:

Mörling nr 1130

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Mörling nr 1130 †

Adlad 1688-04-05, introd. 1689. Utdöd 1747-12-21. Ätten är av samma ursprung som adliga ätten Gyldenbring.


1Oö. 2Ash. 3Jakobs förs:s i Sth. kyrkoarkiv. 4Um. 5Ogh. 6Lk. 7Lå. 8At (P.).

TAB 1

Lars Månsson Mörling, adlad Mörling (son av Magnus Nicolai Bringius, se adliga ätten Gyldenbring, Tab. 2), född 1630-09-14 i Mörlunda socken, Kalmar län, därav han tog sitt namn. Student i Uppsala 16481. Auskultant i Svea hovrätt 1654-12-08. Kassör på svenska ambassaden till Moskva 1655. Aktuarie i förutn. hovrätt 1660. Notarie därst.2 1667-12-11. Förste notarie2 1668-07-06. Advokatfiskal 1671-02-28. Assessor 1674-02-29. Revisionssekreterare och tillika ledamot i lagkommissionen2 1686-12-06. Adlad 1688-04-05 (introd. 1689 under nr 1130). Död 1689-09-27 i Stockholm och begraven i Klara kyrka, där hans vapen före branden fanns. Han utstod i Moskva, tillika med de övriga av ambassaden, en svår arrest till år 1658. Gift 1:o 1661-01-20 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm3 med Brita Billingia i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Nyen i Ingermanland, filosofie magister Petrus Trottonius, död 1660), född 1631-10-27, död 1667-05-04 i Stockholm, jordfäst i Stockholms storkyrka, men sedan förd till Tystberga kyrka Södermanlands län, till vilken kyrka gavs efter henne en förgylld oblatask med hennes namn och dödsår, dotter av kapellanen i Bälinge och Tystberga församl. av Strängnäs stift Nils Svensson Billingius och Amelia Ruprechtsdotter Ihering. Gift 2:o 1669-02-04 med Carin Wulf, också i hennes 2:a gifte (gift 1:o med notarien i Svea hovrätt Lars Svensson Lundius, död 1667), född 1644-05-10, död 1724-08-09, dotter av vinskänken i Stockholm Anders Larsson Wulf och Elisabet Mikaelsdotter.

Barn:

 • 1. Magnus, född 1661-08-01 i Stockholm. Student i Uppsala4 1675-10-01. Auskultant i Svea hovrätt 1684-10-10. Kanslist därst. 1687-10-17. Vice notarie s. å. Notarie 1691-03-05, död ogift 1711-11-29 [Ash].
 • 1. Maria. Född 1662-08-02, död 1714. Gift 1684-01-10 med kommissarien i Svea hovrätt Lorentz Springer i hans 2:a gifte, död 1690.
 • 1. Brita Catharina, född 1663-08-14, död 1726-02-20 i Jönköping. Gift 1:o med professorn i Dorpat, teol. doktorn Olaus Moberg, död 1704. Gift 2:o 1706-09-09 i Pernau med hovrättsrådet i Göta hovrätt Samuel Auséen i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Margareta Nyman i hennes 2:a gifte, död 1736-03-18)5, död 1734-01-11.
 • 1. Christina, född 1665-04-20, död ogift 1694 i Dorpat.
 • 1. Catharina, född 1667-04-05, död 1710 i Stockholm, i pesten och begraven på Klara kyrkogård. Gift med arrendatorn i Livland, sedan landsfiskalen Johan Hahl.
 • 2. Lars, född 1669-09-13, död s. å. 28/9 i Solna socken, Stockholms län.
 • 2. Anders, född 1670. Kopist. Död 1747. Se Tab. 2
 • 2. Lars, född 1673-02-20. Antagen vid fortifikationskontoret i Stockholm 1690. Löjtnant vid fortifikationen 1695-07-12. Konfirm.fullm. 1698-07-13. Ingenjörkapten vid livgardet 1701-08-20. Sårad 1709-05-00 under Poltavas belägring av tvenne kulor i underlivet, varav han död ogift s. å. i juni.6 Han omtalas av greve Dahlbergh såsom en av de bäst kvalificerade fortifikationsofficerarna på sin tid, och var, i egenskap av ingenjörkapten, konung Carl XII följaktig i alla krigsförrättningar.
 • 2. Elisabet, född 1674-09-30, död 1675-01-04.
 • 2. Elisabet, född 1676-02-19, död 1747-05-16. Gift 1710 med översten Gabriel Brinck, adlad Leijonbrinck, född 1680, död 1724.
 • 2. Edvard, född 1677-06-29. Page hos konungen 1690. Lärkonduktör vid fortifikationen i Riga. Fänrik vid svenska livregementet till fot 1697-04-30. Stupade ogift 1702-07-09 i slaget vid Klissov.
 • 2. Carl, född 1682-03-12, död s. å. 30/3.
 • 2. Carl, född 1687-01-27. Page vid hovet. Konduktör vid fortifikationen. Livdrabant 1707-01-10. Stupade 1708-07-04 i slaget vid Holovzin.

TAB 2

Anders (son av Lars Månsson Mörling, adlad Mörling, Tab. 1), född 1670-12-27. Student i Åbo 16887 och i Dorpat8 1690-08-21. Kopist i k. kansliet 1693-05-24. Avsked 1711-10-12. Död 1747-12-21 på sin egendom Norrö i Österåkers socken, Stockholms län och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1719 med Elisabet Sehausen, död 1778, dotter av kaptenen Daniel Sehausen, av tysk börd, och Catharina Nyman från Södermanland.

Barn:

 • En dödfödd dotter.
 • Catharina Elisabet, död 9 dagar gammal.
 • Catharina Elisabet, född 1726, död 1729.
 • Margareta, född 1729-09-04.
 • Catharina Elisabet, född 1731-11-27 på Norrö, död ogift 1802-03-18 i Stockholm och begraven i Katarina kyrka i Stockholm.
 • Eva Regina, född 1734-09-04, död ogift 1794-03-11 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: