Adelcrantz nr 1469

Från Adelsvapen-Wiki

1469.jpg

Adliga ätten Adelcrantz nr 1469 †

Adlad 1712-10-25, introducerad 1719. De sist levande manliga ättemedlemmarna upphöjda i friherrliga värdighet 1766 och 1777

TAB 1

Törnqvistska ättegrenen

Josua Törnqvist, kammarskrivare i räknekammaren. Död 1668. Gift med Cecilia Andera, dotter av kyrkoherden i Värmdö pastorat av Uppsala ärkestift Petrus Anderus och Christina Samuelsdotter.


Barn:

 • Göran (Georg) Josuæ Törnqvist, adlad Adelcrantz, född 1668-11-15 i Stockholm. Student i Uppsala 1678-05-04. Auskultant i byggningskollegium i Stockholm. Kopist vid slottsbyggnadsstaten 1697. Konduktör vid slottsbyggnadsstaten 1702. Företog med kunglig stipendium en studieresa genom Tyskland, Italien och Frankrike 1704–1706. Hovarkitekt 1707-07-10. Adlad 1712-10-25 jämte sin företrädares i äktenskapet, kommissarien Arvid Forssenwalds barn (introducerad 1719 under nummer 1469). Stadsarkitekt i Stockholm 1715-03-23. Byggningsborgmästare och preses i ämbetskollegium i Stockholm 1718. Avskedades, på grund av sitt deltagande i de politiska stridigheterna, av riksdagen från arkitektsbefattningen 1727. Utövade sedermera enskild arkitektverksamhet i Stockholm. Död där 1739-02-26. A. var en framstående arkitekt, som utbildades av Norra Tessin d. y. samt biträdde denne vid ledningen av slottsbyggnadsarbetet. Från 1710 hade han särskild tillsyn över Drottningholms och Ulriksdals slott och kungsgårdar. Gift 1711-08-18 på Signildsberg med Anna Maria Köhnman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kommissarien Arvid Forssenwald, se nedan), född 1681-10-18 i Örebro, död 1730-03-01 i Stockholm, dotter av bergmästaren över Sala silververk Johan Persson och Brita Jakobsdotter Sneckenberg.


 • Hedvig, född 1712-09-17 på Signildsberg, död 1792-02-28 i Stockholm. Gift 1728-06-06 med vice presidenten Gustaf Samuel Ruuth, född 1690, död 1766.
 • Johan Josua, född 1714-06-26 död 1718-05-01.
 • Carl Fredrik, friherre Adelcrantz, född 1716, död 1796. Se friherrliga ätten Adelcrantz nr 274, Tab. 1.
 • Ulrika, född 1718-03-11, död ogift 1795-04-14 i Stockholm.
 • Emanuel, friherre Adelcrantz, född 1721, död 1788. Se friherrliga ätten Adelcrantz nr 274, Tab. 2.
 • Johanna, född 1723-06-08, död 1785-03-02 på Trångsund i Brännkyrka socken, Stockholms län och begraven 1785-03-11. Gift 1750-08-28 i Karlskrona med justitiarien vid amiralitetet Alexander Magnus Sundwall, död 1759-04-29 i Karlskrona.
 • Eva, född 1726-03-12, död ogift 1796-04-05 i Stockholm.

TAB 2

Forssenwaldska ättegrenen

Arvid Forssenwald, kommissarie i exekutionskommissionen. Död 1710-09-21 och begraven 1710-09-25 i Håtuna socken, Uppsala län. Gift 1:o 1692-12-08 i Stockholm med Charlotta Bergman, döpt 1673-09-26 i Nikolai församling, Stockholm, död 1696, dotter av råd- och handelsmannen i Stockholm. Mattias Bergman och Christina Erdtman samt syster till kammarrevisionsrådet Abraham Bergman, sedermera Bergmark, adlad Adelhielm. Gift 2:o 1697-06-15 med Anna Maria Köhnman i hennes 1:a gifte (gift 2:o med hovarkitekten Göran Törnqvist, se ovan).

Barn:.

 • 1. Carl Leonard Forssenwald, adlad Adelcrantz, född 1694. Se Tab. 3.
 • 2. Anna Charlotta Forssenwald, adlad Adelcrantz, född 1698-05-13, död 1758-08-27 i Stockholm. (At (Sch.)) Gift 1713-05-28 med kyrkoherden i Umeå, professorn, filosofie doktorn Nikolaus Nikolai Grubb, född 1681 i Umeå, död i Umeå 1724-10-02, barnlös.
 • 2. Brita Catharina Forssenwald, adlad Adelcrantz, född 1699-08-28, död 1784-03-12 Trångsund. Gift 1724-02-14 med amiralitetskammarrådet Nils Lang, adlad von Lang, född 1681, död 1747.
 • 2. Arvid Forssenwald, adlad Adelcrantz, döpt 1701-03-09 i Stockholm, död 1717-08-04 på Signildsberg och begraven 1717-06-30.
 • 2. Sara Maria Forssenwald, adlad Adelcrantz, född 1705-03-09, döpt 1705-03-12 på Signildsberg, död 1714-06-20.


TAB 3

Carl Leonard Forssenwald, adlad Adelcrantz (son av Arvid Forssenwald. Tab. 2), född 1694 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1705-05-31. Fänrik vid Västmanlands regemente 1711-08-04. Löjtnant vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1712-02-19. Avsked 1714-09-30. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1717-10-25. Avsked 1719-11-12. Kaptens karaktär 1734-03-28. Död (At (Sch.)) före 1745-02-22 [Lk]. Gift 1:o 1715-10-18 i Stockholm med Margareta Catharina Printzenhagen, dotter av doktor Printzenhagen och Christina Andersdotter Björn. Gift 2:o 1737-07-03 i Adelsö socken, Stockholms län med Anna Catharina Pasman, död 1740-02-06. Gift 3:o 1744 med Regina Christina Fager, född 1695, död 1766-01-08 i Stockholm, dotter av kaptenen vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente. (Lk.) Peter Fager och Maria Stolpe.


Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född 1716-01-30. Reste 1727 till sjöss och dog ogift i Holland, troligen före 1758-09-11, då han icke namnes i arvskiftet av samma dag efter fadern, samt slöt denna ättegren.
 • 1. Ulrika, född 1723-08-13, i Toresunds socken, Södermanlands län, död 1737 Toarp och begraven 1737-12-21.
 • 1. Hedvig Charlotta, född tvilling, levde 1758-09-11. Gift 1750-02-04 på Toarp med borgaren i Linköping Jonas Torling
 • 1. Maria Elisabet, född tvilling, levde vid arvskiftet efter fadern (SRB.)1758-09-11.s

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.