:

Von Moltzer nr 2141

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Moltzer nr 2141

Adlad 1733-04-05, introd. 1786.

TAB 1

Paul Fredrik Moltzer (översiktstab. 1). Kapten på Wismars skans. Valfisken kallad.

Barn:

 • Sebastian Moltzer, adlad von Moltzer, född 1678 i Wismar. Kom i tjänst 1693. Fänrik vid garnisonsregementet i Wismar 1700-05-07. Löjtnant vid Taubes dragonregemente 1705-02-01. Konfirm. fullm. s. å. 13/5. Kapten därst. 1707-06-23. Konfirm. fullm. s. å. 13/7. Major vid drottningens livregemente 1722-06-26. Adlad 1733-04-05, (sonsönerna 1786 introd. under nr 2141). RSO 1748-11-07. Överstelöjtnants avsked 1749-02-001. Död 1760-09-01 i Stralsund och begraven i S:t Nikolai kyrka därst.. 'Han började sin tjänstgöring vid den del av svenska armén, som anfördes av konung Carl XII själv, och avancerade hastigt, blev vid Poltava fången och förd till Galitj, där han måste utstå en trettonårig svår fångenskap.' Gift 1726-07-16 med Juliana Regina Greiffenheim, född 1707-06-15, död 1754, dotter av landshövdingen Joakim Wibbling, adlad Gripenhem, sedermera Greiffenheim, och hans 1:a fru Elsa Barbro von der Puttern.

Barn:

 • Reinhold Joakim Fredrik, född 1727. Kapten. Död 1757. Se Tab. 2.
 • Regina Helena, död 1 1/2 år gammal.

TAB 2

Reinhold Joakim Fredrik, (son av Sebastian Moltzer, adlad von Moltzer, Tab. 1), född 1727-05-09. Kapten vid drottningens livregemente i Stralsund. Död 1757-09-09. Gift 1:o 1652-08-14 med Margareta Cecilia Sundin, född 1731-12-19 i Ronneby, död 1756-01-22, dotter av överstelöjtnanten Magnus Sundin och Johanna Maria Bossow samt syster till majoren Zakarias Sundin och amiralitetskammarrådet Johan David Sundin, adlad Segerheim. Gift 2:o 1756-10-22 med Eva Charlotta Jansonia, född 1734, död 1789-02-21 i Stockholm och begraven i Hedvig Eleonoras kyrka därst., dotter av prosten och kyrkoherden i Ronneby, magister Anders Jansonius och Elisabet Psilander, som var syster till amiralen Nils Psilander, adlad (och friherre) Psilanderskjöld A.

Barn:

 • 1. Jonas Magnus Reinhold, född 1754. Kapten. Död 1838. Se Tab. 3.
 • 2. Sebastian Andreas, född 1757-08-25 i Stralsund. Andre sekreterare i presidentsexpeditionen. Vice ceremonimästare vid svenska hovet. Chef de bureau eller förste sekreterare i nämnda expedition 1784. Stiftskansler i Qvedlinburg. Härold vid NO 1785-04-27. RNO 1794-11-24. Död 1826-07-28 Ebbetorp. Gift 1799-08-12 i Qvedlingburg med Louise Henriette Dorotea von Arnstedt, född 1757-01-16 i Emersleben, död 1824-02-19 i Berlin.

TAB 3

Jonas Magnus Reinhold, (son av Reinhold Joakim Fredrik, Tab. 2), född 1754-05-17 i Pommern. Volontär vid Sprengtportska regementet 1772-10-04. Förare därst. 1775-01-20. Fänrik vid Kronobergs regemente 1777-01-29. Transp, till Västmanlands regemente 1780-12-06. Avsked2 s. å. 13/12. Kapten. Död 1838-10-13 Sommarsäte. Gift 1778-12-29, Bräkentorp med Anna Juliana Ljungfelt, född 1755-04-04, död 1802-09-07, dotter av vice häradshövdingen Gustaf Adolf Ljungfelt, och hans 2:a fru Christina Catharina Ridderstedt.

Barn:

 • Margareta Juliana, född 1779-10-26 på Bråkentorp, död där s. å. 20/11.
 • Margareta Johanna, född 1781-04-25 i Kånna socken Kronobergs län, levde 1833. Gift med hemmansägaren Olof Jönsson.
 • Magnus Adolf, född 1783. Fanjunkare. Död 1824. Se Tab. 4
 • Anders Johan Fredrik, född 1785. Major. Död 1848. Se Tab. 5.
 • Abraham, född 1788. Livdrabant. Död 1833. Se Tab. 7
 • Juliana Gustava, född tvilling 1788-11-02 på Sommarsäte. Gift 1:o med komministern i Berga församl. av Växjö stift, filosofie doktor Sven Blomberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1799-05-15 i Alsheda kyrka Jönköpings län med Christina Gustava Bergengren, född 1780-08-07 i Lommaryds socken, Jönk., död 1805-05-26 Ekornarp, dotter av fänriken Birger Adolf Bergengren, och Lovisa Ulrika Lundins), född 1766-05-15 i Skirö socken Jönköpings län, död 1820-02-04 i Flattinge Jutagård i Berga socken. Gift 2:o med (ej känt).
 • Gustaf Gabriel Sebastian Reinhold, född 1794. Sergeant. Död 1868. Se Tab. 8.

TAB 4

Magnus Adolf, (son av Jonas Magnus Reinhold, Tab. 3), född 1783-03-30 Sommarsäte. Volontär vid Smålands dragonregemente 1800-12-04. Furir vid konungens eget värvade regemente 1803-09-24. Förare därst. 1807-12-21. Sergeant 1809-11-26, fältväbel 1811-05-24. Fanjunkare 1815-12-17. Död 1824-05-28 i Hälsingborg. Gift 1808-03-20 med Gustava Magdalena (Malena) Dalman, född 1788-08-18, död 1877-03-30 i Hälsingborg, dotter av stadsfiskalen Dalman.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1810-06-17 i Hälsingborg. Förare vid konungens eget värvade regemente 1824-08-11. Underlöjtnant vid Stockholms stads militärkår 1839-07-27. Löjtnant därst. 1843-01-31. Död 1869-09-28 i Huddinge socken Stockholms län. Gift 1852-06-30, med Anna Christina Schouback, född 1814, död 1886-08-16 i Skövde.
 • Magnus Adolf, född 1814-05-29 i Hälsingborg. Läderhandlare i Stockholm. Död 1886-01-17 i nämnda stad Klara förs. i Stockholm.
 • Carolina Gustava, född 1821-01-13, död ogift 1875-03-02 i Hälsingborg.

TAB 5

Anders Johan Fredrik, (son av Jonas Magnus Reinhold, Tab. 3), född 1785-11-19 Sommarsäte. Volontär vid Smålands dragonregemente 1789-04-22. Volontär vid konungens eget värvade regemente 1799-05-06. Rustmästare därst. 1803-09-03. Underofficersexamen2 s. å. 9/5. Förare s. å. 29/6. Sergeant 1805-10-26. Fanjunkare 1806-06-29. Livdrabant s. å. 21/11. Officersexamen 1808-07-25. Löjtnant vid skånska lantvärnsbrigaden2 s. å. 28/7. Kapten därst. 2 s. å. 1/8. Löjtnant i armén 1809-08-15. Löjtnant vid livdrabantkåren 1811-01-05. Ryttmästares n. h. o. v. 1817-04-15. Kapten vid livbeväringsregementet 1821-05-08. RSO 1823-07-04. Major i armén 1829-08-21. Avsked ur regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1836-02-20. Död 1848-04-10 i Stockholm. Han bevistade pommerska kriget 1806–07. Gift 1815-02-15 med Helena Catharina von Sivers i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1805 i Stockholm med notarien i allmänna magasinsdirektionen Christian Gustaf Tauson, född 1777-11-01 Kronovall, död 1807-03-21 i Stockholm)3, född 1778, död 1834-01-15 i Stockholm, dotter av löjtnanten Adolf Fredrik von Sivers.

Barn:

 • Fredrik Reinhold Sebastian, född 1815. Extra ordinarie kammarskrivare. Död 1858. Se Tab. 6.

TAB 6

Fredrik Reinhold Sebastian, (son av Anders Johan Fredrik, Tab. 5), född 1815-04-15 i Stockholm. Student i Uppsala 1836. Kameralexamen. Extra ordinarie kammarskrivare. Död 1858-02-18 i Stockholm. Gift där 1848-07-31 med Jenny Maria Catharina Risberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1859-11-26 i Stockholm med handelsbokhållaren Carl Vilhelm Wahlström, född 1836-01-06 i nämnda stad, död där 1867-07-02. Gift 3:o med hovlakejen Carl Ambrosius Nyström, död 1876), född 1831-05-11 i Stockholm, död, dotter av perukmakaren Johan Risberg och Amalia Mineur.

Barn:

 • Johan Gustaf Fredrik, född 1849-05-26 i Stockholm, död 1877-05-14 på Danviks hospital vid Stockholm.
 • Jenny Helena Amalia, född 1850-06-07 i Stockholm. Utgivare sedan 1885-09-16 av »Vägvisaren för resande till Stockholm». Död 1931-07-19 i Matteus förs., Stockholm. Gift 1:o 1868-12-12 i nämnda stad med stationsskrivaren vid statens järnvägstrafik Johan Peter Bark, från vilken hon 1877-02-22 blev skild, född 1834-12-24 i Västra Vingåkers socken Södermanlands län, död 1895-05-28 i Chicago. Gift 2:o 1878-09-07 i Stockholm med stationsinspektören, utgivaren av ovann, publikation Nils Nilsson Wiedemann i hans 2:a gifte, född 1828-08-03 i Gustaf Adolfs församl. Kristianstads län, död 1885-09-14 i Stockholm. Gift 3:o 1898-05-28 i Stockholm med disponenten Johan Bernhard Nilsson Floren, född 1858-09-22, död 1927-03-26 i Stockholm.
 • Helena Maria Catharina, född 1852-03-20 i Stockholm, död där 1877-07-15. Gift med musikern Nikolaus. O. Zedeler, död omkr. 1881.
 • Terese Elisabet, född 1854-11-01, död 1859-01-06 i Stockholm.

TAB 7

Abraham, (son av Jonas Magnus Reinhold, Tab. 3), född 1788-11-02 i Ljunga socken Kronobergs län. Rustmästare vid konungens eget värvade regemente 1805-05-08. Furir därst. 1807-01-13. Fältväbel 1809-11-22. Livdrabant 1812-06-30. Död 1833-08-08 i Ljunga socken Kronobergs län. Gift 1828-01-28 med Ulrika Andersson, född 1804-12-00, död 1862-09-12 i Hacksta socken Uppsala län.

Barn:

 • Anna Beata, född 1828-09-00, död 1829-12-02.
 • Abraham Jakob, född 1831-01-03, död s. å. 12/9.
 • Ida Albertina, född 1832-10-10, i Hacksta socken, död ogift 1870-01-15 i Ljunga socken Kronobergs län.

TAB 8

Gustaf Gabriel Sebastian Reinhold, (son av Jonas Magnus Reinhold, Tab. 3), född 1794-12-04 i Sommarsäte Södregård i Ljunga socken Kronobergs län. Furir vid konungens eget värvade regemente 1811-08-11. Placerad på Kronobergs regemente 1812-05-12. Förare därst. 1819-12-01. Avsked. Sergeant. Död 1868-02-20 på Ifla Eskilsgård i nämnda socken. Gift 1826-11-04 med Ulrika Jönsdotter, född 1800-11-20 i Ryssby socken Kronobergs län, död 1871-12-02 på Ifla Eskilsgård.

Barn:

 • Julia Elisabet, född 1826-07-14, död 1827-02-18.
 • Adolf Fredrik Joakim, född 1828-02-21, död s. å. 20/4.
 • Otto Viktor, född 1829-03-22 i Ljunga socken, död s. å. 10/4.
 • Juliana Elisabet, född 1830-06-23 i Sommarsäte Södregård, död i Jönköping. Gift 1847-08-25 med bokbindaren i Ljungby köping Kronobergs län Carl Vilhelm Dahlén.
 • Gustava Maria, född 1832-04-15 i Sommarsäte Södregård. Överflyttade till Nordamerika. Gift med järnhandlanden i Ljungby Carl Peter Carlsson, död 1889 i Ljungby köping.
 • Erik Alfred, född 1834. Hemmansägare. Död 1890. Se Tab. 9.
 • Gustaf Adolf Joakim, född 1836-10-02, död 1837-02-05.

TAB 9

Erik Alfred, (son av Gustaf Gabriel Sebastian Reinhold, Tab. 8), född 1834-05-28 på Sommarsäte Södregård. Hemmansägare. Död 1890-01-11 på Ifla Eskilsgård i Ljunga socken Kronobergs län. Gift 1872-12-31 i Södra Ljunga ]] med Emilia Maria Johannesdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1896 med lantbrukaren Sven Johan Andersson i Ifla, död 1915-08-00), född 1850-05-28 på Håå Östregård i Hamneda socken Kronobergs län ]], död 1944-07-03 i Södra Ljunga ]], dotter av hemmansägaren Johannes Gustafsson och Britta Lena Svensdotter Svenske.

Barn:

 • Julia Charlotta, född 1876-02-20, på Ifla Eskilsgård. Gift 1900-11-23 i Östra Broby socken med husägaren Axel Berlin, född 1875-09-18 i Östra Broby socken. Död?.
 • Sigrid Annette, född 1881-04-04 på Ifla Eskilsgård. Överflyttade till Nordamerika. Gift 1:o 1902-11-21 i USA med lantbrukaren Anders Sander, död 1920-03-25. Gift 2:o 1928-04-00 med Emil Griebstein, född 1872-12-16 i Tyskland. Farmare. Son av Wilhelm Griebstein och Emelie Zitler.
 • Amanda Carolina, född 1884-07-17 på Ifla Eskilsgård, död 1909-03-00 i USA.
 • Adolf Fredrik Sebastian, född 1887. Lantbrukare. Se Tab. 11.
 • Ida Abertina Desideria, född 1870.

TAB 10

Johan Gustaf, (son av Erik Alfred, Tab. 9), född 1873-11-01 på Ifla Eskilsgård i Södra Ljunga förs. Volontär vid norra skånska infanteriregementet 1894. Ägde jämte sina syskon nämnda gård till 1892. Utflyttade till Nordamerika 1900-03-17. Farmare i Amery, Wis. Gift 1:o 1912-03-16 i Williston, N. Dak., med Hanna Viktoria Eriksson, född 1882-05-14 i Karlstad. Död 1938-05-21 i Amery, Wis., USA. Gift 2:o med ?.

 • Barn i 1:a giftet:
 • Erik Gustaf Reinhold, född 1912-12-02 i Bonetraill, Williams Co, N. Dak. Se Tab. 10A.
 • Hildur Elvira Viktoria, född 1914-06-18 i Bonetraill, N. Dakota, USA. Sömmerska. Gift 1940-06-26 i Center City, Minn., USA med Herbert Edvin Johnsson, född 1902-01-01 i Amery, Wis., USA. Farmare. Fabriksarbetare. Son av farmaren Joseph Johnson och Hilda Pearson.
 • Helene Marie, född 1920-08-15 i S:t Croix Falls, Polk County, Wis., USA. Gift 1945-11-10 i Amery Wis., USA med Edvard Clarence Carlson, född 1921-01-21 i Harris, Minn., USA. Trävaruhandlare. Fosterson av farmaren Peter Adolf Carlson och Sophia Dorothy Thomson.
 • Johnny Victor Emanuel, född 1921-12-22 i St. Croix Falls. Se Tab. 10B
 • Ida Emilia Charlotta, född 1923-07-20 i St. Croix Falls, Wis., USA. Gift 1943-03-20 i Frederic, Wis., USA med Melvin Earl Packer, född 1916-01-05 i Otsego, Minn., USA. Plant engineer. Son av farmaren Lloyd Earl Packer och Alta Robinson.

TAB 11

Adolf Fredrik Sebastian, (son av Erik Alfred, Tab. 9), född 1887-06-06 på Ifla Eskilsgård i Södra Ljunga förs., Boarp. Utflyttade till Nordamerika 1906-04-25. Lantbrukare i Balsam Lake, Wis. Gift 1927-10-15 i Minneapolis MN, med Kerstin Adelia Johansson i hennes 2:a gifte (änka), född 1895-03-14 i Västra Torsås socken Kronobergs län. Dotter av Johan Johanson.

Barn:

 • Evelyn Amanda, född 1928-05-22 i Balsam Lake, Wis., USA. Kommunalkontorsassistent.
 • Irene Emilia, född 1930-08-03 i Polk County, Wis., USA. Lärarinna.
 • Allan Leonard, född 1936.

Källor

1Lk. 2KrAB. 3Ssn. 4At (P.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: