:

Wijkman i Oskarshamn

Från Adelsvapen-Wiki

Här behandlas ättlingar till Sven Börjesson och Margareta Persdotter Bruun i Sörvik i Döderhults sn. Två av deras barnbarn, Olof och Nils, blev handelsmän och kallade sig Wijkman. Man började vanligen som köpdräng eller handelsbetjänt hos någon köpman, exempelvis i Kalmar, hos vilken man gick i lära för att några år senare om lyckan var god bli sin egen handelsman. För att bli känd kunde det vara bra med ett unikt släktnamn. Andra personer utan inbördes släktskap med Sörvik-släkten tog sig även namnet Wijkman. Bland släktmedlemmarna som tog sig namnet och även bland utomstående med namnet förekommer olika stavningar. Förutom Wiljman och Wikman finns Wykman, Wyckman, Wickman och säkert ännu flera. Av utrymmesskäl redovisas här enbart de släktmedlemmar vars ättlingar förde namnet vidare. Namnformen nedan standardiseras till Wijkman.

TAB 1

Sven Börjesson, (son av rusthållaren i Sörvik Börje Hemmingsson och Anna Laurin, rusthållare i Sörvik, Döderhults sn; † där 1765-04-12. Gift 1703-12-? i Kristdala med Margareta Persdotter Bruun, född 1683-07-23 i Dabbekulla, Kristdala sn, † på Sörvik 1750-05-15, dotter av kaptenen Per Hemmingsson Bruun och hans 2:a fru Brita Johansdotter Barck.

Barn:

 • Petter Svensson, född ca 1704?; rusthållare; † 1760. se Tab 2.
 • Karin Svensdotter, född ca 1706, † 1747-08-30. Gift 1724-10-11 med Anders Larsson, född 1700, † 1780-04-23 i Applekulla, Kristdala sn.
 • Nils Svensson, född 1724; rusthållare; † 1760. se Tab 6.

TAB 2

Petter Svensson, (son av Sven Börjesson Tab 1), född omkr 1708 i Sörvik, Döderhults sn; rusthållare i Sörvik; † där 1760-02-25. Gift 1732-05-21 i Kristdala sn med Ingiärd Nilsdotter, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kronolänsmannen Bengt Elfving), född 1713-08-02 i Malghult, Kristdala sn, † 1768-07-25 på Vitemåla, Ålems sn, dotter av hemmansägaren, rusthållaren och nämndemannen i Malghult Nils Mattsson och Ingeborg Sabelsköld. Bouppteckning efter "madame Ingierd Nilsdotter" hölls den 2 november 1768. Förutom en hel del silver och porslin blev behållningen 1447 dr 28 öre. Med andra ord ett välbärgat hem.

Barn:

 • Maria Petersdotter, född 1734-01-10 i Sörvik, Döderhults sn, † där 1784-05-21. se Tab 2A.
 • Carl Pettersson, född 1737-08-08 i Sörvik, Döderhults sn, † 1787-08-19 i Källtorp, Kristdala sn. Gift 1760-06-29 i Kristdala med Maria Gabrielsdotter, född 1739-09-23 i Lilla Bråbo, Kristdala sn, † 1812-01-23 i Källtorp, Kristdala sn.
 • Olof Pettersson, född 1739-03-26 i Sörvik, Döderhults sn, † där 1740-11-25.
 • Olof Pettersson Wijkman, född 1741-03-31 i Sörvik, Döderhults sn; handelsman i Påskallavik; † barnlös där 1770-06-11. Gift 1767-10-15 i Döderhult med madame Sofia Böös (gift 1:o 1747-01-01 i Döderhult med handelsmannen Lars Callerström), född 1723-10-18 i Döderhultsvik, † 1771-03-03 av hetsig feber, dotter av handelsmannen Ivar Böös och Sofia Rån.
 • Nils Pettersson Wijkman, född 1748; handelsman; † 1814. se Tab 3.

TAB 2A

Maria Petersdotter, (dotter av Petter Svensson Tab 2), född 1734-01-10 i Sörvik, Döderhults sn, † där 1784-05-21. Gift 1751-06-11 i Döderhult med rusthållaren Carl Jonsson, född 1722-01-24 i Sörvik, † där 1791-04-21. Barnen kallade sig Wijkman, jämte sina farbröder.

Barn:

 • Jonas Wijkman, född 1759; inspektor; † 1810. se Tab 2B.
 • Nils Carlsson Wijkman, född 1765; rusthållare; handelsman; † 1837. se Tab 2C.
 • Sven Wijkman, född 1768-02-04 i Sörvik; handelsbokhållare i Kalmar; † där ogift 1798-11-17.
 • Christina Catharina Wijkman, född 1771-03-29 i Sörvik, † 1796-08-16 i Figeholm, Misterhults sn i barnsäng, 29 år gammal (åldersangivelsen trol felaktig). Gift 1792-10-27 i Misterhults sn med handelsmannen Johan Lorentz Kastman, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1797-10-20 på Sandbäckshult, Ålems sn med jungfrun Anna Eleonora Keijser, född 1775-12-02 på Sandbäckshult, Ålems sn, dotter till bataljonsfältskären Fredrik Ludvig Keijser och Ulrika Eleonora Schildt), född 1766-11-06 i Kalmar sfs, † änkl 1838-12-06 i Figeholm, Misterhults sn av ålderdom, begr 1?/12.

TAB 2B

Jonas Wijkman, (son av Maria Petersdotter coh Carl Jonsson Tab 2A), född 1759-01-21 på Sörvik, Döderhults sn; inspektor där; † på Sörvik 1810-11-29 av rötfeber. Gift 1794-02-06 i Virserums sn med Anna Catharina Bersén, född 1764-09-0 i Sinnerstad, Tveta sn, † 1804-10-30 på Sörvik, dotter av kronolänsmannen i Virserum Johan Bersén, och Anna Elisabeth Bergenström.

Barn:

 • Maria Elisabeth Wijkman, född 1795-09-30 på Sörvik, Döderhults sn, liksom syskonen.
 • Anna Maria Wijkman, född 1796-10-08. Gift 1:o 1815-12-15 i Döderhult med provinsialhandlaren Nils Johan Bohman (4 barn). Dottern Johanna Maria Leontina gifte sig med Lorentz Mauritz Wijkman, se under Tab 2E. Gift 2:o 1824-03-23 med Herman Lundberg (2 barn).
 • Carl Erik Wijkman, född 1798-11-02, † där 1812-09-06 av lungsot.
 • Sven Wijkman, född 1800-01-21.
 • Nils Johan Wijkman, född 1802-06-28, † 1809-03-31.

TAB 2C

Nils Carlsson Wijkman, (son av Maria Petersdotter Tab 2A), född 1765-05-11 i Sörvik, Döderhults sn; rusthållare; handelsman i Döderhultsvik; † där av slag 1837-10-07. Gift 1785-09-16 i Döderhults sn med Stina Nilsdotter, född 1766-08-03 i Elgemar, Döderhults sn, † av ålderdom som änka i Döderhultsvik 1846-06-08, dotter av Nils Olsson och Elisabet Magnusdotter.

Barn:

 • Carl Wijkman, född 1786; handelsman; † 1846. se Tab 2D.
 • Maria Wijkman, född 1788-01-31 i Elgemar, Döderhults sn, † 1811-11-08.
 • Christina Wijkman, född 1790-08-29 i Sörvik, Döderhults sn; mamsell; † ogift 1841-10-22 av lungsot i Döderhultsvik.
 • Lisa Wijkman, född 1793-09-20 i Sörvik, Döderhults sn. Gift 1822-10-08 i Döderhult med apotekaren i Döderhultsvik Edvard Wacklin, född i Stockholm 1796, † barnlös 1846.

TAB 2D

Carl Wijkman, (son av Nils Carlsson Wijkman Tab 2C), född 1786-12-21 i Elgemar, Döderhults sn; handelsman i Döderhultsvik; † där 1846-05-21 av lungsot, 59 år gammal. Gift 1815-06-09 i Misterhults sn med Christina Charlotta Meurling, född 1791-06-07 i Figeholm, † där 1850-02-12, dotter av handelsmannen i Figeholm Magnus Meurling och Catharina Maria Holmstedt.

Barn:

 • Nicolas Mauritz Wijkman, född 1816; handelsman; † 1869. se Tab 2E.
 • Christina Maria Wijkman, född 1819-08-24 i Döderhultsvik, liksom syskonen.
 • Carl Otto Wijkman, född 1822; handelsman; † 1894. se Tab 2F.
 • Amalia Charlotta Wijkman, född 1824-09-28. Gift 1844-09-03 i Döderhult med sergeanten Albrekt Gabriel Ugarph, född 1820-03-21 i Lilla Aby, Tveta sn, † 1876-01-31 i Åkerö, Mörlunda sn. Detta pars barn blev kusiner med den kände författaren, läkaren och livläkaren Axel Munthe.
 • Josefina Elisabet Wijkman, född 1826-12-04, † 1905-09-06 av leverkräfta i Betseda, Målilla sn.
 • Augusta Sofia Wijkman, född 1830-01-12. Gift med Johan Frans Kastberg, född 1827.
 • Edvard Knut Wijkman, född 1834-02-11.

TAB 2E

Nicolas Mauritz Wijkman, (son av Carl Wijkman Tab 2D), född 1816-05-06 i Döderhultsvik; handelsman, bosatt på Lilla Fighult, Misterhults sn; † där 1869-10-03. Gift 1:o 1840-08-31 i Döderhult med Johanna Maria Leontina Bohman, född 1822-11-15 i Figeholm, † i barnsbörd 1843-12-01 på Lilla Fighult, dotter av handelsmannen Nils Johan Bohman och Anna Maria Wijkman (se Tab 2B). Gift 2:o 1846-12-04 i Misterhult med Maria Carolina Zander, född 1828-05-09 i Virvhult, Misterhults sn, dotter av rusthållaren där Peter Alexandersson Zander och Eva Christina Roback.

Barn 1:o:

 • Hilda Maria Charlotta Wijkman, född 1843-11-23 på Lilla Fighult, Misterhults sn.

Barn 2:o:

 • Carl Petter Wijkman, född 1847-09-09.
 • Carl Mauritz Wijkman, född 1851-05-18 på Lilla Fighult, liksom syskonen.
 • Jenny Evangelina Wijkman, född 1853-12-25. Gift 1886-05-18 med lektorn vid Göteborgs realläroverk, fil doktor Claes Albert Mebius, född 1854.

TAB 2F

Carl Otto Wijkman, (son av Carl Wijkman Tab 2D), född 1822-03-30 i Döderhultsvik; handelsman; bosatt i Figeholm. Gift 1:o 1850 med Johanna Gustava Danielsdotter, född 1832-03-23, † 1854-05-02. Gift 2:o 1856-09-12 i Mönsterås med Annette Christina Olivia Ljunggren, född 1834-09-16 i Mönsterås köping, † 1878-01-08, dotter av kofferdiskepparen Johan Ljunggren och Anna Margareta Lundgren.

Barn 1:o:

 • Carl Johan Wijkman, född 1851; lantbrukare. se Tab 2G.

Barn 2:o:

 • Otto Mauritz Wijkman, född 1857; verkstadsarbetare. se Tab 2H.
 • Carolina Olivia Wijkman, född 1858-05-20 i Figeholm, Misterhults sn.
 • Gustaf Albert Wijkman, född 1860-03-02; utvandrade till Amerika.
 • Anna Malvina Olivia Wijkman, född 1861-09-21 i Mönsterås; utvandrade till Amerika.
 • Jenny Josefina Wijkman, född 1865-02-26 i Mönsterås. Gift 1888 i Amerika med snickaren John Harvey.
 • Gerda Amelie Caroline Wijkman, född 1869-04-02 i Mönsterås. Gift 1895 med bildhuggaren, professorn i Meridan, Connecticut, Amerika Carl Ellis Linder.
 • Jane Charlotte Maria Wijkman, född 1872-10-20 i Mönsterås.
 • Carl Johan Wijkman, född 1875-07-17 i Mönsterås; sjöman i England, vidare öden är okända.

TAB 2G

Carl Johan Wijkman, (son av Carl Otto Wijkman Tab 2F), född 1851-06-03 i Ryssby sn; lantbrukare på Högsås i Ryssby sn. Gift 1879-07-22 med Kristina Sofia Karlsson, född 1856-02-22.

Barn:

 • Anna Kristina Wijkman, född 1880-04-23 på Högsås i Ryssby sn, liksom syskonen.
 • John Gustaf Wijkman, född 1881-10-30.
 • Karl Melker Wijkman, född 1883-09-06.
 • Helga Amalia Wijkman, född 1888-01-11.
 • Johan Axel Wijkman, född 1890-05-22.
 • Elsa Linnéa Wijkman, född 1893-10-13.
 • Lennart Wijkman, född 1896-06-26.
 • Torsten Wijkman, född 1899-07-29.

TAB 2H

Otto Mauritz Wijkman, (son av Carl Otto Wijkman Tab 2F), född 1857-02-02 i Figeholm; verkstadsarbetare i West-Hartpol, England. Gift 1883-09-02 med Alice N.N.

Barn:

 • Karl Mauritz Wijkman, född 1885-06-14.

TAB 3

Nils Pettersson Wijkman, (son av Petter Svensson Tab 2), född 1748-09-16 i Sörvik, Döderhults sn; handelsman i Döderhultsvik och Figeholm, Misterhults sn; † där 1814-09-09 av lungsot, 66 år gammal. Gift 1779-08-10 i Misterhults sn med Christina Charlotta Forsman, född 1743-02-13 i Påskallavik, Döderhults sn, † 1799-03-01 i Figeholm av slag, dotter av handelsmannen i Döderhultsvik Anders Forsman och madame Magdalena Hasselbom.

Barn:

 • Nils Peter Wijkman, född 1781; handelsman; † 1845. se Tab 4.

TAB 4

Nils Peter Wijkman , (son av Nils Pettersson Wijkman Tab 3), född 1781-12-24 i Figeholm; handelsman där; † 1845-05-23 i Döderhultsvik. Gift 1826-12-21 i Misterhult med mamsell Maria Kastman, född 1804-01-19 i Figeholm, † änka 1890-10-20 i Oskarshamn av ålderdomssvaghet, dotter av handelsmannen i Figeholm Johan Lorentz Kastman, och hans 2:a fru Anna Eleonora Keijser (syster med Carolina Keijser, se Tab 8).

Barn:

 • Anna Maria Olivia Wijkman, född 1828-07-04 i Döderhultsvik, liksom syskonen. Gift 1848-02-01 i Döderhult med sjötullsvaktaren Carl Alfrid Hägerlund.
 • Per Lorentz Wijkman, född 1830; inspektor; † 1888. se Tab 5.
 • Fredrik Oskar Wijkman, född 1833-09-16; handelsbetjänt; † ogift 1850-09-04 av lungsot 17 år gammal i Döderhultsvik.
 • Karl Axel Wijkman, född 1841-04-14.

TAB 5

Per Lorentz Wijkman, (son av Nils Peter Wijkman Tab 4), född 1830-06-08 i Döderhultsvik; lantbrukare och inspektor på Lindnäs, Virbo och Köksmåla, Misterhults sn; kallas även patron i husförhörslängd 1876-1882; † i Köksmåla 1888-04-26. Gift 1868-06-23 i Torhamn med Hedvig Maria Wallbeck, född 1844-11-01 i Misterhult, † 1927-07-08 i Oskarshamn, dotter av apotekaren i Döderhultsvik Claes Stephanus Wallbeck och Eva Charlotta Berg.

Barn:

 • Elin Maria Charlotta Wijkman, född 1869-05-15 på Lindnäs, Misterhults sn, † ung.
 • Per Axel Wijkman, född 1870-10-13 på Lindnäs, Misterhults sn; bokhållare.
 • Anna Augusta Olivia Wijkman, född 1871-11-24 på Lindnäs, Misterhults sn, † i Köksmåla 1889-12-01.
 • Karl Oskar Ivan Wijkman, född 1873-09-03 på Lindnäs, Misterhults sn; kontorist.
 • Ellen Maria Charlotta Wijkman, född 1876-01-12 på Lindnäs, Misterhults sn; postexpeditör. Gift 1901-12-02 i Oskarshamn med postexpeditören Per Johan Albert Everz, född 1869-02-01 i Nässjö.
 • Arvid Hjalmar Valdemar Wijkman, född 1880-11-02 i Virbo, Misterhults sn, † där 1882-12-29.

TAB 6

Nils Svensson, (son av Sven Börjesson Tab 1), född 1724-07-21 på Sörvik, Döderhults sn; rusthållare på Sörvik; † där av hetsig sjuka 1760-09-21. Gift 1751-10-10 i Döderhult med jungfru Eva Nora Söderberg från Djurhult, Döderhults sn, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1761-10-18 med rusthållaren Sven Ågren, född 1734-03-13 i Döderhults sn, † där 1793-10-31), född 1734-03-24 på Ottinge säteri, Lofta sn, † 1784-10-10 på Sörvik, dotter av inspektorn på Ottinge säteri i Lofta sn Peter Söderberg och hans 1:a hustru Maria Christina Barck.

Barn:

 • Olof Nilsson, född 1752; rusthållare; † 1808. se Tab 7.
 • Petter Nilsson, född 1755-01-26 på Sörvik, Döderhults sn.
 • Magnus Nilsson, född 1758-01-29 på Sörvik, Döderhults sn.
 • Sven Nilsson Wijkman, född 1760; handelsman; † 1840. se Tab 13.

TAB 7

Olof Nilsson, (son av Nils Svensson Tab 6), född 1752-07-15 på Sörvik, Döderhults sn; rusthållare på Sörvik; † där 1808-05-05. Gift 1772-10-27 i Fliseryd med Cajsa Stina Sjöström, född 1750-12-08.

Barn:

 • Maria Christina Olsdotter Wijkman, född 1779-10-01 i Mönsterås, † där 1841-01-31 av hetsig feber. Gift 1802-10-29 i Döderhult med trädgårdsmästaren och senare handelsmannen i Mönsterås Elias Petersson.
 • Johannes Olsson, född 1782-11-09 i Mönsterås.
 • Sven Olsson Wijkman, född 1785; handelsman; † 1844. se Tab 8.
 • Peter Olsson, född 1788-06-13 i Sörvik, Döderhults sn.
 • Olaus Olsson Wijkman, född 1790; rusthållare; † 1863. se Tab 9.
 • Christina Olsson, född 1794-04-30 i Sörvik, Döderhults sn.
 • Nils Peter Olsson, född 1797-02-14 i Sörvik, Döderhults sn.

TAB 8

Sven Olsson Wijkman, (son av Olof Nilsson Tab 7), född 1785-07-26 i Ingebo, Mönsterås sn; handelsman i Döderhultsvik; † 1844-01-13 av slag i Manketorp, Döderhults sn. Gift 1814-12-27 i Döderhult med änkan Carolina Keijser, (syster med Anna Eleonora Keijser, se Tab 4) i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1810 i Ålem med handelsmannen i Döderhultsvik Gustaf Segergren, † där 1812-04-19), född 1783 på Sandbäckshult i Ålems sn, dotter av bataljonsfältskären Fredrik Ludvig Keijser och Ulrika Eleonora Schildt.

Barn:

 • Fredrik Oskar Wijkman, född 1816-11-26 i Döderhultsvik.
 • Frans Leonard Wijkman, född 1818-01-12 i Döderhultsvik.
 • Sven Fredrik Wijkman, född 1819-11-26; inspektor i Virvhult, Misterhults sn; † ogift och barnlös där 1866-04-27 av lungsot.
 • Eleonora Carolina Wijkman, född 1822-06-22 i Döderhultsvik; mamsell; † där 1857-02-17 av lungsot.
 • August Viktor Wijkman, född 1824-08-07 i Döderhultsvik.
 • Fredrika Christina Wijkman, född 1828-05-22 i Döderhultsvik; privatlärarinna; † 1911-09-20 av hjärnblödning i Målilla sn.

TAB 9

Olaus Olsson Wijkman, (son av Olof Nilsson Tab 7), född 1790-06-17 på Sörvik, Döderhults sn; rusthållare på Sörvik; † där 1863-03-09. Gift 1817-07-02 i Döderhult med Anna Helena Fornander, född 1792-03-13 på Djurhultsmåla, Döderhults sn, † 1848-04-16 på Sörvik, dotter av Erik Fornander, och Maria Hemmingsdotter.

Barn:

 • Anna Carolina Olsdotter, född 1823-01-20 på Sörvik, Döderhults sn. Gift 1849-11-29 med Erik August Jonsson, född 1823 i Åsjögle, Mörlunda sn.
 • Per Fredrik Olsson Wijkman, född 1828; hemmansägare; † 1868. se Tab 10.

TAB 10

Per Fredrik Olsson Wijkman, (son av Olaus Olsson Wijkman Tab 9), född 1828-05-31 på Sörvik, Döderhults sn; hemmansägare i Åsjögle, Mörlunda sn; † där 1868-10-04. Gift med Christina Lovisa Jonsdotter, född 1830 i Åsjögle, Mörlunda sn, † 1877, dotter av Jonas Jonasson och Maja Stina Andersdotter.

Barn:

 • Anna Kristina Allida Wijkman, född 1855 i Åsjögle, † 1880-04-21. Gift med Karl Edvard Karlsson, född 1846-01-17 i Tulunda, Mörlunda sn.
 • Johan August Wijkman, född 1858; hemmansägare. se Tab 11.
 • Per Olof Wijkman, född 1861 i Åsjögle, Mörlunda sn, † 1949.
 • Karl Fabian Wijkman, född 1863; hemmansägare; se Tab 12.
 • Karolina Sofia Wijkman, född 1866 i Åsjögle, Mörlunda sn. Gift 1884 i Mörlunda med sin avlidna systers man Karl Edvard Karlsson, född 1846-01-17 i Tulundam Mörlunda sn.
 • Maria Lovisa Wijkman, född 1868 i Åsjögle, Mörlunda sn, † 1878.

TAB 13

Sven Nilsson Wijkman, (son av Nils Svensson Tab 6), född 1760-07-04 i Sörvik, Döderhults sn; handelsman i Mönsterås; † där 1840-11-10 av ålderdom, 80 år gammal. Gift med Christina Sjöström, född 1768-11-08 i Fliseryd.

Barn:

 • Anna Margareta Wijkman, född 1788-08-14 i Mönsterås.
 • Lovisa Christina Wijkman, född 1791-02-11 i Mönsterås. Gift 1809-09-26 i Mönsterås med vice pastor Jonas Ekström.
 • Catharina Maria Wijkman, född 1793-07-19 i Mönsterås, † där som änka 1839-12-19. Gift 1815-04-18 i Mönsterås med handelsmannen i Kalmar Johan Lorentz Rosén. Dottern Sofia Christina Maria, född 1816 i Kalmar, gifte sig 1838 med kyrkoherden i Åby Carl Johan Uddenberg.
 • Gustava Sofia Wijkman, född 1796-06-23 i Mönsterås.
 • Nils Peter Wijkman, född 1800; handelsman. se Tab 15.

TAB 14

Nils Peter Wijkman, (son till Sven Nilsson Wijkman, Tab 13), född 1800-08-22 i Mönsterås; provinsialhandlare i Mönsterås; † där 1836-03-22 av lungsot. Gift 1823-04-29 i Mönsterås med Catharina Maria Klase, född 1794-12-21 i Övre Åby, Fliseryds sn, dotter till kornetten vid Jönköpings reg:te, senare handelsmannen Carl Magnus Klase och Eva Lovisa Kinberg.

Barn:

 • Sven Otto Wijkman, född 1824-01-13 i Pataholm, Ålems sn.
 • Christina Louise Wijkman, född 1825-04-02 i Pataholm, Ålem sn.
 • Emelie Gustava Wijkman, född 1826-10-28 i Pataholm, Ålem sn, † i Mönsterås. Gift med konsul Johan Ludvig Rosén, född 1817, † i Eksjö.
 • Karl Peter Theodor Wijkman, född 1829-11-09 i Mönsterås.

Källor

Kyrkböcker; Sabelsköldboken. Forskare: Mattias Loman

: