:

Von Wilskman

Från Adelsvapen-Wiki

Adlad 1772 men ej introd

I skölden en fläkt örn i blått fäll; vända björnklor.

TAB 1

Lars Svensson, bonde på Stommen i Sörby socken af Vilske härad, hvaraf sonen tog sitt tillnamn. Gift med Ingeborg Larsdotter.

Son:

Esbern Larsson Wilskman, f. 1642, stads-notarie i Sköfde; riksdagsman 1686; borgmästare i Sköfde 1690; .f 1693. Gift 1.o med Brita Olofsdotter; 2:o med Maria Aurelia; dotter af prosten och kyrkoherden i Skärkind M. Aurelius.

Son:

  • 2. Johan Niklas Wilskman, (son till Esbern Wilskman), född 1690; student i Uppsala 1709; auditör vid Östgöta infanterireg:te 1716; † 1733-02-18 på mönsterskrivarebostället Ribbantorp, Svinstads sn, begr 25/2 (i morgongåva lovades 200 riksdaler, källa: Genline ID 387.22.38400). Gift 1717-10-11 på Alvastra, Västra Tollstads sn (källa: Genline ID 424.17.77000) med välborna jungfrun Helena Juliana Freidenfelt, † 1773-03-29 på sin egendom Kormu, Loppis sn, Finland, dotter till regementskvartermästaren vid Viborgs läns kavallerireg:te Göran Johan Freudenberg, adlad Freidenfelt och hans 3:e fru Eva Christina Taube.

Barn:

  • Per Georg Wilskman, adlad men ej introd von Wilskman, född 1718; överstelöjtnant; R S O; † 1791. se Tab 2.

TAB 2

Per Georg Wilskman, adlad men ej introd von Wilskman, (son till Nils Wilskman, Tab 2), född 1718-10-07 i Ödeshögs sn (källa: Genline ID 411.36.39000); volontär vid Nylands reg:te 1737; korpral 1738; mönsterskrivare vid Östgöta infanterireg:te 1740; förare 1749; stabskapten 1760; kapten 1763; sekundmajor 1777; premiärmajor 1779; överstelöjtnants avsked 1786; adlad men ej introducerad 1772; R S O; lät år 1788 uppföra en läktare i södra tvärskeppet i Vreta klosterkyrka (källa: enl inskript "Denna Läktare har Öfwersrelieutnanten von Wilskman låtit uppbyggaför Öfwerste Sätet Kongsbro år 1788"); † 1791-05-04 på överstebostället Kungsbro, Vreta Klosters sn, begr i Roxendorffska familjegraven i Östra Skrukeby kyrka (källa: Genline ID 411.36.39000). Gift 1:o 1747-01-01 på majorsbostället Strömsbro i Svinstads sn med Ulrika Krebs, född 1729, † 1756, dotter till överstelöjtnanten vid Jönköpings reg:te Kasper Herman Krebs och hans 3:e hustru Anna Sofia Brunow; 2:o 1759 på Skyllbergs bruk, Lerbäcks sn med Charlotta Johanna Gustafva De Geer, född 1735-05-05 på Skyllbergs bruk, Lerbäcks sn, † 1787-06-26 på Strömsbro, Svinstads sn, begr 29/6 (kräfta, 54 år gammal, källa: Genline ID 387.18.48700), dotter till brukspatronen Johan Vilhelm De Geer och hans 1:a hustru Maria Drissel.

Barn 2:o:

  • Per Vilhelm von Wilskman, född 1760-05-08 på Torsjö, Godegårds sn (källa: Genline ID 439.4.62000); volontär vid Östgöta kavallerireg:te 1764; sergeant 1773; fänrik utan lön 1777-06-06; stabsfänrik 1779; fänrik 1783; stabslöjtnant 1785; stabskapten 1789; avsked 1792; sårad och utnämnd till R S O vid Valkiala 1790-04-29; ägde Förråd, Östra Skrukeby sn; † barnlös 1830-10-19 på Förråd, Östra Skrukeby sn, begr 29/10 (stenpassion, 70 år gammal, tapper krigare, rättskaffens medborgare, djupsinnig tänkare, språkkunnig och lärd, källa: Genline ID 439.14.67500). Gift 1791 på Förråd med Beata Charlotta Roxendorff, i hennes 2:a äktenskap, född 1769-07-12 i Östra Skrukeby sn (källa: Genline ID 439.13.30600 och 439.4.62000), † 1822-02-01 på Förråd, Östra Skrukeby sn, begr 8/2 (vattusot, 52 år, 6 månader, 19 dagar gammal, källa: Genline ID 439.14.66700), dotter till kornetten Carl Gustaf Roxendorff och Charlotta Catharina Hjelm.
  • Gustava Lovisa von Wilskman, född 1764-07-17 på Torsjö, Godegårds sn (källa: Genline ID 439.4.62000), † 1835 på Förråd, Östra Skrukeby sn. Gift 1786 med löjtnanten vid Konungens egna värvade reg:te Gustaf Rudolf von Stapelmohr, född 1749-06-29, † 1827 i Vadstena. Paret fick flera barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875.

: