Harnesksköld nr 518

Från Adelsvapen-Wiki

0518.jpg

Adliga ätten Harnesksköld nr 518 †

Adlad 1650-12-07, introd. 1652. Utdöd omkr. 1738.


TAB 1

Nils Nilsson, adlad Hamesksköld. Kapten vid Savolaks infanteriregemente. Adlad 1650-12-07 (introd. 1652 under nr 518) på grund av trettioårig tjänst under krigsväsendet. Fick 1653-06-20 under Norrköpings besluts villkor konfirm. på Putkisalo säteri i Rantasalmi socken, som tillhört hans hustrus' förra man. Själv ägde han tidigare Vahersalo i samma socken. Stupade 1656 i Polen.2 Gift före 1636 med Catharina Sofia Sperling, som levde änka 1671 på Putkisalo, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med korpralen Johan Henriksson Haberman), dotter av Henrik Jürgensson Sperling, till Wruda i Jamo län i Ingermanland, och Dorotea Bassewitz, samt brorsdotter till generalmajoren och generalguvernören Casper Otto Sperling, friherre Sperling.

Barn:

  • Otto Henrik, född 1657, bortkom under kriget i Polen med hela sin mundering.
  • Casper. Sergeant vid Viborgs dragonregemente 1663. Fänrik därst.2 1668-06-03. Död ogift 1669-04-00.
  • En dotter. Gift före 1678 med kaptenen vid Savolaks fördubblingsinfanteriregemente Conrad von Vegesack i hans 1:a gifte (gift 2:o med Ingeborg Lang, död 1740-05-00 Langlia

TAB 2

Herman Ludvig (son av Nils Nilsson, adlad Harnesksköld, Tab. 1), till Putkisalo i Rantasalmi socken, vilket säteri genom reduktionen indrogs, men återgavs honom under livstidsfrälse 1683-10-30. Förare vid Viborgs läns dragonregemente 1663. Fältväbel därst. 1668. Fänrik 1669-05-28. Löjtnant 1676 vid överste Herman von Burghausens nyvärvade dragonregemente, som sedan kallades Unga drottningens livregemente eller Karelens dragonregemente. Löjtnant vid Nils Grotentelts finska dragonskvadron 1686-12-18. Avsked med kaptens titel3 1690-10-11. Död 1692-11-05 på Putkisalo. Gift med Helena Dorotea Grotenfelt, levde 1711 i Viitasaari socken, dotter av överstelöjtnanten Nils Persson Groth, adlad Grotenfelt, och hans 1:a fru Elisabet von Göben.

Barn:

  • Catharina Elisabet. Gift med kyrkoherden i Jääskis församl. i Finland Paul Heintzius, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Rohiana, död 1697, dotter av kyrkoherden i Ruokolaks Olaus Rohianus och Catharina Hansdotter. Gift 3:o med Elisabet Pratana, som levde änka 1727), död 1705-05-07 [4].
  • Herman. Korpral vid karelska kavalleriregementet. Fången. Rymde 1713-12-00. Kornett därst. 1714-04-14. Konfirm.fullm. 1717-06-18. Löjtnant därst. 1718-06-27. Var död 1738 och slöt ätten på svärdssidan [Lk].
  • Beata, död efter 1734. Gift 1:o 1699 med föraren Elias von Nandelstadh, av en adlad men ej introd. ätt. Gift 2:o 1709-10-11 med kaplanen i Rantasalmi Jakob Ursinus, död 1734.
  • Sofia Barbro, född 1687, död 1745-09-14 i Rantasalmi socken. Gift 1710-12-27 med auditören vid Karelens kavalleriregemente, häradshövdingen Johan Prochman, död omkr. 1740.6
  • Maria, född 1688. död 1763-06-02 i Viitasaari socken. Gift 1706-10-07 i Rantasalmi socken med kyrkoherden i Viitasaari Henricus Sigfridi Porthanus, född 1669, död 1729-05-23. Hon var farmoder till den berömde hävdaforskaren, professorn och kanslirådet Henrik Gabriel Porthan.
  • Helena Dorotea, död 1738-05-005. Gift omkr. 17014 med kyrkoherden i Ärnäs pastorat av Härnösands stift Nils Jakobsson Ursinus, död 1725-02-00 och begraven5 s. å. 7/3.
  • Märta, född 1692, död 1743-05-15 i Rantasalmi socken. Gift där 1726-11-18 med sin systers styvson adjutanten Paul Heintzius i hans 1:a gifte (gift 1744-02-16 med Maria Fabrilia)4, född 1695, död 1761. Han innehade ätten Harneskskölds stamgods Putkisalo.

Källor

1 Rf. 2 KrAB. 3 Pt I s. 199. 4 Genealogiska samfundets i Finland årsskrift IX, s. 42 (1925). 5 Hm. 6 Geneal. samf. i Finland årsskrift VIII, s. 266 (1924).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.