Von Dellingshausen nr 958

Från Adelsvapen-Wiki

0958.jpg


Adliga ätten von Dellingshausen nr 958 †

Adlad 1680-02-27 introd. s. å. Utdöd 1711-07-22.

En gren av en patriciersläkt i Reval, vars stamfader äro kända från Henrik von Dellingshausen, schwarzenhäupterbruder i Reval 1479. Släkten lever ännu i Estland, å vars riddarhus den såsom friherrlig är intagen under nr 176, och å Öselska riddarhuset under nr 21, samt upphöjdes i riksfriherrlig värdighet 1785-09-08 [Kv.].


  • 1 Reval. 2 Lk.
  • Heinrich Dellingshausen. Rådman i Reval 1533–1547. Död före 1554 [1].

Barn:

  • Wedekin. Schwarzenhäupterbruder (1546). Död före 1572 [1].

Barn:

  • Barthold. Schwarzenhäupterbruder (1582). Död före 1600 [1]. Gift med Anna Hudde.

Barn:

  • Wedich (Wedekin), född i Reval. Handlande i Göteborg. Rådman därst. 1646. Död där 1657-02-25 [Bg]. Gift med Ingrid Lambertsdotter.

Barn:

  • Hans Dellingshausen, adlad von Dellingshausen, född 1640-09-12 i Göteborg. Musketerare vid franska gardet 1660. Fänrik vid överste Claraus tyska regemente i fransk tjänst 1663. Löjtnant därst. 1664. Kapten vid elsassiska regementet 1668. Avsked ur franska tjänsten 1677-08-00. Major vid översten greve Carl Oxenstiernas regemente s. å. Överstelöjtnant därst. 1678. Adlad 1680-02-27 (introd. s. å. under nr 958). Överstelöjtnant vid överste von Campenhausens regemente s. å. 29/5. Överste för ett värvat dragonregemente i Riga2 1685-08-31. Överste för Kalmar regemente 1686-07-01. Vice landshövding i Kalmar län 1694-03-09. Generalmajors titel och landshövding i Halland 1698-12-29. Överkommendant över halländska fästningarna. Död 1705-01-08 i Halmstad och begraven därst. s. å. i april. Gift med friherrinnan Eva Gyldenhoff, född 1658, död 1735-09-29 i Halmstad och begraven s. å. 3/10 i Halmstads kyrka, dotter av landshövdingen Baltasar Thile, adlad och friherre Gyldenhoff, och hans 1:a fru Vendela Valentinsdotter.

Barn:

  • Christer Baltasar, född 1682-05-12. Volontär 17002. Fältväbel vid livdragonregementet 1701-01-18. Löjtnant vid överste Duckers dragonregemente 1704-05-09. Konfirm. fullm.2 s. å. 12/12. Kapten därst. 1705-02-11. Mördad 1711-07-22 i Stockholms stadshage, 'på slätten nära Kristineberg, av en hans falska och ogudaktiga vän, fänriken Otto Ferdinand von Fischbach, som därför den 2. därpåföljande oktober blev rådbråkad och steglad. Han hade med sin 1:a fru blott en dotter, vadan ätten med honom utgick'. Gift 1:o 1707 med Maria Renata Liebman, död 1710 i Danzig i pesten tillika med dottern. Gift 2:o s. å. med Christina Barbara von Langen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.