Henrik Johan, Tab. 2), född 1698-11-22. Sergeant vid Björneborgs regemente. Fänriks avsked. Död 1772-10-30 på sin gård Lemo i Bjärnå socken i Finland. Gift 1:o 1719-12-29 på Lemo med Elisabet Fechtenberg, född hennes 2:a gifte, född 1687, död 1742, dotter av löjtnanten Erik Henrik Fechtenberg, och Catharina Sofia von Zweigbergk. Gift 2:o 1743-05-25 med Brita Roth i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fänriken Christoffer Facht), död 1744-10-28, dotter av3 kaptenlöjtnant en vid Björneborgs infanteriregemente Johan Larsson Botil och Gunilla Catharina Ulf i Finland. Gift 3:o 1746-04-02 med Anna Margareta Girs, född 1721-08-30, död 1786-08-03 på Lemo gård,10 sannolikt dotter av2 brofogden Claes Vilhelmsson Girs och Anna Margareta Bock af Bukkila.

Barn:

 • 1. Margareta Elisabet, född 1721-11-11, död ogift 1742-10-28.
 • 1. Mikael Henrik, född 1723-09-20, död s. å. i okt. och begraven i Lindtmanska familjegraven i S:t Bertils socken.
 • 1. Sofia, född 1725-02-03, död s. å. 3/5.
 • 1. Hans, född 1727-06-08, död åtta dagar gammal.
 • 1. Fredrik, född 1728-07-03, död fjorton dagar gammal.
 • 2. Johan, född 1744. Fältväbel. Död 1818. Se Tab. 4
 • 3. Ulrika Catharina, född 1748-06-06, död 1818-04-27 på Päisterpää rusthåll i Sagu socken. Gift 2:o 1782-02-07 på Lemo10 med adjutanten Carl Johan Lindeberg, född 1741-02-02, död 1817-11-28 på Päisterpää.
 • 3. Anna Margareta, född 1750-02-18 på Lemo,10 död där 1751-03-00 och begraven s. å. 21/3 i Bjärnå socken.
 • 3. Sara Margareta10, född 1752-08-13 på Lemo,10 död där 1754-02-17.
 • 3. Joakim Fredrik, född 1754-07-02 på Lemo10. Häradshövding inom Finland 1807. Riddarhusfiskal därst. Död 1809-08-15 i Borgå.
 • 3. Carl Gustaf, född 1757-03-01 på Lemo,10 död där 1780-09-19.
 • 3. Ernst Henrik, född 1761-03-05 på Lemo10. Lantmäteriexamen 17875. Lantmäteriauskultant s. å. Död 1789-11-08.

TAB 4

Johan (son av Bernt Ernst, Tab. 3), född 1744-03-17 i Ikalis socken. Furir vid prins Fredrik Adolfs regemente. Transp. till Hälsinge regemente 1768-06-27. Fältväbel därst. Avsked 1778-06-22. Död 1818-04-22 i Stockholm. Han bevistade Gävle riksdag 1792. Gift 1771-10-11 med Maria Christina Beve, född 1752, död 1823-02-10 i Stockholm.6

Barn:

 • Lovisa Ulrika, född 1773-03-19, död 1799-01-06 på Blackeberg under Råcksta i Spånga socken, Stockholms län. Gift med trädgårdsmästaren N. N. Lamberg.
 • Johan Fredrik, född 1777. Uppbördsskrivare. Död 1845. Se Tab. 5.
 • Christina Maria, född 1783, död ogift 1846-05-31 i Stockholm.
 • Peter, född 1789-05-11, död s. å. 25/5 på Harby i Fresta socken och begraven s. å. 29/5.

TAB 5

Johan Fredrik (son av Johan, Tab. 4), född 1777-12-01. Fogdetjänare i Kungsbacka socken, Hallands län, sedermera uppbördsskrivare. Död 1845-08-17 i Hanhals socken, Hallands län. Gift 1829-02-15 med Eleonora Charlotta Hillerström, född 1798-04-01, död 1849-03-07, dotter av skepparen N. N. Hillerström.

Barn:

 • Matilda Fredrika, född 1828-12-30, död 1829-03-25.
 • Matilda Charlotta, född 1830-03-23 i Hanhals socken, död 1901-04-00 i Göteborg. Gift 1858-01-03 i Göteborg med skomakaremästaren Adolf Edvard Hellberg, född 1827-03-11 i Göteborg, död där 1888.
 • Fredrik Edvard, född 1832-10-21, i Hanhals socken, död och slöt sannolikt ätten på manssidan.
 • Olivia Fatima Qvintilia, född 1835-01-16 i Hanhals socken. Handelsidkerska i Göteborg 1888-08-13. Död ogift 1919-10-15 i Göteborg.
 • Viktoria Talestris, född 1839-05-26 i Hanhals socken, död 1919-10-15 i Oscar Fredriks församling, Göteborg.

TAB 6

Vilhelm Lindtman, adlad Lindtman. Adlad 1652-10-22 jämte Hans Lindtman (med honom introd. 1668 under nr 756). Assessor vid borgrätten i Reval 1658-06-20. Stadsmajor därst. Död 1682. [3]. Gift 1:o med NorraNorra. Gift 2:o med N. N. Rothausen. [1]

Barn:

 • En son. Stupade vid Kristianstad. [1]
 • Fredrik Vilhelm. Fänrik. Död före 1698. Se Tab. 8
 • Erik. Fältväbel vid Viborgs infanteriregemente. Sekundfänrik därst. 1703-06-00. Död 1705. [7] (Riddarhusgenealogien uppgiver, att han var gift med Anna Maria Lode, se nedan.).
 • Döttrar, som gjorde adliga giften. [1]

TAB 7

Bengt Otto (son av Vilhelm Lindtman, adlad Lindtman, Tab. 6). Assessor vid lanträtten i Reval. Erhöll 1697 tillstånd att lyfta sin faders innestående lön3. Död 1698 och begraven s. å. 20/12 i Hapsal i Estland.3. Gift med Dorotea Juliana Lode från Livland, levde änka 1719, dotter av mannrichtern Gustaf Lode från Livland, och Dorotea von Berg.

Barn:

 • ? Johan Vilhelm, född 1673-01-15. Gick i holländsk tjänst, men hemkom. Livdrabant. Korpral vid livdrabantkåren 1710. Överste för Björneborgs regemente. Avsked. Död 1754-08-29 och begraven i Harju kapellförsaml. i Finland, där hans epitafium uppsattes. [8]
 • En dotter, levde 1707. [3]

TAB 8

Fredrik Vilhelm (son av Vilhelm Lindtman, adlad Lindtman, Tab. 6). Fänrik. Levde 1692, bosatt i Lojo socken i Finland, men var död 16983. Gift med sin broders svägerska Anna Maria Lode från Livland, döpt 1660-07-14 i Reval3, levde 1720, dotter av mannrichtern Gustaf Lode från Livland, och Dorotea von Berg.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm. Fänrik vid Nieroths livländska regemente. Sekundlöjtnant vid Upplands regemente 1711-09-18. Konfirm.fullm.7 1712-03-08. Kaptenlöjtnant s. å. 22/9. Dömd till döden 1717-02-28 för komplott med ryska fångar.7
 • Bengt Gerhard. Sergeant vid Helsinge och Gästrike tre- och fyrmänningsbataljon 1712-04-17. Fältväbel därst. 1714. Fänrik vid Hälsinge tremänningsbataljon 1718. Omkom 1719 under Armfelts återtåg över norska fjällen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: