Sparrin nr 1138

Från Adelsvapen-Wiki

1138.jpg


Adliga ätten Sparrin nr 1138 †

Adlad 1688-08-31, introd. 1689. Utdöd 1729.


 • Johan Andersson Sparrin. Bokhållare, först i greve Rob. Douglas' stärbhus, sedan vid amiralitetet. Gift på 1650-talet med Dorotea Hansdotter Fritzel, av skotsk ätt.

Barn:

 • Johan Sparrin, adlad Sparrin, född 1656 i Stockholm. Mönsterskrivare vid livgardet till fot 1676-02-00. Underofficer därst. s. å. Fältväbel 1677. Adjutant 1679-09-05. Kapten vid Kronobergs regemente 1684-04-15. Adlad 1688-08-31 (Introd. 1689 under nr 1138). Major vid nyssn. regemente. Skjuten 1704-06-00 i staden Posen i duell. 'Han bevistade med utmärkt tapperhet bataljerna vid Halmstad och Lund, i vilken senare han tog en dansk kapten till fånga och bemäktigade sig en fana, sedan han nedstött den danska fänriken. Likaledes i slaget vid Landskrona den 14 juli 1677. Efterjagade vid Rönneberga högar i konung Carl X I:s egen åsyn trenne danska officerare, som han så hårt ansatte, att två av dem stucko sig undan och den tredje av honom fördes fången till konungen. Sändes därefter nattetid ensam till greve Hastfer med brev, då han passerade ett helt kompani snapphanar.'. Gift på 1680-talet med Elisabet Carlgren, dotter av kronobefallningsmannen i Värmland Jon Larsson Ekman på Ökna och hans 3:e hustru Anna Jostsdotter.

Barn:

 • Dorotea Elisabet, född 1684, död 1728 på Lästad i Blädinge socken Kronobergs län och begraven s. å. 27/6 i Blädinge kyrka. Gift med ryttmästaren Vilhelm Netherwood, i hans 2:a gifte, född 1664, död 1735 (1731).
 • Anna Beata, född 1685, levde änka 1724. Gift med löjtnanten vid Kronobergs regemente Anders Backfot, född 1663, levde 1717.
 • Jonas, född 1686 (1682). Volontär vid C. G Skyttes bataljon i Dorpat 1698-05-00. Musketerare därst. 1699. Pikenerare 1700-01-13. Sergeant 1702-07-17 fänrik s. å. 20/12. Död 1705-09-00 i byn Jactrowa, 4 mil från Warschau, av våda ihjälstucken av sin egen värja under brottning med fänrik Rubzoff.
 • Maria, född 1687. Gift med en rusthållare.
 • Johan, född 1689. Underofficer vid livgardet. Stupade 1709-06-29 i slaget vid Poltava.
 • Gertrud Sofia, född 1693-07-23 på Strättö i Ryssby socken Kronobergs län, död änka 1763 före 5/8 i Stockholm. Gift 1:o med handelsmannen och manufakturisten Bengt Liedner. Gift 2:o med fabrikören Robert Schrivener.
 • Ulrika, född 1695-10-23 på Strättö. Gift med kommissarien Niklas Partæus.
 • Erik Henrik, född 1697-03-05 på Strättö. Volontär vid Upplands regemente 1712-11-00. Förare därst. 1714-03-05. Fänrik vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1716-05-02. Löjtnant därst. 1718-07-16. Rymde för duell 1720-09-02. Löjtnant i preussisk tjänst. Död ogift 1729 i Preussen och slöt ätten på svärdssidan.
 • Carl, född 1698-09-29 på Strättö. Arklimästare vid amiralitetet. Dödsskjuten 1715-07-28 i sjöträffningen mot danskarna vid Rügen, 'av samma kanonkula, som dödade amiralen Erik Lillie'.
 • Elisabet Juliana, döpt 1702-04-16 på Strättö, död ogift 1729-12-17 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.