Lilliecrantz nr 480

Från Adelsvapen-Wiki

0480.jpg


Adliga ätten Lilliecrantz nr 480 †

Adlad 1649-12-20, introducerad 1650. Utdöd 1712-05-17.


  • Gerhard Westerman. Handlande i Uppsala.

Barn:

  • Johan Gerhardi Westerman, adlad Lilliecrantz, till Lövsta i Håbo-Tibble socken, Uppsala län och Råcksta i Spånga socken, Stockholms län.
  • Född 1604-11-28 i Uppsala. Student i Uppsala. 1620-11-15. Auskultant i Svea hovrätt (Ak.) 1627-06-05. Stadssekreterare i Stockholm 1635-05-12. Justitieborgmästare i Stockholm 1645-06-29. Adlad 1649-12-20 (introducerad 1650 under nr 480). Tillika assessor i kommerskollegium (Ak.) 1651-08-27 samt direktör för norrländska tjärukompaniet och Västerviks skeppskompani 1652. Död 1653-05-10 och begraven 1653-05-16 i Nikolai kyrka i Stockholm, där hans vapen uppsattes. Gift 1636-08-28 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Carin Larsdotter, adlad Sneckenfelt, döpt 1617-07-31 »nyligen» död 1692 i juni (Köpegodsakt 215, KA (O. A.).), dotter av tullnären vid stora sjötullen i Stockholm Lars Bengtsson och Brita Danielsdotter (Svinhufvud i Västergötland, nr 199).

Barn:

  • Brita, döpt 1637-12-11 i Nikolai församling, Stockholm, död före 1673-05-12 i Stockholm. Gift.
  • Gerhard, född omkring 1640. Student i Uppsala 1653-12-24. Kom i tjänst vid Leijonskölds skvadron tyska knektar 1658. Förare vid Leijonskölds skvadron tycks knektar 1659. Fänrik 1659. Fänrik vid C. G. Wrangels regemente 1660. Löjtnant vid de la Chapelles skånska skvadron 1666-10-11. Löjtnant vid Duderstedts skånska infanteriregemente 1670-04-15. Löjtnant vid Jämtlands regemente 1670-06-22. Kapten vid Jämtlands regemente 1680-06-22. Avsked för ålderdom 1710-04-25. Erhöll pension 1712-02-06. Död 1712-05-17 i Klara församling, Stockholm och slöt ätten på svärdssidan.
  • Lars, döpt 1642-08-04 i Nikolai församling, Stockholm. Student i Uppsala 1653-12-24. Konstapelsmat vid amiralitetet 1665-07-20. Konstapel vid amiralitetet 1666-10-11. Underlöjtnant 1668-07-05. Överlöjtnant 1674-11-07. Kapten 1675-09-16. Kapten på skeppet Jupiter i 4. eskadern av Lorentz Creutz' flotta i maj 1676 (Zf.). Kapten på skeppet Carolus i Henrik Horns flotta i juli 1677 (Zf.). Avsked 1679-12-31. Död ogift 1690-06-05 och begraven i Håbo- Tibble kyrka
  • Gertrud, döpt 1644-06-19 i Nikolai församling, Stockholm.
  • Gustaf, döpt 1647-01-13 i Nikolai församling, Stockholm. Student i Uppsala! 1661-02-05. Förare vid dalregementet. Fänrik vid dalregementet 1673-07-04. Död 1675-03-08 i Landsberg.
  • Axel Magnus. Student i Uppsala 1661-02-05. Hovjunkare hos rikskansleren, greve Magnus Gabr. De la Gardie. Fänrik vid Upplands regemente 1672-04-30. Död ogift kort före 1672-12-12.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.